Acţiune în antrenarea răspunderii personale a administratorului. admisibilitate.

Decizie 218/R-C din 18.03.2005


ACŢIUNE ÎN ANTRENAREA RĂSPUNDERII

PERSONALE A ADMINISTRATORULUI.

ADMISIBILITATE.

Atâta timp cât hotărârea de închidere a procedurii

reorganizării judiciare şi a falimentului nu a devenit

irevocabilă, acţiunea formulată în temeiul art..137 din

Legea nr.64/1995, este admisibilă.

(Decizia nr.218/R-C din 18 martie 2005)

Prin sentinţa nr.36/C/2004, judecătorului sindic al Tribunalului

Comercial Argeş a respins acţiunea formulată de creditoarea D.G.F.P. Argeş

împotriva pârâtului „P.I.”, în calitatea acestuia de administrator al debitoarei

falite S.C. „P.JDS” S.R.L.

Recursul creditoarei a fost admis de Curtea de Apel Piteşti prin

decizia nr.218/R-C-/2005, a fost casată sentinţa şi cauza trimisă spre

rejudecare.

Instanţa de control judiciar a reţinut că, judecătorul sindic a

respins acţiunea formulată pentru antrenarea răspunderii personale a

administratorului, considerând că ea este inadmisibilă întrucât a fost

formulată după deschiderea procedurii.

Această excepţie nu era incidentă în cauză, deoarece la data la care

s-a formulat cererea, 31 mai 2004,  hotărârea de închidere a procedurii ce

fusese pronunţată la 12 mai 2004, nu devenise irevocabilă.

Faţă de această situaţie de fapt, soluţionarea pricinii s-a făcut în

mod greşit prin raportarea la o excepţie, ce nu era incidentă în cauză,

impunându-se admiterea recursului, casarea sentinţei şi, în baza art.312 alin.5

Cod pr.civilă, trimiterea cauzei aceluiaşi judecător sindic, pentru verificarea

fondului.