Furt calificat

Decizie DP6/A/2008 din 31.03.2009


ROMÂNIA

TRIBUNALUL HUNEDOARA

SECŢIA PENALĂ

DECIZIA PENALĂ NR. 6/A/2008  DOSAR NR. 4551/278/2007

Şedinţa publică din 10 ianuarie 2008

PREŞEDINTE :  - judecător

- judecător

- grefier

Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara a fost reprezentat de  d-ra prim procuror adjunct ………………..

Pe rol fiind judecarea apelului penal declarat de către inculpatul G.O.  împotriva sentinţei penale nr. 612/23.10.2007 pronunţată de Judecătoria Petroşani, judeţul Hunedoara (judecător …………. ).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-a prezentat inculpatul apelant Griga Ovidiu, în stare de arest, asistat de avocat av. I. A. – apărător desemnat din oficiu.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care :

Avocat I. A. – apărător desemnat din oficiu pentru culpatul apelant a arătat că prin motivele de apel se solicită schimbarea încadrării juridice a faptei apreciind că, în cauză este vorba despre o singură infracţiune în formă continuată, redozarea pedepsei aplicate inculpatului şi reţinerea în favoarea acestuia a circumstanţelor atenuante.

Cu privire la cererea formulată de inculpatul apelant prin apărătorul desemnat din oficiu, privind schimbarea încadrării juridice a faptei, reprezentanta Parchetului a arătat că nu se opune admiterii acesteia solicitând de asemenea că fie schimbată încadrarea juridică a faptei într-o singură infracţiune în formă continuată.

Instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul după cum urmează :

Avocat I. A. – apărător desemnat din oficiu pentru inculpatul apelant a solicitat  admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei penale atacate şi rejudecând cauza să se stabilească că inculpatul a comis o singură infracţiune în formă continuată, să se aibă în vedere circumstanţele atenuante în favoarea inculpatului, respectiv că acesta este tânăr iar prejudiciul a fost în mare parte recuperat şi să se aplice acestuia o pedeapsă orientată spre minimul prevăzut de lege.

Reprezentanta Parchetului a solicitat admiterea apelului sub aspectul schimbării încadrării juridice a faptei într-o singură infracţiune de furt calificat în formă continuată prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 , 209 alin. 1 lit. a, e, g , alin. 2 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 41, 42 cod penal. A apreciat că nu se impune a fi modificat cuantumul pedepsei aplicate inculpatului .

Inculpatul apelant Griga Ovidiu, având cuvântul şi ultimul cuvânt a  solicitat reducerea pedepsei aplicate prin sentinţa penală atacată.

TRIBUNALUL

Asupra apelului penal de faţă, constată:

Prin sentinţa penală nr.612/2007 Judecătoria Petroşani în temeiul art.280 alin.1, 209 al.1 lit.g Cod penal cu aplicarea art.41,42 cod penal şi art.74 lit.c, 76 lit.c cod penal a condamnat pe  inculpatul G.O. , fiul lui Ilarion şi Vilma, născut la data de 12.01.1987 în Vulcan, jud.Hunedoara,  CNP 1870112203827, deţinut în Penitenciarul Bârcea Mare, la pedeapsa de 1(unu) an şi 6(şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, faptă săvârşită la data de 13/14.07.2007

În temeiul art.208 al.1, art.209 al.1 lit.a,e,g, art.209 al.2 lit.b  cod penal cu aplic. art.41 al.2 şi art.75 lit.c cod penal  a condamnat pe  inculpatul G.O. la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată.

A constatat că faptele sunt concurente în condiţiile art.33 lit.a cod penal şi în temeiul art.34 al.1 lit.b cod penal a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv  3(trei) ani închisoare.

În temeiul art.61 cod penal a  revocat liberarea condiţionată dispusă cu privire la pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1330/2005 a Judecătoriei Deva. A contopit restul de 286 zile rămas neexecutat cu pedeapsa aplicată în prezenta cauză, inculpatul executând în final pedeapsa cea mai grea de 3(trei) ani închisoare.

În temeiul art.71 al.2 cod penala  aplicat inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a,b cod penal, pe durata executării pedepsei principale .

În temeiul art.14 rap. la art.346 cod procedură penală cu aplic. art-998 şi urmt. c.civ. a obligat inculpatul, la plata despăgubirilor solicitate de părţile civile:

-Gabor Rupert, domiciliat în localitatea Iernut, str.M.Viteazu nr.6A, jud. Mureş, în sumă de 100 lei

-Vătafu Mariana, domiciliată în Lupeni, str.Vâscozei nr.19A,sc.1, ap.7, jud.Hunedoara, în valoare de 798,7 lei

-Ular Aurora, domiciliată în Lupeni, str.Negoiului nr.22, jud.hunedoara, în valoare de 100 lei

-Ridzi Sorin, domiciliat în municipiul Petroşani, str.1 Decembrie

1918, bl.82, sc.2, ap.4, jud.Hunedoara, în valoare de 150 lei

-Bartolosi Luca cu domiciliul în Bucureşti –sector 6, str.Paşcani nr.5, bl.D7, ap.50, în valoare de 1500 lei.

În temeiul art.118 lit.d cod penal a dispus confiscarea de la inculpat, în folosul statului, a sumei de 110 lei dobândită prin săvârşirea infracţiunii.

A constatat că părţile vătămate Borş Mihai, domiciliat în Vulcan, str.M.Viteazu nr.4, bl.D2, ap.14, jud.Hunedoara şi Feher Alexandru domiciliat în Lupeni, B-dul Păcii, bl.33,sc.1,ap.3, jud.Hunedoara nu s-au constituit părţi civile în cauză, întrucât bunurile le-au fost restituite.

 În temeiul art.191 cod procedură penală a obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 700 lei, din care onorariul avocatului desemnat din oficiu în sumă de 100 lei s-a achitat din fondurile Ministerului de Justiţie.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut şi a motivat următoarele:

În noaptea de 13/14.07.2007, în drum spre locuinţa situată pe strada Retezatului, nr. 6 din Lupeni unde locuia împreună cu tatăl său, inculpatul Griga Ovidiu a observat autoturismul Dacia Break cu nr. de înmatriculare MS – 07 –NMA, parcată pe stradă iar în interior mai multe covoare tip “ persan”.

Imediat s-a hotărât să spargă autoturismul şi să sustragă covoarele pentru a le valorifica.

După ce a încercat portierele şi a constatat că cele din partea stângă erau neasigurate, a pătruns în interior şi pe rând a sustras cele 6 covoare pe care le-a transportat apoi într-o magazine din curtea casei pentru a nu fi observat de tatăl său.

Cinci dintre covoare au fost vândute – două martorei Voina Maria, barmană la barul Toledo din Lupeni cu suma de 60 lei, unul martorului Moldovan Martin Viorel poreclit ”Woody”, numitei Varga Erji un alt covor, iar al cincilea unei persoane necunoscute, în gara Lupeni.

Ultimul covor a rămas la locuinţa sa. Acesta şi patru au fost ridicate de către organele de cercetare penală şi predate părţii vătămate conform proceselor verbale aflate la f.7-13 din dosar.

Faţă de modalitatea în care a fost săvârşită, au fost just reţinute disp. art. 41-42 cod penal în conformitate cu care “ infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii,  acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte,  conţinutul aceleiaşi infracţiuni”.

Dispoziţiile art. 37 lit. a cod penal reţinute în actul de sesizare, au fost înlăturate, întrucât inculpatul deşi condamnat anterior la pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare (sent. pen. 1330/2005), infracţiunea a fost săvârşită în timpul minorităţii, fiind astfel incidente în speţă disp. art.38 lit. a cod penal.

Inculpatul a recunoscut în cursul cercetării judecătoreşti săvârşirea infracţiunii de furt.

Sub aspectul laturii civile a cauzei se constată că a rămas nerecuperat prejudicial produs părţii civile Gabor Rupert din vânzarea celui de-al şaselea covor, respective 100 lei, sumă cu care s-a constituit parte civilă. Inculpatul a fost de acord cu restituirea prejudiciului.

La individualizarea pedepsei pe care instanţa urmează să o aplice inculpatului pentru această faptă, vor fi avute în vedere dispoziţiile art. 72 cod penal atitudinea procesuală sinceră a inculpatului pe tot parcursul procesului penal precum şi valoarea relative mică a prejudiciului din care cea mai mare partea a fost recuperată.

În perioada 10 iulie 2007-4 august 2007, inculpatul a mai săvârşit acte materiale de furt, astfel:

În noaptea de 9/10.07.2007, forţând portbagajul autoturismului Fiat cu nr. de în matriculare HD-76-ADI parcat în zona Palatului Cultural din Lupeni, inculpatul a sustras din interior radio-casetofonul auto marca”Domotec” în valoare de 150 lei. Bunul i-a fost dat minorului Solomon C-tin Raul care i-a dat în schimb un telefon mobil marca Siemens în valoare de 70 lei. Ulterior inculpatul a valorificat telefonul iar banii i-a folosit în scopuri personale.

Radio-casetofonul a fost recuperate şi restituit părţii vătămate Borş Mihai care nu s-a mai constituit parte civilă în cauză.

În noaptea de 21/22.07.2007, inculpatul a forţat portbagajul autoturismului Dacia 1410 cu nr. de înmatriculare HD-02-KLR, aparţinând  părţii vătămate  Feher Alexandru iar din interior a sustras o roată de rezervă, o geantă cu scule, pompă şi stingător auto şi alte bunuri personale depozitate  de proprietar în autoturism.

În timp ce încerca să ascundă roata de rezervă în parcul Eroilor din Lupeni, inculpatul a fost depistat de organele de poliţie. Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei şi a indicat locul în care anterior ascunsese celelalte bunuri aparţinând părţii vătămate şi anume în zona CFR Lupeni şi a Palatului de Cultură. Toate bunurile au fost predate părţii vătămate care nu s-a mai constituit parte civilă în cauză.

În data de 27 iulie 2007, observând că partea vătămată Vătafu Mariana-vânzătoare la chioşcul alimentar situat în staţia de autobus lângă  sediul Primăriei din Lupeni, a ieşit din chioşc şi a intrat în cel învecinat aparţinând SC Kennan SRL, inculpatul a pătruns în interior pe uşa de acces amplasată în partea opusă trotuarului şi din interior a sustras poşeta părţii vătămate şi mai multe pachete de ţigări , plecând în grabă  în parcul situat la cca. 100 m. Aici a luat din poşetă suma de 350 lei şi câteva cartele telefonice – aspecte susţinute de inculpate în cursul urmăririi penale.

Deşi în cursul urmăririi penale inculpatul  a recunoscut că a luat din poşetă suma de 350 lei pusă într-o pungă din buzunarul genţii şi cartelele după care poşeta a aruncat-o, în faţa instanţei de judecată şi-a schimbat declaraţia susţinând că nu a intrat în chioşcul alimentar aparţinând SC Mina Club SRL din Lupeni şi nici nu a sustras poşeta părţii vătămate. Inculpatul a justificat declaraţiile anterioare prin teama insuflată de către organele de poliţie care  l-au lovit şi forţat să ţină mâna pe portmoneul părţii vătămate găsit asupra lui, după care l-a fotografiat.

Aceasta din urmă declaraţie reprezintă, în ansamblul probelor administrate, o simplă atitudine de negare a faptei  cu prejudicial cel mai mare, rămas nerecuperat şi este des întâlnită în psihologia infractorilor.

Susţinerile inculpatului sunt nefondate şi contrazic mijloacele de probă administrate din care se desprinde mai presus de orice îndoială rezonabilă, faptul că inculpatul este cel care a săvârşit această faptă. Asupra inculpatul a fost găsit portmoneul părţii vătămate iar cu ocazia reconstituirii efectuate de organele de cercetare penală în prezenţa martorului asistent Sofronie Lorand, inculpatul a indicat locul în care a aruncat obiectele sustrase. După indicaţiile inculpatului, martorul şi organele de poliţie s-au deplasat la faţa locului, s-au făcut fotografii iar la final a fost întocmit un proces verbal tot în prezenţa inculpatului şi a martorului, care a susţinut că niciuna dintre declaraţiile inculpatului nu a fost luată sub presiune, forţat ci acesta a declarat întotdeauna liber, de bună voie afirmând şi în prezenţa sa că a sustras poşeta părţii vătămate din care a luat portmoneul, o sumă de bani şi apoi a aruncat bunurile în tufişurile din parcul Lupeni aflat în vecinătatea imobilului de unde le-a sustras ( f.29-32,72).

În data de 30.07.2007, inculpatul a pătruns prin efracţie în depozitul magazinului aparţinând SC EURORIVA SRL, situat în  Lupeni, str. 6 August, de unde a sustras o butelie cu Freon şi un polizor unghiular.

Surprins de lucrătorii de poliţie, aflaţi în serviciul de patrulare în noaptea de 30/31 iulie 2007, în timp ce transporta butelia, inculpatul a fost condus la sediul poliţiei unde a făcut declaraţii exacte cu privire la modul de operare şi bunurile sustrase.

Cu privire la flex, inculpatul a susţinut că l-a vândut unei persoane necunoscute cu suma de 40 lei, pe care i-a folosit pentru nevoile personale.

Din acelaşi magazin, inculpatul a sustras în data de 1 august 2007, patru pachete de dropsuri “Winter Fresch” în valoarea de 100 lei.

Nici această faptă nu a fost recunoscută de către inculpat, însă martora Ular Daniela- vânzătoare la magazinul alimentar mai sus menţionat, a sesizat telefonic organele de poliţie cu privire la faptul că un tânăr a sustras bunurile aflate pe tejgheaua magazinului după care a ieşit în fugă. În urma verificărilor efectuate în apropierea magazinului a fost identificat inculpatul care a recunoscut că, profitând de un moment de neatenţie al vânzătoarei a sustras patru pachete de dropsuri gumă.

În noaptea de 3 / 4  august 2007, inculpatul împreună cu minorul P. D. care nu împlinise vârsta de 14 ani, a sustras din autoturismul marca FORD cu nr. de înmatriculare B-60-BJW, parcat pe circuitul de motocros organizat în municipiul Lupeni, un portofel în care se aflau 100 euro, 1200 lei (RON), două carduri Bancpost, 2 cartele telefonice, permisul de conducere, cartea de identitate şi mai multe legitimaţii de acces în diverse supermarketuri.

Valoarea totală a bunurilor a fost de 1500 lei RON.

Asupra inculpatului s-au găsit portofelul, suma de 261 lei, permisul de conducere, cardurile, legitimaţiile care au fost restituite părţii vătămate, astfel cum rezultă din procesul verbal încheiat de organele de cercetare penală şi aflat la fila 39-40 din dosar.

 Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei şi a declarat că a distrus cartea de identitate iar din suma aflată în portofel i-a dat şi minorului 420 lei(RON), restul cheltuindu-i.

Partea vătămată Bartalasi Luca s-a constituit parte civilă cu diferenţa reprezentând 1239 lei (RON).

Împotriva acestei sentinţe a înaintat apel, în termen inculpatul  G. O.

În susţinerea apelului înaintat atât inculpatul personal cât şi prin apărător s-a solicitat admiterea apelului şi în rejudecarea cauzei a se reduce  din pedeapsa aplicată. S-a mai arătat că este necesar să se stabilească faptul că inculpatul a  comis o singură infracţiunea  în formă continuă, să se aibă  în vedere că inculpatul e o persoană  tânără, iar prejudiciul este în mare parte recuperat.

Examinând sentinţa atacată, prin prisma invocărilor aduse, precum şi din oficiu se constată că apelul înaintat este fondat pentru următoarele considerente:

Instanţa de fond a reţinut în mod corect starea de fapt comisă de inculpat, în virtutea probelor administrate, cu următoarele precizări:

Inculpatul a comis mai multe fapte de furt, la diferite intervale de timp. Astfel, în noaptea de 13/14.07.2007  în timp ce se îndrepta spre locuinţa sa, pe strada Retezatului nr.6 Lupeni a observat un autoturism DACIA BREAK cu nr. de înmatriculare MS-07-NMA având în interior mai multe covoare  tip persan,  pe care le-a sustras.

De asemenea în perioada 10 iulie 2007- 4 august 2007 a mai comis şi alte acte de furt, respectiv:

- în  noaptea de 9/10.07.2007 a sustras din autoturismul FIAT cu nr. de înmatriculare HD-76-ADI, parcat  în zona Palatului Cultural din Lupeni un radiocasetofon marca DOMOTEC;

- în noaptea de 21/22.07.2007  din autoturismul DACIA 1410 cu nr. de înmatriculare HD-02-KLR a sustras o roată de rezervă , o geantă cu  scule şi stingător auto şi alte  bunuri;

- în data de 27 iulie 2007 a sustras din chioşcul alimentar situat lângă Primăria Lupeni,  vânzător -parte vătămată Vătafu Mariana, mai multe pachete de ţigări;

- în data de 30 iulie 2007 a sustras din depozitul SC Euroriva SRL Lupeni o butelie cu freon şi un polizor unghiular, iar în noaptea de 3/4.08.2007 împreună cu minorul sub 14 ani Pădurean Dominic a sustras  din auto marca FORD cu nr. de înmatriculare B-60-BJW un portofel, două carduri Bancpost, două cartele telefonice, permisul de conducere, cartea de identitate şi alte bunuri  aparţinând părţii vătămate Bartalaşi Luca.

Având în vedere modul de comitere a  acestor acte materiale de către inculpat astfel cum a fost descris mai sus, respectiv la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, reiese că, inculpatul a comis o infracţiune continuată, în sensul art.41 alin.2 cod penal, în perioada 13/14.07.2007 – 4.08.2007.

Astfel, urmează ca în baza art.379 pct.2 lit.a cod procedură penală să se admită apelul înaintat, în sensul desfiinţării  iniţiale a sentinţei atacate şi schimbării încadrării juridice a faptei din două infracţiuni de furt calificat prev. şi ped. de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.c cod penal, cu aplicarea art.41 cod penal într-o singură infracţiune de  furt calificat prev. şi ped. de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.a, e, g , art.209 alin.2 lit.b cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal.

Apelul nu se va privi drept fondat în ceea ce priveşte individualizarea judiciară a pedepsei, în sensul reducerii acesteia, astfel cum s-a solicitat.

Prin sentinţa criticată instanţa de fond a aplicat pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea  continuată, orientându-se în acest sens spre minimul  special prev. de textul de lege.

Având în vedere că inculpatul a comis un număr de 6  acte materiale într-un timp relativ scurt, că a atras în câmpul infracţional  un minor sub 14 ani, care nu răspunde penal şi nu a recunoscut decât parţial comiterea acestor acte materiale se apreciază că nu se pot acorda circumstanţe atenuante, chiar dacă inculpatul este o persoană tânără, iar prejudiciul a fost  în mare parte recuperat.

Aşa fiind urmează a se admite apelul înaintat  de inculpatul Griga Ovidiu pentru considerentul arătat mai sus, respectiv a se  stabili pedeapsa aplicată inculpatului la 3 ani închisoare pentru infracţiunea prev. şi ped. de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.a, e, g, art.209 alin.2 lit.b cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal şi art.75 lit.c cod penal şi a se menţine prev. de art.61 cod penal, cu privire la revocarea liberării condiţionate a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1330/2005  a Judecătoriei Deva, precum şi contopirea restului de 286 zile rămas neexecutat cu pedeapsa stabilită în prezenta decizie, urmând ca în final, inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

Se vor menţine în rest dispoziţiile  sentinţei atacate.

Văzând şi disp.art.192 alin.3 cod procedură penală, precum şi onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite ca fondat apelul introdus de inculpatul G. O. împotriva sentinţei penale nr. 612/2007 pronunţată de Judecătoria Petroşani, judeţul Hunedoara, pentru temeiul prev. de art. 379 pct. 2 lit. a cod procedură penală, desfiinţează parţial sentinţa atacată şi, în consecinţă :

Stabileşte pedeapsa aplicată inculpatului la 3 ani închisoare pentru infracţiunea de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, e, g, art. 209 alin. 2 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 75 lit. c Cod penal, prin schimbarea încadrării juridice a faptei (din două infracţiuni de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. g Cod penal cu aplic. art. 41,42 Cod penal şi art. 74 lit. c, 76 lit. c Cod penal şi prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 , 209 alin. 1 lit. a, e, g, art. 209 alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 75 lit. c Cod penal).

Menţine prev. art. 61 Cod penal cu privire la revocarea liberării condiţionate dispusă cu privire la pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sent. pen. nr. 1330/2005 a Judecătoriei Deva, precum şi contopirea restului de 286 zile rămas neexecutat cu pedeapsa stabilită în prezenta decizie, urmând ca în final, inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de  3 ani închisoare.

Menţine în rest dispoziţiile sentinţei atacate.

Cheltuielile judiciare din apel în sumă de 110 lei rămân în sarcina statului.

Stabileşte în sarcina Ministerului Justiţiei şi în favoarea Baroului de Avocaţi Deva plata sumei de 100 lei, reprezentând onorariu pentru apărătorul desemnat din oficiu.

Cu recurs în 10 zile de la comunicare .

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 10.01.2008.

Preşedinte, Judecător,

Grefier,

NDP/TA/3 ex.

23.01.2008

Jud.fond