Sentinţă civilă

Sentinţă civilă 36 din 10.01.2011


Dosar nr.  9565/94/2010

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCURESTI – JUDECATORIA BUFTEA

Sentinta civila nr. 36

Sedinta publica din  10.01.2011

Instanta compusa din:

Presedinte Petcu Roxana-Ioana

Grefier Sin Dumitra

Parchetul de pe lânga Judecatoria Buftea a fost reprezentat de Procuror DN.

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile privind pe reclamantul CG si pârâtii CN, PB,având ca obiect punere sub interdictie.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns reclamantul CG si pârâta CN,lipsa fiind pârâta PB.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta dupa care,

La interpelarea instantei, pârâta CN  arata ca are 99 ani, gât subtire, picioare subtiri, nu stie unde locuieste si reclamantul are ceva cu ea.

Reclamantul  solicita judecarea cauzei.

Instanta fata de actele si lucrarile dosarului , constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Reclamantul solicita admiterea  cererii asa cum a fost formulata.

Reprezentantul Parchetului având cuvântul pune concluzii de admitere  a actiunii,punerea sub interdictie a pârâtei CN.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata  constata urmatoarele:

 Prin cererea  formulata de reclamantul CG  a solicitat punerea sub interdictie a pârâtei CN.

Prin adresa nr.... Parchetul JB ,urmare cererii formulata de CG ,solicita punerea sub interdictie a paratei CN.

În fapt, reclamantul a aratat  ca  pârâta - sotia sa ,  este bolnava de gradul II accentuat, neavând discernamânt, pleaca de acasa în necunoscut.

În dovedirea actiunii reclamantul a depus la dosar în copie acte medicale din care rezulta boala de care sufera pârâta, acte de stare civila , certificat de încadrare în grad de handicap, raportul comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap.

În cauza a fost efectuat raport de expertiza medico-legala psihiatric, din concluziile caruia rezulta ca  numita CN este cazul sa fie pusa sub interdictie.

Din  raportul de expertiza medico legala efectuat în cauza rezulta  ca pârâta  prezinta  diagnosticul „schizofrenie paranoida”, nu are capacitate psihica de apreciere critica asupra continutului si mai ales a  consecintelor social juridice care pot decurge  din încheierea actelor juridice de dispozitie(capacitate psihica de exercitiu abolita), nu are capacitate psihica de apreciere critica asupra  continutului si consecintelor faptelor sale (discernamânt abolit), îi lipseste posibilitatea psihica de autoîngrijire si autocontrol,este cazul de a fi pusa sub interdictie.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

În conformitate cu prevederile art.142-143 C.fam si art.30, 32 din Decretul nr.32/1954, Parchetul JB a desfasurat prima faza din procedura punerii sub interdictie a paratei CN.

Din concluziile raportului de expertiza medico-legala psihiatrica ...  întocmit de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, Serviciul Medicina Legala instanta retine ca parata CN, în vârsta de 63 ani, a fost diagnosticata cu: „schizofrenie paranoida”, nu are capacitate psihica de apreciere critica asupra continutului si mai ales a  consecintelor social juridice care pot decurge  din încheierea actelor juridice de dispozitie(capacitate psihica de exercitiu abolita), nu are capacitate psihica de apreciere critica asupra  continutului si consecintelor faptelor sale (discernamânt abolit), îi lipseste posibilitatea psihica de autoîngrijire si autocontrol,este cazul de a fi pusa sub interdictie.

Potrivit prevederilor art.142 C.fam. “cel ce nu are discernamânt pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienatiei sau debilitatii mintale, va fi pus sub interdictie”.

Din raportul de expertiza medico-legala psihiatrica (dosar parchet), si referatul de ancheta sociala (dosar parchet), instanta constata ca parata CN  a fost diagnosticata cu  „schizofrenie paranoida”, nu are capacitate psihica de apreciere critica asupra continutului si mai ales a  consecintelor social juridice care pot decurge  din încheierea actelor juridice de dispozitie(capacitate psihica de exercitiu abolita), nu are capacitate psihica de apreciere critica asupra  continutului si consecintelor faptelor sale (discernamânt abolit), îi lipseste posibilitatea psihica de autoîngrijire si autocontrol, este cazul de a fi pusa sub interdictie.

Pentru aceste motive, instanta urmeaza sa admita cererea si sa dispuna punerea sub interdictie a pârâtei CN.

Având în vedere si disp. art.34 din D. nr.32/1954, urmeaza sa dispuna comunicarea hotarârii ramase definitiva si irevocabila catre Directia Sanitara pentru supraveghere medicala permanenta si  Autoritatea Tutelara din cadrul Primariei B în vederea  ridicarii curatelei  si numirea unui tutore.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamantul CG, în contradictoriu cu paratii CN, domiciliata în ... si  PB, cu sediul în....

Dispune punerea sub interdictie a intimatei CN, fiind diagnosticata cu: „schizofrenie paranoida”, nu are capacitate psihica de apreciere critica asupra continutului si mai ales a  consecintelor social juridice care pot decurge  din încheierea actelor juridice de dispozitie(capacitate psihica de exercitiu abolita), nu are capacitate psihica de apreciere critica asupra  continutului si consecintelor faptelor sale (discernamânt abolit), îi lipseste posibilitatea psihica de autoîngrijire si autocontrol.

Prezenta hotarâre se comunica, la ramânerea definitiva,  autoritatii tutelare din B pentru ridicarea curatelei instituite prin dispozitia nr. .... a Primarului OB si numirea unui tutore pentru interzis.

Prezenta hotarâre se comunica, de asemenea, la ramânerea irevocabila, Directiei Sanitare ...pentru supraveghere medicala permanenta a intimatei.

Prezenta hotarâre se comunica Judecatoriei A,jud. ...

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 10.01.2011.

Presedinte, Grefier,

Petcu Roxana-Ioana Sin Dumitra