Infracţiuni prevăzute în legi şi decrete

Sentinţă penală 48 din 08.07.2011


Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. .. întocmit de DNA – Serviciul Teritorial Alba Iulia la data de 30.09.209, înregistrat pe rolul Judecătoriei Agnita sub nr. … s-a dispus trimiterea în judecată:

1.a inculpatului … fiul lui ... născut la data de … în or. Agnita, jud. Sibiu, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

•instigare la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor  prev. de art. 25 C.p. rap. la art. 181 al. 1 din Legea 78/2000,

•instigare la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor  prev. de art. 25 C.p. rap. la art. 181 al. 1 din Legea 78/2000,

•complicitate la infracţiunea de schimbare fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei sumelor de bani obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 182 al. 1 din Legea 78/2000,

•complicitate la infracţiunea de schimbare fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei sumelor de bani obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 182 al. 1 din Legea 78/2000,

•fals intelectual prev. de art. 289 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p.

•fals intelectual prev. de art. 289 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p.,

toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C.p..

2.a inculpatului .. fiul lui …şi ., născut la data de … în com. Nocrich, jud. Sibiu, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

•folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor  prev. de art. 25 C.p. rap. la art. 181 al. 1 din Legea 78/2000,,

•schimbare fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei sumelor de bani obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. de art. 182 al. 1 din Legea 78/2000,

•complicitate la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 289 C.p.

toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C.p..

3.a inculpatului … fiul lui .. şi …, născut la data de … în sat Nocrich, jud. Sibiu, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

•folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor  prev. de art. 25 C.p. rap. la art. 181 al. 1 din Legea 78/2000,,

•schimbare fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei sumelor de bani obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. de art. 182 al. 1 din Legea 78/2000,

•complicitate la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 289 C.p.

toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C.p..

4.a inculpatului …. fiul lui …. şi .., născut la data de … în mun. Sibiu, jud. Sibiu, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 289 C.p. cu aplicarea art. 33 lit. a) C.p..

Prin actul de trimitere în judecată s-a reţinut, ca situaţie de fapt, în esenţă, că inculpatul …., în cursul anului 2007, prevalându-se de calitatea sa de primar al comunei Marpod jud. Sibiu, de împrejurarea că inculpaţii … şi … erau crescători de animale din aceeaşi comună, de nivelul acestora de percepţie al realităţii obiective şi de contextul legislativ existent, în scopul obţinerii pe nedrept de subvenţii comunitare din Fondul European Garantat pentru Agricultură (F.E.G.A.), i-a determinat pe respectivii inculpaţii să facă cereri în acest sens la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Sibiu, prezentând în susţinerea cererii două contracte de închiriere fictive din care rezultă nereal că aceştia utilizează suprafaţa totală de 78 hectare de păşune pe raza comunei Marpod.

Contractele au fost redactate de inculpatul …., cu ajutorul inculpatului …. (agent agricol în cadrul Primăriei Marpod) şi au fost semnate de inculpaţii …, … şi …..

Ca urmare a acestor fapte, APIA a aprobat plata către inculpatul ….a sumei de 6546,18 lei reprezentând subvenţie comunitară din Fondul European Garantat pentru Agricultură (F.E.G.A.) şi către inculpatul …. a sumei de 6045,03 lei reprezentând subvenţie comunitară din Fondul European Garantat pentru Agricultură (F.E.G.A.).

Din banii astfel încasaţi inculpaţii … şi … au păstrat fiecare pentru sine sume modice despre care au apreciat că li se cuvin în mod legal şi proporţional cu suprafeţele de păşune de 4,67 ha şi respectiv 5,48 ha utilizate în mod efectiv iar diferenţa au remis-o inculpatului …. Acesta, la rândul său, a distribuit banii în discuţie altor persoane cuprinse într-un tabel întocmit de acesta, pe criterii subiective şi clientelare.

Starea de fapt reţinută în rechizitoriu rezultă din următoarele mijloace de probă: sesizări martori .. şi … (f. 14-15), adresă Instituţia Prefectului Sibiu (f. 16), sesizare Cabinet Parlamentar deputat … (f. 18), adrese nr. 3291 şi 3292/12.06.2009 emise de partea civilă APIA Sibiu (f. 19-20), dosare soluţionare cereri de plată pentru acordare de subvenţii comunitare FEGA către inculpaţii … şi … (f. 105-206), contracte de închiriere nr. 833/04.05.2007 şi nr.845/07.05.2007, tabele anexate şi proces-verbal (f. 213-217), adrese privind istoricul procesării cererilor de plată formulate de inculpaţii … (f. 144) şi …(f. 208), procese-verbale adunări ale crescătorilor de bovine şi ovine (f. 220-222, 237-239, 247, 256, 258-259), procese-verbale de şedinţe ale Consiliului Local Marpod (f. 223-226, 240-241, 248-249), HCL Marpod (f. 227-228, 236, 245-246, 250-251), contracte de închiriere păşune (f. 229-235, 243-244, 252-255, 257, 261), ordin Instituţia Prefectului Sibiu (f. 252) extras din registrul de intrări-ieşiri al Primăriei … (277-281), declaraţii martori (f. 70-104), declaraţii învinuiţi (f. 23-29, 32-36, 38-55, 57-69).

În cursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi inculpaţii (f. 445-450) martorii audiaţi în cursul urmăririi penale (f. 474-481), martorul … (f. 536).

A fost efectuată adresă către APIA Sibiu pentru comunicarea de date privind acţiuni de popularizare şi pretenţiile civile, instituţia solicitată comunicând răspunsul ataşat la f. 498-500. S-a administrat pentru inculpaţi şi proba cu înscrisuri cuprinzând practică judiciară (f. 538-570, 606-615), contract de finanţare (f. 571-592).

Inculpatul …. a invocat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 181 al. 1 din Legea 78/2000, excepţie respinsă prin Decizia nr. 1437/2010 a Curţii Constituţionale.

Coroborând probele administrate pe parcursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Începând cu data de 01.01.2007, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru agricultură (APIA) a procedat la implementarea de măsuri de sprijin pentru fermieri, finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA), ca plăţi directe în cadrul schemei de plată unică pentru suprafaţă (SAPS) şi măsuri de sprijin finanţate din bugetul naţional ca plăţi naţionale directe (PNDC). În acest context, APIA Sibiu a desfăşurat acţiuni de popularizare, prin care s-a urmărit să se aducă la cunoştinţa crescătorilor de animale din raza sa de competenţă faptul că aceştia pot fi beneficiarii unor subvenţii provenite din bugetele comunităţilor europene. Pe parcursul acestei acţiuni de popularizare s-a sugerat de către reprezentanţii APIA să se constituie asocieri de producători care să cuprindă în principal crescătorii de ovine şi de bovine, urmând ca respectivele asocieri să formuleze câte o cerere unică de acordare de subvenţii pentru toţi producătorii asociaţi. S-a lăsat să se înţeleagă faptul că asocierea în discuţie ar urma să fie una pură şi simplă, consensuală, fără a se parcurge procedurile de acordare de personalitate juridică, acestea fiind considerate prea îndelungate. S-a mai sugerat, în aceleaşi condiţii, ca respectivele asocieri să aibă la bază câte un contract de închiriere de teren încheiat cu Consiliile locale (acestea fiind proprietarele majoritare de teren în zonă) în urma căreia să se atribuie dreptul de folosinţă necesar pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate în vederea acordării sprijinului financiar din fonduri europene. Respectivele contracte urmau să fie însoţite de tabele cuprinzând numărul de animale deţinute de fiecare proprietar şi suprafaţa de teren deţinută în consecinţă. Asocierea în sine a fost sugerată din raţiuni derivate din scopul asigurării unui control mai facil ulterior de către APIA al utilizării efective a terenurilor pentru scopul declarat de păşunat şi din maximizarea numărului de crescători de animale care să beneficieze de fonduri europene, evitând neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate în cazul unor eventuale cereri individuale ale acestora. Modul sugerat de asociere a avut ca motivaţie timpul scurt până la perioada stabilită pentru acordarea subvenţiilor (f. 536-537).

La data de 13.02.2007, inculpaţii …. (la acel moment Primar al comunei Marpod) şi … (la acel moment agent agricol în cadrul Primăriei Marpod) au participat la o instruire organizată de APIA Sibiu – Centrul Local Agnita privind procedurile de primire şi procesare a cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pe anul 2007 (f. 500).

Comuna Marpod din jud. Sibiu are în circumscripţia sa satele Marpod şi  Ilimbav.

La  nivelul satelor din comuna Marpod exista cutuma ca în fiecare an să se întrunească o adunare generală a tuturor crescătorilor de animale (ovine, bovine), în  cadrul căreia se discută inclusiv probleme legate de păşunatul animalelor şi de administrarea acestuia iar Primăria urma să se implice activ în încheierea contractelor de păşunat cu păstori. Astfel, anual, se încheiau contracte între Primăria ..şi păstorul desemnat, având ca obiect închirierea de către cea dintâi către cei din urmă a unor suprafeţe de teren cu destinaţie de păşune (f. 220-222, 237-239, 247, 256, 258-259 229-235, 243-244, 252-255, 257, 261) .

În anul 2007, pentru satul .. iniţial nu a fost găsită o persoană cu care să se încheie un contract privind păstorirea ovinelor sătenilor. În aceste condiţii, în urma unei adunări generale a crescătorilor de animale şi a unor discuţii cu inculpatul …, inculpaţii … şi …, care făceau parte dintr-un comitet zoopastoral constituit ad-hoc, au preluat provizoriu organizarea păstoritului animalelor locuitorilor satului …, până la găsirea unui păstor. Inculpatul …. a insistat în discuţiile cu ceilalţi 2 inculpaţi pentru a obţine acordul acestora în sensul menţionat. În acelaşi an 2007, pentru satul …a fost găsit păstor pentru animalele sătenilor şi nu s-a procedat similar cazului satului ... (f. 23-29, 32-36, 38-55, 57-69, 238-239 445, 447, 448, 449, 474, 477).

La data de 19.03.2007, inculpatul … a depus la Centrul Local Agnita al APIA Sibiu cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2007, respectiv pentru Scheme de Plată Unică pe Suprafaţă şi Plăţi Naţionale Directe Complementare în sectorul vegetal. Cererea a fost verificată de un funcţionar al respectivului Centru Local. (f. 106-145).

La data de 11.04.2007, inculpatul .. a depus la Centrul Local Agnita al APIA .. cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2007, respectiv pentru Scheme de Plată Unică pe Suprafaţă şi Plăţi Naţionale Directe Complementare în sectorul vegetal. Cererea a fost verificată de un funcţionar al respectivului Centru Local. La data de 02.05.2007, acelaşi inculpat a completat cererea cu suprafaţa de 10 ha. (f. 146-210)

În contextul instruiri organizate de APIA Sibiu – Centrul Local … privind procedurile de primire şi procesare a cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pe anul 2007 şi al organizării provizorii a păşunatului în condiţiile de mai sus, inculpatul … a purtat discuţii cu inculpaţii … şi .. despre posibilitatea obţinerii unor subvenţii din partea APIA pentru crescătorii de animale din satul Marpod. În cadrul acestor discuţii, inculpatul …. a prezentat soluţia încheierii cu ceilalţi 2 inculpaţi de contracte de închiriere de terenuri cu destinaţia de păşunat prin care să se ateste în mod fictiv faptul că aceştia ar urma să folosească respectivele păşuni pentru păstorirea ovinelor ca fiind singura posibilitate de a de obţine subvenţiile în discuţie. Tot potrivit celor prezentate de  inculpatul …, ulterior semnării contractelor, inculpaţii …. şi … ar fi urmat să îşi modifice cererile deja adresate APIA Sibiu pentru acordarea de subvenţii în sensul adăugării suprafeţelor de teren închiriate fictiv. În contextul funcţiei de Primar deţinute de către inculpatul .. dar şi al vârstei înaintate şi nivelului de instruire de care dispuneau, inculpaţii … şi …. au luat hotărârea de a semna contracte de închiriere în sensul menţionat mai sus şi de a-şi modifica în mod corespunzător cererile de acordare de subvenţii adresate APIA. (f.  f. 23-29, 32-36, 38-55, 57-62, 445-450).

Ca urmare, inculpatul … i-a solicitat inculpatului … (la acel moment agent agricol în cadrul Primăriei Marpod) să întocmească în scris contracte de închiriere pentru inculpaţii … şi … în care să nu fie menţionat niciun preţ al chiriei, însoţite de tabele cuprinzând numele crescătorilor de ovine din satul Marpod şi numărul de capete deţinute de fiecare dintre aceştia, tabele care urmau a fi completate conform evidenţelor din registrul agricol. Inculpatul … cunoştea faptul că inculpaţii … şi .. era membrii ai comitetului zoopastoral şi urmau să se ocupe provizoriu de organizarea păstoritului animalelor locuitorilor satului Marpod, până la găsirea unui păstor. De asemenea, inculpatul … avea reprezentarea faptului că respectivele contracte de închiriere urmau să fie utilizate pentru obţinerea de subvenţii din partea APIA. Inculpatul … a procedat în sensul solicitat de inculpatul ..…/07.05.2007 cu tabele anexate cuprinzând crescători de ovine din satul Marpod (f. 23-41, 63-69, 213-217, 445-447).

Contractul nr. 833/04.05.2007 a stipulat închirierea de către Consiliul Local Marpod reprezentat de inculpatul … în calitate de Primar, către inculpatul …, a unei suprafeţe de 30 ha teren din categoria de folosinţă păşune, pentru perioada 15.04.2007-31.11.2007, preţul închirierii urmând a „rămâne satului conform tabelului” anexat cuprinzând crescători de ovine. Contractul poartă ştampila Primăriei comunei Marpod şi a fost semnat de inculpaţii … şi… ..(f. 213-214).

Contractul nr. 845/07.05.2007 a stipulat închirierea de către Consiliul Local Marpod reprezentat de inculpatul .. în calitate de Primar, către .. a unei suprafeţe de 48 ha teren din categoria de folosinţă păşune, pentru perioada 15.04.2007-31.11.2007, preţul închirierii nefiind determinat. Contractul poartă ştampila Primăriei comunei Marpod, a fost semnat de inculpaţii … şi…şi vizat de inculpatul … în calitate de Primar al comunei Marpod  (f. 216-217).

La data de 10.05.2007 a fost întocmit un proces-verbal prin care se consemna obligaţia inculpaţilor .. şi … de a întreţine, împreună cu proprietarii de ovine din tabelele anexate contractelor de închiriere sus-menţionate, suprafeţele de teren care au făcut obiectul aceloraşi contracte, urmând să primească subvenţie care trebuia să fie împărţită cu persoanele din aceleaşi tabele. Procesul-verbal a fost semnat de inculpaţii .., .. .. şi … (f. 215).

Ca urmare, la data de 02.05.2007, inculpatul … a completat cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2007 cu suprafaţa de 31 ha. Ca urmare a unei solicitări de clarificare pentru unele probleme apărute pe blocul fizic 620 cu suprafaţa de 0,052 ha, inculpatul .. s-a retras din respectivul bloc fizic, completând un formular tipizat de schimbare de suprafaţă. La datele de 27.02.2008 şi 03.05.2009, s-au realizat 2 controale administrative asupra cererii depuse de inculpatul … iar la data de 20.05.2008 s-a emis de către APIA Decizia de plată pentru suma de 6310,42 lei plăţi SAPS (schema de plată unică pe suprafaţă) şi 235,76 lei plăţi pentru culturi în teren arabil PNDC (schema pentru plăţi naţionale directe complementare). (f. 106-145).

De asemenea, la data de 02.05.2007, inculpatul … a completat cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2007 cu suprafaţa de 48 ha. Formularul completat în vederea adăugării de suprafaţă a fost verificat de un consilier din cadrul APIA. În urma mai multor controale administrative în urma cărora au fost identificate supradeclarări, au fost efectuate de către inculpat rectificări de suprafeţe. La data de 27.05.2008 s-a emis de către APIA Decizia de plată pentru suma de 6045,03 lei plăţi SAPS (schema de plată unică pe suprafaţă) şi 612,97 lei  plăţi pentru culturi în teren arabil PNDC (schema pentru plăţi naţionale directe complementare). (f. 146-210).

Inculpaţii …şi .. nu au folosit niciun moment terenurile cu destinaţia de păşune care au făcut obiectul contractelor de închiriere nr. 833/04.05.2007 şi nr.845/07.05.2007  (f. 32-36, 38-55, 57-69, 70-74, 96, 97 445-450).

În cursul anului 2008, inculpaţii ..şi .. au înmânat personal inculpatului … … sumele de bani primite din partea APIA în condiţiile sus-prezentate, păstrând fiecare pentru sine câte o sumă de bani determinată în funcţie de numărul de oi deţinute şi utilizând ulterior aceste din urmă sume pentru animale în gospodăriile proprii (f. 23-29, 32-36, 38-55, 57-69, 103-104, 445-450).

Banii primiţi de la inculpaţii … şi … au fost împărţiţi, de către inculpatul . …, în prezenţa martorei … (la acel moment secretar al Primăriei Marpod) şi cu concursul altor agajaţi ai Primăriei Marpod, în sume destinate tuturor proprietarilor de ovine menţionaşi în tabelele anexă la contractele de închiriere în discuţie. Calculul sumei concrete care revenea fiecărui proprietar s-a făcut raportat la numărul de oi deţinute. Acest mod de calcul a fost de notorietate în comunitatea satului Marpod (f. 22-41, 103-104, 63-69, 445-446, 448, 508)

Sumele de bani astfel împărţite au fost remise, la indicaţia inculpatului ….., proprietarilor de ovine din satul Marpod prin intermediul martorilor … (la acel moment angajat la Primăria Marpod în funcţia de şofer) şi .. (la acel moment angajat la Primăria Marpod în funcţia de şofer mecanic). Aceştia au comunicat destinatarilor sumelor de bani doar faptul că acestea reprezentau subvenţii pentru animale.(f. 80, 83, 88, 475, 476). Atât inculpatul ….(f. 84, 91-92) cât şi inculpatul .. (f. 95, 102) au remis personal astfel de sume da bani unor crescători de ovine.

În condiţiile în care cei cărora le-au fost împărţite sumele de bani proveniţi din subvenţii nu au fost informaţi despre o anumită destinaţie specială ori obligatoria a acestora, banii au fost utilizaţi pentru necesităţile familiei, în gospodăria personală (f. 90, 91-92, 103, 509) dar şi pentru creşterea animalelor (f. 477, 480, 508, 510)

La nivelul satului Marpod nu a fost de notorietate existenţa unor proprietari de ovine din respectivul sat care să nu fi primit bani din subvenţii APIA pentru anul 2007 ori care să fi fost nemulţumiţi cu privire la sumele concrete distribuite şi nici incidenţa unor criterii politice în împărţirea respectivelor sume de bani (f. 476, 478, 479, 480, 506, 510). A primit astfel de bani inclusiv o persoană aflată în relaţii declarate de duşmănie – datorate opţiunilor politice diferite – cu inculpatul …. (f. 510).

Inculpaţii au avut o atitudine sinceră, recunoscând săvârşirea faptelor  care au făcut obiectul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti dar au exprimat convingerea că nu se consideră vinovaţi de săvârşirea vreunei fapte penale. (f. 23-29, 32-36, 38-55, 57-69, 445-450)

Potrivit OUG 125/2006 (în forma în vigoare de la 29 decembrie 2006 până la 25 mai 2007), printre schemele de plăţi directe care se acordă începând cu anul 2007, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, se numără şi Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS) şi plăţile naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal şi în sectorul zootehnic.

Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS) constă în acordarea unei sume uniforme pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producţie. Sursa de finanţare pentru plăţile efectuate în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă se asigură din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA).

Plăţile naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitare şi constau în acordarea suplimentară de sume pe suprafaţă pentru culturile prevăzute în legislaţia în vigoare. Sursa de finanţare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul vegetal se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate, şi din Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR).

Beneficiarii plăţilor directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă şi plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal pot fi persoanele fizice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, locatari sau altele asemenea.

Prima condiţie generală pe care trebuie să o îndeplinească solicitantul pentru a beneficia de acordarea de astfel de plăţi este să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha.

Plăţile naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic se acordă în limita resurselor financiare alocate anual prin legea bugetului de stat, pentru speciile de animale prevăzute în legislaţia în vigoare. Sursa de finanţare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate. Se acordă plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie, identificate şi înregistrate în sistemul naţional.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a întocmit un ghid de informaţii generale pentru fermieri (accesibil inclusiv prin intermediul internet-ului) privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2007, care cuprinde elementele esenţiale necesare încunoştinţării fermierilor români cu privire la schemele de sprijin, ca mecanisme de susţinere financiară odată cu aderarea României la Uniunea Europeană.

În drept:

Fapta inculpatului …, care în cursul anului 2007, deţinând calitatea de Primar al comunei Marpod, i-a determinat pe inculpaţii … şi …. să prezinte la APIA (Centrul Local.. şi Centrul judeţean Sibiu) contractele de închiriere fictive nr. 833/04.05.2007 şi nr.845/07.05.2007 din care rezultă în mod nereal că aceştia ar  fi devenit, în calitate de locatari titularii dreptului de folosinţă asupra unor terenuri din categoria de folosinţă păşune, pentru perioada 15.04.2007-31.11.2007 şi să solicite, în mod subsecvent, acordarea de  sprijin financiar în cadrul Schemei de Plată Unice pe Suprafaţă şi Plăţilor Naţionale Directe Complementare în sectorul vegetal, ceea ce a condus la obţinerea pe nedrept de către inculpaţii .. şi …. a unor sume de bani provenite din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA), întruneşte elementele constitutive ale faptei incriminate ca infracţiune de instigare la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor  prev. de art. 25 C.p. rap. la art. 181 al. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p..

Fapta a fost comisă sub forma infracţiunii continuate, întrucât inculpatul … …a săvârşit, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, acţiuni care prezintă fiecare în parte conţinutul aceleiaşi infracţiuni. Unitatea de rezoluție infracţională rezultă din modul similar de a acţiona atât faţă de inculpatul .. cât şi faţă de inculpatul …, din timpul redus scurs între actele de executare şi din scopul unic avut în vedere, potrivit declaraţiilor inculpatului în cauză, respectiv obţinerea de subvenţii prin intermediul inculpaţilor .. şi .. pentru proprietarii de ovine din satul Marpod.

Fapta inculpatului … care în cursul anului 2008, deţinând calitatea de Primar al comunei Marpod, a primit de la inculpaţii .. şi … sume de bani obţinute de aceştia din urmă cu titlul de subvenţii provenite din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA) aferentă anului 2007 şi a efectuat cu intenţie acte de distribuire şi remitere a acestor sume către terţe persoane, care nu aveau calitatea de titulari ai cererii de acordare a respectivelor subvenţii şi nici de destinatari ai acestora, întruneşte elementele constitutive ale faptei incriminate ca infracţiune de complicitate la infracţiunea de schimbare fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei sumelor de bani obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 182 al. 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.. Contrar celor susţinute de avocatul inculpatului, destinaţia sumelor de bani obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor în raport de care se apreciază existenţa infracţiunii în discuţie este clar, precis şi suficient de accesibil determinată în raport de întreaga legislaţie în materie (chiar dacă aceasta nu o prevede expres) şi are în vedere exclusiv titularul cererii de acordare a subvenţiei comunitare (în persoana căruia se şi analizează de către autoritatea competentă întrunirea condiţiilor de eligibilitate).

Fapta a fost comisă sub forma infracţiunii continuate, întrucât inculpatul ….. a săvârşit, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, acţiuni care prezintă fiecare în parte conţinutul aceleiaşi infracţiuni. Unitatea de rezoluție infracţională rezultă din modul similar de a acţiona atât faţă de inculpatul .. cât şi faţă de inculpatul …, din timpul redus scurs între actele de executare şi din scopul unic avut în vedere, potrivit declaraţiilor inculpatului în cauză, respectiv obţinerea de subvenţii prin intermediul inculpaţilor .. şi .. pentru proprietarii de ovine din satul Marpod.

Fapta inculpatului .. care, deţinând calitatea de Primar al comunei Marpod,  la datele de 04.05.2007 şi, respectiv, 07.05.2007 a atestat prin semnarea personală şi, respectiv, vizarea contractelor de închiriere nr. 833/04.05.2007 şi nr.845/07.05.2007 din care rezultă în mod nereal că inculpaţii .. şi … ar  fi devenit, în calitate de locatari, titularii dreptului de folosinţă asupra unor terenuri din categoria de folosinţă păşune, pentru perioada 15.04.2007-30.11.2007, întruneşte elementele constitutive ale faptei incriminate ca infracţiune de fals intelectual prev. de art. 289 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p..

Fapta a fost comisă sub forma infracţiunii continuate, întrucât inculpatul …… a săvârşit, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, acţiuni care prezintă fiecare în parte conţinutul aceleiaşi infracţiuni. Unitatea de rezoluție infracţională rezultă din modul similar de a acţiona atât în cazul contractului încheiat cu inculpatul .. cât şi în cazul contractului încheiat cu inculpatul . din timpul redus scurs între actele de executare şi din scopul unic avut în vedere, potrivit declaraţiilor inculpatului în cauză, respectiv obţinerea de subvenţii prin intermediul inculpaţilor .. şi … pentru proprietarii de ovine din satul Marpod.

Întrucât inculpatul … a comis faptele înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna din ele, instanţa constată întrunite condiţiile existenţei concursului real, potrivit art. 33 lit. a) C.p.

Prin fiecare din acţiunile descrise s-au produs urmările periculoase, constând în: atingerile aduse relaţiilor sociale privind asigurarea îndeplinirii de către persoanele care exercită o funcţie publică în cadrul unei autorităţi ori instituţii publice a îndatoririlor ce le revin cu respectarea strictă a legilor, fără a se folosi de funcţiile şi atribuţiile primite pentru dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani sau alte foloase necuvenite, relaţiilor sociale privind apărarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene şi relaţiilor sociale privind asigurarea încrederii în  veridicitatea înscrisurilor oficiale.

Sub aspectul laturii subiective, după cum rezultă din declaraţiile de învinuit şi de inculpat şi din modul de săvârşire a faptelor, acesta a avut reprezentarea faptelor că: inculpaţi… .. şi … urmau să prezinte la APIA contracte care atestau închirieri nereale de terenuri şi că în urma acestor acţiuni a acestor din urmă inculpaţi urmau să fie acordate sume de bani reprezentând subvenţie comunitară FEGA tocmai pentru suprafeţele de teren fictiv închiriate, că sumele de bani pe care le-a primit de la inculpaţii … şi .. şi le-a distribuit şi remis unor terţe persoane fuseseră obţinute de cei 2 inculpaţi menţionaţi în urma unor cereri personale de acordare de subvenţii comunitare şi erau destinate exclusiv acestora din urmă, precum şi că nu erau reale menţiunile privind obiectul contractelor de închiriere nr. 833/04.05.2007 şi nr.845/07.05.2007.

Astfel, inculpatul … a realizat faptul că acţiunea de prezentare în faţa APIA a unor înscrisuri false, la care i-a determinat pe inculpaţii .. şi …. urma să conducă la obţinerea de către cei doi, pe nedrept, de subvenţii comunitare, a fost conştient de faptul că primirea şi apoi distribuirea sumelor de bani reprezentând subvenţii comunitare obţinute de inculpaţii .. şi .. a constituit o schimbare a destinaţiei sumelor respective astfel cum aceasta fusese determinată de APIA conform cererilor şi documentelor prezentate, a realizat faptul că atestă drepturi de folosinţă asupra unor terenuri care nu există în fapt prin semnarea contractelor de închiriere cu inculpaţii … şi ...

Scopul unic avut în vedere de inculpat a fost obţinerea de subvenţii prin intermediul inculpaţilor .. şi … pentru proprietarii de ovine din satul Marpod. Din probele administrate nu au rezultat elemente care să fie apte a releva, dincolo de o îndoială rezonabilă, faptul că motivaţia conduitei ar fi avut la bază raţiuni electorale sau personale.

Susţinerile inculpatului privind neîntrunirea elementelor necesare pentru realizarea laturii subiective a infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată sunt neîntemeiate.

Multitudinea şi noutatea actelor normative în domeniu sunt irelevante în condiţiile în care era suficientă lecturarea art. 7 al. 1 lit. a) din OUG 125/2006 pentru ca orice persoană, cu atât mai mult un Primar, să înţeleagă ce condiţie trebuie să îndeplinească în primul rând un solicitant de subvenţie comunitară (respectiv să exploateze în mod efectiv un teren agricol) şi să realizeze că, în condiţiile date, nici inculpatul … şi nici inculpatul … nu o întruneau personal în fapt, ci doar fictiv.

De asemenea, chiar dacă este adevărat că solicitarea subvenţiilor comunitare de către mai mulţi crescători de animale prin reprezentanţi desemnaţi ad-hoc şi fără niciun fel de formalitate legală a fost sugerată de reprezentanţi ai APIA, această împrejurare nu exclude existenţa intenţiei infracţionale. Oricare ar fi sugestiile şi oricine ar fi persoanele de la care acestea ar proveni, întocmirea unor contracte care să ateste împrejurări nereale, cu ajutorul cărora ar urma să se obţină, de către o persoană care acţionează în realitate în beneficiul alteia dar declară că lucrează doar în nume propriu, subvenţii comunitare prin intermediul unei autorităţi căreia i s-ar prezenta doar o situaţie fictivă este, în mod evident mai ales pentru un Primar, o activitate contrară legii.

Având în vedere toate aceste aspecte privind încadrarea juridică, instanţa, în temeiul art. 334 C.p.p., va schimba încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul …. din 2 infractiuni prev. de art. 25 C.p. rap. la art. 181 al. 1 din Legea 78/2000, 2 infractiuni prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 182 al. 1 din Legea 78/2000 şi 2 infractiuni prev. de art. 289 C.p., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C.p., în infractiunea prev. de art. 25 C.p. rap. la art. 181 al. 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., infractiunea prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 182 al. 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. si, respectiv, infractiunea prev. de art. 289 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., toate acestea cu aplicarea art. 33 lit. a) C.p..

Asupra existenţei pericolului social, ca trăsătură esenţială a infracţiunii, în cazul faptelor săvârşite de inculpatul …, instanţa constată următoarele:

I)Stabilirea prin dreptul intern a cadrului general de acordare a plăţilor directe în agricultură, în sectoarele vegetal şi zootehnic s-a făcut în conformitate cu mecanismele prevăzute de legislaţia europeană, şi anume Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de susţinere directă în cadrul politicii agricole comune şi stabilirea altor regimuri de susţinere în favoarea agricultorilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 270 din 21 octombrie 2003, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.290/2005 cu privire la finanţarea politicii agricole comune şi Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul acordat pentru dezvoltare rurală, finanţat din Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR), şi în conformitate cu Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

În esenţă, în cadrul politicii agricole comune la nivelul UE, s-a dorit acordarea unui „ajutor de venit” (după cum precizează expres şi art. 1 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.782/2003) agricultorilor, condiţionat de îndeplinirea unor criterii, pentru a se asigura condiţiile realizării mai multor deziderate, printre care: siguranţa produselor alimentare, sănătate şi bunăstare animală, bune condiţii agricole şi de mediu, evitarea abandonării terenurilor agricole şi asigurarea menţinerii lor în bune condiţii agricole şi de mediu (a se vedea preambulul actului normativ european menţionat).

 Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA) finanteaza, in co-gestiune state membre si Comunitate, printre alte cheltuieli, şi platile directe catre fermieri in cadrul politicii agricole comune ( a se vedea Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, titlul III si de Regulamentul Consiliului (EC) nr. 1290/2005 din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune).

În aceste condiţii şi raportat la destinaţia (mai exact utilizarea) finală a sumelor de bani obţinute prin intermediul cererilor de acordare de subvenţii formulate de inculpaţii …. şi …, instanţa apreciază că sumele respective au reprezentat, finalmente, un ajutor de venit pentru agricultori care a răspuns, într-o anumită  măsură realizării dezideratelor legate de sănătate şi bunăstare animală, bune condiţii agricole şi de mediu, evitarea abandonării terenurilor agricole şi asigurarea menţinerii lor în bune condiţii agricole şi de mediu.

II)Din probatoriul administrat nu rezultă elemente care să indice faptul că inculpatul .. ar fi beneficiat de vreo sumă de bani dintre cele obţinute prin intermediul cererilor de acordare de subvenţii formulate de inculpaţii .. şi ..

III)Singurul scop dovedit al faptelor săvârşite de inculpatul …. a constat în beneficierea de subvenţii de către toţi crescătorii de ovine din satul Marpod, indiferent de considerente politice sau personale.

IV)Inculpatul … a avut o conduită sinceră pe parcursul urmăririi penale şi al judecăţii, recunoscând în mod complet săvârşirea faptelor şi prezentându-se înaintea instanţei.

V)Se au în vedere şi împrejurările reţinute în cuprinsul descrierii situaţiei de fapt cu referire la contextul de noutate legislativă şi deficienţele activităţii de informare desfăşurate de reprezentanţii APIA. 

Pentru toate aceste considerente, în baza prevederilor art. 181 C.p., instanţa constată faptul că faptele pentru care a fost trimis în judecată inculpatul .. …, deşi întrunesc elementele constitutive ale unor fapte prevăzute de legea penală, aduc o atingere minimă valorilor apărate de lege iar prin conţinutul lor concret, fiind lipsite în mod vădit de importanţă, nu prezintă gradul de pericol social al unor infracţiuni.

În consecinţă, în baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. b1  C.p.p., instanţa va dispune achitarea inculpatului . sub aspectul infractiunii de instigare la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitătilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor  prev. de art. 25 C.p. rap. la art. 181 al. 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., al infractiunii de complicitate la infractiunea de schimbare fără respectarea prevederilor legale a destinatiei sumelor de bani obtinute din bugetul general al Comunitătilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 182 al. 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. şi al infractiunii de fals intelectual prev. de art. 289 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p..

În temeiul art. 91 C.p., se va aplica inculpatului … o sancţiune cu caracter administrativ constând în amenda în cuantumul maxim prevăzute de lege, respectiv de 1.000 lei. În stabilirea acestei sancţiuni instanţa a avut în vedere considerare modul de săvârşire a faptelor, numărul acestora, valorile sociale vătămate, urmările care s-au produs şi cele care s-ar fi putut produce şi datele privind persoana inculpatului (pe de o parte nu este înregistrat cu antecedente penale potrivit evidenţelor de cazier judiciar, este implicat în derularea unui contract de finanţare având ca obiect acordarea de fonduri nerambursabile pentru zona comunelor Marpod şi Nocrich – f. 571-592; pe de altă parte, a avut la data săvârşiri faptelor funcţia de Primar, ceea ce implică obligaţii sporite de diligenţă în implicarea în proceduri de acordare a subvenţiilor comunitare).

Fapta inculpatului …. care la data de 02.05.2007 a prezentat la APIA contractul de închiriere fictiv nr. 833/04.05.2007 din care rezultă în mod nereal că ar  fi devenit, în calitate de locatar, titularul dreptului de folosinţă asupra unei suprafeţe de teren din categoria de folosinţă păşune, pentru perioada 15.04.2007-31.11.2007 şi să solicite, în mod subsecvent, acordarea de  sprijin financiar în cadrul Schemei de Plată Unice pe Suprafaţă şi Plăţilor Naţionale Directe Complementare în sectorul vegetal, ceea ce a condus la obţinerea pe nedrept a unui sume de bani provenite din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA), întruneşte elementele constitutive ale faptei incriminate ca infracţiune de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor  prev. de art. 181 al. 1 din Legea 78/2000.

Fapta inculpatului .. care, în cursul anului 2008, în calitate de beneficiar al sumei de bani reprezentând subvenţie provenită din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA) aferentă anului 2007, a remis o parte din această sumă inculpatului … …în scopul de a fi distribuită către terţe persoane, care nu aveau calitatea de titulari ai cererii de acordare a respectivelor subvenţii şi nici de destinatari ai acestora, întruneşte elementele constitutive ale faptei incriminate ca infracţiune de schimbare fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei sumelor de bani obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. de art. 182 al. 1 din Legea 78/2000. Contrar celor susţinute de avocatul inculpatului, destinaţia sumelor de bani obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor în raport de care se apreciază existenţa infracţiunii în discuţie este clar, precis şi suficient de accesibil determinată în raport de întreaga legislaţie în materie (chiar dacă aceasta nu o prevede expres) şi are în vedere exclusiv titularul cererii de acordare a subvenţiei comunitare (în persoana căruia se şi analizează de către autoritatea competentă întrunirea condiţiilor de eligibilitate).

Fapta inculpatului … care, la data de 04.05.2007, prin aplicarea semnăturii personale, i-a ajutat cu intenţie pe inculpaţii … şi … să întocmească în fals contractul de închiriere nr. 833/04.05.2007 din care rezultă în mod nereal că ar fi devenit, în calitate de locatar, titularul dreptului de folosinţă asupra unui teren din categoria de folosinţă păşune, pentru perioada 15.04.2007-31.11.2007, întruneşte elementele constitutive ale faptei incriminate ca infracţiune de complicitate la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 26 rap. la art. 289 C.p..

Întrucât inculpatul … a comis faptele înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna din ele, instanţa constată întrunite condiţiile existenţei concursului real de, potrivit art. 33 lit. a) C.p.

Prin fiecare din acţiunile descrise s-au produs urmările periculoase, constând în: atingerile aduse relaţiilor sociale privind apărarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene şi relaţiilor sociale privind asigurarea încrederii în  veridicitatea înscrisurilor oficiale.

Sub aspectul laturii subiective, după cum rezultă din declaraţiile de învinuit şi de inculpat şi din modul de săvârşire a faptelor, acesta a avut reprezentarea faptelor că: a prezentat la APIA un contract care atesta o închiriere nereală de teren şi că în urma acestei acţiuni urmau să fie acordate sume de bani reprezentând subvenţie comunitară FEGA tocmai pentru suprafaţa de teren fictiv închiriată, că sumele de bani pe care le-a primit apoi cu titlu de subvenţie şi le-a remis inculpatului … spre a fi distribuite unor terţe persoane fuseseră obţinute în urma unei cereri personale de acordare de subvenţii comunitare şi nu erau destinate de plătitor terţilor, precum şi că nu erau reale menţiunile privind obiectul contractului de închiriere nr. 833/04.05.2007.

Susţinerile inculpatului privind neîntrunirea elementelor necesare pentru realizarea laturii subiective a infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată sunt neîntemeiate.

Multitudinea şi noutatea actelor normative în domeniu sunt irelevante în condiţiile în care era suficientă lecturarea art. 7 al. 1 lit. a) din OUG 125/2006 pentru ca orice persoană să înţeleagă ce condiţie trebuie să îndeplinească în primul rând un solicitant de subvenţie comunitară (respectiv să exploateze în mod efectiv un teren agricol) şi să realizeze că, în condiţiile date, inculpatul … nu o întrunea personal în fapt, ci doar fictiv.

De asemenea, oricare ar fi fost problemele inerente lipsei identificării unui cioban pentru ovinele locuitorilor satului Marpod şi indiferent de listele anexate contractului de închiriere fictiv nr. 833/04.05.2007, conţinutul acestuia era suficient de clar pentru ca inculpatul, chiar în raport de vârsta şi nivelul său de erudiţie, să perceapă în mod neechivoc faptul că dobândea un drept fictiv. De altfel, după cum arată chiar inculpatul în cuprinsul declaraţiilor sale (f. 42-43) acesta a semnat contractul în discuţie, care prevedea în mod clar şi neechivoc dobândirea exclusiv de către inculpat a dreptului de folosinţă asupra unui teren, deşi era conştient că nu avea intenţia şi nici posibilitatea de a folosi vreodată respectivul teren.

Totodată, deficienţele modului în care s-a realizat de către APIA instruirea privind procedurile de primire şi procesare a cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pe anul 2007 nu sunt relevante în privinţa inculpatului … întrucât, potrivit probatoriului administrat, acesta nu a participat la o astfel de instruire iar notorietatea procedurilor  în discuţie, astfel cum acestea au fost sugerate de reprezentanţii APIA era extrem de limitată în condiţiile noutăţii acestora.

Mai mult decât atât, intenţia infracţională rezultă cu evidenţă din faptul că inculpatul … a prezentat în vederea obţinerii de subvenţii comunitare contractul de închiriere nr. 833/04.05.2007 cunoscând că acesta cuprinde menţiuni nereale privind închirierea de teren.

Asupra existenţei pericolului social, ca trăsătură esenţială a infracţiunii, în cazul faptelor săvârşite de inculpatul …, instanţa constată următoarele:

I)În condiţiile analizate mai sus cu privire la inculpatul … . şi raportat la destinaţia (mai exact utilizarea) finală a sumelor de bani obţinute prin intermediul cereriI de acordare de subvenţii formulate de inculpatul …, instanţa apreciază că sumele respective au reprezentat, finalmente, un ajutor de venit pentru agricultori care a răspuns, într-o anumită  măsură, realizării dezideratelor legate de sănătate şi bunăstare animală, bune condiţii agricole şi de mediu, evitarea abandonării terenurilor agricole şi asigurarea menţinerii lor în bune condiţii agricole şi de mediu.

II)Din probatoriul administrat rezultă că din banii obţinuţi prin intermediul cererii de acordare de subvenţii formulate, inculpatul … a beneficiat doar de o sumă de bani calculată, ca şi în cazul celorlalţi beneficiari, proporţional cu numărul de capete de ovine deţinute. Nu s-a dovedit obţinerea de către inculpatul a unor alte avantaje financiare ori de altă natură ca urmare a faptelor săvârşite.

III)Singurul scop dovedit al faptelor săvârşite de inculpatul … a constat în beneficierea de subvenţii de către toţi crescătorii de ovine din satul Marpod, indiferent de considerente politice sau personale.

IV)Inculpatul … a avut o conduită sinceră pe parcursul urmăririi penale şi al judecăţii, recunoscând în mod complet săvârşirea faptelor şi prezentându-se înaintea instanţei.

V)Se au în vedere şi împrejurările reţinute în cuprinsul descrierii situaţiei de fapt cu referire la contextul de noutate legislativă şi deficienţele activităţii de informare desfăşurate de reprezentanţii APIA. 

Pentru toate aceste considerente, în baza prevederilor art. 181 C.p., instanţa constată faptul că faptele pentru care a fost trimis în judecată inculpatul …, deşi întrunesc elementele constitutive ale unor fapte prevăzute de legea penală, aduc o atingere minimă valorilor apărate de lege iar prin conţinutul lor concret, fiind lipsite în mod vădit de importanţă, nu prezintă gradul de pericol social al unor infracţiuni.

În consecinţă, în baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. b1  C.p.p., instanţa va dispune dispune achitarea inculpatului … sub aspectul infractiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitătilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor  prev. de art. 181 al. 1 din Legea 78/2000, al infractiunii de schimbare fără respectarea prevederilor legale a destinatiei sumelor de bani obtinute din bugetul general al Comunitătilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. de art. 182 al. 1 din Legea 78/2000 precum şi infractiunii de complicitate la infractiunea de fals intelectual prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 289 C.p.

În temeiul art. 91 C.p., se va aplica inculpatului … o sancţiune cu caracter administrativ constând în amenda în cuantum de 600 lei. În stabilirea acestei sancţiuni instanţa a avut în vedere considerare modul de săvârşire a faptelor, numărul acestora, valorile sociale vătămate, urmările care s-au produs şi cele care s-ar fi putut produce şi datele privind persoana inculpatului (nu este înregistrat cu antecedente penale potrivit evidenţelor de cazier judiciar, are vârsta de 76 de ani, studii 4 clase, cu dificultăţi în a scrie şi a citi).

Fapta inculpatului … care la data de 02.05.2007 a prezentat la APIA contractul de închiriere fictiv nr. 845/07.05.2007 din care rezultă în mod nereal că ar  fi devenit, în calitate de locatar, titularul dreptului de folosinţă asupra unei suprafeţe de teren din categoria de folosinţă păşune, pentru perioada 15.04.2007-31.11.2007 şi să solicite, în mod subsecvent, acordarea de  sprijin financiar în cadrul Schemei de Plată Unice pe Suprafaţă şi Plăţilor Naţionale Directe Complementare în sectorul vegetal, ceea ce a condus la obţinerea pe nedrept a unui sume de bani provenite din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA), întruneşte elementele constitutive ale faptei incriminate ca infracţiune de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,  prev. de art. 181 al. 1 din Legea 78/2000.

Fapta inculpatului …. care, în cursul anului 2008, în calitate de beneficiar al sumei de bani reprezentând subvenţie provenită din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA) aferentă anului 2007, a remis o parte din această sumă inculpatului…..în scopul de a fi distribuită către terţe persoane, care nu aveau calitatea de titulari ai cererii de acordare a respectivelor subvenţii şi nici de destinatari ai acestora, întruneşte elementele constitutive ale faptei incriminate ca infracţiune de schimbare fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei sumelor de bani obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. de art. 182 al. 1 din Legea 78/2000. Contrar celor susţinute de avocatul inculpatului, destinaţia sumelor de bani obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor în raport de care se apreciază existenţa infracţiunii în discuţie este clar, precis şi suficient de accesibil determinată în raport de întreaga legislaţie în materie (chiar dacă aceasta nu o prevede expres) şi are în vedere exclusiv titularul cererii de acordare a subvenţiei comunitare (în persoana căruia se şi analizează de către autoritatea competentă întrunirea condiţiilor de eligibilitate).

Fapta inculpatului .. care, la data de 07.05.2007, prin aplicarea semnăturii personale, i-a ajutat cu intenţie pe inculpaţii … şi … să întocmească în fals contractul de închiriere nr. 845/07.05.2007 din care rezultă în mod nereal că ar fi devenit, în calitate de locatar, titularul dreptului de folosinţă asupra unui teren din categoria de folosinţă păşune, pentru perioada 15.04.2007-31.11.2007, întruneşte elementele constitutive ale faptei incriminate ca infracţiune de complicitate la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 26 rap. la art. 289 C.p..

Întrucât inculpatul .. a comis infracţiunile înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna din ele, instanţa constată întrunite condiţiile existenţei concursului real de infracţiuni, potrivit art. 33 lit. a) C.p.

Prin fiecare din acţiunile descrise s-au produs urmările periculoase, constând în: atingerile aduse relaţiilor sociale privind apărarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene şi relaţiilor sociale privind asigurarea încrederii în  veridicitatea înscrisurilor oficiale.

Sub aspectul laturii subiective, după cum rezultă din declaraţiile de învinuit şi de inculpat şi din modul de săvârşire a faptelor, acesta a avut reprezentarea faptelor că: a prezentat la APIA un contract care atesta o închiriere nereală de teren şi că în urma acestei acţiuni urmau să fie acordate sume de bani reprezentând subvenţie comunitară FEGA tocmai pentru suprafaţa de teren fictiv închiriată, că sumele de bani pe care le-a primit apoi cu titlu de subvenţie şi le-a remis inculpatului …. spre a fi distribuite unor terţe persoane fuseseră obţinute în urma unei cereri personale de acordare de subvenţii comunitare şi nu erau destinate de plătitor terţilor, precum şi că nu erau reale menţiunile privind obiectul contractului de închiriere nr. 845/07.05.2007.

Susţinerile inculpatului privind neîntrunirea elementelor necesare pentru realizarea laturii subiective a infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată sunt neîntemeiate.

Multitudinea şi noutatea actelor normative în domeniu sunt irelevante în condiţiile în care era suficientă lecturarea art. 7 al. 1 lit. a) din OUG 125/2006 pentru ca orice persoană să înţeleagă ce condiţie trebuie să îndeplinească în primul rând un solicitant de subvenţie comunitară (respectiv să exploateze în mod efectiv un teren agricol) şi să realizeze că, în condiţiile date, inculpatul … nu o întrunea personal în fapt, ci doar fictiv.

De asemenea, oricare ar fi fost problemele inerente lipsei identificării unui cioban pentru ovinele locuitorilor satului Marpod şi indiferent de listele anexate contractului de închiriere fictiv nr. 845/07.05.2007, conţinutul acestuia era suficient de clar pentru ca inculpatul, chiar în raport de vârsta şi nivelul său de erudiţie, să perceapă în mod neechivoc faptul că dobândea un drept fictiv. De altfel, după cum arată chiar inculpatul în cuprinsul declaraţiilor sale (f. 54-55) la semnarea contractului în discuţie acesta a realizat fictivitatea acestuia, întrebându-l pe inculpatul …. de ce trebuie să semneze atâta timp cât nu foloseşte şi nici nu va folosi vreodată terenul cu destinaţia de păşune.

Totodată, deficienţele modului în care s-a realizat de către APIA instruirea privind procedurile de primire şi procesare a cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pe anul 2007 nu sunt relevante în privinţa inculpatului .. întrucât, potrivit probatoriului administrat, acesta nu a participat la o astfel de instruire iar notorietatea procedurilor  în discuţie astfel cum acestea au fost sugerate de reprezentanţii APIA era extrem de limitată în condiţiile noutăţii acestora.

Mai mult decât atât, intenţia infracţională rezultă cu evidenţă din faptul că inculpatul ….. a prezentat în vederea obţinerii de subvenţii comunitare contractul de închiriere nr. 845/07.05.2007, cunoscând că acesta cuprinde menţiuni nereale privind închirierea de teren.

Asupra existenţei pericolului social, ca trăsătură esenţială a infracţiunii, în cazul faptelor săvârşite de inculpatul ….., instanţa constată următoarele:

I)În condiţiile analizate mai sus cu privire la inculpatul …. şi raportat la destinaţia (mai exact utilizarea) finală a sumelor de bani obţinute prin intermediul cererii de acordare de subvenţii formulate de inculpatul ….., instanţa apreciază că sumele respective au reprezentat, finalmente, un ajutor de venit pentru agricultori care a răspuns, într-o anumită  măsură, realizării dezideratelor legate de sănătate şi bunăstare animală, bune condiţii agricole şi de mediu, evitarea abandonării terenurilor agricole şi asigurarea menţinerii lor în bune condiţii agricole şi de mediu.

II)Din probatoriul administrat rezultă că din banii obţinuţi prin intermediul cererii de acordare de subvenţii formulate, inculpatul … a beneficiat doar de o sumă de bani calculată, ca şi în cazul celorlalţi beneficiari, proporţional cu numărul de capete de ovine deţinute. Nu s-a dovedit obţinerea de către inculpatul a unor alte avantaje financiare ori de altă natură ca urmare a faptelor săvârşite.

III)Singurul scop dovedit al faptelor săvârşite de inculpatul … a constat în beneficierea de subvenţii de către toţi crescătorii de ovine din satul Marpod, indiferent de considerente politice sau personale.

IV)Inculpatul … a avut o conduită sinceră pe parcursul urmăririi penale şi al judecăţii, recunoscând în mod complet săvârşirea faptelor şi prezentându-se înaintea instanţei. 

V)Se au în vedere şi împrejurările reţinute în cuprinsul descrierii situaţiei de fapt cu referire la contextul de noutate legislativă şi deficienţele activităţii de informare desfăşurate de reprezentanţii APIA.

Pentru toate aceste considerente, în baza prevederilor art. 181 C.p., instanţa constată faptul că faptele pentru care a fost trimis în judecată inculpatul …, deşi întrunesc elementele constitutive ale unor fapte prevăzute de legea penală, aduc o atingere minimă valorilor apărate de lege iar prin conţinutul lor concret, fiind lipsite în mod vădit de importanţă, nu prezintă gradul de pericol social al unor infracţiuni.

În consecinţă, în baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. b1  C.p.p., instanţa va dispune achitarea inculpatului … sub aspectul infractiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitătilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor  prev. de art. 181 al. 1 din Legea 78/2000, infractiunii de schimbare fără respectarea prevederilor legale a destinatiei sumelor de bani obtinute din bugetul general al Comunitătilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. de art. 182 al. 1 din Legea 78/2000 precum şi al infractiunii de complicitate la infractiunea de fals intelectual prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 289 C.p.

În temeiul art. 91 C.p., se va aplica inculpatului o sancţiune cu caracter administrativ constând în amenda în cuantum de 600 lei. În stabilirea acestei sancţiuni instanţa a avut în vedere considerare modul de săvârşire a faptelor, numărul acestora, valorile sociale vătămate, urmările care s-au produs şi cele care s-ar fi putut produce şi datele privind persoana inculpatului (nu este înregistrat cu antecedente penale potrivit evidenţelor de cazier judiciar, are vârsta de 52 de ani, studii şcoală profesională).

Faptele inculpatului care, în cursul lunii mai 2007, în calitate de funcţionar în cadrul Primăriei Marpod (inginer agricol), prin înscrierea conţinutului şi aplicarea semnăturii personale, l-a ajutat pe inculpatul …a întocmirea în fals a contractelor de închiriere nr. 833/04.05.2007 şi nr.845/07.05.2007 din care rezultă în mod nereal că inculpaţii .. şi … ar  fi devenit, în calitate de locatari, titularii dreptului de folosinţă asupra unor terenuri din categoria de folosinţă păşune, pentru perioada 15.04.2007-31.11.2007, întrunesc elementele constitutive ale faptelor incriminate ca infracţiuni de complicitate la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 26 rap. la art. 289 C.p.., cu aplicarea art. 33 lit. a) C.p.

Prin fiecare din acţiunile descrise s-au produs urmările periculoase, constând în: atingerile aduse relaţiilor sociale privind asigurarea încrederii în  veridicitatea înscrisurilor oficiale.

Sub aspectul laturii subiective, după cum rezultă din declaraţiile de învinuit şi de inculpat şi din modul de săvârşire a faptelor, acesta a avut reprezentarea faptelor că nu erau reale menţiunile privind obiectul contractelor de închiriere nr. 833/04.05.2007 şi nr.845/07.05.2007.

Susţinerile inculpatului privind neîntrunirea elementelor necesare pentru realizarea laturii subiective a infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată sunt neîntemeiate.

După cum rezultă din declaraţiile inculpatului, acesta a contribuit întocmirea contractelor de închiriere ştiind că obiectul real al acestora se referea doar la obţinerea de subvenţii cu ajutorul lor şi nu la transmisiunea efectivă a dreptului de folosinţă asupra unor terenuri.

De asemenea, chiar dacă este adevărat că solicitarea subvenţiilor comunitare de către mai mulţi crescători de animale prin reprezentanţi desemnaţi ad-hoc şi fără niciun fel de formalitate legală a fost sugerată de reprezentanţi ai APIA, această împrejurare nu exclude existenţa intenţiei infracţionale. Oricare ar fi sugestiile şi oricine ar fi persoanele de la care acestea ar proveni, întocmirea unor contracte care să ateste împrejurări nereale, cu ajutorul cărora ar urma să se obţină, de către o persoană care acţionează în realitate în beneficiul alteia dar declară că lucrează doar în nume propriu, subvenţii comunitare prin intermediul unei autorităţi căreia i s-ar prezenta doar o situaţie fictivă este, în mod evident mai ales pentru un funcţionar al unei autorităţi publice locale, o activitate contrară legii.

Asupra existenţei pericolului social, ca trăsătură esenţială a infracţiunii, în cazul faptelor săvârşite de inculpatul …, instanţa constată următoarele:

I)În condiţiile analizate mai sus cu privire la inculpatul …… şi raportat la destinaţia (mai exact utilizarea) finală a sumelor de bani obţinute prin intermediul cererii de acordare de subvenţii formulate de inculpaţii … şi …, instanţa apreciază că sumele respective au reprezentat, finalmente, un ajutor de venit pentru agricultori care a răspuns, într-o anumită  măsură, realizării dezideratelor legate de sănătate şi bunăstare animală, bune condiţii agricole şi de mediu, evitarea abandonării terenurilor agricole şi asigurarea menţinerii lor în bune condiţii agricole şi de mediu.

II)Nu s-a dovedit obţinerea de către inculpatul … a unor avantaje financiare ori de altă natură ca urmare a faptelor săvârşite.

III)Singurul scop dovedit al faptelor săvârşite de inculpatul ….. a constat în beneficierea de subvenţii de către toţi crescătorii de ovine din satul Marpod, indiferent de considerente politice sau personale.

IV)Inculpatul … a avut o conduită sinceră pe parcursul urmăririi penale şi al judecăţii, recunoscând în mod complet săvârşirea faptelor şi prezentându-se înaintea instanţei. 

V)Se au în vedere şi împrejurările reţinute în cuprinsul descrierii situaţiei de fapt cu referire la contextul de noutate legislativă şi deficienţele activităţii de informare desfăşurate de reprezentanţii APIA.

Pentru toate aceste considerente, în baza prevederilor art. 181 C.p., instanţa constată faptul că faptele pentru care a fost trimis în judecată inculpatul .., deşi întrunesc elementele constitutive ale unor fapte prevăzute de legea penală, aduc o atingere minimă valorilor apărate de lege iar prin conţinutul lor concret, fiind lipsite în mod vădit de importanţă, nu prezintă gradul de pericol social al unor infracţiuni.

În consecinţă, în baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. b1  C.p.p., instanţa va dispune achitarea inculpatului .. sub aspectul infracţiunilor de complicitate la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 289 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a) C.p.

În temeiul art. 91 C.p., se va aplica inculpatului … o singură sancţiune cu caracter administrativ, constând în amenda în cuantum de 400 lei. În stabilirea acestei sancţiuni instanţa a avut în vedere considerare modul de săvârşire a faptelor, numărul acestora, valorile sociale vătămate, urmările care s-au produs şi cele care s-ar fi putut produce şi datele privind persoana inculpatului (nu este înregistrat cu antecedente penale potrivit evidenţelor de cazier judiciar, are vârsta de 63 de ani, studii superioare).

În baza art. 14 alin 3 si 348 C.p.p. corob cu art. 445 C.p.p. instanţa va dispune anularea contractelor nr. 833/04.05.2007 si nr. 845/07.05.2007.

Având în vedere faptul că inculpaţii au urmat procedura ofertei reale de plată pentru întreaga sumă de bani cu privire la care Agenţia de Plăti si Interventie Pentru Agricultură – Centrul Judetean Sibiu s-a constituit parte civilă, instanţa va lua act de faptul că prejudiciul cauzat a fost reparat. Suma totală de 13.204,18 lei, cu privire la care Agenţia de Plăti si Interventie Pentru Agricultură – Centrul Judeţean Sibiu s-a constituit parte civilă, reprezintă într-adevăr prejudiciul cauzat de inculpaţi întrucât a fost produs ca urmare a obţinerii unor subvenţii în baza unor contracte false în întregul lor şi ca urmare a formulării de către inculpaţii …. şi … a câte unei cereri (cu modificări ulterioare succesive). Fiecare cerere de acordare de subvenţii formulată de către cei doi inculpaţi a fost analizată în mod unitar de către APIA, sprijinul financiar acordându-se ca urmare a aprecierii în ansamblu a tuturor înscrisurilor existente la dosarele aferente. Constatarea, astfel cum au solicitat inculpaţii, a faptului că o parte din suma primită cu titlu de subvenţie a fost în mod corect obţinută întrucât erau întrunite condiţiile legale indiferent de contractele de închiriere false în speţă ar echivala cu o analizarea a unei noi cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2007, cu nerespectarea procedurii şi termenelor prevăzute de OUG 125/2006.

Ca urmare a reparării prejudiciului, instanţa va dispune ridicarea măsurilor asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale, respectiv a

1.măsurii sechestrului asigurător asupra autoturismului marca VOLVO 60 RRS 79 nr. de înmatriculare …. proprietatea inculpatului ..

2.măsurii asigurătorii a inscriptiei ipotecare luate asupra imobilului proprietatea inculpatului … situat administrativ în com. .. jud. Sibiu, CF .., nr. top .. până la concurenta sumei de 6546,18 lei

3.măsurii asigurătorii a inscriptiei ipotecare luate asupra imobilului proprietatea inculpatului … situat administrativ în com. .., jud. Sibiu, CF .. nr. top …până la concurenta sumei de 6658 lei

În baza art. 191 C.p.p., inculpatul .. va fi obligat la plata sumei de 1.000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 200 lei reprezintă onorariul avocatului din oficiu, inculpatul . va fi obligat la plata sumei de 1.000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 200 lei reprezintă onorariul avocatului din oficiu, inculpatul .. va fi obligat la plata sumei de 1.000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 200 lei reprezintă onorariul avocatului din oficiu iar inculpatul … va fi obligat la plata sumei de 1.000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 200 lei reprezintă onorariul avocatului din oficiu.