Restituirea cauzei la parchet pentru refacerea urmăririi penale

Sentinţă penală 461 din 04.10.2006


Tip sentinţă

Nr/dată/461/2006

Domeniu asociat

 Art.332 c.pr.pen.

Art. 332 alin.2 c.pr.pen- Restituirea cauzei la parchet ptr.refacerea

Urmăririi penale .

Dispoziţiile art.332 alin.2 c.pr.pen., devin incidente într-o cauză penală şi potrivit acestora instanţa de judecată se desesizează şi restituie cauza procurorului pentru refacerea urmăririi penale în cazul nerespectării dispoziţiilor privitoare la competenţa după materie sau calitatea persoanei , sesizarea instanţei , prezenţa învinuitului sau a inculpatului şi asistarea acestuia de către apărător .

( s.p.461/04.10.2006 Tribunalul Mehedinţi )

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi , instanţa a fost investită cu judecarea inc.Z.C. , pentru săvârşirea infr.prev.de art.208-209 alin.1 lit.a c.p şi alin.3 lit.f c.p. şi art.276 alin.1 c.p-distrugere şi semnalizare falsă şi inc.B.C., în legătură cu săvârşirea infr.prev.de art.208-209 alin.1 lit.a c.p. şi alin.3 lit.f c.p şi art.276 alin.1 c.p. cu aplic.art.99 şi urm.c.p şi art.33 c.p.

În fapt , s-a reţinut că ,la data de 25.02.2006 , inculpaţii s-au deplasat cu căruţele din Şimian la Dr.Tr.- Severin , unde au oprit în zona S.C. CELROM S.A. Tr.Severin , cu intenţia de a tăia şi sustrage bucăţi din şina de cale ferată , având asupra lor utilajele necesare( un aparat de tăiat tip autogen , un tub oxigen , o butelie aragaz , două furtunuri , o cheie franţuzască şi nouă chei fixe). Inculpaţii cu ajutorul acestor aparate au demontat şina de cale ferată pe o lungime de 12 m , după care au tăiat-o în şase bucăţi şi apoi au plecat la un centru de colectare a fierului vechi , unde au hotărât să vândă bunurile sustrase .

Din actele şi lucrările dosarului , instanţa a reţinut încălcarea de către organele de urmărire penală a dispoziţiilor art.6 din c.pr.pen.,în sensul că acestea nu au încunoştinţat pe inculpaţi despre faptele pentru care au fost puşi sub învinuire , despre încadrarea juridică a acestora  şi despre posibilitatea pe care o aveau potrivit legii penale de a pregăti şi exercita apărarea în cauză ,ori de a angaja un apărător ales .

De asemenea s-a considerat că , procesele verbale existente la dosar şi întocmite de organele de anchetă penală , în care se menţiona că inculpaţilor le-au fost aduse la cunoştinţă aceste drepturi , în condiţiile în care nu au fost semnate de învinuiţi sunt lipsite de valabilitate,având în vedere şi faptul că din declaraţiile prin care au fost audiaţi învinuiţii , nu rezulta faptul că au fost înştiinţaţi despre dreptul la un avocat ales , care să le asigure apărarea în cauză.

În raport de aceste considerente , instanţa a tras concluzia că nerespectarea disp.art.6 din c.pr.pen. de către organele de urmărire penală , privind garantarea dreptului la apărare , ce este sancţionată de lege cu nulitatea absolută  potrivit disp.art.197 c.pr.pen., echivalează cu sesizarea nelegală a instanţei , ce atrage restituirea cauzei la parchet, în conformitate cu disp.art.332 alin.2 c.pr.pen.