Validarea popririi. Termenul de 3 luni prev. de art.460 c.pr.civ.

Decizie 416 din 22.12.2008


Prin sentinta civila nr. 1648/2008 a Judecatoriei Medias s-a admis actiunea formulata de executorul judecatoresc TVP în contradictoriu cu tertul poprit „U.T.B” S.A., cu debitoarea S.C. „S” S.A. si creditoarea S.C. „I” S.R.L. prin lichidator, si s-a validat poprirea înfiintata de organul de executare la data de 16.04.2003 prin adresa nr.211/2002, asupra conturilor pe care societatea debitoare la are deschise la tertul poprit, pâna la concurenta sumei de 8.325.485,98 lei; a fost obligat tertul poprit sa plateasca creditoarei suma poprita; s-a respins exceptia  invocata de catre debitoare.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta a retinut ca tertul poprit datoreaza sume de bani debitoarei; ca aceasta din urma este datoare creditoarei ; poprirea a fost deja înfiintata si conturile debitoarei sunt indisponibilizate,  fiind îndeplinite astfel toate conditiile prevazute de art. 460 din Codul de procedura civila pentru admisibilitatea cererii de validare a popririi. În ceea ce priveste exceptia invocata de debitoare, în sensul ca cererea de validare a popririi s-a introdus tardiv, instanta o apreciaza ca nefiind întemeiata. Doctrina si jurisprudenta sunt unanime în a considera ca termenul de 3 luni prevazut de art. 460 din Codul de procedura civila este un termen prohibitiv, care împiedica formularea cererii de validare înainte de împlinirea lui. În schimb, formularea cererii de validare dupa împlinirea acestui termen nu este supusa vreunei sanctiuni, dar este – totusi – limitata de împlinirea termenului de perimare a executarii silite de 6 luni, prevazut de art. 389 din codul de procedura civila. Din actele si lucrarile dosarului nu rezulta ca acest termen s-ar fi împlinit si nici nu s-a invocat, de catre partile interesate, acest incident.

Împotriva acestei hotarâri au declarat apel tertul poprit si debitoarea.

În apelul declarat de tertul poprit se sustine ca în speta sunt aplicabile disp. art. 103 al.1 c.pr.civ. validarea popririi fiind posibila doar în termen de 3 luni de la data la care tertul poprit trebuia sa consemneze sau plateasca suma urmaribila. În apelul declarat de debitoare se solicita schimbarea în totalitate a hotarârii atacate, în sensul respingerii cererii de validare a popririi, cu motivarea ca  titlul executoriu este suspendat prin încheierea civila nr. 142/2002 a Curtii de Apel Alba-Iulia în data de 21.05.2008, prin încheierea susmentionata s-a dispus suspendarea provizorie a executarii sentintei civile nr. 142/2002 pâna la solutionarea cererii de suspendare formulata în  dosar nr. 853/57/2008. În aceste conditii nu se poate dispune validarea popririi, iar fata de adresa de înfiintare a popririi din data de 16.04.2003 cererea de validare este tardiv introdusa.

Cele doua apeluri sunt neîntemeiate si vor fi respinse pentru considerentele ce urmeaza.

 În ce priveste exceptia tardivitatii formularii cererii de validare a opririi,instanta de fond a retinut corect ca termenul de 3 luni prev. de art.460 c.pr.civ. împiedica formularea cererii de perimare înainte de împlinirea lui. Aceasta rezulta din însasi economia textului, ca tertul poprit trebuie sa-si îndeplineasca obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, si daca nu-si îndeplineste aceste obligatii în termenul de 3 luni de la data la care trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila, poate fi sesizata instanta de executare în vederea validarii popririi. Nu sunt aplicabile acestui termen dispozitiile art. 103 c.pr.civ., termenul prevazut de art. 460 c.pr.civ. nefiind un termen de decadere, doar de la data împlinirii acestui termen existând posibilitatea sesizarii instantei pentru validarea popririi.

 Nici exceptia perimarii nu este întemeiata, având în vedere ca s-a dispus suspendarea executarii în perioada 30.07.2007 – 17.01.2008, în dosarul nr.2495/257/2006 al Tribunalului Sibiu, precum si în dosarul nr. 3258/57/2006, la ÎCCJ s-a dispus suspendarea executarii de la data de 22.11.2007 pâna la 13.03.2008. Pe durata suspendarii, termenul de perimare nu curge, conform disp. art.389 al.2 c.pr.civ.

În ce priveste suspendarea executarii silite dispusa prin încheierea nr. 3/F/CC/21.05.2008, se observa ca poprirea a fost înfiintata la o data la care nu era suspendata executarea, mai înainte de pronuntarea încheierii de suspendare provizorie.

În consecinta, sentinta atacata este legala si temeinica, motiv pentru care, potrivit art. 296 c.pr.civ. instanta respinge cele doua apeluri.