Neaplicarea pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi civile prev. de art. 64 lit. a-c C.pen. în cazul aplicării pedepsei amenzii penale.

Decizie 11 din 14.01.2009


Neaplicarea pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi civile prev. de art. 64 lit. a-c C.pen. în cazul aplicării pedepsei amenzii penale.

Prin decizia penală nr. 11/14.01.2009 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosar nr. 2712/317/2008  a fost admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti împotriva sentinţei penale 674/16.10.2008 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr. 2712/317/2007.

A fost caseată sentinţa şi înlătuate dispoziţiile referitoare la interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a şi lit.b C.pen.

Au fot menţinut restul dispoziţiilor sentinţei penale.

În mod greşit instanţa de fond prin sentinţa recurată a aplicat inc.L.N, pe lângă pedeapsa amenzii penale de 600 lei aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. De art. 180 alin.2 C.pen, şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.  64 litera a teza a II a şi litera b Cod penal  pe durata executării pedepsei principale.

Pedepsele accesorii sunt pedepse alăturate, secundare, accesorii ale pedepselor principale, închisoarea şi detenţiunea pe viaţă şi constau în interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a – c C.pen.pe durata executării pedepsei principale.

Pedeapsa accesorie decurge din executarea pedepsei privative de libertate şi presupune că în timpul executării acesteia, condamnatului îi sunt interzise de regulă drepturile prevăzute de art.64 lit.a – c C.pen.

Aşa fiind , în baza art.385 15 pct.2 lit.d C.pr.pen. tribunalul a ]admis recursul, a casat sentinţa şi rejudecând a înlăturat dispoziţiile referitoare la interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a şi lit.b C.pen.

JUDECĂTOR

BONCU TEOFIL