Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 10.03.2020

Litigii cu profesionişti. Acțiune în răspundere civilă contractuală. Prescripția dreptului material la acțiune. Conținutul contractului (temeiul juridic al cererii). Fapta ilicită. Culpa. Temeinicia acțiunii

Decizie - 05.03.2020

Decizie debit pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii sociale, urmare a săvârşirii unei infracţiuni de către beneficiar,de la data primei plăţi, derogare de la termenul general de prescripţie

Decizie - 26.02.2020

Litigiu privind funcționarii publici. Anulare dispoziție de imputare

Decizie - 06.02.2020

Acțiunea revocatorie. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune

Decizie - 23.01.2020

Prescripţii. Contract de întreţinere. Legea aplicabilă prescripţiei.

Sentinţă civilă - 01.01.2020

plângere contravențională - prescr dr de a aplica sancțiuni

Sentinţă civilă - 01.01.2020

actiune in constatare - prescr dr hot vc

Sentinţă civilă - 01.01.2020

Contestatie la executare - prescriptie - ipoteca

Sentinţă civilă - 01.01.2020

Contestație la executare – prescripția dreptului de a cerere executarea silită

Sentinţă civilă - 01.01.2020

pretentii rezultate din contract de mandat administrator, prescrip

Sentinţă civilă - 30.12.2019

Prescriptia

Hotărâre - 20.12.2019

distincţia operată de dispoziţiile art. 2539 al. 2 Cod civil în privinţa acordării beneficiului de a introduce o nouă cerere pentru care prescripţia să fie considerată întreruptă de cererea anterioară respinsă sau anulată

Decizie - 10.12.2019

Art. 2523 Cod civil. Data de la care începe să curgă termenul de prescripţie

Decizie - 28.11.2019

Prescripția specială a răspunderii penale. Efectele juridice ale art. 155 alin. 1 și 4 Cod penal, ca urmare a deciziei Curții Constituționale nr. 297/2018

Decizie - 15.10.2019

Fonduri europene. Prescripția dreptului de a stabili creanța bugetară.

Sentinţă civilă - 03.10.2019

Prescripţia dreptului material al reclamantei, unitate administrativ teritorială de a solicita în instanţă obligarea pârâtului - personal contractual la restituirea sumelor reprezentând plăţi nejustificate. Data de la care începe să curgă termenul de pres

Decizie - 03.10.2019

Lipsa motivelor pentru anularea parțială a unui contract de vânzare cumpărare autentificat. Neîndeplinirea condițiilor necesare pentru dobândirea dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune tabulară

Decizie - 27.09.2019

Recurs. Creanţă fiscală. Taxa de regularizare datorată Inspectoratului de Stat în Construcţii la terminarea lucrărilor. Momentul de începere a cursului prescripţiei de 5 ani.

Decizie - 26.09.2019

Restituire plată nedatorată - începutul curgerii termenului de prescripție pentru acțiunea în repetițiunea plății nedatorate, exercitată în urma controlului Curții de Conturi

Decizie - 26.09.2019

Formularea unei plângeri la Primăria comunei, împotriva dispoziției emise de către primar, înăuntrul termenului de 30 de zile de la data comunicării acesteia, echivalează cu respectarea dispozițiilor legale impuse în acest sens