Infracțiuni de înșelăciune și instigare la înșelăciune. Dispunerea desfiinţării contractelor încheiate în sens material, ca şi instrument probator (instrumentum probationis)

Hotărâre 816/P din 12.10.2020


Infracţiunile de înşelăciune, pentru care s-a dispus condamnarea inculpaților, sunt infracţiuni de rezultat, iar sumele acordate inculpaţilor ca urmare a încheierii contractelor de credit şi neachitate de către aceştia, reprezintă prejudiciul cauzat părții civile. Restabilirea situaţiei anterioare se realizează prin restituirea sumelor de bani ridicate de inculpaţi, dar şi prin desfiinţarea înscrisurilor încheiate prin săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune,

În apelul procurorului se solicită anularea contractelor de credit, însă anularea este o sancţiune civilă care lipseşte actul juridic de efectele sale. Nulitatea contractului este reglementată în noul cod civil în articolele 1246-1265, fiind definită expres ca sancţiune de art. 1246 din Noul Cod civil – „orice contract încheiat cu încălcarea condiţiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă este supus nulităţii, dacă prin lege nu se prevede o altă sancţiune”. Nulitatea afectează valabilitatea contractului, îl lipseşte de efecte juridice, din punct de vedere al operaţiunii juridice (negotium jure).

Instanţa penală nu examinează posibilitatea restabilirii situaţiei anterioare din perspectiva raporturilor contractuale dintre părţi, ci numai în cadrul răspunderii civile delictuale, ceea ce înseamnă că instanţa penală nu poate anula contractul, deoarece ar semnifica desfiinţarea acestuia ca operaţiune juridică (negotium jure), excedând analizei ce se poate realiza în cadrul procesului penal. Instanţa penală poate dispune restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii numai prin raportare la fapta ilicită şi existenţa materială a contractelor, astfel că se poate dispune numai desfiinţarea contractelor în sens material, ca şi instrument probator (instrumentum probationis), iar nu şi anularea contractelor.

Art. 215 alin. 1, 2 și 3 cod penal din 1968 cu aplicarea art. 5 Cod penal

Art. 25 alin. 3 Cod procedură penală

Prin sentința penală nr. 1424/31.10.2019 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal nr. .../212/2018 s-au hotărât următoarele:

1. În baza art. 386 cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor reținute în sarcina inculpatului [...], ..., din infracţiunile de înşelăciune, prevăzută de art.244 alin.1, 2 Cod penal și uz de fals, prevăzută de art. 323 Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.2 Cod penal  şi art. 5 Cod penal, în infracțiunile de înşelăciune, prevăzută de art. 215 alin. 1, 2 și 3 cod penal din 1968 și uz de fals, prevăzută de art. 291 cod penal din 1968, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal din 1968 şi art. 5 Cod penal.

În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul [...], ..., pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, prev. de art. 291 cod penal din 1968, pentru intervenirea prescripţiei răspunderii penale.

În baza art. 396 alin. 1, 2 şi 10 şi a art. 215 alin. 1, 2 și 3 cod penal din 1968, condamnă pe inculpatul [...], ..., la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

În baza art.71 Cod penal din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin. 1 lit.a teza a II-a si lit. b Cod penal din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.81 Cod penal din 1968 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate de 2 ani închisoare.

În baza art.82 Cod penal stabileşte un termen de încercare de 4 ani.

Se atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 şi art.85 Cod penal din 1968 privind revocarea şi respectiv anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicate.

În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968 constată că pe durata termenului de încercare a suspendării condiţionate a executării pedepsei este suspendată de drept executarea pedepselor accesorii.

2. În baza art. 386 cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor reținute în sarcina inculpatului [...], ... din infracţiunile de înşelăciune, prevăzută de art.244 alin.1, 2 Cod penal și uz de fals, prevăzută de art. 323 Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.2 Cod penal  şi art. 5 Cod penal, în infracțiunile de înşelăciune, prevăzută de 215 alin. 1, 2 și 3 cod penal din 1968 și uz de fals, prevăzută de 291 cod penal din 1968, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal din 1968 şi art. 5 Cod penal.

În temeiul art. 396 alin. 6 c.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul [...], ..., pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, prev. de art. 291 cod penal din 1968, pentru intervenirea prescripţiei răspunderii penale.

În baza art. 396 alin. 1, 2 şi 10 şi a art. 215 alin. 1, 2 și 3 cod penal din 1968, condamnă pe inculpatul [...], ..., la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

În baza art.71 Cod penal din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin. 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.81 Cod penal din 1968 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate de 2 ani închisoare.

În baza art.82 Cod penal stabileşte un termen de încercare de 4 ani.

Se atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 şi art.85 Cod penal din 1968 privind revocarea şi respectiv anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicate.

În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968 constată că pe durata termenului de încercare a suspendării condiţionate a executării pedepsei este suspendată de drept executarea pedepselor accesorii.

3. În baza art. 386 cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor reținute în sarcina inculpatului [...], ..., din infracţiunile de înşelăciune, prevăzută de art.244 alin.1, 2 Cod penal și uz de fals, prevăzută de art. 323 Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.2 Cod penal  şi art. 5 Cod penal, în infracțiunile de înşelăciune, prevăzută de 215 alin. 1, 2 și 3 cod penal din 1968 și uz de fals, prevăzută de 291 cod penal din 1968, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal din 1968 şi art. 5 Cod penal.

În temeiul art. 396 alin. 6 c.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul [...], ..., pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, prev. de art. 291 cod penal din 1968, pentru intervenirea prescripţiei răspunderii penale.

În baza art. 396 alin. 1, 2 şi 10 şi a art. 215 alin. 1, 2 și 3 cod penal din 1968, condamnă pe inculpatul [...], ..., la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

În baza art.71 Cod penal din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin. 1 lit.a teza a II-a si lit. b Cod penal din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.81 Cod penal din 1968 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate de 2 ani închisoare.

În baza art.82 Cod penal stabileşte un termen de încercare de 4 ani.

Se atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 şi art.85 Cod penal din 1968 privind revocarea şi respectiv anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicate.

În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968 constată că pe durata termenului de încercare a suspendării condiţionate a executării pedepsei este suspendată de drept executarea pedepselor accesorii.

4. În baza art. 386 cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor reținute în sarcina inculpatului [...], ..., din 2 (două) infracţiuni de instigare la înșelăciune, prevăzute de art.47 Cod penal raportat la art.244 alin.1,2 Cod penal cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal și 2 (două) infracţiuni de instigare la uz de fals, prevăzute de art.47 Cod penal raportat la art.323 Cod penal cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal, în 2 (două) infracţiuni de instigare la înșelăciune, prevăzute de art.25 Cod penal din 1968 raportat la art. 215 alin. 1, 2 și 3 cod penal din 1968 cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal și 2 (două) infracţiuni de instigare la uz de fals, prevăzute de art.25 Cod penal din 1968 raportat la art. 291 cod penal din 1968 cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal din 1968 şi art. 5 Cod penal.

În temeiul art. 396 alin. 6 c.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul [...], ..., pentru săvârșirea a 2 (două) infracţiuni de instigare la uz de fals, prevăzute de art.25 Cod penal din 1968 raportat la art. 291 cod penal din 1968 cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, pentru intervenirea prescripţiei răspunderii penale.

În baza art. 396 alin. 1 şi 2 şi a art. 215 alin. 1, 2 și 3 cod penal din 1968, condamnă pe inculpatul [...], ..., la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

În baza art.71 Cod penal din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 81 Cod penal din 1968 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate de 3 ani închisoare.

În baza art.82 Cod penal stabileşte un termen de încercare de 5 ani.

Se atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 şi art.85 Cod penal din 1968 privind revocarea şi respectiv anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicate.

În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968 constată că pe durata termenului de încercare a suspendării condiţionate a executării pedepsei este suspendată de drept executarea pedepselor accesorii.

Ia act că persoana vătămată [...] nu s-a constituit parte civilă cu privire la activitatea infracţională a inculpatului [...].

Ia act că prejudiciul cauzat părţii civile [...] prin activitatea infracţională a inculpatului [...] a fost achitat integral.

În temeiul art. 397 alin. 1 cod procedură penală raportat la art.19 alin. 1 cod procedură penală, art. 25 alin.1 cod procedură penală admite acţiunea civilă formulată de [...] şi obligă pe inculpatul [...] la plata către partea civilă a sumei de 41895,51 lei.

În baza art. 25 alin. 3 cod procedură penală şi a art. 404 alin. 4 lit. i cod procedură penală, dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri:

-adeverința de salariu nr.5/23.05.2011, contractul individual de muncă nr. 2/01.02.2010 înregistrat la I.T.M. Constanța sub nr. …/17.02.2010, adeverința nr. …/27.06.2011 aparent emisă de Casa Județeană de Pensii Constanța, fișa fiscală privind impozitul pe venitul din salarii pe anul 2010, aferentă angajatului [...], întocmită de [...]., actul fiind semnat de administratora [...] utilizate de inculpatul [...],

-adeverința de salariu nr. 18/01.08.2011, contractul individual de muncă nr. 9/02.11.2009 înregistrat la I.T.M. Constanța sub nr. …/09.11.2009, adeverința nr. …/01.08.2011 aparent emisă de Casa Județeană de Pensii Constanța, fișa fiscală privind impozitul pe venitul din salarii pe anul 2010 aferentă angajatului [...], întocmită de [...]. utilizate de inculpatul [...],

-adeverința de salariu nr. 21/31.08.2011, contractul individual de muncă nr. 07/06.11.2008, înregistrat la I.T.M. Constanța sub nr. …/11.11.2008, adeverința nr. …/16.08.2011 aparent emisă de Casa Județeană de Pensii Constanța, fișa fiscală privind impozitul pe venitul din salarii pe anul 2010, aferentă angajatului [...], întocmită de [...], utilizate de inculpatul [...].

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpaţii la plata sumei de 4000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 2000 de lei pentru faza de urmărire penală), fiecare inculpate urmând a suporta suma de 1000 lei.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că inculpatul [...], în anul 2011 i-a determinat pe numiţii [...] şi [...], să încheie, fiecare, câte un contract de credit cu persoana vătămată ..., aceştia din urmă utilizând la dosarul de creditare adeverinţe de venit false.

In sarcina inculpatului [...] instanţa reţine că la data de 13.07.2011 acesta a încheiat contractul de credit nr. …/13.07.2011 prin care a solicitat acordarea unei linii de consum în valoare de 20.500 Euro, sumă de bani pe care a ridicat-o de la bancă, depunând în acest sens o adeverinţă care atesta în mod fals că avea calitatea de salariat în cadrul [...].

In sarcina inculpatului [...] instanţa reţine că la data de 10.08.2011 acesta a încheiat contractul de credit nr. …/10.08.2011 prin care a solicitat acordarea unui linii de consum în valoare de 35.000 lei, sumă de bani pe care a ridicat-o de la ..., depunând în acest sens o adeverinţă care atesta în mod fals că avea calitatea de salariat în cadrul [...].

In sarcina inculpatului [...] instanţa reţine că la data de 09.09.2011acesta a încheiat contractul de credit nr. …/02.09.2011 prin care a solicitat acordarea unui linii de consum în valoare de 40.000 lei, sumă de bani pe care a ridicat-o de la banca ..., depunând în acest sens o adeverinţă care atesta în mod fals că avea calitatea de salariat în cadrul [...].

Prin plângerea formulată de [...], s-a arătat că în urma unor controale în legătură cu încheierea în anul 2011 a unor contracte de credit la punctul de lucru ... (intermediar de credit fiind [...]., au apărut suspiciuni în privinţa condiţiilor în care au fost întocmite o serie de contracte încheiate în intervalul 13.07 2011 - 18.10.2011 şi în care figurau ca împrumutaţi numiţii [...], [...], ... şi [...].

Prin contractul de credit de consum cu garanţie ipotecară nr. …/13.07.2011, [...], a acordat cu titlu de împrumut inculpatului [...] suma de 20.500 euro (echivalentul a circa 90.000 lei, la cursul leu/euro de la momentul respectiv).

În postura de garant apare în contract numita [...], iar bunul imobil asupra căruia se constituia ipoteca era garsoniera situată la adresa din Constanţa, ..., fiind încheiat adiacent contractului de credit a fost încheiat între bancă şi [...], contractul de ipotecă autentificat sub nr. .../13.07.2011 la B.N.P. „[...]" Constanţa.

Prin adresa nr. …/08.04.2013. I.T.M. Constanţa a comunicat faptul că inculpatul [...] nu figurează în evidenţele instituţiei ca angajat cu contract de muncă la [...].

Cu privire la activitatea infracţională a inculpatului [...], a fost audiată martora [...], care a declarat că inculpatul [...] nu a fost niciodată salariat la [...]., firmă la care martora a deţinut în perioada 2009-2010, calitatea de asociat unic şi administrator.

Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a comunicat că informaţiile din adeverinţa nr. …/27.06.2011 utilizată la acordarea creditului, nu coincid cu cele existente în bazele de date ale instituţiei (adresa nr. 5317/02.04.2012).

Fiind audiat, inculpatul [...] a declarat că îl cunoaşte pe inculpatul [...] din anul 2010, întrucât a lucrat ca barman la clubul deţinut de acesta (iniţial clubul era denumit "[...]", dar ulterior şi-a schimbat titulatura în "[...]").

In luna iulie 2011, a fost rugat de soţii [...] şi [...] să contracteze pe numele său un credit bancar, suma împrumutată urmând a fi folosită la renovarea localului. Inculpatul [...] a precizat că pentru încheierea creditului a semnat mai multe acte de la bancă şi la un notar şi că mama numitei [...]a a girat împrumutul cu imobilul proprietatea acesteia, iar suma obţinută cu titlu de credit a fost însuşită în întregime de inculpatul [...]. De asemenea, că tot acesta s-a ocupat şi de plata ratelor. Inculpatul [...] recunoaşte că nu a fost niciodată angajat la [...].

Martorele [...] şi [...], au declarat că iniţiativa contractării împrumutului de către inculpatul [...] i-a aparţinut exclusiv inculpatului [...] şi că ele n-au cunoscut alte amănunte privitoare la validitatea actelor folosite în relaţia cu banca. Mai mult, pentru că [...] avea să rezilieze ulterior contractul ca urmare a neplăţii ratelor, [...] a fost nevoită să vândă imobilul cu care garantase creditul şi cu banii astfel obţinuţi a reuşit să acopere pretenţiile băncii.

Inculpatul [...] a recunoscut că s-a ajuns la contractarea creditului numai ca urmare a sugestiei lui şi că banii obţinuţi cu titlu de împrumut au fost în totalitate însuşiţi de el. Inculpatul [...] nu a dorit să intre în detalii cu privire la condiţiile procurării actelor care au stat la baza aprobări creditului.

Prin raportul de constatare criminalistică nr. 207260/14 06.2017 întocmit de către Serviciul Criminalistic al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, nu s-a putut stabili dacă semnăturile din partea inferioară dreapta de pe fiecare pagină ale „Cererilor de acordare credit nevoi personale cu garanţie ipotecara" din 23.05.2011 şi 13.07.2011 şi de la rubrica „Semnătura Aplicant" de pe ultima pagină a ,.Cererii de acordare credit nevoi personale (cu garanţie ipotecară) din 23.05.2011" din partea inferioară dreapta de pe aversul şi reversul primei pagini, de la rubrica „împrumutat" de pe a doua pagină şi de la rubrica „împrumutat [...]" de pe ultima pagină a Creditului de consum/Investiţii imobiliare cu garanţie ipotecară, contract nr. …/13.07.2011; din partea inferioară stânga pe prima pagină şi de la rubrica „Semnătura împrumutat/Client" de pe „Anexa-informaţii generale privind costurile conexe creditului"; de la rubrica „Semnătura Asigurat” de pe „Subscrierea la asigurarea de grup/certificat de asigurare; cele situate în afara impresiunii de ştampilă de pe fiecare pagină şi de la rubrica „Semnătura client" de pe „Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”, de la rubrica „Semnătura Client" de pe Acordul de transmitere, prelucrare şi consultare a informaţiilor la ... din 23.05.2011; din dreptul menţiunii „Conform cu originalul" de pe copia cărţii de identitate cu datele de stare civilă ale numitului [...] au fost executate de către inculpatul [...].

[...] a comunicat că, suma obţinută de către inculpatul [...] în valoare de 20.500 Euro a fost achitată la data de 17.01.2013, valoarea ratelor achitate de la acordare şi până la momentul prezent fiind de 21.504,97 Euro. Aşadar, ... nu se constituite parte civilă procesul penal.

 Prin contractul de credit şi garanţie nr. .../10.08.2011, [...], a acordat cu titlu de împrumut inculpatului [...] suma de 35.000 lei. Creditul a fost acordat în baza următoarelor acte: adeverinţa de salariu nr. 18/01.08.2011, din care rezultă că inculpatul [...] este angajat din 01.11.2009 la [...]. Constanţa, ca şef de secţie; adeverinţa apare ca fiind semnată de martorul [...], director general al [...].;  contractul individual de muncă nr.09/02.11.2009 înregistrat la I.T.M. Constanţa sub nr. …/09.1 1.2009, din care rezultă că inculpatul [...] este angajat din 01.11.2009 la [...]. în funcţia de şef de secţie.; din partea firmei angajatoare contractul a fost semnat de administratorul [...]; adeverinţa nr. …/01.08.2011 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa care atesta stagiul de cotizare şi punctajul necesar stabilirii pensiei pentru asiguratul [...]; actul poartă ştampila instituţiei emitente şi semnătura directorului executiv adjunct [...]; fişa fiscală privind impozitul pe venitul din salarii pe anul 2010 aferentă angajatului [...] şi întocmită de [...]., actul fiind semnat de administratorul [...].

Prin adresa nr. …/08.04.2013, I.T.M. Constanţa a comunicat că inculpatul ... nu figurează în evidenţele instituţiei ca angajat cu contract de muncă la [...].

Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a precizat ca informaţiile din adeverinţa nr. 13260/01.08.2011 utilizată la acordarea creditului în discuţie, nu coincide cu cele existente în bazele de date a Instituţiei (adresa nr.5317/02.04.2012).

Audiat fiind, inculpatul [...] a declarat că îl cunoaşte pe inculpatul [...] din iulie 2011, că acesta din urmă avea nevoie de bani pentru renovarea clubului "[...]" si că l-a rugat pe inculpatul [...] să contracteze în nume propriu un credit bancar, urmând ca banii să-i revină inculpatului [...]. Patronul i-ar fi promis inculpatului [...] că-l va angaja în club.

Inculpatul ... a precizat şi faptul că a semnat la bancă mai multe acte, că inculpatul [...] se cunoştea cu angajata băncii, că suma obţinută cu titlu de credit a fost însuşită în întregime de inculpatul [...] şi că tot acesta urma sa se ocupe de plata ratelor.

La rândul său, inculpatul [...] a recunoscut că 1-a rugat pe inculpatul [...] să încheie contractul de împrumut cu ... şi că banii astfel obţinuţi, cu titlu de împrumut au fost în totalitate luaţi de primul. Inculpatul [...] nu a dorit să intre în detaliile cu privire la condiţiile procurării documentaţiei care a stat la baza aprobării creditului.

Prin raportul de constatare criminalistică nr. 207259 din 31.05.2017 întocmit de către specialiştii din cadrul Serviciului Criminalistic al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, s-a concluzionat faptul că semnăturile de la rubrica "Semnătura client'' de pe Contractul de credit şi garanţie ... nr. …/10.08.2011 precum şi de la rubrica "Semnătura Împrumutat/Client Data:” de pe ultima pagină a Contractului de credit şi garanţie ... nr. …/10.08.2011 au fost probabil executate de inculpatul [...].

[...] comunică faptul că împrumutul obţinut de către inculpatul [...] în valoare de 35.000 lei a fost achitat parţial, valoarea ratelor achitate de la acordare şi până la momentul prezent fiind în sumă de 8.398.19 iei, data ultimei plăţi fiind 27.02.2015 şi prin urmare se constituite parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 33.746.47 lei reprezentând valoarea totală restantă.

Prin contractul de credit şi garanţie nr. …/02 09.2011, ... a acordat cu titlu de împrumut inculpatului [...] sumă de 40.000 lei.

Creditul a fost acordat în baza următoarelor acte; adeverinţa de salariu nr. 21/31.08.2011, din care rezultă că [...] este angajat din 01.11.2008 la [...]. Constanţa, ca şef de depozit; adeverinţa apare ca fiind semnată de martorul [...], director general al [...].; contractul individual de muncă nr. 7/06.11.2008, înregistrat la I.T.M. Constanta sub nr. …/11.11.2008, din care rezultă că [...] este angajat din 01.11.2008 la [...]., în funcţia de şef de depozit; din partea firmei angajatoare contractul este semnat de administratorul [...];  adeverinţa nr. …/16.08.2011, emisă de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa. act care tinde să ateste stagiul de cotizare şi punctajul necesar stabilirii pensiei pentru asiguratul [...]; actul poartă ştampila instituţiei emitente  şi semnătura directorului executiv adjunct [...], fisa fiscală privind impozitul pe venitul din salarii pe anul 2010, aferentă angajatului [...] şi întocmita de [...]; actul este semnat de administratorul [...].

Prin adresa nr. …/08.04.2013, I.T.M. Constanţa a comunicat că inculpatul [...] nu figurează în evidenţele instituţiei ca angajat cu contract de muncă la [...].

Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a precizat că informaţiile din adeverinţa nr. …/16.08.2011 utilizată la acordarea creditului, nu coincide cu cele existente în baza de date a instituţiei (adresa nr. 53…17/02.04.2012).

Pe parcursul urmăririi penale, inculpatul [...] a refuzat să dea amănunte legate de împrejurările contractării creditului, insă a recunoscut că îl cunoaşte pe inculpatul [...].

Inculpatul [...] a recunoscut ca il cunoaşte pe inculpatul [...] pe care l-a avut angajat ca barman la club şi că ştie despre cel din urmă că ar fi contractat un credit ia ING Bank N.V. Amsterdam, însă banii astfel obţinuţi au fost utilizaţi doar de cei împrumutat.

Prin raportul de constatare criminalistică nr. 207166 din 30.05.2017 întocmit de către specialiştii din cadrul Serviciului Criminalistic al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, s-a concluzionat că semnăturile de pe fiecare pagină şi de la rubrica „Semnătura Solicitant'' a Cererii de acordare credit nevoi personale ... în numele lui [...], de la rubricile „Semnătura împrumutat/Client" de pe Contractul de credit şi garanţie [...] nr. … din 02.09.2011, de la rubrica ..Semnătura client" de pe Asigurarea de viaţă de grup care poate fi ataşată produselor de credit de la rubrica „Semnătură Asigurat" de pe Subscrierea la asigurarea de viaţă de grup ataşată produselor de credit/certificat de asigurare, de pe fiecare pagină şi de la rubrica „Semnătura Client" de pe Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori, de la rubrica „Semnătura client''' de pe Acordul de transmitere, prelucrare şi consultare a informaţiilor la ... au fost executate de inculpatul [...].

[...] a comunicat că împrumutul obţinut de către inculpatul [...] în valoare de 40.000 lei a fost achitat parţial, valoarea ratelor achitate de la acordare şi până la momentul prezent fiind în sumă de 7.938,31  lei, data ultimei plăţi fiind 08.06.2012, astfel că se constituie parte civilă împotriva inculpatului [...] pentru suma de 41.895.51 lei reprezentând valoarea totală restantă (adresa nr. CM/CI/1091, 17.02.2017).

Cu privire la activitatea infracţională a inculpatului [...], au fost audiate în cursul cercetării judecătoreşti martorele [...] şi [...].

Potrivit declaraţiei martorei [...], dată în cursul cercetării judecătoreşti, aceasta este fosta soacră a inculpatului [...], acesta fiind căsătorit cu fiica sa si conviețuind cu aceasta aproximativ 6 luni. A precizat că divorțul s-a pronunțat în urma cu 2 ani.

La vremea respectiva inculpatul i-a propus sa încheie un contract de credit întrucât acesta avea nevoie de bani pentru finalizarea unui club a cărui construire i-a depășit puterile financiare. Întrucât nu a putut contracta creditul pe numele său, deoarece nu îi permitea salariul, inculpatul ... l-a convins pe numitul [...] care din cate reține i-a fost si angajat să încheie un credit, iar pe martoră a convins-o sa gireze cu garsoniera, pe care a pierdut-o in urma executării silite derulate de bancă.

La momentul încheierii contractului de credit, nu știa că inculpatul ... l-a determinat pe ... sa încheie contractul, martora aflând despre acest lucru cu prilejul executării silite când s-a întâlnit la executor, cu inculpatul ... si familia acestuia, după aproximativ un an de la încheierea contractului. Inculpatul a plătit aproximativ 4-5 luni, iar ultimele 5 luni le-a plătit martora, după care nu a mai putut plăti întrucât banca nu a acceptat să facă plăţi in baza unui contract încheiat pe numele altei persoane. La momentul respectiv s-a întâlnit la bancă cu inculpatul ... si cu inculpatul [...], martora cunoscând la acel moment, faptul că creditul urma să fie contract de inculpatul [...], iar banii urmau sa fie dați inculpatului ... . A acceptat să gireze garsoniera, având in vedere că inculpatul urma sa se căsătorească cu fiica sa.

Potrivit declaraţiei martorei [...], dată în cursul cercetării judecătoreşti, în perioada 2006 – 2012, a fost asociat unic si administrator in cadrul ... care avea ca activitate intermedierea de servicii bancare. Numele de [...], ... si ..., nu îi spun nimic, însă reține numele  inculpatului [...], iar pe doamna care a fost audiată in calitate de martor anterior, a recunoscut-o ca fiind persoana prezenta la notar, aceasta fiind proprietara imobilului cu care s-a garantat contractarea creditului de către ....

A declarat martora că şi-a adus aminte despre aceasta doamna, întrucât a fost singurul caz in care a avut dubiu si a dorit sa oprească semnarea actelor. De creditul contractat de [...] s-a ocupat  o angajată a societăţii, iar martora a fost prezentă la notar pentru semnarea contractului de ipoteca întâlnindu-se la notar (nu mai rețin daca s-au întâlnit anterior sau la notar) cu  doamna care a fost audiată in calitate de martor si cu fiica acesteia. La notar a avut loc o discuție in cadrul căreia, martora audiată anterior o întreba pe fiica acesteia, dacă este sigură că dorește sa încheie contractul, iar martora a intervenit întrebând-o același lucru - dacă este sigură să garanteze cu imobilul, precum si faptul că le poate lăsa un timp de gândire, însă acestea au spus că semnează şi s-a semnat contactul de la notar. A precizat că la biroul notarial, martora audiată anterior şi fiica acesteia nu erau însoțite de altă persoană sau cel puțin nu îşi aduce martora aminte.

Până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpaţii [...], [...] şi [...] au recunoscut săvârşirea faptelor reţinute în sarcina lor prin actul de sesizare a instanţei, solicitând ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală pe care nu le-au contestat.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 396 alin. (10) Cod procedură penală raportat la art. 374 alin. (4), art. 375 alin. (1) şi (2) şi art. 377 alin. (1) - (4) Cod procedură penală, judecata poate avea loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală şi a înscrisurilor prezentate de părţi, atunci când inculpatul declară că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa. În cazul în care inculpatul declară că solicită ca judecata să aibă loc în condiţiile prevăzute de art. 374 alin. (4) Cod procedură penală, instanţa procedează la ascultarea acestuia, după care, luând concluziile procurorului şi a celorlalte părţi, se pronunţă asupra cererii. În caz de admitere a cererii, instanţa întreabă părţile şi persoana vătămată dacă propun administrarea probei cu înscrisuri, pentru prezentarea acestor înscrisuri instanţa neputând acorda decât un singur termen.

Potrivit art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, instanţa, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, va avea în vedere limitele de pedeapsă reduse cu o treime, în cazul pedepsei închisorii, şi cu o pătrime, în cazul pedepsei amenzii.

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului instanţa a reţinut că raţiunea instituirii procedurii simplificate prev. de art. 396 alin. (10) Cod procedură penală raportat la art. 374 alin. (4), art. 375 alin. (1) şi (2) şi art. 377 alin. (1)-(4) Cod procedură penală a fost aceea de a fi judecate cu maximă celeritate acele cauze în care inculpaţii înţeleg să recunoască faptele imputate prin actul de sesizare şi să-şi însuşească probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, fără a solicita alte probatorii pe situaţia de fapt.

De asemenea, a constatat că este competentă şi legal sesizată să judece cauza de faţă, inculpatul nu este acuzat de săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea penală prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă, inculpatul a declarat personal înainte de începerea cercetării judecătoreşti că recunoaşte săvârşirea faptei reţinute în rechizitoriu şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, fără a solicita administrarea probei cu înscrisuri în circumstanţiere.

De asemenea, instanţa a mai reţinut că probele administrate în cursul urmăririi penale sunt legal administrate. Din probe a rezultat că starea de fapt corespunde cu cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de inculpat.

Instanţa a procedat la stabilirea pedepsei pentru infracţiunile reţinute în sarcina inculpaţilor, cu observarea condiţiilor de individualizare prevăzute de art. 72 Cod penal anterior.

Împotriva sentinței penale nr. 1424/31.10.2019 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal nr. .../212/2018 a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, care a criticat omisiunea primei instanţe de a anula contractele de credit încheiate ca rezultat al infracţiunii de înşelăciune comise, în temeiul art. 25 alin. 3 Cod procedură penală.

Examinând sentinţa penală apelată prin prisma criticilor formulate de apelant, precum şi din oficiu, conform art. 420 C. Pr. Pen.,  curtea constată că apelul formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa este fondat.

Prima instanţă a stabilit în mod corect starea de fapt, încadrarea juridică şi vinovăţia inculpaţilor [...], [...], [...], [...], fiind îndeplinite condiţiile pentru pronunţarea unei soluţii de condamnare. De altfel, inculpaţii au recunoscut comiterea faptelor, solicitând judecarea potrivit procedurii prevăzută de art. 375 Cod procedură penală privind judecata în cazul recunoaşterii învinuirii, exclusiv pe baza mijloacelor de probă administrate în faza de urmărire penală, care în speţa prezentă oferă elemente suficiente pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare  a cauzei.

S-a reţinut că fapta inculpatului [...], constând în aceea că la data de 13.07.2011 cu intenție, i-a indus în eroare pe reprezentanții [...] la momentul încheierii contractului de credit de consum cu garanție ipotecară nr. 847085 prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, respectiv a faptului că este angajat în funcția de agent de vânzări în cadrul [...] în scopul obținerii pentru sine a unui folos material patrimonial injust, respectiv suma de 20.500 Euro, prezentând înscrisuri ce conțineau date nereale, cu consecința prejudicierii ... cu suma de 20.500 Euro, iar la data de 13.07.2011, a folosit la încheierea contractului de credit de consum cu garanție ipotecară nr.847085, înscrisuri despre care cunoștea că sunt false, respectiv adeverința de salariu nr. 5 din data de 23.05.2011, contract individual de muncă nr. 2 din data de 01.02.2010, adeverința nr. 10391 din data de 27.06.2011 emisă de Casa Județeană de Pensii Constanța și fișa fiscală privind impozitul pe venitul din salarii pe anul 2010, în vederea producerii de consecințe juridice, respectiv încheierea contractului de consum cu garanție ipotecară nr. …/13.07.2011, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înșelăciune, prevăzută de art. 215 alin. 1, 2 și 3 cod penal din 1968 cu aplicarea art. 5 Cod penal.

S-a reţinut că faptele inculpatului [...], constând în aceea că la data de 10.08.2011, cu intenție, i-a indus în eroare pe reprezentanții [...], la momentul încheierii contractului de credit și garanție nr. …, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, respectiv a faptului că este angajat în funcția de șef de secție în cadrul [...]. Constanța, în scopul obținerii pentru sine a unui folos material patrimonial injust respectiv suma  de 35.000 lei, ce făcea obiectul contractului de credit susmenționat, prezentând înscrisuri ce conțineau date nereale, respectiv adeverința de salariu nr.18 din data de 01.08.2011, contractul individual de muncă nr. 09 din data de 02.11.2009, adeverința nr. … din data de 01.08.2011 emisă de Casa Județeană de Pensii Constanța și fișa fiscală privind impozitul pe venitul din salarii pe anul 2010, cu consecința prejudicierii ... cu suma de 35.000 lei, iar la data de 10.08.2011, a folosit la încheierea contractului de credit și garanție nr. …, înscrisuri despre care cunoștea că sunt false, respectiv adeverința de salariu nr.18 din data de 01.08.2011, contractul individual de muncă nr. 9 din data de 02.11.2009, adeverința nr. … din data de 01.08.2011 emisă de Casa Județeană de Pensii Constanța și fișa fiscală privind impozitul pe venitul din salarii pe anul 2010 în vederea producerii de consecințe juridice, respectiv încheierea contractului de credit și garanție nr. …, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înșelăciune, prevăzută de 215 alin. 1, 2 și 3 cod penal din 1968 cu aplicarea art. 5 Cod penal.

S-a reţinut că faptele inculpatului [...], constând în aceea că la data de 02.09.2011, cu intenție, i-a indus în eroare pe reprezentanții [...], la momentul încheierii contractul de credit și garanție nr. …, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, respectiv a faptului că este angajat în funcția de șef de depozit în cadrul [...]. Constanța, în scopul obținerii pentru sine a unui folos material patrimonial injust, respectiv suma de 40.000 lei, ce făcea obiectul contractului de credit susmenționat, prezentând înscrisuri ce conțineau date nereale, respectiv adeverința de salariu nr.21 din data de 31.08.2011, contract individual de muncă nr.07 din data de 06.11.2008, adeverința nr.537 din data de 16.08.2011 emisă de Casa Județeană de Pensii Constanța și fișa fiscală privind impozitul pe venitul din salarii pe anul 2010, cu consecința prejudicierii ... cu suma de 40.000 lei, la data de 02.09.2011, a folosit la încheierea contractul de credit și garanție nr. …, înscrisuri despre care cunoștea că sunt false, respectiv adeverința de salariu nr. 21 din data de 31.08.2011, contract individual de muncă nr. 7 din data de 06.11.2008, adeverința nr. … din data de 16.08.2011 emisă de Casa Județeană de Pensii Constanța și fișa fiscală privind impozitul pe venitul din salarii pe anul 2010, în vederea producerii de consecințe juridice respectiv pentru încheierea contractului de credit și garanție nr. …, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de înșelăciune, prevăzută de 215 alin. 1, 2 și 3 cod penal din 1968 cu aplicarea art. 5 Cod penal.

În ceea ce priveşte activitatea infracţională a inculpatului [...], instanţa a reţinut că faptele acestuia, constând în aceea că la data de 13.07.2011, cu intenţie, l-a determinat pe inculpatul [...] să încheie contractul de credit de consum cu garanție ipotecară nr. … cu persoana vătămată ..., acesta din urmă utilizând la dosarul de creditare documente false, la data de 13.07.2011, l-a determinat pe inculpatul [...] să utilizeze la dosarul de creditare documente false, respectiv adeverința de salariu nr. 5 din data de 23.05.2011, contract individual de muncă nr. 2 din data de 01.02.2010, adeverința nr. … din data de 27.06.2011 emisă de Casa Județeană de Pensii Constanța și fișa fiscală privind impozitul pe venitul din salarii pe anul 2010 în vederea producerii de consecințe juridice, respectiv încheierea contractului de consum cu garanție ipotecară nr. …/13.07.2011, la data de 10.08.2011, cu intenţie, l-a determinat pe inculpatul [...] să încheie contractul de credit și garanție nr. … cu persoana vătămată ..., acesta din urmă utilizând la dosarul de creditare documente false,  la data de 10.08.2011, l-a determinat pe inculpatul [...] să utilizeze la dosarul de creditare documente false, respectiv adeverința de salariu nr.18 din data de 01.08.2011, contractul individual de muncă nr. 9 din data de 02.11.2009, adeverința nr. … din data de 01.08.2011 emisă de Casa Județeană de Pensii Constanța și fișa fiscală privind impozitul pe venitul din salarii pe anul 2010, în vederea producerii de consecințe juridice, respectiv contractul de credit și garanție nr. …, întrunesc elementele constitutive a 2 (două) infracţiuni de instigare la înșelăciune, prevăzute de art.25 Cod penal din 1968 raportat la art. 215 alin. 1, 2 și 3 cod penal din 1968 cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal din 1968 şi a art. 5 Cod penal.

În apel nu au fost formulate critici privind starea de fapt, încadrarea juridică şi vinovăţia inculpaţilor [...], [...], [...], [...].

Prima instanţă a desfiinţat înscrisurile falsificate, folosite pentru încheierea contractelor de credit, în temeiul art. 25 alin. 3 Cod procedură penală.

Conform acestui text de lege, instanţa, chiar dacă nu există constituire de parte civilă, se pronunţă cu privire la desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris sau la restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii.

Aşadar, textul de lege obligă atât la desfiinţarea înscrisurilor falsificate, dar şi la desfiinţarea altor înscrisuri, în vederea restabilirii situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii.

Infracţiunile de înşelăciune, pentru care s-a dispus condamnarea inculpaților, sunt infracţiuni de rezultat, iar sumele acordate inculpaţilor ca urmare a încheierii contractelor de credit şi neachitate de către aceştia, reprezintă prejudiciul cauzat părții civile. Restabilirea situaţiei anterioare se realizează prin restituirea sumelor de bani ridicate de inculpaţi, dar şi prin desfiinţarea înscrisurilor încheiate prin săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune,

Contractul de consum/investiţii imobiliare nr. …/13.07.2011 încheiat între ... şi inculpatul [...], contractul de credit şi garanţie nr. …/10.08.2011 încheiat între [...] şi inculpatul [...] şi contractul de credit şi garanţie nr. …/02.09.2011 încheiat între [...] şi inculpatul [...] au avut la baza înscrisuri falsificate, desfiinţate de prima instanţă, înscrisuri utilizate în procesul de inducere în eroare a părții civile. Prin urmare, contractele de credit sunt rezultatul săvârșirii infracţiunii de înşelăciune de către cei trei inculpați menționați, ce a avut ca urmare prejudicierea părţii civile prin acordarea de credite către aceştia. Acţiunile celor trei inculpați au dus la vicierea consimțământului cocontractantului acestora, respectiv a părții civile ..., care dacă ar fi cunoscut situația financiară reală a inculpaților, aceasta nu ar mai fi încheiat contractele de credit și nu ar mai fi acordat sumele de bani inculpaţilor.

Din perspectiva dispoziţiilor legii penale, cele trei contracte sunt rezultatul manoperelor dolosive folosite de către inculpați pentru a-i crea părții civile o percepţie falsă asupra realității cu scopul de a o determina sa le acorde acestora sumele de bani, prin prezentarea unor venituri fictive pe care cei trei, în realitate, nu le realizau.

Restabilirea situației anterioare prin desfiinţarea celor trei contracte de credit se impune pentru a readuce realitatea juridică la situaţia anterioară săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune.

În apelul procurorului se solicită anularea contractelor de credit, însă anularea este o sancţiune civilă care lipseşte actul juridic de efectele sale. Nulitatea contractului este reglementată în noul cod civil în articolele 1246 - 1265, fiind definită expres ca sancţiune de art. 1246 din NCC – „orice contract încheiat cu încălcarea condiţiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă este supus nulităţii, dacă prin lege nu se prevede o altă sancţiune”. Nulitatea afectează valabilitatea contractului, îl lipseşte de efecte juridice, din punct de vedere al operaţiunii juridice (negotium jure).

Instanţa penală  nu examinează posibilitatea restabilirii situaţiei anterioare din perspectiva raporturilor contractuale dintre părţi, ci numai în cadrul răspunderii civile delictuale, ceea ce înseamnă că instanţa penală nu poate anula contractul, deoarece ar semnifica desfiinţarea acestuia ca operaţiune juridică (negotium jure), excedând analizei ce se poate realiza în cadrul procesului penal. Instanţa penală poate dispune restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii numai prin raportare la fapta ilicită şi existenţa materială a contractelor, astfel că se poate dispune numai desfiinţarea contractelor în sens material, ca şi instrument probator (instrumentum probationis, iar nu şi anularea contractelor.

Aşadar, văzând dispoziţiile art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, vor fi desfiinţate cele trei contracte, ca şi instrument probator, în vederea restabilirii situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii.

Pentru aceste considerente, în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, Curtea va admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa împotriva sentinţei penale nr. 1424/31.10.2019 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal nr. …/212/2018.

În baza art. 423 alin. 2 Cod procedură penală se va desfiinţa în parte sentinţa penală apelată şi, rejudecând:

În baza art. 25 alin. 3 teza finală Cod procedură penală, se va dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri:

- contractul de consum/investiţii imobiliare nr. …/13.07.2011 încheiat între ... şi inculpatul [...];

- contractul de credit şi garanţie nr. …/10.08.2011 încheiat între [...] şi inculpatul [...];

- contractul de credit şi garanţie nr. …/02.09.2011 încheiat între [...] şi inculpatul [...].

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate, în măsura în care nu contravin prezentei decizii.

În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel vor  rămâne în sarcina acestuia.