Pensie de întreţinere

Sentinţă civilă 4170 din 20.04.2011


Actiune având ca obiect obligarea la plata pensiei de întretinere stabilita printr-o hotarâre judecatoreasca.

Prin actiunea civila înregistrata la aceasta instanta la data de 29 martie 2011, reclamanta A, în calitate de reprezentant legal a minorilor B si C, a solicitat în contradictoriu cu pârâtul D, obligarea acestuia la plata pensiei de întretinere în favoarea minorilor.

În motivarea actiunii, reclamanta arata ca prin sentinta civila nr. ... a Judecatoriei Arad, a fost desfacuta casatoria partilor, minorii au fost încredintati spre crestere si educare reclamantei, cu  obligarea pârâtului la plata unei pensii lunare de întretinere de 33 % din venitul  minim pe economie, respectiv câte 99 lei pentru fiecare minor, începând cu data introducerii actiunii, 06.05.2009 si pâna la majoratul minorilor.

S-a mai aratat de catre reclamanta ca de la data ramânerii definitive si irevocabile a hotarârii, nu a primit pensia lunara ce i se cuvenea ca urmare a încredintarii minorilor, pârâtul refuzând sa contribuie financiar la cheltuielile de întretinere a copiilor.

Din actele dosarului, instanta retine în fapt urmatoarele:

Din relatia de casatorie a partilor au rezultat minorii B si C. Odata cu desfacerea casatoriei, prin sentinta civila nr. ... a Judecatoriei Arad, minorii au fost încredintati spre crestere si educare reclamantei, cu obligarea pârâtului la plata unei pensii lunare de întretinere de 33 % din venitul  minim pe economie, respectiv câte 99 lei pentru fiecare minor, începând cu data introducerii actiunii 06.05.2009 si pâna la majoratul minorilor.

Pentru stabilirea acestui cuantum, s-au avut în vedere dispozitiile art. 107 si 94 alin. 3 Codul familiei potrivit carora „când întretinerea este datorata de parinte...ea se  stabileste pâna la o  treime din câstigul sau din munca  pentru doi copii”. Rezulta ca prin sentinta civila nr. ... a Judecatoriei Arad, s-a stabilit pensia de întretinere în cuantumul maxim prevazut de lege la care debitorul ar putea fi obligat.

Se constata ca sentinta civila nr. ... a Judecatoriei Arad constituie titlu executoriu si mai mult, potrivit art. 278 Cod procedura civila, ea este executorie de drept. Prin urmare, acestei hotarâri i se va da eficienta prin punerea ei în executare, iar nu prin obtinerea unei alte hotarâri care sa impuna pârâtului aceeasi obligatie.

Pentru considerentele expuse, în baza art. 94 alin. 2 Codul familiei, actiunea  formulata de reclamanta A va fi respinsa.