Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă penală - 20.09.2022

Respingerea cererii de extrădare ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a executării pedepsei, conform legii statului solicitat

Decizie - 14.09.2022

Invocarea prescripţiei extinctive în condiţiile art 2513 Cod Civil

Hotărâre - 22.06.2022

Infracțiunea de amenințare. Încetarea procesului penal ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale. Infracțiunea de violare a sediului profesional. Standardul probei dincolo de orice îndoială rezonabilă

Decizie - 17.05.2022

Acţiune având ca obiect despăgubiri pentru prejudicii cauzate de un act administrativ anulat. Prescripţia dreptului material la acţiune

Hotărâre - 05.04.2022

Contestație tabel preliminar. Precizare a declarației de creanță depusă de un creditor nenotificat despre deschiderea procedurii de insolvență, respinsă de instanță ca tardiv depusă

Hotărâre - 01.04.2022

Recurs. Termenul de 30 de zile pentru emiterea dispoziției de imputare împotriva unui funcționar public nu poate fi întrerupt, suspendat ori prelungit decât în condițiile legii

Sentinţă civilă - 01.04.2022

Contestație la executare, prescripția executării silite

Hotărâre - 25.03.2022

Cod civil - Mod de efectuare a imputatiei

Decizie - 16.03.2022

Acṭiune în constatare nulitate absolută. Prescripţia dreptului material la acṭiune. Apel

Decizie - 03.03.2022

Acṭiune în rectificarea cărṭii funciare. Prescripṭia extinctivă a dreptului material la acṭiune. Apel

Decizie - 02.12.2021

Întrucât localizarea persoanei împotriva căreia a fost emis un mandat european nu a fost confirmată cu certitudine, nu este incident cazul de întrerupere a cursului termenului de prescripţie a răspunderii executării pedepsei

Hotărâre - 26.10.2021

Recurs. Litigii cu profesioniști. Pretenții. Acțiune în restituirea plății nedatorate respinsă ca prescrisă

Hotărâre - 26.10.2021

Recurs. Litigii cu profesioniști. Pretenții. Acțiunea respinsă ca prescrisă la fond, soluție menținută în apel. Invocarea întreruperii cursului prescripției extinctive prin înregistrarea creanței în contabilitatea debitorului pârât. Netemeinicia recursulu

Sentinţă penală - 11.10.2021

Contestaţie la executare

Decizie - 25.06.2021

Apel. Pretenții

Decizie - 07.05.2021

Relevanța obiectului și a cauzei juridice a acțiunii în stabilirea termenului de prescripție a dreptului material la acțiune

Decizie - 07.05.2021

Relevanța obiectului și a cauzei juridice a acțiunii în stabilirea termenului de prescripție a dreptului material la acțiune

Decizie - 07.05.2021

Comunicarea deciziei de impunere în spațiul privat virtual. Momentul de început al curgerii termenului de contestare

Decizie - 20.04.2021

Acţiune în recuperarea pagubei produse unei instituţii publice de către managerul sau angajatul acesteia, promovată în urma emiterii raportului Curţii de Conturi. Momentul de început al termenului de prescripţie a răspunderii

Decizie - 08.04.2021

Termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a ipotecii conform art. 405 alin. (1) teza I C.proc.civ. 1865.