Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor (art. 279 C.p., Legea 295/2004)

Sentinţă penală 286/2010 din 17.12.2010


Dosar nr. XXXXXXXX

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESC

JUDEŢUL HARGHITA

SENTINŢA PENALĂ Nr. 286/2010

Şedinţa publică din 17 Decembrie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE XXXXXXXX

Grefier XXXXXXXX

Cu participarea d-lui procuror XXXXX din cadrul

Parchetului de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc

Pe rol pronunţarea în cauza penală privind pe inculpatul S.CS., domiciliat în comuna XXXXXX  sat XXXXXX nr. 180 judeţul XXXXX,

posesorul CI seria XX nr. XXXXXX eliberat de SPCLEP XXXXXX, CNP: XXXXXX, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor prev.şi ped. de art. 279 al.1 şi alin.3 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 320

indice 1 Cod proc.penală şi art. 74 lit. a şi c Cod penal şi art. 76 lit.d Cod penal ; deţinerea sau portul de arme neletale din categoria

celor supuse autorizării, fără drept prev. şi ped de art. 136 indice 1 din Legea 295/2004 cu aplicarea art. 320 indice 1 Cod proc.penală

şi art. 74 lit. a şi c Cod penal şi art. 76 lit.e Cod penal ; uz de armă letală, fără drept, prev.şi ped. de art. 136 din Legea 294/2004 cu

aplicarea art. 320 indice 1 Cod proc.penală. şi art. 74 lit. a şi c Cod penal şi art. 76 lit.e Cod penal şi infracţiunea de uz de armă neletală

din categoria celor supuse autorizării prev. şi ped. de art. 136 indice 2 din Legea 295/2004 cu aplicarea art. 320 indice 1 Cod proc.

penală şi art. 74 lit. a şi c Cod penal şi art. 76 lit. e Cod penal , parte civilă fiind G.Z..

S-a făcut referatul cauzei după care se constată că dezbaterea cauzei pe fond a avut loc în şedinţa publică din data de

10 decembrie 2010, mersul dezbaterilor şi susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea din acea zi, încheiere ce face parte

integrantă din prezenta sentinţă; pronunţarea fiind amânată pentru data de azi, 17 decembrie 2010.

INSTANŢA

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc nr.XXXXXX din 8 octombrie 2010 inculpatul S.CS. a

fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor prev.şi ped. de art. 279 al.1 şi

alin.3 lit. b Cod penal, deţinerea sau portul de arme neletale din categoria celor supuse autorizării, fără drept prev. şi ped de art. 136

indice 1 din Legea 295/2004 modificată prin OUG nr.26/2008, uz de armă neletală fără drept prev.de art.136/2 din Legea nr.295/2004

modificată prin OUG nr.26/2008, distrugere prev.de art.217 alin.1 Cod penal cu aplic.art.33 lit.a Cod penal.

În fapt s-a reţinut în sarcina inculpatului că în perioada 2005 – 14 iunie 2010 a deţinut ilegal o armă de tir cu glonţ marca

Norinko model JW-20, calibru 5,6 mm cu seria 716054 şi cartuşe. Cu această armă în cursul lunii octombrie 2009 împreună cu V.I. şi G.S.

a tras la ţintă, iar în luna decembrie 2009 inculpatul a executat mai multe focuri de armă în uşa de acces a părţii vătămate G.Z..

Inculpatul mai deţinea în mod nelegal o armă neletală marca LG-427, seria 60979, calibru 4,5 mm şi a executat mai multe

trageri împreună cu numiţii B.A. şi M.L.. Ulterior inculpatul a vândut această armă lui G.S..

Inculpatul în cursul urmăririi penale şi-a recunoscut vinovăţia.(f.45-48, F.53-154).

Inculpatul nu posedă antecedente penale, operând reabilitarea de drept, acesta a mai fost condamnat pentru infracţiuni silvice

la amendă penală şi 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei în perioada 1996-1999 (f.50).

Analizând lucrările dosarului instanţa constată:

Inculpatul S.CS. în perioada anilor 2005 – 2006 a găsit o armă de tir cu glonţ marca Norinko model JW-20, calibru 5,6 mm

cu seria 716054 şi cartuşe pe care a deţinut-o în mod ilegal până în data de 14 ianuarie 2010. Aceste aspecte rezultă din declaraţia

inculpatului în cursul urmăririi penale cât şi din declaraţia martirei M.ZS., care în vara anului 2009 l-a văzut pe acesta în barul din

localitate XXXXXX cu o armă în mână (f.87, 89, 152-153).

Numiţii V.I. şi G.S. au declarat în cursul urmăririi penale că în luna octombrie a anului 2009 împreună cu inculpatul la locuinţa

acestuia, au executat trageri  cu arma de tir cu glonţ. (f.73,74, 165-166).

La sfârşitul lunii decembrie 2009 inculpatul cu arma de tir cu glonţ a tras de mai multe ori în uşa de acces a părţii vătămate

G.Z. cât şi în tabloul electric aparţinând SC XXXXXX S.A., ce se afla în imediata apropiere a locuinţei sale. Martorii F.A. şi S.G. au declarat

că au auzit arme de foc dinspre locuinţa inculpatului, în cursul lunii decembrie a anului 2009. (f.21-26).

Partea vătămată G.Z. a depus plângere pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, constituindu-se parte civilă cu suma de 640 lei (f.12-13).

SC XXXXXX SA nu a depus plângere.

Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la domiciliul inculpatului a fost găsită şi ridicată spre expertizare arma de foc marca Norinko,

model JW-20, calibru 5,6 mm cu seria 716054 şi  un număr de 9 buc. cartuşe 5,6 mm şi un suport de muniţie de calibru 5,6 mm. (f.78-82).

Din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică întocmit de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Harghita rezultă că arma de tir cu glonţ este

în stare de funcţionare, iar în baza raportului de constatare tehnico-ştiinţifică balistică efectuat de IPJ XXXXXX rezultă că cartuşele puse la dispoziţie

o parte din ele au fost trase cu arma găsită la inculpat, iar celelalte sunt în stare activă. (f.99-105, 107-110).

Numiţii B.A. şi M.L. au declarat că împreună cu inculpatul au executat trageri cu o armă de tir cu aer comprimat marca LG-427 cu

seria 60979 calibru 4,5 mm, pe care ulterior inculpatul a vândut lui G.S. (f.61, 62, 67, 68). Această armă a fost ridicată de la G.S. şi din raportul

de constatare tehnico-ştiinţifică rezultă că este în stare de funcţionare (f.157-161).

Această armă nu intră în categoria celor interzise de lege şi nu face obiectul confiscării speciale.

În cazul învinuiţilor V.I., B.A., M.L. şi G.S. au fost aplicate prevederile art.18/1 Cod penal.

Inculpatul în cursul judecăţii a recunoscut faptele reţinute în sarcina sa prin rechizitoriu (f.12).

Din probatoriul administrat în cauză rezultă că inculpatul S.CS. a deţinut o armă de tir cu glonţ marca Norinko, model JW-20,

calibru 5,6 mm cu seria 716054 şi muniţia aferentă 4 buc.tuburi cartuşe de calibru 5,6 mm şi 9 buc.cartuşe 5,6 mm şi un suport de muniţie

calibru 5,6 mm, fără a deţine permis de port armă. Faptele întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev.de art.279 alin.1 şi art.3 lit.b Cod penal.

De asemenea fapta inculpatului S.CS. de a deţine o armă neletală cu aer comprimat marca  LG-427 cu seria 60979 calibru 4,5 mm,

fără a deţine permis port armă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de deţinere sau portul de arme neletale din categoria celor supuse

autorizării, fără drept, prev.de art.136/1 din Legea 295/2004.

Fapta inculpatului de a executa trageri cu arma letală marca Norinko, model JW-20, calibru 5,6 mm cu seria 716054, deţinută fără drept,

întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de uz de armă letală fără drept prev.de art.136 din Legea 295/2004.

Fapta inculpatului de a executa trageri cu o armă neletală cu aer comprimat marca  LG-427 cu seria 60979 calibru 4,5 mm întruneşte

elementele constitutive ale infracţiunii de uz de armă neletală, din categoria celor supuse autorizării, fără drept, prev.de art.136 indice 2 din Legea 295/2004.

Fapta inculpatului de a trage de mai multe ori în uşa de acces a părţii vătămate cu arma de tir cu glonţ întruneşte elementele constitutive ale

infracţiunii de distrugere prev.de art.217 alin.1 Cod penal.

La şedinţa din 19 noiembrie 2010 partea vătămată G.Z. şi-a retras plângerea şi a renunţat la orice pretenţii. (f.7).

Inculpatul în şedinţa publică din 10 decembrie 2010 a recunoscut în totalitate faptele reţinute în sarcina sa prin rechizitoriu şi a fost de acord

cu aplicarea prev.art.320 indice 1 Cod procedură penală referitoare la procedura recunoaşterii vinovăţiei (f.12).

Având în vedere că inculpatul este de acord cu aplicarea procedurii recunoaşterii vinovăţiei, nu solicită administrarea altor probe, decât

cele administrate în cursul urmăririi penale şi a recunoscut în totalitate faptele reţinute în sarcina sa prin rechizitoriu, instanţa va aplica prev.art.320

indice 1 Cod procedură penală şi va reduce limita pedepselor prev. de lege.

La individualizarea  şi dozarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului S.CS. va fi luat în considerare pericolul social al faptei,

persoana inculpatului care nu are antecedente penale, a recunoscut comiterea faptei, instanţa apreciind că împrejurările referitoare la faptele comise şi

persoana inculpatului pot fi luate în considerare, astfel la dozarea pedepsei, aplicarea unei sancţiuni sub minimul special prev.de lege şi cu suspendarea

condiţionată va avea efectul preventiv şi educativ scontat de lege.

Pentru considerentele de mai sus va condamna pe inculpatul S.CS.:  - pentru comiterea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi

muniţiilor prev.şi ped. de art. 279 al.1 şi alin.3 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 320 indice 1 Cod proc.penală şi art. 74 lit. a şi c Cod penal şi art. 76 lit.d

Cod penal la 1 an închisoare.

- pentru comiterea infracţiunii de deţinerea sau portul de arme neletale din categoria celor supuse autorizării, fără drept prev. şi ped de art. 136 indice 1 din

Legea 295/2004 cu aplicarea art. 320 indice 1 Cod proc.penală şi art. 74 lit. a şi c Cod penal şi art. 76 lit.e Cod penal la 300 lei amendă penală.

-pentru comiterea infracţiunii de uz de armă letală, fără drept, prev.şi ped. de art. 136 din Legea 294/2004 cu aplicarea art. 320 indice 1 Cod proc.pena.

şi art. 74 lit. a şi c Cod penal şi art. 76 lit.e Cod penal la 2 (două) luni închisoare.

-pentru comiterea infracţiunii de uz de armă neletală din categoria celor supuse autorizării pre. şi ped. de art. 136 indice 2 din Legea 295/2004 cu

aplicarea art. 320 indice 1 Cod proc. penală şi art. 74 lit. a şi c Cod penal şi art. 76 lit. e Cod penal la 1 (una) lună închisoare.

În baza art. 33 lit.a Cod penal va constata că infracţiunile sunt în concurs real.

În baza art. 34 lit.d Cod penal inculpatul va executa pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare.

În baza art. 81 Cod penal va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

În baza art. 82 Cod penal va fixa termen de încercare de 3 ani.

Va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării prev. art. 83 Cod penal.

În baza art. 11 pct.2 lit. b, art. 10 lit. h Cod procedură penală va înceta procesul penal împotriva inculpatului S.CS. ca urmare a retragerii plângerii

prealabile de către partea vătămată G.Z. ,sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere prev. de art. 217 al.1 Cod penal.

În baza art. 118 alin.1 lit. f Cod penal va dispune confiscarea armei marca NORINKO model JW- 20, calibru 5,6 mm cu seria 716054, precum

şi 4 bucăţi tuburi de cartuşe de calibru 5,6 mm, 9 bucăţi de cartuşe calibru 5,6 mm şi un suport pentru muniţie calibru 5,6 mm.

În baza art. 191 alin.1 Cod penal va obliga inculpatul să plătească statului 700 lei cheltuieli judiciare, din care 200 lei onorariu avocaţial din oficiu

se avansează din fondurile Ministerului justiţiei.

În baza art. 192 alin.2 lit.c Cod penal va obliga partea vătămată G.Z. să plătească statului 50 lei cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă pe inculpatul S.CS. - fiul lui M. şi E., născut la XXXXXX în loc. XXXXXX, cetăţenia română, studii medii, stagiul militar

satisfăcut, necăsătorit, domiciliat în comuna XXXXXX  sat XXXXXX nr. 180 judeţul XXXXX, posesorul CI seria XXX nr. XXXXXX eliberat de

SPCLEP XXXXXX, CNP: XXXXXX.

-pentru comiterea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor prev.şi ped. de art. 279 al.1 şi alin.3 lit. b Cod penal, cu

aplicarea art. 320 indice 1 Cod proc.penală şi art. 74 lit. a şi c Cod penal şi art. 76 lit.d Cod penal la 1 an închisoare.

- pentru comiterea infracţiunii de deţinerea sau portul de arme neletale din categoria celor supuse autorizării, fără drept prev. şi

ped de art. 136 indice 1 din Legea 295/2004 cu aplicarea art. 320 indice 1 Cod proc.penală şi art. 74 lit. a şi c Cod penal şi art.

76 lit.e Cod penal la 300 lei amendă penală.

-pentru comiterea infracţiunii de uz de armă letală, fără drept, prev.şi ped. de art. 136 din Legea 294/2004 cu aplicarea art. 320

indice 1 Cod proc.pena. şi art. 74 lit. a şi c Cod penal şi art. 76 lit.e Cod penal la 2 (două) luni închisoare.

-pentru comiterea infracţiunii de uz de armă neletală din categoria celor supuse autorizării pre. şi ped. de art. 136 indice 2 din

Legea 295/2004 cu aplicarea art. 320 indice 1 Cod proc. penală şi art. 74 lit. a şi c Cod penal şi art. 76 lit. e Cod penal la 1 (una) lună închisoare.

În baza art. 33 lit.a Cod penal constată că infracţiunile sunt în concurs real.

În baza art. 34 lit.d Cod penal inculpatul execută pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare.

În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

În baza art. 82 Cod penal fixează termen de încercare de 3 ani.

Atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării prev. art. 83 Cod penal.

În baza art. 11 pct.2 lit. b, art. 10 lit. h Cod procedură penală încetează procesul penal împotriva inculpatului S.CS. ca urmare a

retragerii plângerii prealabile de către partea vătămată G.Z. ,sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere prev. de art. 217 al.1 Cod penal.

În baza art. 118 alin.1 lit. f Cod penal dispune confiscarea armei marca NORINKO model JW- 20, calibru 5,6 mm cu seria 716054,

precum şi 4 bucăţi tuburi de cartuşe de calibru 5,6 mm, 9 bucăţi de cartuşe calibru 5,6 mm şi un suport pentru muniţie calibru 5,6 mm.

În baza art. 191 alin.1 Cod penal obligă inculpatul să plătească statului 700 lei cheltuieli judiciare, din care 200 lei onorariu avocaţial

din oficiu se avansează din fondurile Ministerului justiţiei.

În baza art. 192 alin.2 lit.c Cod penal obligă partea vătămată G.Z. să plătească statului 50 lei cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare cu inculpatul şi partea vătămată.

Pronunţată în şedinţa publică din 17 decembrie 2010.

Preşedinte,Grefier,

XXXXXXXXXXXXXXXX