Vătămare corporală. Retragerea plângerii. Cheltuieli de spitalizare. Partea care este obligată să le suporte.

Decizie 394 din 06.05.2004


Vătămare corporală. Retragerea plângerii. Cheltuieli  de spitalizare. Partea care este obligată să le suporte.

Retragerea plângerii prealabile de către partea vătămată nu are ca efect sub aspect civil şi exonerarea inculpatului de plata cheltuielilor de spitalizare, el putând cere în aceste condiţii conform art.3 Cod pr.penală continuarea procesului penal, în vederea stabilirii nevinovătiei sale.

Secţia penală – decizia penală nr. 394/06 mai 2004

Prin sentinţa penală nr. 108/26.01.2004 a Judecătoriei Alba Iulia, în baza art.11 pct.2 lit.b rap.la art.10 lit. H Cod pr.penală  şi art.131 al. 2 Cod penal, s-a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului I.C.,  la plâgerea prealabilă a părţii vătămate P.J. pentru sâvârşirea infracţiunii de vătămare corporală prev.şi ped.de art.181 a1.1 cu art.73 lit.b Cod pena1.

S-a constatat că părţile vătămate nu au pretenţii de natură civilă faţă de inculpat şi au fost respinse pretenţiile civile formulate de partea civilă Casa de Asigurări de Sănătatea Jud. Caraş Severin.

S-a reţinut în fapt că inculpatul LC. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.181 a1.1 cu art.73 lit.b Cod penal, constând în aceea că la data de 4.03.2001, provocat fiind de atitudinea necorespunzătoare a părţii vătămate, i-a aplicat acesteia mai multe lovituri, cauzându-i leziuni corporale vindecabile în 27 zile de îngrijiri medicale, fiind internat în spital în perioada 4.03.2001 - 21.03.2001.

Întrucât partea vătămată şi-a retras plângerea prealabilă, instanţa de fond. dispus încetarea procesului penal, respingând pe această cale şi cererea de despăgubiri civile formulată de Casa de Asigurări de Sănătate Reşiţa faţă de inculpat.

Prin decizia penală nr. 118/ A/2004 pronunţată de Tribunalul Alba în dosar penal nr.1127/2004 s-a respins ca nefondat apelul declarat de Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin, reţinând că în mod corect instanţa de fond a respins cererea de despăgubiri civile, deoarece nu s-a stabilit vinovăţia inculpatului în producerea leziunilor părţii vătămate, fiind încetat procesul ca efect al retragerii plângerii prealabile.

Împotriva deciziei penale nr. 118/A/2004 a Tribunalului Alba a declarat recurs partea civilă Casa  de Asigurări de Sănătate şi care reiterând aceleaşi aspecte ca şi în apel,  solicită admiterea cererii sale de plată a despăgubiri lor privind cheltuielile de spitalizare.

Recursul este fondat.

Retragerea plângerii prealabile nu înlătură vinovăţia inculpatului, acesta putând cere continuarea procesului penal potrivit art.13 Cod pr. penală, iar instanţa de judecată poate dispune achitarea.

Retragerea plângerii prealabile reprezintă un caz de împiedicare a exercitării acţiunii penale şi nu o cauza de înlăturare a vinovăţiei. În concluzie, instanţa era obligată să soluţioneze latura civilă a cauzei, stabilind răspunderea civilă delictuală a inculpatului.

Ca atare, recursul a fost admis, iar decizia şi sentinţa penală atacate casate, cu consecinţa obligării inculpatului I.C. la cheltuieli de spitalizare către Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin.