Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 6637 din 16.06.2011


Dos. nr. 8669/55/2011

Contestatie la executare. Suspendarea executarii silite se poate dispune pâna la solutionarea contestatiei la executare de catre prima instanta si nu pâna la solutionarea irevocabila a acesteia.

Contestatorul a fost obligat prin sentinta penala nr. ... a Judecatoriei Arad la plata cheltuielilor judiciare în cuantum de 1.200 lei catre intimatii X, Y si Z. Pentru plata acestei sume de bani s-a început executarea silita, încuviintata prin încheierea nr. ..., constituindu-se dosarul executional nr. ... al BEJ .... La data de ... este emisa somatia catre debitor, prin care este somat sa achite suma de 1.518 lei, anume 1.200 lei cheltuieli judiciare conform titlului executoriu, iar restul cheltuieli de executare.

Prin cererea de fata, contestatorul nu invoca nici un motiv de nulitate a actelor de executare, solicitând atât anularea actelor de executare, cât si lamurirea întinderii creantei si suspendarea executarii silite.

În drept, art. 399 alin. 1 teza  a II-a C.proc.civ.  prevede ca „daca nu s-a utilizat procedura prevazuta de art. 2811, se poate face contestatie si în cazul în care sunt necesare lamuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu”

Instanta arata ca titlul executoriu îl reprezinta o hotarâre judecatoreasca, prin dispozitivul concis al acesteia stabilindu-se în sarcina contestatorului o singura obligatie catre intimati, anume de achita o suma fixa de 1.200 lei.

Prin urmare, instanta apreciaza ca nu sunt motive care sa conduca la anularea actelor de executare si nici nu sunt necesare lamuriri suplimentare cu privire la existenta întinderii acestei obligatii si, pe cale de consecinta, va respinge contestatia formulata.

Cu privire la cerea de suspendare a executarii silite, art. 403 alin. 1 C.proc.civ. prevede aceasta posibilitate a instantei, suspendare care dureaza „pâna la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita”. Astfel, limita maxima pâna la care poate opera suspendarea este cea a pronuntarii unei hotarâri judecatoresti asupra cererii, chiar daca acesta este susceptibila de a fi atacata cu recurs. Nu poate fi admisa cererea petentului de suspendare a executarii pâna la solutionarea irevocabila a cauzei din moment ce efectul unei masuri provizorii luata de catre instanta nu se poate întinde si dupa momentul dezinvestirii instantei prin solutionarea cauzei.

Fata de cele aratate, instanta va respinge cererea de suspendare a executarii silite ca ramasa fara obiect.