Vânzare spaţii comerciale. Dreptul organizatorului licitaţiei de a înlătura de la această procedură persoanele care figurau cu obligaţii restante la bugetul local.

Decizie 565/R din 01.11.2004


Prin sentinţa din 21 ianuarie 2004, Tribunalul Iaşi a admis acţiunea formulată de reclamantă în contradictor cu pârâtul Consiliul Local Iaşi şi Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale în baza Legii 550/2002 anulând licitaţia publică cu strigare organizată pentru vânzarea unui spaţiu comercial situat în Iaşi, pe motiv că legea nr. 550/2002 nu prevede un caz de respingere a unei persoane juridice de la licitaţia publică cu strigare, cu excepţia situaţiei în care nu se depune întreaga documentaţie stabilită de către comisia desemnată pentru organizarea licitaţiei, existenţa unor litigii civile sau penale cu alte societăţi, al căror administrator este aceeaşi persoană care lucrează în numele reclamantei, neputând constitui un motiv de înlăturare a acesteia din urmă de la licitaţia organizată.

Împotriva acestei sentinţe au introdus recurs pârâţii.

Recursul se vădeşte a fi fondat pentru că pricina a fost soluţionată fără ca la dosarul cauzei să existe actul în care s-a materializat refuzul primirii la licitaţie şi nici actul prin care aceasta a fost finalizată, instanţei fiindu-i permis a anula un act administrativ în cadrul controlului de legalitate, fără a-l examina, în materialitatea sa şi fără a cunoaşte în mod concret condiţiile şi forma în care el a fost emis.

Lipsa actului contestat nu  numai că făcea imposibil controlul judiciar, dar lipsea instanţa de posibilitatea de a cunoaşte în ce condiţii, de către cine şi responsabilităţile decurgând din încălcarea pretinsului drept, dedus judecăţii, fapt pentru care recursul urmează a fi admis, în sensul casării hotărârii recurate şi a trimiterii cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Cu ocazia rejudecării, instanţa de fond va avea în vedere că, chiar dacă Legea nr. 550/2002 nu reglementează în mod expres situaţii de natura celor deduse judecăţii, prin analogie cu procedurile consacrate în materie de privatizare şi licitaţii publice, de principiu, este acceptată posibilitatea ca organizatorul licitaţiei să poată refuza primirea cererilor de participare de la persoane care au obligaţii restante faţă de bugetul de stat şi respectiv faţă de bugetul local, urmând a verifica dacă reclamanta se află sau nu în această situaţie.

Decizia nr. 565/R din 1 noiembrie 2004