Construcţie edificată pe terenul aflat în proprietatea statului. Inadmisibilitatea invocării dreptului de proprietate asupra terenului aferent, pe temeiul art. 8 din d.l. 42/1990 şi art. 36 din Legea nr. 18/1991 modificată.

Decizie 963 din 15.06.2004


Construcţie edificată pe terenul aflat în proprietatea statului. Inadmisibilitatea invocării dreptului de proprietate asupra terenului aferent, pe temeiul art. 8 din D.L. 42/1990 şi art. 36 din Legea nr. 18/1991 modificată.

Dobândirea dreptului de proprietate asupra unui apartament dintr-un bloc de locuinţe nu justifică acţiunea reclamanţilor în recunoaşterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent unui garaj, edificat de aceştia în 1984, pe terenul proprietatea statului, aflat în imediata vecinătate a blocului.

Secţia civilă – decizia civilă nr. 963/15 iunie 2004

Prin acţiunea formulată de reclamanţii L.I. şi L.V. împotriva Primăriei municipiului Sibiu s-a solicitat rezilierea contractului de închiriere nr. 44/2001 încheiat între părţi având ca obiect terenul aferent unui garaj, construit de ei în anul 1984, motivat de împrejurarea că sunt proprietarii terenului aferent, întrucât au dobândit proprietatea asupra apartamentului situat în blocul din vecinătate.

Judecătoria Sibiu, prin sentinţa civilă nr. 298/19 ianuarie 2004, a admis acţiunea, constatând că reclamanţii sunt proprietarii apartamentului din blocul construit pe terenul statului în temeiul Legii nr. 4/1973 şi în consecinţă sunt şi proprietarii terenului aferent acestuia cât şi a garajului edificat în vecinătate de către reclamanţi. În consecinţă nu se mai justifică existenţa contractului de închiriere şi plata chiriei, faţă de prevederile art. 22 şi 35 din Legea nr. 18/1991 nemodificată şi ale art. 8 din D.L. 42/1990.

Pârâta a atacat sentinţa cu apel, criticând-o ca nelegală.

Prin decizia nr. 963/A/15.06.2005 a Curţii de Apel Alba Iulia, apelul a fost admis şi sentinţa a fost schimbată, în sensul respingerii acţiunii.

S-a constatat că terenul pe care s-a edificat garajul în anul 1984, nu a făcut obiectul vânzării către reclamanţii constructori ai acestuia fără deţinerea autorizaţiei de construire.

Terenul pe care s-a edificat construcţia este proprietatea statului iar reclamanţii sunt ţinuţi să plătească chirie sau redevenţă în cazul concesiunii. S-a constatat că prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991 modificată ar fi fost aplicabile numai în situaţia în care garajul făcea parte din actul de cumpărare, era cuprins în acelaşi corp funciar cu blocul de locuinţe unde reclamanţii au dobândit proprietatea asupra construcţiilor şi a terenului aferent cu privire la care sunt îndreptăţiţi proporţional cu suprafaţa locativă la care au vocaţia să ceară trecerea în proprietate individuală.

Nu poate fi aplicabil art. 8 din D.L. 42/1990, deoarece acesta reglementează dreptul cu privire la terenurile cooperativizate.

Prin decizia civilă nr. 963/A/15.06.2004  a Curţii de Apel Alba Iulia a fost admis apelul pîrîtei Primăria Mun. Sibiu împotriva sentinţei civile nr. 298(19.01.2004 a Judecătoriei Sibiu. Sentinţa a fost schimbată în sensul respingerii acţiunii reclamanţilor L.I. şi L.V. prin care au solicitat rezilierea contractului de închiriere avînd ca obiect terenul aferent unui garaj construit de reclamanţi în anul 1984.

Instanţa de fond a considerat că reclamanţii sunt proprietarii unui apartament construit pe terenul statului şi sunt incidente prevederile art. 33, art. 22 din Legea nr. 18/1991 şi art. 8 din DL. 42/1990, terenul aferent garajului fiind proprietatea reclamanţilor.

Curtea a constatat nelegală această reţinere pentru că temeiurile invocate ar fi aplicabile numai dacă garajul făcea parte din acelaşi corp funciar cu blocul în care se află apartamentul proprietatea tabulară a reclamanţilor.

Ori, în cauză garajul nu are nici o legătură cu blocul de locuinţe, reclamanţii nu au vocaţie de a cere trecerea în proprietate individuală ci le revine obligaţia să plătească chirie pe terenul proprietatea statului.