.Judecata în fond a avut loc în lipsa părţii care nu a fost legal citată. Casare cu trimitere spre rejudecare.

Decizie 905/R din 27.08.2008


Potrivit art.312(5) Cod pr.civila,  „în cazul  în care instanta a carei hotarâre este recurata a solutionat procesul fara a intra cercetarea fondului ori judecata s-a facut în lipsa partii care nu a fost regulat citata, atât la administrarea probelor, cât si la dezbaterea  fondului, instanta de recurs, dupa casare,  trimite cauza spre rejudecare instantei  care a pronuntat hotarârea casata sau altei instante de acelasi grad”.

Prin sentinta civila nr. 3298 din 03 Iunie 2008 Judecatoria Baia Mare a respins ca neîntemeiata plângerea petentului B.I.C., împotriva procesului verbal de contraventie seria PCA nr. 3118244 încheiat în 14.01.2008 de organele de constatare din cadrul intimatului Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures.

În considerentele hotarârii s-a retinut ca prin procesul verbal de contraventie atacat, petentul a fost sanctionat cu 200 lei amenda pentru comiterea contraventiei prevazute art. 100 alin. 2 din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, constând în aceea ca în ziua de 14.01.2008 conducea pe B-dul Traian din Baia Mare autoturismul cu numar de înmatriculare MM-06-PSI , pe banda întâi a sensului de mers, iar la intersectia cu str. Uranus nu s-a asigurat si a intrat in coliziune cu autoturismul cu numar de înmatriculare B-69-PXZ condus pe banda a II-a a sensului de mers, de cealalta parte implicata în accident, P.V.

Prima instanta a retinut ca plângerea este neîntemeiata, raportat la faptul ca procesul verbal  a fost întocmit cu respectarea cerintelor instituite sub sanctiunea nulitatii absolute prin dispozitiile art. 17 din OG nr. 2/2001, contraventia fiind confirmata de martorul C.S. care a fost audiat nemijlocit, astfel ca a fost rasturnata prezumtia de veridicitate de care se bucura actul constatator, iar sanctiunea aplicata este în sensul criteriilor de individualizare prevazute de art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001, modificata, privind regimul juridic al contraventiilor.

Împotriva sentintei, a declarat recurs petentul B.I.C., solicitând casarea acesteia si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante.

Recurentul a sustinut oral ca hotarârea atacata este nelegala, având în vedere împrejurarea ca instanta de fond nu a citat societatile de asigurare, iar martorul C.S. n-a fost audiat la cererea sa, aspect retinut gresit în declaratia luata acestuia la judecatorie.

Prezent în sala, reprezentantul intimatului Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures a solicitat admiterea recursului asa cum a fost sustinut de petent, urmând ca în rejudecare sa fie citate societatile de asigurare.

Examinând recursul, care a fost declarat în termenul de 15 zile prevazut de art. 301 Cod procedura civila raportat la art. 34 alin. 2 din OG nr. 2/2001, prin prisma celor sustinute de recurent si a dispozitiilor legale incidente, tribunalul constata ca acesta este fondat.

Potrivit normelor cuprinse în art. 119 din OUG nr. 195/2002, republicata si modificata, în cazul în care fapta unui conducator auto a avut ca urmare producerea unui accident rutier de circulatie, instanta de judecata învestita cu solutionarea cauzei, va cita unitatea de politie din care face parte agentul constatator, partile implicate în eveniment si societatea de asigurare.

Fata de prevederile legale enuntate si având în vedere faptul ca pentru termenul din 27 mai 2008, judecatoria nu a mai citat societatile de asigurare S.C. Astra S.A. Baia Mare si S.C. Asirom S.A. Baia Mare si pe numitul P.V., cealalta parte implicata în accident, tribunalul considera ca judecata s-a facut în lipsa partilor care nu au fost regulat citate la dezbaterea fondului, motiv de casare prevazut de art. 312 alin. 5 Cod de procedura civila.

În contextul celor aratate si tinând cont de dispozitiile art. 312 alin. 1, 2 si 5 din Codul de procedura civila, va admite recursul, va casa hotarârea atacata si va trimite cauza pentru o noua judecata aceleiasi instante.

Cu ocazia rejudecarii, urmeaza ca judecatoria sa dispuna citarea celeilalte parti implicate în accident si a societatilor de asigurare mentionate mai sus, pentru a da eficienta normelor imperative cuprinse în art. 119 din OUG nr. 195/2002, republicata si modificata.

De asemenea, va verifica daca sustinerile petentului referitoare la martorul C.S. corespund sau nu realitatii, urmând a proceda ca atare.