Litigiu de asigurari sociale. recalcularea drepturilor de pensie in conditiile oug nr. 4/2005. Principii de recalculare.

Hotărâre 451F din 09.03.2010


LITIGIU  DE  ASIGURARI  SOCIALE. RECALCULAREA  DREPTURILOR  DE  PENSIE  ÎN  CONDITIILE  O.U.G. NR. 4/2005. PRINCIPII  DE  RECALCULARE.

Reclamantul A.N. a chemat în judecata pârâta Casa judeteana de Pensii Ialomita solicitând obligarea acesteia la recalcularea drepturilor sale de pensie potrivit O.U.G. nr. 4/2005 cu respectarea dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 3/1977, respectiv alegerea a cinci ani consecutivi, cei mai favorabili pentru reclamant, precum si la plata diferentelor astfel rezultate, actualizate cu indicele de inflatie.

Solutionând cauza, Tribunalul Ialomita prin sentinta civila nr. 451 F din 09 martie 2010, a respins ca neîntemeiata cererea.

Pentru a se pronunta astfel instanta de fond a retinut urmatoarele :

Potrivit  dispozitiilor  art. 1 si 2  din O.U.G. nr. 4/2005, pensiile  din  sistemul public  provenite din  fostul  sistem  al  asigurarilor sociale  de  stat,  stabilite  potrivit  legislatiei  în  vigoare  anterior  datei  de  01 aprilie 2001, se  vor  recalcula  potrivit  punctajului  de  calcul  reglementate  de  Legea nr. 19/2000, precum  si a prevederilor O.U.G. nr. 4/2005.

În  acest  sens,  este  stiut  ca  modalitatea  de determinare a  pensiei  în  baza  art. 1 alin. 2  din Legea nr. 3/1977  era  în  esenta prin  luarea  în  considerare a  vechimii  în  munca,  retributiei  tarifare  avute  si a grupei  de  munca.

Cu  privire  la  retributia  tarifara,  aceasta  se  alege  de  catre  beneficiarul  pensiei  prin  indicarea  a  cinci  ani  consecutivi  din  ultimii zece ani  lucrati (art. 10  din Legea nr. 3/1977).

Legea nr. 19/2000  reglementeaza  o  noua metoda  de  stabilire a  pensiei  în  baza  punctajului mediu  anual,  care se  înmulteste cu  valoarea  unui  punct  de  pensie (art. 76 alin. 1), valoare  stabilita prin Legea  bugetului  de  asigurari  sociale.

Punctajul mediu  anual  realizat  de  asigurat  în  perioada  de  cotizare  se  determina  prin împartirea numarului  de  puncte  rezultat  din punctajele  anuale  realizate  de  asigurat în  perioada  de  cotizare  la  numarul de  ani  corespunzator  stagiului  complet  de  cotizare (art. 77  din Legea nr. 19/2000) .

Punctajul  anual al  asiguratului  se  determina prin împartirea  la 12 a  punctajului  rezultat  în  anul  respectiv  din  însumarea  numarului  de  puncte realizat  pe  fiecare  luna (art. 78  alin. 1  din Legea nr. 19/2000) .

Si  cum  în  urma  recalcularii  drepturilor  de  pensie  potrivit Legii nr. 19/2000  este  posibil  ca  pensia  anterioara  sa  fie mai mare  decât  cea  rezultata în  urma  recalcularii (ceea ce  s-a  si  întâmplat  în  cazul  reclamantului) în  cauza  îsi gasesc  aplicarea dispozitiile  art. 6 alin. 2  din O.U.G. nr. 4/2005, pastrându-se  în  plata pensia veche  pâna  la  data la  care, prin  aplicarea formulei  de  calcul  prevazuta  de Legea nr. 19/2000,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, se  va  obtine  un  cuantum  al  pensiei  mai  mare  decât  cel  al  vechii  pensii.

Asadar,  solicitarea  reclamantului ca  la  recalcularea  pensiei  sale  sa se tina  cont  de  criteriile  folosite  de  Legea  nr. 3/1997,  respectiv  cinci  ani  consecutivi  din  ultimii zece,  este  nelegala, întrucât  acest  criteriu  nu-si  mai  gaseste  corespondent  în  formula  reglementata de Legea nr. 19/2000.

Tribunalul Ialomita – Sectia Litigii de Munca si Asigurari Sociale –

Sentinta civila nr. 451 / F / 09.03.2010