Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului

Hotărâre 74 din 20.01.2022


Dosar nr. ..../252/2021

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA LUGOJ

SENTINŢA PENALĂ NR. 74/2022

Şedinţa publică din data de 20 ianuarie 2022

Completul de judecată constituit din:

Preşedinte: P. A. C.

Grefier: D. L. N. 

Ministerul Public este reprezentat de procuror M.A.

din  cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj

Pe rol se află soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatulN.M.F., având ca obiect infracţiunile de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului şi conducere a unui autoturism fără a poseda permis de conducere, prev. de art. 336 alin. 1 şi art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică lipsă partea.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefier, după care:

Mersul dezbaterilor a fost consemnat în Încheierea din data de 11 ianuarie 2022, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, deliberarea, redactarea şi pronunţarea fiind amânate pentru data de astăzi, când:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, reţine următoarele:

Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj în dosarul nr. .. s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului N.M.F., cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului şi de conducere a unui autoturism fără a poseda permis de conducere, prev. de art. 336 alin. 1 şi art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 Cod penal. 

În actul de sesizare s-a reţinut că în data de 23.05.2020, inculpatul, după ce a consumat băuturi alcoolice, s-a urcat la volanul autoturismului marca Audi cu nr. de înmatriculare ....,  pe care l-a condus pe drumurile publice, respectiv din localitatea ....

În jurul orelor 01.37 (24.05.2020), în timp ce rula cu autovehiculul susmenţionat pe DJ ..., la un moment dat a efectuat o manevră greşită intrând cu acesta în canalul de pe marginea drumului.

Au fost sesizate organele de poliţie care s-au deplasat la faţa locului şi care au constatat că inculpatul emana miros de alcool, fapt pentru care s-a procedat la testarea lui cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat fapt pentru care a fost condus la spital unde i s-au recoltat două probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În urma analizelor de laborator s-a stabilit că acesta a avut o alcoolemie de 2,84%o la prima recoltare şi de 2,66%o la cea de-a doua probă, aşa cum rezultă din buletinul de analiză toxicologică nr. ... emis de I.M.L. ...

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că inculpatul nu poseda permis de conducere, aspect confirmat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor .. prin adresa nr. ....

Situaţia de fapt expusă mai sus se dovedeşte cu următoarele mijloace de probă:  procesul verbal de constatare şi sesizare din oficiu, rezultatul testării cu aparatul etilotest, cerere de analiză, procesul verbal de recoltare, buletinul de examinare clinică, buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie nr. ... emis de IML .., adresa nr. ... a Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor .., declaraţie  martor, declaraţie suspect/inculpat.

Prin Încheierea penală din data de 17 noiembrie 2021, pronunţată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. .., s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. .., legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmăririi penale şi s-a dispus începerea judecăţii.

În faţa instanţei, la termenul de judecată din data de 11 ianuarie 2022, inculpatul a solicitat aplicarea procedurii simplificate, cererea fiindu-i încuviinţată.

Recunoaşterea inculpatului dată pe procedura simplificată în faţa instanţei de judecată se coroborează cu probatoriul administrat în faza de urmărire penală şi materializat în: buletinul de examinare clinică, buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie nr. .. emis de IML .., adresa nr. .. a Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor .., declaraţie  martor, declaraţie suspect-inculpat.

În drept, faptele inculpatului N.M.F. care în data de 23.05.2020, după ce a consumat băuturi alcoolice, s-a urcat la volanul autoturismului marca Audi cu nr. de înmatriculare ....,  pe care l-a condus pe drumurile publice, respectiv din localitatea ... la un moment dat a efectuat o manevră greşită intrând cu acesta în canalul de pe marginea drumului pentru ca apoi la faţa locului să se prezinte organele de poliţie care au constatat că inculpatul emana miros de alcool, în urma analizelor de laborator fiind stabilit că a avut o alcoolemie de 2,84%o la prima recoltare şi de 2,66%o la cea de-a doua probă şi de asemenea nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal şi de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis, prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective a infracţiunilor, instanţa constată că existenţa elementului material, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului şi fără permis este dovedită de întregul probatoriu administrat în cauză.

Acţiunea de conducere a unui autovehicul presupune activitatea unei persoane care, prin acţiunea sa, determină punerea în mişcare a vehiculului şi deplasarea sa pe drumul public. Cerinţa esenţială a elementului material pentru fiecare din cele două fapte vizează conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului, cerinţă îndeplinită potrivit buletinului de analiză toxicologică nr. .. întocmit de Institutul de Medicină Legală ., adresei nr. .. emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule .. şi potrivit procesului verbal de constatare a faptei de la dosar.

Urmarea imediată, socialmente periculoasă a activităţilor ilicite realizate de inculpat constă în posibilitatea creării unei stări de pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, pentru integritatea fizică a participanţilor la traficul rutier şi a bunurilor materiale.

Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată, pentru fiecare din cele două fapte, rezultă ex re, din însăşi materialitatea faptelor, acestea fiind infracţiuni de pericol.

Sub aspectul laturii subiective, instanţa reţine că inculpatul a săvârşit infracţiunile pentru care a fost cercetat cu forma de vinovăţie a intenţiei indirecte, întrucât acesta a prevăzut rezultatul faptelor sale, punerea în pericol a siguranţei circulaţiei rutiere şi a participanţilor la trafic şi, deşi nu le-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lor.

Instanţa constată aşadar întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, astfel cum acestea sunt prevăzute de art. 15 Cod penal, respectiv fapte prevăzute de legea penală, săvârşite cu vinovăţie, nejustificate şi imputabile persoanei ce le-a săvârşit.

La individualizarea judiciară a pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului, instanţa va ţine seama de criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 74 alin. 1 şi 2 Cod penal, care arată că stabilirea duratei pedepsei se face în raport de gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului, ambele evaluate în funcţie de o serie de criterii legale, respectiv: împrejurările, modul de comitere a infracţiunii şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori consecinţele infracţiunii; motivul săvârşirii faptei şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunii care constituie antecedenţa penală a inculpatului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului; nivelul de educaţie, vârsta, sănătatea, situaţia familială şi socială.

Totodată, la stabilirea pedepselor instanţa va avea în vedere şi limitele de pedeapsă prevăzute de legiuitor pentru infracţiunile deduse judecăţii, astfel cum vor fi reduse potrivit art. 396 alin. 10 Cod procedură penală dar şi circumstanţele reale ale faptei de conducere a unui autoturism sub influenţa alcoolului, nivelul extrem de ridicat al alcoolemiei în sânge la prima recoltare, de 2,84 gr/l %0. De asemenea, se vor avea în vedere şi circumstanţele personale ale părţii ce se află la primul conflict cu legea penală potrivit fişei de cazier judiciar de la dosar. 

Pentru a conduce la atingerea scopului prevăzut de legiuitor, pedeapsa trebuie să fie adecvată particularităţilor fiecărui individ şi raţională, să fie adecvată şi proporţională cu gravitatea faptelor comise, motiv pentru care, în raport de pericolul social al infracţiunilor şi de toate criteriile de individualizare sus prezentate, va condamna inculpatul la pedeapsa de 1 (un) an și 8 ( opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului, respectiv la pedeapsa de 1 (un) an şi 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere. 

Pe lângă pedeapsa principală a închisorii pentru infracţiunea prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal, raportat la nivelul extrem de ridicat al alcoolemiei, de 2,84%0 la prima recoltare, instanţa apreciază necesară impunerea în sarcina inculpatului şi a pedepsei complementare a interzicerii exercitării dreptului de a conduce vehicule pentru care legea impune necesitatea deţinerii permisului de conducere prev. de art. 66 alin. 1 lit. i Cod penal, pentru o perioadă de 3 ani, executabilă potrivit art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal.

Va impune în sarcina inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. i Cod penal şi care se execută în caz de revocare ori anulare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În absenţa unei condamnări definitive pentru vreuna din faptele comise, instanţa va constata că în speţă sunt îndeplinite şi cerinţele concursului formal de infracţiuni, prevăzute de art. 38 alin. 2 Cod penal, potrivit căruia: există concurs formal de infracţiuni când o acţiune sau o inacţiune săvârşită de o persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conţinutul mai multor infracţiuni.

Drept urmare, în baza art. 39 alin. 1 lit. b raportat la art. 38 alin. 2 Cod penal va contopi cele două pedepse cu închisoarea stabilite în sarcina inculpatului şi va aplica acestuia pedeapsa cea mai grea, respectiv aceea de 1 an și 8 luni închisoare la care se va adăuga un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv de 5 luni, în final inculpatul.N.M.F. urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani şi 1 (una) lună închisoare.

Pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii pentru infracţiunea prev. de art. 335 alin. 1 şi art. 336 alin. 1 Cod penal, raportat la nivelul extrem de ridicat al alcoolemiei, de 2,84%0 la prima recoltare, instanţa apreciază necesară impunerea în sarcina inculpatului şi a pedepsei complementare a interzicerii exercitării dreptului de a conduce vehicule pentru care legea impune necesitatea deţinerii permisului de conducere prev. de art. 66 alin. 1 lit. i Cod penal, pentru o perioadă de 3 ani, executabilă potrivit art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal.

Va impune în sarcina inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. i Cod penal şi care se execută în caz de revocare ori anulare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În ceea ce priveşte modalitatea de individualizare a executării pedepsei, instanţa constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile art. 91 Cod penal, pedeapsa stabilită fiind de 2 ani şi 1 lună închisoare; inculpatul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii; şi, în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de atitudinea procesuală corectă de care a dat dovadă pe tot parcursul procesului penal, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Faţă de cele sus reţinute, în temeiul art. 91 raportat la art. 92 alin. 1 Cod penal va dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 2 ani şi 1 lună inchisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, termen necesar raportat la circumstanţele reale ale comiterii faptelor, periculozitatea lor deosebită.

În condițiile art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere, respectiv:

-să se prezinte la Serviciul de Probațiune .. la datele fixate de acesta;

-să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

-să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței si orice deplasare care depășește 5 zile.

-să comunice schimbarea locului de muncă.

-să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, înăuntrul termenului de supraveghere, va impune inculpatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune ori organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. 

În condiţiile art. 93 alin. 3 Cod penal va impune inculpatului obligaţia de a presta o muncă neremunerata in folosul comunităţii pe o perioada de 80 zile in cadrul Primăriei Comunei .. ori în cadrul Primăriei Municipiului ...

În temeiul art. 94 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevazute la art. 93 alin. 1 lit. c-e se vor comunica Serviciului de Probatiune ... 

În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor comiterii de noi infractiunii, a nerespectării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse, ce pot determina revocarea beneficiului suspendării si executarea pedepsei închisorii. 

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală va obliga inculpatul la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

I.  În baza art. 336 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul N.M.F., ...., trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj nr. ..../P/2020, la pedeapsa de 1 (un) an și 8 (opt) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

În baza art. 67 alin. 1 Cod penal impune în sarcina inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a conduce vehicule pentru care legea impune necesitatea deţinerii permisului de conducere prev. de art. 66 alin. 1 lit. i Cod penal, pentru o perioadă de 3 ani, executabilă potrivit art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal impune în sarcina inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. i Cod pena, executabilă potrivit art. 65 alin. 3 Cod penal, şi care se execută în caz de revocare ori anulare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

II. În baza art. 335 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul N.M.F., cu datele personale sus arătate, la pedeapsa de 1 (un) an şi 3 (trei) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere. 

În baza art. 39 alin. 1 lit. b raportat la art. 38 alin. 2 Cod penal contopeşte cele două pedepse cu închisoarea stabilite în sarcina inculpatului şi aplică acestuia pedeapsa cea mai grea, respectiv aceea de 1 an și 8 luni închisoare la care se adaugă un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv de 5 luni, în final inculpatul N.M.F. urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani şi 1 (una) lună închisoare.

În baza art. 45 alin. 1, art. 67 alin. 1 Cod penal impune în sarcina inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a conduce vehicule pentru care legea impune necesitatea deţinerii permisului de conducere prev. de art. 66 alin. 1 lit. i Cod penal, pentru o perioadă de 3 ani, executabilă potrivit art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal.

În baza art. 45 alin. 1, 5 şi art. 65 alin. 1 Cod penal impune în sarcina inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. i Cod penal, executabilă potrivit art. 65 alin. 3 Cod penal, în caz de revocare ori anulare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 92  Cod penal.

În conditiile art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere, respectiv:

a. să se prezinte la Serviciul de Probaţiune ... la datele fixate de acesta; 

b. să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c. sa anunţe, in prealabil, schimbarea locuinţei si orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d. să comunice schimbarea locului de munca;

e. să comunice informaţii si documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, înăuntrul termenului de supraveghere, impune inculpatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune ori organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. 

În condiţiile art. 93 alin. 3 Cod penal impune inculpatului obligaţia de a presta o muncă neremunerată in folosul comunităţii pe o perioada de 80 zile in cadrul Primăriei Comunei .. ori în cadrul Primăriei Municipiului ...

În temeiul art. 94 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevazute la art. 93 alin. 1 lit. c-e se comunică Serviciului de Probatiune .... 

În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor comiterii de noi infractiunii, a nerespectării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse, ce pot determina revocarea beneficiului suspendării si executarea pedepsei închisorii. 

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe hotărârea judecătorească.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 20 ianuarie 2022.

Preşedinte,    Grefier,

  P. A. C.   D. L. N.

Red. P.A.C

Tehnored. D.L.N.

20.01.2022

Ex. 4/Exp. 2 com.