Partaj succesoral

Sentinţă civilă 3805 din 08.12.2011


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI  JUDETUL BACAU

Dosar nr.  2367/270/2010 part. succes.

înreg. 01.04.2010

Sentinta civila nr. 3805

Sedinta publica din  data de  08.12.2011

Completul de judecata format din:

Presedinte – ….

Grefier - …..

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei civile formulata de reclamantul ……, împotriva pârâtilor ……, …., …….,…, …., …, …, …, …, având ca obiect partaj succesoral – constatare calitate mostenitor.

La apelul nominal facut  în sedinta publica au raspuns reclamantul si pârâtii …….., …, lipsa celelalte parti.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza ca, procedura de citare este legal îndeplinita, a fost depusa lucrarea de expertiza.

La interpelarea instantei, partile, pe rând, arata ca nu au cereri noi de formulat.

Nemaifiind cereri de formulat, exceptii de invocat ori probe de administrat instanta apreciaza cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Reclamantul solicita sa se împarta terenul de la pct. dealul Mare ca în prima varianta, deoarece în lungime latimea este foarte mica. Solicita cheltuieli de judecata.

Pârâtul …… pune aceleasi concluzii ca si reclamantul.

Pârâtul …… solicita varianta cu terenul împartit pe lungime.

Dezbaterile fiind terminate, instanta retine cauza spre solutionare.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele,

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 01.04.2010 sub nr. 2367/270/2010 reclamantul …., domiciliat în ….. si cu domiciliul ales în …, a chemat în judecata pe pârâtii ….. domiciliata în …., … domiciliata în . .., .. domiciliata în ….., ….. domiciliat în …., … domiciliat în …, ….. domiciliat în …., ….. domiciliat în …., ., …. domiciliat în … si …. domiciliat în ….. solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa se dispuna iesirea din indiviziune dupa defunctii ……, decedat la data de 21.06.1988 si ….., decedata la data de 24.09.2002.

Cererea a fost timbrata cu 921 lei taxa judiciara de timbru si 0,60 lei timbru judiciar, iar în motivarea acesteia se arata ca ambii defuncti au avut copii, din casatoriile anterioare, masa succesorala fiind formata numai din terenuri.

În drept cererea este întemeiata pe prevederile art. 651, 653, 654 alin. 1,art. 669, art. 685, art. 688, art. 689 din Codul civil, art. 728 Cod procedura civila.

În dovedirea actiunii reclamantul propune proba cu înscrisuri, interogatoriu, expertiza topo cadastru, anexând în copie acte de stare civila si titlurile de proprietate.

Pârâtul …… a depus  întâmpinare si cerere reconventionala solicitând  la masa de partajat alte terenuri si bunuri care nu au fost solicitate prin actiunea principala. Cererea nu a fost timbrata, iar la solicitarea instantei pentru achitarea taxei de timbru, pârâtul a renuntat la aceasta cerere.

Ceilalti pârâti nu au depus întâmpinare.

Instanta a încuviintat si au fost administrate probele cu acte si expertiza tehnica.

Analizând materialul probator administrat în cauza, prin Încheierea din 16.12.2010Jinstanta a retinut urmatoarele:

Defunctii ….. si ….. au fost soti. Înainte de casatorie, …… avea un fiu – pârâtul ….., iar …. avea trei copii: ……, ….a si ……. Împreuna, cei doi defuncti, au avut 5 copii, respectiv: ….., …, ….., ….. si …...

Mai întâi a decedat ….. De pe urma acestui defunct au ramas ca mostenitori: reclamantul ….. în calitate de fiu (descendent gr. I) si pârâtii …., …, ……, …. si …. în calitate de fii si fiice (descendenti gr. I) precum si pârâtii …. si …. pe tulpina ……. (fiica decedata).

Instanta a retinut ca masa succesorala dupa defunctul …., decedat la 21.06.1988,  se compune din:  9000 mp teren arabil extravilan …, T. 45, P. 1396/95 (titlul de proprietate nr. 88509/1994); 3900 mp teren arabil extravilan ……., T. 61, P. 1510/112 (titlul de proprietate nr. 148327/1994); 1/2 din 600 mp teren arabil extravilan …… T. 45, P. 1415/12 (titlul de proprietate nr. 88509/1994); 1/2 din 600 mp teren vie extravilan ……., T. 45, P. 1414/1 (titlul de proprietate nr. 88509/1994); 1/2 din 925 mp teren curti constructii intravilan ….., T. 61/2, P. 52 (titlul de proprietate nr. 88509/1994); 1/2 din 1300 mp teren intravilan ……., T. 61/3, P. 23 (titlul de proprietate nr. 88509/1994);

Cotele de partajat retinute au fost de 1/7 pe tulpina.

Dupa defuncta ……, decedata la 24.09.2002, masa succesorala retinuta se  compune din 3800 mp teren arabil extravilan ……., T. 28, P. 714/65 (titlul de proprietate nr. 149605/1995); 1/2 din 600 mp teren arabil extravilan ……., T. 45, P. 1415/12 (titlul de proprietate nr. 88509/1994); 1/2 din 600 mp teren vie extravilan ……., T. 45, P. 1414/1 (titlul de proprietate nr. 88509/1994); 1/2 din 925 mp teren curti constructii intravilan ……, T. 61/2, P. 52 (titlul de proprietate nr. 88509/1994); 1/2 din 1300 mp teren intravilan …… T. 61/3, P. 23 (titlul de proprietate nr. 88509/1994).

Cotele de partajat retinute au fost de 1/5 pe tulpina.

Pentru evaluarea masei succesorale s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice în specialitatea topo cadastru.

Pârâtul ….. a depus la dosar contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 10323 din 02.10.1995 de Notariatul de Stat Local …. prin care defuncta …. i-a vândut suprafata de 1300 mp teren intravilan ….., T. 61/3, P. 23(fila 113 dosar). În aceste conditii expertul topo-cadastru ing. …. a refacut raportul de expertiza fara acest teren.

Din concluziile raportului de expertiza rezulta ca valoare totala a masei succesorale este de 13414,21 lei si fata de cotele retinute reclamantului si pârâtilor …., ….. si ….. le revin bunuri în valoare de câte 2132,70 lei fiecare, pârâtilor ….., …… si …. pe tulpina …… bunuri în valoare de câte 1375,34 lei fiecare pe tulpina, iar pârâtului …… bunuri în valoare de 757,36 lei.

Expertul a propus o singura varianta în care partile primesc în lot terenuri, iar pentru egalizarea loturilor a propus sulte. Instanta apreciaza ca expertiza este judicioasa si a respectat posesia partilor.

Fata de cele expuse, în temeiul art. 728 din Codul civil instanta va admite actiunea si va dispune iesirea din indiviziune a partilor prin atribuire de loturi conform expertizei ing. …….

Conform art. 274 din Codul de procedura civila vor fi obligati pârâtii sa achite reclamantului cheltuieli de judecata în suma de  câte 271,45 lei fiecare pe tulpina, reprezentând taxa de timbru, timbru judiciar si onorariu expert.

Pentru aceste motive

În numele Legii,

H O T A R A S T E:

Admite în parte actiunea formulata de reclamantul ….., domiciliat în ….. si cu domiciliul ales în ….., împotriva pârâtilor …. domiciliata în ……., …. domiciliata în ....., … domiciliata în ….., ….. domiciliat în ……, …. domiciliat ……, ……. domiciliat în ….., …… domiciliat în …, .. domiciliat în …… si ….. domiciliat în …...

Dispune iesirea partilor din indiviziune prin atribuire de loturi conform suplimentului de expertiza întocmit de ing. ……, dupa cum urmeaza:

Lotul nr. 1 se atribuie pârâtei ….. (most. defunctei …..) si se compune din:

- 3056,23 mp A1 teren arabil extravilan situat în comuna ….., T.28; P.714/65 megiesit cu: ..….. (conform schitei anexa nr. 4 prin punctele 8-5-6-7-8);

- 715,87 mp A2 teren arabil extravilan situat în comuna ….., T.28; P.714/65 megiesit cu: …..(conform schitei anexa nr.4 prin punctele 1-2-3-4-1);

Valoarea totala a lotului este de 2376,42 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 2132,70 lei si plateste sulta lotului nr. 8 – ….. suma de 243,72 lei.

Lotul nr. 2 se atribuie pârâtei ….. si se compune din:

- 215,89 mp teren vii extravilan situat în ….. pct. „…..”, T.45, P. 1415/12, în valoare de 122,64 lei, megiesit cu ……. (conform schitei anexa nr. 3 prin punctele 2-3-4-17-2).

Valoarea totala a lotului este de 122,64 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 2132,70 lei si primeste sulta suma de 2010,09 lei, dupa cum urmeaza: de la lotul nr. 3 …. suma de 1149,65 lei, de la lotul nr. 4 …. suma de 378,98 lei si de la lotul nr. 6 …… suma de 481,46 lei.

Lotul nr. 3 se atribuie reclamantului ….. si se compune din :

- 387,39 mp teren curti-constructii 2+A+Ps intravilan situat în ……, str. …., în valoare de 2046,79 lei, megiesit cu: ……… (conform schitei anexa 5 prin punctele 12-5-6-7-8-9-10-11-12);

- 178,78 mp vii extravilan la pct. „ …..”, T.45, P. 1415/12, în valoare de 101,56 lei, megiesit cu: …. (conform schitei anexa 3 prin punctele 16-5-12-13-15-16);

- 1939,28 mp teren arabil extravilan situat în ….., pct. „…..”, T. 45, P. 1396/95, în valoare de 1134 lei, megiesit cu: …… (conform schitei anexa 2 prin punctele 1-13-9-10-11-12-1).

Valoarea totala a lotului este de 3282,35 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 2132,70 lei si plateste sulta suma de 1149,65 lei lotului nr. 2 ………

Lotul nr. 4 se atribuie pârâtului ……. si se compune din:

- 751,54 mp (fost arabil) actual vii extravilan pct. „…. T.45, P. 1415/12, în valoare de 444,98 lei, megiesit cu …. (conform schitei anexa nr. 3 prin punctele 1-2-17-18-1);

- 1939,28 mp teren arabil extravilan situat în …., pct. „…..”, T. 45, P. 1396/95, în valoare de 1134 lei, megiesit cu: …… (conform schitei anexa 2 prin punctele 16-2-3-4-5-6-16);

- 3900 mp teren situat în T. 61, P. 1510/112, în valoare de 2547 lei, megiesit cu ……., înscris în TP nr. 148327/1994.

Valoarea totala a lotului este de 4125,98 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 2132,70 lei si plateste sulta suma de 1993,38 lei, dupa cum urmeaza: lotului nr. 2 …… suma de 378,98 lei, lotului nr. 5 ….. suma de 241,34 lei, lotului nr. 7 …. si ….. suma de 241,34 lei si lotului nr. 8 ….. suma de 1131,62 lei.

Lotul nr. 5 se atribuie pârâtului …… si se compune din:

- 1939,28 mp teren arabil extravilan situat în ….., pct. „……”, T. 45, P. 1396/95, în valoare de 1134 lei, megiesit cu: ….. (conform schitei anexa 2 prin punctele 14-15-7-8-14).

Valoarea totala a lotului este de 1134 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 1375,34 lei si primeste sulta suma de 241,34 lei, de la lotul nr. 4 …..

Lotul nr. 6 se atribuie pârâtului … si se compune:

-  1939,28 mp teren arabil extravilan situat în …, pct. „…”, T. 45, P. 1396/95, în valoare de 1134 lei, megiesit cu: ……. (conform schitei anexa 2 prin punctele 13-14-8-9-13);

 - 184,52 mp vii extravilan pct. „…..”, T. 45, P. 1415/12, în valoare de 104,82 lei, megiesit cu … (conform schitei anexa nr. 3 prin punctele 17-4-5-16-17);

Valoarea totala a lotului este de 1238,82 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 757,36 lei si plateste sulta suma de 481,46 lei lotului nr. 2 …….

Lotul nr. 7 se atribuie pârâtilor …. si …. (most. defunctei …) si se compune:

-  1939,28 mp teren arabil extravilan situat în …, pct. „…”, T. 45, P. 1936/95, în valoare de 1134 lei, megiesit cu: ……. (conform schitei anexa 2 prin punctele 15-16-6-7-15).

Valoarea totala a lotului este de 1134 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 1375,34 lei si primeste sulta suma de 241,34 lei, de la lotul nr. 4 …...

Lotul nr. 8 se atribuie pârâtului … si se compune din suma de 1375,34 lei sulta pe care o primeste dupa cum urmeaza: suma de 243,72 lei de la lotul nr. 1 …….. (most. defunctei …..) si suma de 1131,62 lei de la lotul nr. 4 …..

Dispune plata catre expertul tehnic ing. ….. a onorariului definitiv în suma de 800 lei.

În temeiul art. 54 alin. 2 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 dispune comunicarea în 3 zile de la data ramânerii definitive si irevocabile a prezentei hotarâri la OCPI Bacau – Biroul de carte funciara Onesti.

Obliga pârâtii sa achite reclamantului cheltuieli de judecata în suma de  câte 271,45 lei fiecare pe tulpina, reprezentând taxa de timbru, timbru judiciar si onorariu expert.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 08.12.2011.

Presedinte, Grefier,

ROMÂNIA

JUDECATORIA O N E S T I

Sediul str.Tineretului nr.1 Telefon  0234 - 311224

Fax 01234 - 326170

Emisa la 16.12.2011 Dosar nr. 2367/270/2010

Obiectul cauzei: partaj succes.

Catre ,

TRIBUNALUL  B  A  C  A  U

BIROUL LOCAL DE EXPERTIZE JUDICIARE TEHNICE SI CONTABILE

  Bacau, str. Cuza Voda nr.1, jud. Bacau

În temeiul art. 17 alin. 3 din OG 2/2000, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 208/2010, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Prezenta cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti sub nr. 2367/270/2010 la data de 01.04.2010, are ca obiect actiune partaj succes, parti fiind: reclamantul Vâlea Vasile, domiciliat în Onesti, str. Vasile Alecsandri nr. 11, judetul Bacau si pârâtii Motea Maria domiciliata în Onesti, str. Cauciucului nr.4, ap. 3, jud. Bacau, Voase Mariana domiciliata în com. Bogdanesti, sat Filipesti, jud. Bacau, Vâlea Valeria domiciliata în Tg. Ocna, str. Tabacarilor nr. 17, jud. Bacau, Vâlea Gheorghe domiciliat în Onesti, str. Redului nr. 61, jud. Bacau, Avadanei Ion domiciliat în Onesti, str. Mercur nr. 2, ap. 66, jud. Bacau, Vâlea Stefan domiciliat în Onesti, str. Al. I. Cuza nr.19, jud. Bacau, Vâlea Neculai domiciliat în Onesti, str. Crângului nr. 25, Cartier 6 Martie, jud. Bacau, Balinisteanu Ion domiciliat în Onesti, str. Buciumului nr. 13, sc. A, ap. 9, jud. Bacau si Balinisteanu Dan domiciliat în com. Casin, sat Casin, jud. Bacau.

Prin sentinta civila nr. 3805/08.12.2011 s-a dispus plata catre expertul tehnic ing. Timaru Mihai a onorariului definitiv în suma de 800 lei achitat cu chitanta nr.3635494/1/22.02.2011.

Alaturat va înaintam sentinta mai sus mentionata.

Va multumim pentru colaborare,

 Presedinte de complet,  Grefier,

 Ion Anghel Daniela Ghita

Domenii speta