Plângere contravenţională

Decizie 45 din 25.01.2009


Domeniu asociat: Contravenţii. Închisoare contravenţională

Plângere contravenţională

În situaţia în care pentru fapta săvârşită  i s-a aplicat petentului amendă administrativă,  în baza art.91 C.pen, nu este posibilă aplicarea şi a unei amenzi contravenţionale .

(Tribunalul Mehedinţi-Secţia comercială şi de contencios administrativ-decizia nr.45/R/25.01.2009)

Prin plângerea adresată Judecătoriei Orşova şi înregistrată sub nr.152/274/2008, petentul C.J. a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie seria PCA nr.0759965/27.02.2008 în baza căruia a fost sancţionat cu o amendă contravenţională în cuantum de 780 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 102 alin. 3 lit. a din OUG nr. 195/2002 motivând că pentru aceeaşi faptă i s-a aplicat şi o amendă administrativă în cuantum  de 900 lei, astfel că este nelegală şi abuzivă aplicarea a doua sancţiuni.

Judecătoria Orşova, prin sentinţa civilă nr.527/15.10.2008, a admis plângerea contravenţională formulată de petent ca fiind întemeiată şi a anulat procesul verbal de contravenţie seria PCA nr.0759965/27.02.2007.

Instanţa de fond a reţinut că petentul a fost cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002 deoarece în seara zilei de 29.06.2006, a fost depistat conducând un autoturism pe un drum public, având o îmbibaţie alcoolică peste limita legală.

Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Orşova s-a dispus, în baza art.249 C.p.p., art.10 lit.b ind.1 C.p.p. combinat cu art.18 ind.1 C.pen. şi art.91 C.pen., scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului C. J., cercetat pentru art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002 întrucât fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni şi aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 900 lei.

Instanţa a apreciat astfel că fapta săvârşită de petent nu este contravenţie, ci o faptă prevăzută de art.181 Cod penal pentru care a fost aplicată o sancţiune (amendă) prevăzută de art.91 Cod penal şi nu este posibilă aplicarea, pentru aceeaşi faptă şi a unei sancţiuni contravenţionale.

Împotriva acestei soluţii a formulat recurs intimatul criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivare, recurentul intimat a susţinut hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal şi a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii deoarece instanţa de fond nu a avut în vedere la pronunţarea hotărârii raportul agentului constatator şi Ordonanţa nr.368/P/2006 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Orşova.

Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate cât şi din oficiu, se apreciază că recursul este nefondat.

Din cele două înscrisuri menţionate de recurent rezultă că Parchetul de pe lângă Judecătoria Orşova a dispus scoaterea de sub urmărire penală a numitului C.J. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002, iar ulterior agentul constatator a întocmit procesul-verbal contestat.

Se constată că fapta săvârşită de contravenient constă în aceea că a condus pe drumurile publice un autovehicul având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală (0,90 gr. ‰). Pentru această faptă i s-a aplicat acestuia o amendă administrativă în cuantum de 900 lei, în baza art.18 ind.1 C.pen şi art.91 C.pen., şi o amendă contravenţională  în cuantum de 780 lei în baza art.102 alin.3 lit.a din OUG nr.195/2002.

Conform art.87 alin 1 din OUG nr.195/2002 constituie infracţiune conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. În cauză, s-a reţinut de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Orşova că fapta de a conduce pe drumurile publice un autovehicul având în sânge o îmbibaţie de 0,90 gr. ‰ nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. Cu toate acestea, fapta săvârşită rămâne o faptă prevăzută de legea penală, neconstituind o contravenţie, aşa cum s-a reţinut în procesul-verbal.

Potrivit art.102 alin.3 lit.a din OUG nr.195/2002 constituie contravenţie conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune. Astfel, pentru a constitui contravenţie este necesar ca îmbibaţia alcoolică să fie sub 0,80gr. ‰ alcool pur în sânge. Cum contravenientul a avut o îmbibaţie de 0,90 gr. ‰ fapta acestuia nu se circumscrie condiţiilor stabilite prin dispoziţia legală menţionată anterior.

Prin urmare, se apreciază că în mod corect instanţa de fond a reţinut că fapta săvârşită de petentul C. J. nu este contravenţie, ci o faptă prevăzută de art. 181 Cod penal pentru care a fost aplicată o sancţiune prevăzută de art.91 Cod penal, nefiind posibilă aplicarea, pentru aceeaşi faptă şi a unei sancţiuni contravenţionale

În raport de aceste considerente, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod de procedură civilă, recursul urmează să fie respins. 

Rezumat întocmit de judecător Birău Monica