Legea nr.407/2006

Hotărâre 65 din 28.03.2014


J U D E C A TO R I A

D E L I B E R Â N D:

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleşd, din data ….., înregistrat la instanţă la ….., s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului XX, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 42 alin 1 lit a, g alin 2 lit. a, prev de art.. 44 lit. b din L407/2006 cu aplic art. 33 lit. a C.pen. cu incidenţa art.75 alin 1lit a, c C.pen. şi a inculpatului YY, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 42 alin 1 lit. a,g alin 2 lit. a, prev. de  art. 44 lit. b din L407/2006 cu aplic art. 33 lit. a C.pen. cu incidenţa art.75 alin 1lit a, c C.pen.

S-a reţinut în cuprinsul rechizitoriului faptul inculpaţii XX şi YY, la data de 04/05…., au vânat prin folosirea unui laţ un porc mistreţ pe care ulterior l-au transportat la domiciliul lor.

În cursul urmăririi penale,  inculpaţii au recunoscut şi regretat comiterea faptei.

În şedinţele publice din data de 31.01.2014, respectiv 14.03.2014,  inculpaţii XX şi YY, au recunoscut  comiterea faptelor puse în sarcina lor,  solicitând ca judecarea cauzei să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, în condiţiile art. 320/1 alin 2  vechiul C.p.p. şi a art. 374 alin 4 N.Cpen. Aceste cereri au fost admise de instanţă prin încheierea pronunţată la aceeaşi dată.

În cauză s-a constituit parte civilă A.J.V.P.S. solicitând obligarea inculpaţilor la plata sumei de 1.000 EURO, conform prevederilor anexei 1 lit. a pct. 13 din Legea nr. 407/2006. Această pretenţia a fost recunoscută în totalitate de inculpaţii, în condiţiile art. 16/1 vechiul C.p.p.şi art. 23 alin 2 NCp.p.

Examinând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală coroborate cu probele din cursul judecăţii instanţa reţine următoarele:

La data de ….. inculpatul XX a montat trei laţuri de oţel pentru capturarea animalelor sălbatice, în pădurea din apropierea satului  …., fapt pentru care la data de ….., după înţelegerea cu inculpatul YY şi numitul VV, s-au deplasat împreună în locurile respectiv cu intenţia de a verifica dacă au fost capturate animale sălbatice. Deplasarea au făcut-o cu autoturismul marca Ford aparţinând numitului VV – tatăl inculpatului XX şi ajunşi la lăsarea întunericului de pădure respectivă, au constatat că într-un laţ era captiv un porc mistreţ.

Aceştia au trecut la sacrificarea animalului, după care au legat porcul mistreţ cu o funie trăgându-l câţiva zeci de metri l-a autoturism, l-a încărcat în autoturism, după care s-au deplasat la domiciliul mamei inculpatului XX, unde au curăţat şi eviscerat animalul.

Fapta a fost constatată de organele de poliţie in data de ….., în jurul ,orelor 4,00, când cu ocazia efectuării serviciului de patrulare pe raza localităţii ……, au oprit în trafic autoturismul marca Ford cu număr de înmatriculare ….., la volanul căruia se afla inculpatul XX, iar ca pasageri inculpatul YY şi numitul VV. Cu acel prilej a fost descoperit în portbagajul autoturismului patru pungi de plastic în care se afla carnea de porc mistreţ.

Faţă de numitul VV, în baza rechizitoriului, procurorul a dispus scoaterea de sub urmărire penală şi aplicarea unei amenzii administrative în cuantum de 400 lei, având în vedere contribuţia minoră a acestuia la comiterea faptei.

Această stare de fapt a fost reţinută de instanţă ca urmare a coroborării mijloacelor de probă reprezentând declaraţiile de recunoaştere ale  inculpaţilor, declaraţiile martorilor VV, VV, VV, proces verbal de constatare a infracţiunii ( fila 8-12 dosar u.p.), proces verbal de cercetare la faţa locului însoţit de planşă foto ( filele 13-18 dosar u.p.).

În şedinţa publică din data de ……, instanţa în baza art. 386 C.p.p., a pus  în discuţia părţilor şi a procurorului, schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în actul de acuzare prin excluderea prevederilor alineatului 2 lit. a  al art. 42  din Legea nr. 407/2006 şi reţinerea  incidentei art.75 alin 1 lit. a  C.pen, precum şi excluderea din încadrarea juridică a acuzaţiei reţinute la art. 42 alin 1 lit g, întrucât din starea de fapt stabilită nu rezultă că fapta s-ar fi comis într-o zonă de intravilan ori strict protejată sau zonă tampon, după prevede textul de lege din acest din urmă caz.

Întrucât textul articolului 42 alin 2 lit. a din Legea nr. 407/2006, nu prevede ca şi agravantă situaţia comiterii faptei de către trei sau mai multe persoane şi faţă de faptul că din starea de fapt stabilită nu rezultă că fapta s-ar fi comis într-o zonă de intravilan ori strict protejată sau zonă tampon, după cum  prevede textul de lege din acest din urmă caz, instanţa în  baza art. 386 N.C.p.p., va schimba încadrarea juridică dată faptelor prevăzute de art. 42 alin 1 lit. a, g,  alin 2 lit. a din Legea nr. 407/2006 mod., prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleşd, excluzând din această încadrare dispoziţiile alineatului 1 lit. g din art. 42 şi cele prevăzute de alineatul 2 lit. a  din art. 42.

În drept fapta inculpatului XX de a vâna un porc mistreţ fără a deţine permis de vânătoare, în condiţiile descrise mai sus, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de braconaj, prev. de art. 42 alin 1 lit a din Legea nr. 407/2006 mod., text de lege în baza căruia făcând şi aplicarea art. 77 lit. a, d N.C.pen, art.78 N.C.pen, art.5 N.C.pen şi a art. 396 alin10 N.C.p.p., instanţa îl va condamna pe inculpat la o pedeapsă de 4 ( patru) luni  închisoare.

În drept fapta inculpatului XX de a transporta fără respectarea condiţiilor legii, un porc mistreţ vânat în condiţiile descrise mai sus, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de braconaj, prev. de art. 44 lit. b din Legea nr. 407/2006 mod., text de lege în baza căruia făcând şi aplicarea art. 77 lit a, d N.C.pen., art.78 N.C.pen., art.5 N.C.pen. şi a art. 396 alin10 N.C.p.p., instanţa îl va condamna pe inculpat la o pedeapsă de 2 ( două)  luni  închisoare.

Întrucât cele două infracţiuni au fost săvârşite înainte ca inculpatul să fi fost condamnat definitiv pentru vreuna din ele, fiind vorba de un concurs real de infracţiuni, în baza art. 33 lit. a, 34 lit. b. vechiul Cod penal, cu referire la art. 10 din Legea nr. 187/2012, instanţa va contopi pedepsele mai sus stabilite, va aplica inculpatului pedeapsa de 4 luni  închisoare la care va adăuga un spor de 1 lună închisoare, urmând ca inculpatul  XX să execute pedeapsa rezultată de  5 ( cinci) luni închisoare.

La reţinerea circumstanţelor agravante prev. de art. 77 lit. a şi d N.C.pen., instanţa a avut în vedere împrejurarea că fapta a fost săvârşită de trei persoane, respectiv inculpaţii XX, YY şi numitul VV, respectiv situaţia că cei doi inculpaţi au cunoscut la  momentul comiterii faptei faptul că numitul VV este minor. Aceste din urmă dispoziţii au fost considerate de către instanţă mai favorabile fiind aplicate  în raport cu prevederile art. 5 N.C.pen.

La individualizarea pedepsei, instanţa a avut în vedere faptele comise de inculpat, pericolul social concret al acesteia, împrejurările în care acestea au fost comise, lipsa antecedentelor penale precum şi atitudinea de recunoaştere şi regretare a faptelor manifestată de inculpat.

Apreciind că nu se impune privarea de libertate a inculpatului, considerând că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia, existând posibilităţi de îndreptare şi reintegrare socială, instanţa, în baza art. 81 vechiul Cod penal,  cu aplic art. 5 N.C.pen, va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 5 luni  stabilit conform art.82 vechiul Cod penal şi va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 vechiul Cod penal, privind revocarea suspendării.

În drept fapta inculpatului YY de a vâna un porc mistreţ fără a deţine permis de vânătoare, în condiţiile descrise mai sus, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de braconaj, prev. de art. 42 alin 1 lit. a din Legea nr. 407/2006 mod., text de lege în baza căruia făcând şi aplicarea art. 77 lit. a, d N.C.pen., art.78 N.C.pen, art.5 N.C.pen. şi a art. 396 alin10 N.C.p.p., instanţa îl va condamna pe inculpat la o pedeapsă de 4 ( patru) luni  închisoare.

În drept fapta inculpatului YY de a transporta fără respectarea condiţiilor legii, un porc mistreţ vânat în condiţiile descrise mai sus, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de braconaj, prev. de art. 44 lit. b din Legea nr. 407/2006 mod., text de lege în baza căruia făcând şi aplicarea art. 77 lit. a, d N.C.pen., art.78 N.C.pen., art.5 N.C.pen. şi a art. 396 alin10 N.C.p.p., instanţa îl va condamna pe inculpat la o pedeapsă de 2 ( două)  luni  închisoare.

Întrucât cele două infracţiuni au fost săvârşite înainte ca inculpatul să fi fost condamnat definitiv pentru vreuna din ele, fiind vorba de un concurs real de infracţiuni, în baza art. 33 lit. a, 34 lit. b. vechiul Cod penal, cu referire la art. 10 din Legea nr. 187/2012, instanţa va contopi pedepsele mai sus stabilite, va aplica inculpatului pedeapsa de 4 luni  închisoare la care va adăuga un spor de 1 lună închisoare, urmând ca inculpatul  YY să execute pedeapsa rezultată de  5 ( cinci) luni închisoare.

La reţinerea circumstanţelor agravante prev. de art. 77 lit. a şi d N.C.pen, instanţa a avut în vedere împrejurarea că fapta a fost săvârşită de trei persoane, respectiv inculpaţii XX, YY şi numitul VV, respectiv situaţia că cei doi inculpaţi au cunoscut la  momentul comiterii faptei faptul că numitul VV este minor. Aceste din urmă dispoziţii au fost considerate de către instanţă mai favorabile fiind aplicate  în raport cu prevederile art. 5 N.C.pen.

La individualizarea pedepsei, instanţa a avut în vedere faptele comise de inculpat, pericolul social concret al acesteia, împrejurările în care acestea au fost comise, lipsa antecedentelor penale precum şi atitudinea de recunoaştere şi regretare a faptelor manifestată de inculpat.

Apreciind că nu se impune privarea de libertate a inculpatului, considerând că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia, existând posibilităţi de îndreptare şi reintegrare socială, instanţa, în baza art. 81 vechiul Cod penal,  cu aplic art. 5 N.C.pen, va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 5 luni  stabilit conform art.82 vechiul Cod penal şi va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 vechiul Cod penal, privind revocarea suspendării.

Sub aspectul laturii civile, instanţa în baza art. 14, 15, 346 C.pp, art.1357 şi urm  C. civ, va obliga în solidar, pe  inculpaţii XX şi YY, să plătească părţii civile A.J.V.P.S., suma de 1000 euro, cu titlu de despăgubiri civile,  conform prevederilor anexei 1 lit. a pct. 13 din Legea nr. 407/2006.

În baza art. 112 alin 3 N.C.pen, va confisca de la inculpaţi suma de  200 euro, respectiv câte 100 euro de la fiecare, reprezentând contravaloarea autoturismului folosit la comiterea infracţiunilor şi va dispune restituirea către numitul VV a autoturismului marca Ford cu număr de înmatriculare ……şi a documentelor aferente acestora.

În baza art. 274 alin 2  NC.p.p. va obligă inculpaţii la câte 400 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariile avocatului din oficiu ….. în cuantum de 400 lei vor fi plătite din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bihor, conform delegaţiilor nr…. şi …..

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

În baza art. 386 N.C.p.p. schimbă încadrarea juridică dată faptelor prevăzute de art. 42 alin 1 lit a, g,  alin 2 lit. a din Legea nr. 407/2006 mod., prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleşd, excluzând din această încadrare dispoziţiile alineatului 1 lit g din art. 42 şi cele prevăzute de alineatul 2 lit a  din art. 42.

I. În baza art. 42 alin 1 lit a din Legea nr. 407/2006 mod., cu aplic art. 77 lit a, d N.C.pen, art.78 N.C.pen, a art.5 N.C.pen şi a art. 396 alin10 N.C.p.p., condamnă pe inculpatul XX, fiul lui ……şi ….., ns la …. în loc. …., jud. Bihor, cetăţenie română,  fără ocupaţie şi loc de muncă, studii 10 clase, fără antecedente penale, dom în com. ….., nr….. jud. ….,  CNP. ….., pentru săvârşirea infracţiunii de braconaj, la o pedeapsă de :

-4 ( patru) luni închisoare

 În baza art. 44 lit. b  din Legea nr. 407/2006 mod., cu aplic art. 77 lit. a, d N.C.pen, art.78 N.C.pen., a art.5 N.C.pen. şi a art. 396 alin 10 N.C.p.p., condamnă pe inculpatul XX, cu datele de mai sus, pentru săvârşirea infracţiunii de transport a vânatului fără respectarea condiţiilor legale, la o pedeapsă de :

-2 ( două) luni închisoare

În baza art. 33 lit. a C.pen, 34 lit. b din vechiul Cod penal, cu referire la art.10 din Legea nr. 187/2012 mod., contopeşte pedepsele mai sus stabilite, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 luni  închisoare, la care adaugă un spor de 1 lună închisoare, urmând astfel  ca  inculpatul XX, să execute pedeapsa rezultată de :

- 5 (cinci) luni închisoare

În baza art. 81 din vechiul Cod penal, cu aplic art. 5 N.c.pen., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 5 luni stabilit conform art. 82 Cod penal şi atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 din vechiul Cod penal, privind revocarea suspendării.

II. În baza art. 42 alin 1 lit. a din Legea nr. 407/2006 mod., cu aplic art. 77 lit. a, d N.C.pen, art.78 N.C.pen, a art.5 N.C.pen. şi a art. 396 alin10 N.C.p.p., condamnă pe inculpatul YY, fiul lui …..şi …., ns la ….. în loc. ….., jud. …., cetăţenie română,  fără ocupaţie şi loc de muncă, studii 12 clase, fără antecedente penale, dom în com. …, sat ……, nr. ….,  jud. …..,  CNP. …., pentru săvârşirea infracţiunii de braconaj, la o pedeapsă de :

-4 ( patru) luni închisoare

 În baza art. 44 lit. b  din Legea nr. 407/2006 mod., cu aplic art. 77 lit. a, d N.C.pen, art.78 N.C.pen., a art.5 N.C.pen. şi a art. 396 alin 10 N.C.p.p., condamnă pe inculpatul YY, cu datele de mai sus, pentru săvârşirea infracţiunii de transport a vânatului fără respectarea condiţiilor legale, la o pedeapsă de :

-2 ( două) luni închisoare

În baza art. 33 lit. a C.pen, 34 lit. b din vechiul Cod penal, cu referire la art.10 din Legea nr. 187/2012 mod., contopeşte pedepsele mai sus stabilite, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 luni  închisoare, la care adaugă un spor de 1 lună închisoare, urmând astfel  ca  inculpatul YY, să execute pedeapsa rezultată de :

- 5 (cinci) luni închisoare

În baza art. 81 din vechiul Cod penal, cu aplic art. 5 N.c.pen., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 5 luni stabilit conform art. 82 Cod penal şi atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 din vechiul Cod penal, privind revocarea suspendării.

Obligă inculpaţii XX şi YY, în solidar, să plătească părţii civile A.J.V.P.S. Bihor, suma de 1000 euro, cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art. 112 alin 3 N.C.pen, confiscă de la inculpaţi suma de  200 euro, respectiv câte 100 euro de la fiecare, reprezentând contravaloarea autoturismului folosit la comiterea infracţiunilor.

Dispune restituirea către numitul VV a autoturismului marca Ford cu număr de înmatriculare ……. şi a documentelor aferente acestora.

În baza art. 274 alin 2  NC.p.p. obligă inculpaţii la câte 400 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariile avocatului din oficiu ….. în cuantum de 400 lei vor fi plătite din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bihor, conform delegaţiilor nr….. şi …...

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.03.2014.

PRESEDINTE GREFIER