Anulare proces-verbal de contravenţie. Recurs.

Decizie 645 din 14.10.2009


Prin decizia civila nr. 645 din 14 octombrie 2009 a Tribunalului Arad s-a respins recursul formulat de petent împotriva sentintei civile nr. 4933 din 26.05.2009 pronuntata de Judecatoria  Arad.

În considerentele deciziei, tribunalul a statuat ca, argumentele recurentului referitoare la neluarea în considerare de catre prima instanta a marjei de eroare +/–4% nu pot fi acceptate, având în vedere faptul ca petentul a semnat procesul verbal de contraventie nu doar pentru primirea lui, ci si la rubrica „Alte mentiuni” unde figura observatia „NU are de facut obiectii”, ceea ce reprezinta o recunoastere implicita de catre acesta a starii de fapt retinute de agentul constatator în procesul verbal seria CC nr. 2822644/28.03.2009.

Or, nici jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului nu acorda un caracter absolut prezumtiei de nevinovatie a contravenientului. Astfel, hotarârea Anghel vs. România se coroboreaza cu cea pronuntata în cauza „Constantin NEATA împotriva României” din data de 18.11.2008, rezultând necesitatea asigurarii principiului egalitatii armelor partilor procesuale, a garantiilor procesuale ale acestora, inclusiv a prezumtiei de nevinovatie a petentului, dar si împrejurarea ca aceasta nu este una absoluta, cu atât mai mult cu cât acuzatia adusa petentului nu este una penala, ci doar contraventionala. În cauza Anghel, Curtea europeana a drepturilor omului a apreciat caracterul faptei contraventionale ca fiind similar cu cel al faptei penale, datorita regimului sanctionator de la acea vreme, ce permite aplicarea sanctiunii închisorii contraventionale, ce presupune privarea de liberate la fel ca în cazul acuzatiilor penale. Or, între timp, legiuitorul român a înlaturat aceasta sanctiunile dintre cele ce se pot aplica în materie contraventionala, acestea fiind reglementate de art. 5 din OG nr. 2/2001, sanctiunile contraventionale fiind, în prezent, principale (avertismentul, amenda contraventionala, obligarea contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii) si complementare (confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii; suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati; închiderea unitatii; blocarea contului bancar; suspendarea activitatii agentului economic; retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert; desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului în starea initiala), precum si alte sanctiuni ce pot fi stabilite prin legi speciale.

Astfel, se poate concluziona din coroborarea celor doua hotarâri ale Curtii europene a drepturilor omului necesitatea coroborarii analizarii acuzatiei prin prisma probelor si a prezumtiilor îngaduite de lege. Or, în conditiile recunoasterii implicite a faptei de catre petente la momentul încheierii procesului verbal de contraventie, invocarea ulterioara a unei stari de fapt diferite presupune necesitatea dovedirii ei printr-un probatoriu pertinent.

Or, în cauza, recunoasterea petentului vizeaza admiterea faptului ca a circulat cu viteza de 121 km/h în municipiul Arad, recunoastere ce se coroboreaza cu fotografia depusa la fila 16 a dosarului de fond, ce dovedeste deplin starea de fapt descrisa în procesul verbal de contraventie.