Furt calificat.Distrugere. Încetarea procesului penal.

Sentinţă penală 115 din 19.10.2015


Prin rechizitoriul nr. X/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria X din 06.01.2015 s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor N. I. Pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi distrugere, fapte prevăzute şi sancţionate de dispoziţiile art. 228 alin. 1 Cod penal - 229 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 253 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 77 lit. a Cod penal, N.B. pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi distrugere, fapte prevăzute şi sancţionate de dispoziţiile art. 228 alin. 1 Cod penal-229 alin. 1lit. b şi alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 253 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 77 lit. a Cod penal, Ţ. C.A.pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi distrugere, fapte prevăzute şi sancţionate de dispoziţiile art. 228 alin. 1 Cod penal-229 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 253 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 41 alin. 1 Cod penal şi art. 77 lit. a Cod penal şi G.F. pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi distrugere, fapte prevăzute şi sancţionate de dispoziţiile art. 228 alin. 1 Cod penal - 229 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 253 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 41 alin. 1 Cod penal şi art. 77 lit. a Cod penal.

În fapt, s-a reţinut că în noaptea de 04.11.2014, în jurul orelor 21.00-22.00 numiţii N. I., N.B., G.F. şi Ţ.A.C. au pătruns, în curtea locuinţei proprietate personală a persoanei vătămate M.O.G., situată pe raza localităţii S., judeţul M., de unde, de pe o barcă, distrugând firele de alimentare şi contact prin tăiere, au sustras un motor Y. model X, seria X pe care l-au încărcat în autovehiculul marca O. cu număr de înmatriculare X pentru a-1 transporta în localitatea de domiciliu în scopul valorificării.

 În jurul orei 22.30 pe comunicaţia DN 57, în dreptul Km flv. 994,5, poliţişti din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră S. au oprit autoturismul în care se aflu cei patru făptuitori iar în interior a fost identificat motorul menţionat mai sus, pentru care aceştia nu au putut prezenta acte de provenienţă.

La termenul de judecată din 05.10.2015, s-au prezentat inculpaţii N.I., N.B., Ţ.C. A. şi reprezentantul legal al părţii civile numitul M.O., administrator al S.C. X S.R.L., care au declarat că s-au împăcat în mod total şi necondiţionat, cu privire la infracţiunile de furt calificat comisă de inculpaţi la 04.11.2014, în dauna părţii civile.

Reprezentantul legal al părţii civile a declarat că înţelege să se împace în mod total şi necondiţionat şi cu inculpatul G.F. cu privire la infracţiunea de furt calificat comisă de acesta la 04.11.2014.

La acelaşi termen de judecată reprezentantul legal al părţii civile a declarat că îşi retrage plângerea prealabilă formulată împotriva tuturor inculpaţilor cu privire la infracţiunea de distrugere  săvârșită la 04.11.2014.

La termenul de judecată din 19.10.2015 inculpatul G.F. a declarat că se împacă în mod total şi necondiţionat cu reprezentantul legal al părţii civile numitul M.O., administrator al S.C. X S.R.L. cu privire la infracţiunea de furt calificat comisă la 04.11.2014.

Potrivit art. 159 alin. 2 Cod penal „Împăcarea înlătură răspunderea penală şi stinge acţiunea civilă.”

Conform art. 231 alin.2 Cod penal „În cazul faptelor prevăzute la art. 228, art. 229 alin. 1, alin.2 lit. b şi c şi art. 230, împăcarea înlătură răspunderea penală.”

Având în vedere dispoziţiile art. 231 Cod penal potrivit cărora în cazul infracţiunii de furt calificat, faptă prevăzută  de art. 228 alin.1 - art. 229 alin.1 lit. b  şi alin. 2 lit. b Cod penal, împăcarea înlătură răspunderea penală, luând act de manifestarea de voinţă a părţilor care au declarat în faţa instanţei că s-au împăcat în mod total şi necondiţionat, urmează ca instanţa, în baza dispoziţiilor art. 396 alin. 6 rap. la  art. 16 alin. 1 lit. g din Noul Cod de procedură penală, să dispună încetarea procesului penal faţă de inculpaţii N.I. , N.B., Ț.C.A. şi G.F., privind infracţiunea de furt calificat comisă la 04.11.2014 în dauna parţii civile.

Potrivit art. 253 alin. 6 Cod penal pentru fapta prevăzută la alin. 1 acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Ţinând seama de faptul că pentru infracţiunea de distrugere, faptă prevăzută şi sancţionate de dispoziţiile art. 253 alin.1  Cod penal, pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care plângerea a fost retrasă, constatând că partea civilă, în faţa instanţei, înainte de citirea actului de sesizare, şi-a retras plângerea prealabilă, în temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, coroborat cu art. 16 alin. 1 lit. g Cod procedură penală, şi  art. 158 alin. 1 şi 2 Cod penal, instanţa urmează să dispună încetarea procesului penal.

În baza art. 112 alin.1 lit. b Cod penal, urmează să confişte o trusă de scule conținând o cheie tubulară 17, un levier, o cheie fixă de 17x16 și un clește de tăiat, ridicată de organele de cercetare penală de la inculpatul N.I. în baza dovezii  de reținere bunuri din 05.11.2014.

În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. d  Cod  procedură penală, în raport de soluţia dispusă,  urmează să oblige inculpații N.I., N.B., Ţ.C.A. și partea civilă S.C. X S.R.L., prin administrator M.O.G., la plata sumei de  370 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Urmează să oblige inculpatul  N.I. la plata onorariu avocatului din oficiu T.P. în cuantum de 200 lei desemnată în procedura de cameră preliminară, inculpatul N.B. la plata onorariu avocatului din oficiu M.C. în cuantum de 200 lei desemnat în procedura de cameră preliminară, inculpatul Ț.C.A. la plata onorariu avocatului din oficiu S.A. în cuantum de 200 lei desemnată în procedura de cameră preliminară,  inculpatul G.F. la plata onorariu avocatului din oficiu T.C. în cuantum de 200 lei desemnat în procedura de cameră preliminară.

Hotărârea a rămas definitivă prin neexercitarea căii de atac.