Contract de muncă. Contestatie impotriva deciziei de sanctionare. Prescriptia aplicării sanctiunii. Lipsa mentiunii datei din decizia de sanctionare. Lipsa dovezii elementelor răspunderii disciplinare

Sentinţă civilă din 22.04.2008


Contract de muncă.

Contestatie impotriva deciziei de sanctionare. Prescriptia aplicării sanctiunii. Lipsa mentiunii datei din decizia de sanctionare. Lipsa dovezii elementelor răspunderii disciplinare

Prin actiunea inregistrată pe rolul instantei contestatorul T. V. a formulat contestatie impotriva deciziei prin care a fost sancţionat disciplinar cu retrogradarea din functia de inspector şef al intimatei pe o durată de 60 de zile, deoarece o consideră nelegală şi netemeinică.

In motivarea contestatiei a aratat că este vinovat de săvârşirea faptelor retinute in sarcina sa.

La data de 22.11.2007 pîrîta a depus la doar întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiată.

In şedinta de la 14.01.2008 instanta a pus in discutie exceptia prescriptiei aplicării sanctiunii cu privire la faptele prevăzute in decizie la punctele 2,6,9,10,13,14, deoarece s-a mentionat că faptele au fost săvîrşite anterior termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin 1 Codul muncii, a pus in vedere reprezentantului intimatei să precizeze data săvîrşirii faptelor prevăzute la punctele 4,7,11,12,15.

Intimata nu a răspuns la această din urmă solicitare a instantei şi astfel , instanta a admis exceptia nulitătii partiale a deciziei în baza art. 268 alin 2 Codul muncii cu privire la faptele prevăzute la punctele 4,7,11,12,15 deoarece nu s-a mentionat in considerentele deciziei data săvârşirii faptlor.

In consecintă, instanta a rămas investită să analizeze pe fond contestatia cu privire la faptele reţinute in decizie la punctele 1,3,5,8,16.

Cu privire la aceste fapte prevăzute in decizie instanta a admis contestatia constatând că este intemeiată, deoarece intimata nu a făcut dovada potrivit art. 287 C.p.civ. a indeplinirii conditiilor răspunderii disciplinare in persoana contestatorului.

Instanta retine că unele atributii prevăzute in fisa postului a căror incălcare se invocă sunt prea generale, si nu pot atrage răspunderea concretă a salariatului. Astfel, intimata a invocat că salariatul avea atributii de a „urmări respectarea reglementărilor legale” sau de „a urmări respectarea prevederilor legale”

Chiar si in conditiile in care contestatorul ar fi semnat referatul cu necesarul de materiale, acest

Intimata recunoaste prin întâmpinare  (fila 118) că vinovati de neindeplinirea acestor sarcini de serviciu sunt alti salariati, insă consideră că reclamantul este responsabil că nu a luat măsuri cu cei vinovati.

Instanta consideră, in legătură cu acest aspect, că intimata ar fi avut posibilitatea să il sanctioneze pentru această faptă, respectiv că nu a luat măsuri impotriva celor vinovati, iar nu pentru că nu a  indeplinit atributiile care reveneau acestora potrivit fisei postului.

Pentru toate aceste considerente instanta a admis contestatia si a anulat  decizia emisă de intimată