Plângere împotriva soluţiei de netrimitere în judecată. Modalitatea de calculare a termenului înăuntrul căruia plângerea trebuie înaintată la instanţăp

Decizie 471/R din 19.12.2007


Prin sentinta penala nr. 1659 din 15 octombrie 2007 a Judecatoriei Baia Mare s-a dispus admiterea exceptiei de tardivitate a introducerii plângerii la instanta, invocata de catre faptuitorul F.N. si în temeiul prevederilor art. 2781 alin. 8 lit. a Cod procedura penala s-a respins ca tardiva plângerea formulata de petentul Z.I. împotriva rezolutiei din 16 aprilie 2007, data în dosarul nr. 2848/P/2006 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Baia Mare, confirmata prin rezolutia nr. 283/II/2/2007 din 15 august 2007 a prim-procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Baia Mare, mentinând solutia de neîncepere a urmaririi penale fata de faptuitorul F.N. sub aspectul comiterii infractiunilor prevazute de art. 184 alin. 2 si alin. 4 Cod penal si art. 35 raportat la art. 40 din Legea nr. 90/1996 – republicata, cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta de fond a retinut ca prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Baia Mare la data de 4 septembrie 2007 sub nr. 6087/182/2007, petentul Z.I. a solicitat desfiintarea rezolutiei din data de 16.04.2007, data în dosarul nr. 2848/P2006 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Baia Mare, confirmata prin rezolutia nr. 283/II/2 din 15.08.2007 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Baia Mare si trimiterea cauzei procurorului în vederea începerii si completarii urmaririi penale împotriva numitului F.N. Totodata, plângerea a fost formulata si împotriva ordonantei din 29.03.2007, data în dosarul nr. 2848/P/2006, prin care s-a respins cererea în probatiune formulata de partea vatamata Z.I.

În sedinta publica din data de 8.10.2007 faptuitorul F.N., prin aparator, a invocat exceptia de tardivitate a formularii plângerii la instanta, depunând si note scrise în acest sens.

Instanta de fond, analizând exceptia invocata prin prisma înscrisurilor de la dosar si a dispozitiilor legale incidente, a retinut ca prim – procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Baia Mare a solutionat plângerea (formulata de petent la data de 08.05.2007) împotriva ordonantei din 29.03.2007 si a rezolutiei din 16 aprilie 2007, data în dosarul nr. 2848/P/2006 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Baia Mare, la data de 15.08.2007, iar aceasta rezolutie (nr. 283/II/2) a fost comunicata petentului în data de 16.08.2007. Acesta din urma a înregistrat plângerea la instanta abia în data de 04.09.2007.

Potrivit dispozitiilor art. 277 si ale art. 278 alin. 3 Cod procedura penala, în cazul rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale, al ordonantei sau rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmarire penala sau de încetare a urmaririi penale, plângerea la procurorul ierarhic superior celui care s-a pronuntat în cauza se face într-un termen de 20 zile de la comunicarea copiei de pe ordonanta sau rezolutie, procurorul având la dispozitie un termen de 20 de zile pentru a se pronunta asupra plângerii.

Raportat la dispozitiile legale mai sus enuntate instanta de fond a apreciat ca în speta, petentul putea sesiza instanta cel mai târziu în data de 18 iunie 2007 si pe cale de consecinta, retinând ca potrivit prevederilor art. 185 alin. 1 Cod procedura penala, sanctiunea neexercitarii dreptului procesual în termenul stabilit de lege este decaderea, a admis exceptia de tardivitate si a respins ca tardiva plângerea formulata de petentul Z.I.

Prin decizia penala nr. 471/R/19.12.2007, tribunalul a admis recursul declarat de petentul Z.I., a casat în întregime sentinta primei instante si a trimis cauza spre rejudecare acesteia respectiv Judecatoriei Baia Mare.

În considerentele deciziei de casare s-a retinut ca termenul prevazut în articolul 2781alin. 2 Cod procedura penala este un termen legal prevazut în favoarea partii care a formulat plângerea la procurorul ierarhic si care are dreptul la rezolvarea cazului sau într-un termen rezonabil (stabilit în cuprinsul articolului 277 Cod procedura penala ca fiind de 20 de zile). Dupa expirarea acestui termen partea poate promova  plângere la instanta în temeiul art. 2781 alin. 1 Cod procedura penala, dar asta nu înseamna ca neexercitarea acestui drept în termen de 20 de zile ar atrage decaderea, cu consecinta respingerii plângerii ca tardive.

Aceasta este interpretarea data de catre tribunal dispozitiilor art. 2781 alin. 2 Cod procedura penala având în vedere atât dispozitiile legale interne în materie, cât si exigentele impuse de articolul 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, pe care România a ratificat-o prin Legea nr. 30/1994.

Tribunalul a mai retinut ca termenul de 40 de zile, calculat începând cu data depunerii plângerii la procurorul ierarhic superior si înauntrul caruia petentul ar fi „obligat” sa sesizeze instanta, este un termen compus si daca ar fi interpretat în sensul unui termen de decadere pentru petent, principiul „egalitatii armelor”, garantie implicita a desfasurarii procedurii unui proces echitabil, prevazut de art. 6 CEDO, nu ar fi respectat.

S-a considerat ca termenului prevazut de art. 2781 alin. 2 Cod procedura penala nu i se poate atribui caracterul unui termen procedural care ar atrage decaderea partii din dreptul de a-l exercita, pentru ca principiul „egalitatii armelor” ar fi astfel învins, motivându-se ca termenul de 20 de zile prevazut de art. 277 Cod procedura penala care intra în compunerea sa este un termen de recomandare pentru procuror neatragând nici o sanctiune pentru acesta în cazul în care nu-l respecta, dar care pentru petent ar atrage decaderea din dreptul de a se adresa instantei.

Pentru considerentele mai sus expuse s-a apreciat ca, în mod gresit prima instanta a admis exceptia tardivitatii plângerii formulata de petentul Z.I., exceptie invocata de faptuitorului F.N. motiv pentru care s-a admis recursul declarat de petentul Z.I., s-a casat în întregime sentinta primei instante si s-a trimis cauza spre rejudecare acesteia.