Judecarea cauzei în fond cu lipsă de procedură de citare cu inculpatul. Consecinţe

Decizie 499 din 19.12.2005


Prin sentinţa  penală nr.372/7.07.2004 pronunţată  de Tribunalul Galaţi, a fost condamnat  inculpatul C.B.N. la o pedeapsă de 15 ani închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii de înşelăciune  cu consecinţe deosebit  de grave prev.de  art.215 alin.1,  2,  3, 4, 5 c.p.  cu aplic.art.41 alin.2 c.p.

S-a  reţinut  în fapt că în perioada  iulie 1999 – august 2001 inculpatul a  indus  în eroare cu prilejul încheierii unor contracte, prin folosirea  de mijloace frauduloase, respectiv emiterea de file CEC , ştiind că  pentru valorificarea lor nu există acoperirea  necesară, un număr de 15 societăţi comerciale, cauzând un  prejudiciu total de 6.857.120.960 lei.

La 9.09.2005 inculpatul a  declarat  apel, solicitând următoarele:

a) constatarea faptului că apelul declarat este în  termen;

b) cauza la  fond s-a  judecat în lipsa  sa,  fără a  fi legal citat;

c) s-a  încălcat dreptul la apărare al  acestuia.

Prin decizia  penală  nr.499/2005 Curtea de Apel Galaţi a  admis  apelul declarat de inculpat, şi a dispus trimiterea cauzei  spre rejudecare la instanţa  de  fond,  reţinând  următoarele:

A) Din dosarul de  fond,  rezultă că dispozitivul sentinţei penale a  fost  comunicat  inculpatului C.B. domiciliat în  com.Lieşti  jud.Galaţi, dar din declaraţiile date  de  acesta în faza de urmărire penală, adresa  completă  a  acestuia era  com.L. sat  Ş.,  str. M., jud.Galaţi, iar numele complet  al  inculpatului era C.B.N. Din procesul  verbal  întocmit de agentul procedural,  rezultă că  procedura  de  comunicare  a dispozitivului  s-a făcut prin afişare.

Conform  art.363 c.p.p. termenul de declarare a apelului este de 10 zile  de la  pronunţare pentru  partea care a fost  prezentă la dezbateri,  şi de la comunicarea copiei de pe dispozitiv pentru partea care  a lipsit de la pronunţare.

Deoarece procedura de comunicare a hotărârii de condamnare  a  inculpatului a fost  total viciată (numele inculpatului nu  a fost indicat  complet,  şi nici adresa de  comunicare  a dispozitivului) Curtea  a apreciat că  apelul este în  termen,  datorită  nelegalei proceduri de comunicare  a  hotărârii, inculpatul neavând cunoştinţă  de conţinutul  acestuia şi pe cale de consecinţă fiind în imposibilitate de a putea declara apel  în termenul legal de  10 zile de la  comunicare

B) Inculpatul C.B.N. pe timpul judecării cauzei în fond nu a  fost prezent la nici  un termen de judecată,  fiind  citat C.B. domiciliat în com.L. jud.G., deşi din declaraţiile date în faza de  urmărire penală  rezultă că  se numeşte C.B.N. domiciliat în com. L., sat Ş., str. M.

Curtea constată  că s-au încălcat astfel  disp.art.177, 178 şi 181  c.p.p., referitor la locul  de citare şi  înmânarea citaţiei,  procedura de citare pe timpul judecăţii în fond a cauzei fiind viciată. Deşi este o nulitate relativă,  conform art.197  pct.4 c.p.p., deoarece aceasta a fost invocată de  inculpat la primul termen în apel, se constată că inculpatului  i s-a adus vătămări, neavând posibilitatea să cunoască  de  proces şi pe cale  de consecinţă să se  poată prezenta în instanţă să-şi pregătească  apărarea, să solicite ca  să fie asistat de  apărător  ales.

C) Pe  timpul judecării cauzei în fond,  inculpatul a beneficiat de  asistenţă juridică din oficiu.

La ultimul termen de  judecată,  apărătorul din oficiu al inculpatului,  avocat M.B. a  depus o cerere de amânare pe motiv că se află la  o altă instanţă.

Trecând peste această cerere,  instanţa a dispus judecarea cauzei cu un alt apărător desemnat din oficiu, a cărei delegaţie  a  fost  emisă chiar  în ziua judecării cauzei, care nu putea  asigura  o asistenţă juridică calificată inculpatului, având în vedere complexitatea cauzei.

Curtea apreciază că  astfel a fost încălcat  dreptul la  apărare şi la un proces echitabil  inculpatului. Instanţa  de fond nu  putea  trece  la judecarea cauzei, decât  în situaţia în care  apărătorul desemnat  din  oficiu, în ziua când au avut loc  dezbaterile, avea timpul  material  suficient să studieze cauza şi să poată pune în  acest fel concluzii  legale şi temeinice.