Constatarea lipsei calitatii procesuale pasive. Consecinte

Decizie 456 R din 04.06.2007


CONSTATAREA  LIPSEI  CALITATII PROCESUALE  PASIVE .

CONSECINTE

Într-o cauza aflata pe rolul Judecatoriei Slobozia ivita între C.M., în calitate de reclamant si pârâtii Consiliul Local Slobozia si D.G.F.P. Ialomita, dupa ce s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a D.G.F.P. Ialomita, pe fondul cauzei instanta a admis cererea împotriva ambilor pârâti.

Împotriva acestei solutii, în termen legal, a declarat recurs pârâta D.G.F.P. Ialomita criticând-o motivat de faptul ca în mod gresit s-a admis actiunea reclamantului  si împotriva acesteia, din moment ce s-a constatat lipsa  calitatii sale procesuale pasive.

Recursul declarat este fondat.

Potrivit doctrinei si practicii judiciare, legea cere în mod imperativ îndeplinirea cumulativa a anumitor conditii pentru ca o persoana sa fie parte în procesul civil, una dintre conditii fiind si calitatea procesuala, care pentru pârât este calitate procesuala pasiva si se defineste ca fiind identitatea dintre persoana pârâtului si cel obligat în raportul juridic dedus judecatii.

Cum instanta de fond a constatat lipsa calitatii procesuale pasive a D.G.F.P. Ialomita rezulta ca aceasta si-a pierdut calitatea de pârâta, astfel încât hotarârea primei instante nu se putea pronunta decât în contradictoriu cu Consiliul Local Slobozia, nu si cu D.G.F.P. Ialomita.