Partaj.Putere de lucru judecat

Decizie 255 din 11.04.2005


Prin decizia civila nr. 255/11.04.2005 Tribunalul Maramures a casat sentinta civila nr. 387/20.01.2005 pronuntata în dosar nr. 9358/2004 al Judecatoriei Baia Mare prin care s-a admis  exceptia puterii de lucru judecat invocata de pârâtul G.A. si ]n consecinta a respins actiunea civila formulata de reclamantii G.G., G.E. ;i G.A., prin care s-a solicitat partajarea în natura a suprafetei de 2.2345 ha si întabularea dreptului de proprietate astfel dobândit, si a trimis cauza spre rejudecare primei instante.

Actiunea initial promovata în dosar nr. 4341/2002 a fost respinsa nu pe fondul cauzei, ci pe prematuritatea actiunii, Curtea de Apel Cluj apreciind ca titlul de proprietate emis pe numele partilor nefiind întabulat în CF, nu se poate dispune sistarea starii de indiviziune.

În noul dosar, nr. 9358/2004, reclamantii îsi întemeiaza actiunea atât pe titlul de proprietate comun cât si pe dreptul de proprietate al partilor, întabulat în CF pe baza titlului de proprietate.

Atâta timp cât prima hotarâre ramasa irevocabila nu a rezolvat fondul procesului dintre parti, actiunea fiind respinsa pe exceptie si deci partajul nefiind efectuat, fara a se fi discutat temeinicia motivelor invocate, aceasta hotarâre nu poate constitui un impediment pentru introducerea unei noi actiuni, fundamentata pe un temei juridic nou, cu atât mai mult cu cât starea de coproprietate este o stare de fapt temporara, iar potrivit art. 728 C.civil, nimeni nu poate fi obligat a ramâne în indiviziune.