Recuzare

Decizie 20/R din 22.01.2010


RECUZARE

Art. 52 alin. 6 C.p.p., „Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea, ca şi aceea prin care s-a admis recuzarea, nu sunt supuse nici unei căi de atac”

Dispoziţiile art.52 alin.6  C.p. nu sunt aplicabile în cazul în care s-a dispus respingerea cererii de recuzarea(decizia penală  nr. 20/R/22 Ianuarie 2010 Tribunalul Mehedinţi)

Judecătoria Baia de Aramă a dispus prin încheiere respingerea cererii de recuzare a procurorului de şedinţă. 

Împotriva acelei încheieri s-a declarat recurs de către petenta H.S., care a invocat că încheierea recurată nu este numerotată, că procurorul recuzat a comis infracţiunile de fals şi uz de fals, a dat ordonanţa prin care l-a scos de sub urmărire penală pe intimat şi că se judecă cu acesta la D.N.A.

Tribunalul Mehedinţi a apreciat că recursul este inadmisibil, deoarece din analiza celor art. 385 ind. 1 alin. 2 şi art. 52 alin. 6 C.proc. pen., nu rezultă că încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacată separat cu recurs, ci aceasta este supusă căilor de atac numai odată cu fondul, potrivit disp. art. art. 361 alin. 2 C.proc. pen., respectiv, art. 385 ind. 1 alin. 2 C.proc. pen. 

S-a reţinut că potrivit art. 385 ind. 1 alin. 2 C.proc. pen., ,, Încheierile pot fi atacate cu recurs, numai o dată cu sentinţa sau decizia recurată, cu excepţia cazurilor când, potrivit legii, pot fi atacate cu recurs, ” iar potrivit art. 52 alin. 6 C.p.p. „Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea, ca şi aceea prin care s-a admis recuzarea, nu sunt supuse nici unei căi de atac”

Pentru aceste considerente s-a apreciat că este inadmisibilă atacarea încheierii de respingere a cererii de recuzare, cu recurs separat, deoarece nu există nici un text de lege care să prevadă expres această posibilitate, motiv pentru care în baza art. 38515 pct.1 lit. a Cod pr.penală, s-a dispus respingerea recursului ca inadmisibil.