Fond funciar

Sentinţă civilă 10449 din 24.11.2010


Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unui teren respinsa prin hotarârea Comisiei Locale. Actiunea având ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate formulata în mod direct la instanta, fara atacarea hotarârii Comisiei Locale la Comisia Judeteana, este inadmisibila.

Prin cererea nr. ..., petentii au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate dupa autorii lor A si B, cerere care a fost însa respinsa de Comisia locala Arad prin hotarârea nr. ..., motivat de faptul ca petentii nu au facut dovada calitatii de mostenitor.

Ulterior, Comisia judeteana Arad, prin hotarârea nr. ..., a admis în parte contestatia petentilor si a dispus reconstituirea în favoarea acestora a dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,17 ha dupa autorii lor A si B, respingând cererea pentru diferenta de 7,64 ha dat fiind faptul ca petentii nu au facut dovada dreptului de proprietate, hotarârea comisiei judetene fiind comunicata petentilor la data de 30.07.2007.

În cererea initiala si respectiv în contestatia împotriva hotarârii comisiei locale petentii au solicitat reconstituirea dreptului cu privire la terenurile înscrise în CF 12010, 12868, 15384, 9207, 6303 Arad si dupa autorii A si B, iar prin actiunea de fata, alaturi de imobilele mentionate, se solicita reconstituirea si pentru terenurile înscrise în CF 17705, 5825, 17977, 3934, 15385 si 8790 Arad, dupa defunctii A, B si C.

Asa fiind, câta vreme în cauza petentii solicita direct instantei reconstituirea dreptului de proprietate pentru alte suprafete si dupa alti autori, fara însa sa fi parcurs în prealabil procedura administrativa la comisiile de fond funciar si în conditiile în care împotriva hotarârii Comisiei judetene Arad nu au înteles sa formuleze plângere în termenul prevazut de art. 53 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, republicata, actiunea petentilor este inadmisibila si urmeaza a fi respinsa ca atare.

Domenii speta