Pensii, aplicare oug nr. 100/2008

Sentinţă civilă 636/LM/2010 din 08.06.2010


Sentinta civila nr.  636/LM/2010, Pensii, aplicare OUG nr. 100/2008

Prin contestaţia înregistrată la instanţă la data de 10.07.2009, scutită de plata taxei de timbru, contestatorul Z.T. a solicitat, în contradictoriu cu intimata C.J.P.BIHOR, anularea deciziei nr. 34941/2009 emisa de intimata si recalcularea pensiei cu luarea în considerare a unui numar de 7,5 puncte suplimentare conform OUG nr. 100/2008.

În motivarea cererii contestatorul a învederat că prin decizia atacata intimata a calculat pensia sa folosind la determinarea punctajului mediu anual un stagiu de cotizare de 15 ani, insa nu i s-au acordat punctele suplimentare care i se cuvin conform OUG nr. 100/2008.

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea contestaţiei ca neintemeiata.

Tribunalul Bihor, prin sentinta civila nr. 636/LM/2010,  a respins ca nefondata contestatia formulata, reţinand următoarele:

Contestatorul a fost înscris la pensie în baza Legii nr. 3/1977, prin decizia nr. 89372/1987. Ulterior, în baza HG nr. 1550/2004, s-a procedat la recalcularea drepturilor de pensie ale contestatorului, cu luarea în considerare a unui stagiu complet de cotizare de 30 de ani.

Prin sent civ. nr. 940/LM/2008 data de Tribunalul Bihor a fost admisă contestaţia formulată de contestatorul Z.T. în contradictoriu cu intimata C. J. P. Bihor si in consecinţă s-a dispus anularea deciziei nr. 34941/2007, emisa de intimata, pe seama contestatorului şi a fost obligata intimata să recalculeze pensia acestuia, prin luarea în considerare a unui stagiu complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual de 15 ani, cu acordarea drepturilor astfel stabilite începând cu data de 01.07.2005, sens in care a fost obligata intimata sa emita o noua decizie de pensionare in favoarea contestatorului.

Intimata a respectat dispozitivul acestei hotărâri, procedând la anularea deciziei nr. 34941/2007 si la recalcularea pensiei contestatorului prin luarea in considerare a unui stagiu de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual de 15 de ani.

A retinut instanta că potrivit art. II din OUG nr. 100/2008 modif. prin OUG nr. 209/2008 beneficiaza de un numar suplimentar de 0,50 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,04166 puncte pentru fiecare luna de spor, acordat pentru vechimea realizata în activitatea desfasurata în grupa I de munca, precum si de 0,25 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,02083 puncte pentru fiecare luna de spor, acordat pentru vechimea realizata în activitatea desfasurata în grupa II de munca, persoanele ale caror drepturi de pensie au fost recalculate conform dispozitiilor O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu exceptia acelora în cazul carora pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în munca necesara deschiderii dreptului la pensie prevazuta de acte normative cu caracter special.

S-a considerat că reclamantul nu poate beneficia de prevederile OUG nr. 100/2008, intrucat aceste prevederi se aplică numai în situaţiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează stagiile complete de cotizare (de 30 de ani in cazul persoanelor pensionate in temeiul Legii nr. 3/1977), astfel că nu i se poate acorda reclamantului un dublu beneficiu in considerarea faptului că si-a desfăsurat activitatea in grupa  I de muncă.