Efectuarea expertizei contabile în faza de urmărire penală. Obligaţia organului de urmărire penală de a înştiinţa toate părţile. Omisiunea de a înştiinţa una din părţi. Consecinţe: Art. 120 Cod procedură penală

Decizie 288R din 19.11.2009


Prin decizia penală nr. 288/R/19.11.2009 Tribunalul Teleorman a admis recursul DGEP Teleorman împotriva Sentinţei penale nr. 285/6.10.2009 pronunţată de Judecătoria Alexandria pe care casat-o rejudecând:

- a admis plângerea formulata de DGEP Teleorman împotriva Ordonanţei nr. 2676/P/22 mai 2009 şi rezoluţiei nr. 297/II/2/2009 ale Parchetului de pe lângă Jud. Alexandria , pe care le-a desfiinţat şi a trimis cerere procurorului în vederea redeschiderii urmăririi penale făptuitorul GFA sub aspectul săvârşirii  infracţiunii prevăzută de art.9 al.1 lit.B Legea  241/2005.

Tribunalul a constatat că în fapta de urmărire penală s-a dispus efectuarea unei expertize contabile, iar cu privire la executarea acestei lucrări a fost înştiinţat doar făptuitorul GFA fiind astfel încălcat dreptul la apărare al petentei şi dispoziţia art. 120 Cpp şi art 6 Cpp.