Necesitatea dovedirii activitatii desfasurate in grupa superioara de munca pentru a influenta varsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare potrivit dispozitiilor legale in materie privind conditiile speciale sau deosebite de munca . ...

Decizie 565/M din 19.03.2008


Sentinta Civila Nr. 565 din 19.03.2008

Necesitatea dovedirii activitatii desfasurate in grupa superioara de munca pentru a influenta varsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare potrivit dispozitiilor legale in materie privind conditiile speciale sau deosebite de munca .

Prin contestatia inregistrata sub numarul 10/62/2008, contestatoarea T.R.G. a solicitat instantei obligarea intimatei C.J.P.B. la calcularea drepturilor de pensie stabilite prin decizia 263271 din 14.11.2007.

Se arata in fapt ca timp de 20 de ani a detinut functii de conducere (7 ani contabil sef la H. si 13 ani sef serviciu control fiscal la D.G.F.P. Brasov), avand cea mai inalta incadrare din sectorul bugetar , beneficiind de salarii de merit, avand un spor special – sector cu productie pentru M.Ap. N.  de 6%.

Mai arata ca a contribuit la „pensia suplimentara” conform legii, contributie care majoreaza punctul de pensie, iar valoarea punctului de pensie de 416 lei este gresita, la data de 14.11.2007, data emiterii deciziei fiind mai mare, respectiv 541 lei.

Desi a solicitat buletinul de calcul la sediul intimatei, nu l-a primit pana la data depunerii contestatiei.

Intimata s-a opus admiterii contestatiei prin intampinare, sustinand legalitatea si temeinicia deciziei atacate.

Arata ca prin Decizia 263271/ 14.11.2007 a fost stabilita pensia anticipata partiala a contestatoarei care are un stagiu de cotizare de 30 de ani 10 luni 5 zile, drepturile fiind stabilite incepand cu data de 18.10.2007.

Stagiul de cotizare realizat peste cel complet este de 2 ani 0 luni 05 zile astfel ca a determinat un procent de diminuare de 0,40% lunar respectiv un procent de 24% de diminuare a pensiei corespunzatoare celor 60 de luni de anticipare in raport cu varsta de pensionare de 59 ani 5 luni si varsta la data pensionarii – 54 ani si 5 luni.

Valoarea punctului de pensie este cel existent la data stabilirii drepturilor, valoarea de 541 lei aplicandu-se cu data de 01.11.2007.

Plata drepturilor s-a facut cu respectarea prevederilor art. 83 alineat 2 litera a din Legea 19/2000, incepand cu 22.11.2007, corespunzatoare desfacerii contractului de munca, cum rezulta din adresa 71/17.12.2007 a angajatorului S.C. SEA TRADING SRL BRASOV, iar solicitarii de a i se pune la dispozitie buletinul de calcul i s-a dat curs  in termenul legal de 45 zile.

Sporul special – sector cu productie pentru M.Ap.N. a fost avut in vedere la calculul pensiei in procent de 6% conform adeverintei 10024/ 17.09.2007 eliberata de S.C. H. pentru perioada 01.03.1988 – 18.09.1990, fara a rezultat din aceasta adeverinta ca perioada mentionata a fost acordata in grupa a superioara de munca.

La data indeplinirii conditiilor pentru pensie la limita de varsta se va elimina diminuarea, luandu-se in calcul si perioadele asimilate ( in speta 4 ani studii superioare) conform art. 52 din Legea 19/2000.

In probatiune s-au depus decizia atacata, carnet de munca, dosar administrativ, adeverinte de venituri.

Analizand contestatia in raport cu dispozitiile legale in materie si probele existente la dosarul cauzei, instanta va retine urmatoarele:

In fapt , prin Decizia 263271/ 14.11.2007 a fost stabilita pensia anticipata partiala a contestatoarei  pentru un stagiu total de cotizare de 30 de ani 10 luni 5 zile , in raport de un stagiu complet de cotizare de 28 ani , 10 luni , ceea ce a determinat un punctaj mediu de 1,48359 puncte  si un cuantum al pensiei de 618 lei , la care s-a aplicat un procent de diminuare de 24% pentru cele 60 luni de anticipare  ,  stabilit conform art. 50 al. 2 din Legea 19/2000 ( fi. 3 ) .

Potrivit art. 76 si urmatoarele din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual rezultat din punctajele anuale realizate in perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie, stabilita prin Hotarare a Guvernului.

La calcularea punctajului anual al asiguratului se are in vedere salariul brut lunar individual , inclusiv sporurile si adaosurile care au constituit baza de calcul a contributiei individuale  de asigurari sociale pentru ca punctajul mediu sa rezulte din impartirea numarului de puncte rezultate din  insumarea punctajelor anuale, la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare prevazut in anexa 3 a Legii , in speta  28 ani 10 luni .

Potrivit art. 78 (1) din Legea nr. 19/2000 , numarul punctelor de pensie realizat lunar se calculeaza prin raportarea salariului brut lunar, individual, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, la salariul mediu brut lunar, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice.

Potrivit deciziei atacate si buletinului de calcul anexat , toate veniturile dovedite de contestatoare au fost avute in vedere la calcularea punctajului mediu anual si implicit a drepturilor de pensie .

Singurele critici concrete pe care le face contestatoarea cu privire la decizia atacata vizeaza sporul de 6% ca spor special pentru activitatea desfasurata in sector cu productie pentru Ministerul Apararii  Nationale in perioada 24.04.1988 – 18.09.1990, aratand ca aceasta perioada ar trebui sa influenteze atat  varsta standard de pensionare cat si stagiul complet de cotizare .

Din buletinul de calcul rezulta ca acest spor a fost avut in vedere la calcularea pensiei (fi.33), iar din Adeverinta 10024/ 17.09.2007 eliberata de S.C. H. S.A. pentru perioada 01.03.1988 – 18.09.1990 si nu 24.04.1988 – 18.09.1990 cum sustine contestatoarea , nu rezulta ca perioada mentionata a fost acordata in grupa a superioara de munca pentru a influenta varsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare potrivit dispozitiilor legale in materie privind conditiile speciale sau deosebite de munca .

Pentru aceste motive , calculul propriu depus de contestatoare nu poate fi retinut ca proba pentru a combate cu succes sustinerile intimatei si implicit pentru a dovedi netemeinicia deciziei atacate  , astfel instanta va respinge prezenta contestatie ca neintemeiata .