Contract de transport de mărfuri. termen de prescripţie a dreptului la acţiune.

Decizie 19/R-C din 21.01.2005


CONTRACT DE TRANSPORT DE MĂRFURI.

TERMEN DE PRESCRIPŢIE A DREPTULUI LA

ACŢIUNE.

  Acţiunile derivând din contracte de transport

internaţional de mărfuri se prescriu în termen de un an

dacă nu este caz de dol sau culpă când termenul este de 3

ani şi acestea curg din ziua în care a fost eliberată marfa.

(Decizia nr.19/R-C din 21 ianuarie 2005)

Prin acţiunea formulată reclamanta S.C. „T.R.” S.R.L. Bucureşti a

solicitat obligarea pârâtei S.C. „M.I..” S.R.L. Rm.Vâlcea la plata sumei 945,89

Euro, echivalent a 1850 DM, motivat de faptul că suma reprezintă o

penalitate convenită de părţi pentru ajungerea mijlocului de transport la

destinaţie cu o întârziere de 21 de zile.

Prin sentinţa nr.1814/2003 a Tribunalului Vâlcea, a fost admisă

acţiunea şi obligată pârâta la plata sumei de 945,89 Euro, penalităţi de

întârziere, şi 3.788.495 lei cheltuieli de judecată.

Recursul declarat de pârâtă a fost admis de Curtea de Apel Piteşti,

prin decizia nr.19/R-C din 21 ianuarie 2005, şi a fost modificată sentinţa în

sensul respingerii acţiunii.

Pentru a ajunge la această concluzie instanţa de control judiciar a

apreciat că, între părţi a intervenit un contract de transport internaţional de

mărfuri, a cărui executare face obiectul reglementării prin C.M.R., convenţie

adoptată prin Decretul nr.451/1972.

În conformitate cu dispoziţiile art.32 alin.2 din acest act normativ,

acţiunile derivând din transporturile supuse convenţiei se prescriu în termen

de un an dacă nu este caz de dol sau culpă, potrivit legii ţării căreia îi aparţine

organul de jurisdicţie sesizat.

În caz de pierdere parţială, avarie sau întârziere,  potrivit lit.a din

acelaşi articol, termenul curge din ziua când marfa a fost eliberată.

Acelaşi termen de un an, pentru operaţiunile efectuate în cadrul

programului de transport, se regăseşte în disp.art.4 alin.2 din Decretul

nr.167/1958, iar cum acţiunea reclamantei a fost formulată în afara acestei

perioade, s-a apreciat că ea este prescrisă.

Domenii speta