Somaţia de plată întemeiată pe dispoziţiile o.g. nr.5/2001. Caracterul irevocabil al hotărârii prin care a fost respinsă cererea în anulare. Recurs inadmisibil.

Decizie 812 din 22.11.2004


Somaţia de plată întemeiată pe dispoziţiile O.G. nr.5/2001. Caracterul irevocabil al hotărârii prin care a fost respinsă cererea în anulare. Recurs inadmisibil

Articolul IV din Legea nr.195/2004 modifică dispoziţiile articolului 8 (5) din OG nr.5/2001 privind procedura somaţiei de plată în sensul că hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este irevocabilă.

Secţia comercială şi contencios administrativ-decizia civilă nr.812/22 noiembrie 2004.

Tribunalul Hunedoara-secţia comercială şi contencios administrativ prin Ordonanţa nr.102/CA/22.04.2004 a admis cererea privind emiterea unei somaţii de plată şi a obligat debitoarea SC “X” SRL să plătească creditoarei SC “Y” SRL suma de bani reprezentând contravaloarea serviciilor prestate. Instanţa a reţinut că în cauză sunt îndeplinite condiţiile cerute de art.1 din OG nr.5/2001.

Împotriva acestei ordonanţe debitoarea a formulat cerere în anulare respinsă de aceeaşi instanţă prin sentinţa civilă nr.1951/16.08.2004. Creanţa s-a apreciat ca fiind certă, lichidă şi exigibilă în sensul dispoziţiilor art.379 din Codul de procedură civilă.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs debitoarea.

Curtea a constatat recursul ca fiind inadmisibil.

Hotărârea atacată a fost pronunţată la data de 16 august 2004, dată la care erau în vigoare prevederile Legii nr.195/2004 de aprobare a OUG nr.58/2003 privind modificările  aduse  Codului de procedură civilă, lege ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr.470/26 mai 2004. Articolul IV din Legea nr.195/2004 aduce modificări articolului 8 (5) din OG nr.5/2001 în sensul că hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este irevocabilă.

Recursul promovat împotriva unei hotărâri irevocabile este inadmisibil.