Contopire pedepse

Decizie 119/R/2008 din 31.07.2009


Drept penal.

Infracţiuni

1. Contopire pedepse

Neajunsurile constatate nu pot fi remediate nici în recursul parchetului declarat în prezenta cauză, deoarece prin admiterea recursului promovat s-ar aduce atingere autorităţii de lucru judecat.

(Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. pen., dec. nr. 119/R/2008, nepublicată)

Prin sentinţa penală nr. 417 din 28 martie 2008 pronunţată de Judecătoria Bistriţa s-a admis cererea de contopire formulată de petentul-condamnat I.V.E., deţinut în Penitenciarul Bistriţa şi în consecinţă s-a constatat că infracţiunile pentru care a fost condamnat petentul prin sentinţa penală nr. 1901/2005 a Judecătoriei Bistriţa (definitivă la 05.10.2006) la pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 4 luni închisoare, sentinţa penală nr. 110/2007 a Judecătoriei Bistriţa (definitivă la 16.04.2006) la pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 5 luni închisoare şi sentinţa penală nr. 1359/2007 a Judecătoriei Bistriţa (definitivă la 28.12.2007) la pedeapsa de 4 ani închisoare, au fost săvârşite în concurs real prevăzut de art. 33 lit. „a” Cod penal şi în stare de recidivă postcondamnatorie prevăzută de art. 37 lit.”a” Cod penal raportat la pedepsele de 1 an închisoare şi 2 ani închisoare cu graţierea condiţionată aplicate prin sentinţa penală nr. 1168/2003 a Judecătoriei Bistriţa, respectiv în termenul de graţiere a acestor pedepse, iar fapta pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1091/2005 a fost săvârşită şi în termenele de graţiere condiţionată a pedepselor de 600.000 ROL şi 800.000 ROL amendă penală aplicate prin sentinţa penală nr. 236/2000 Judecătoriei Bistriţa şi 2 luni închisoare şi 3 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 2095/2000 a Judecătoriei Bistriţa.

Aşa fiind, s-a descontopit pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 4 luni aplicată petentului prin sentinţa penală nr. 1901/2005 a Judecătoriei Bistriţa (definitivă la 05.10.2006) în elementele ei componente astfel: 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sustragere ilegală de arbori prevăzută de art. 98 alin. 1 Cod silvic cu aplic. art. 37 lit. „a” Cod penal, art. 74 lit. „c” raportat la art. 76 lit. „d” Cod penal (faptă comisă la data de 23.09.2004), 600.000 ROL amendă penală şi 800.000 amendă penală, aplicate prin sentinţa penală nr. 236/2000 a Judecătoriei Bistriţa, a căror graţiere a fost revocată şi menţinută, 2 luni închisoare şi 3 luni închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 2095/2000 a Judecătoriei Bistriţa, a căror graţiere a fost revocată şi menţinută şi 1 an închisoare şi 2 ani închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 1168/2003 a Judecătoriei Bistriţa, a căror graţiere a fost revocată şi care a fost menţinută.

Totodată, s-a descontopit pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 5 luni aplicată petentului prin sentinţa penală nr. 110/2007 a Judecătoriei Bistriţa (definitivă la 16.04.2006) în elementele ei componente astfel: 5 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sustragere ilegală de arbori prevăzută de art. 98 alin. 1 Cod silvic, cu aplic. art. 37 lit.”a” Cod penal, art. 74 lit. „c” raportat la art. 76 lit. „d” Cod penal (faptă comisă la data de 16.04.2006) şi 1 an închisoare şi 2 ani închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 1168/2003 a Judecătoriei Bistriţa, a căror graţiere a fost revocată şi care a fost menţinută.

De asemenea, s-a descontopit pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare aplicată petentului prin sentinţa penală nr. 1359/2007 a Judecătoriei Bistriţa (definitivă la 28.12.2007) în elementele ei componente astfel: 3 ani şi 3 luni închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art. 98 alin. 2 Cod silvic cu aplic. art. 37 lit. „a” Cod penal (faptă comisă la data de 27.01.2006) şi 4 ani închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art. 98 alin. 3 Cod silvic cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (trei acte materiale) şi a art. 37 lit. „a” Cod penal (faptă comisă în perioada iunie-octombrie 2006).

În baza art. 36 alin. 2 şi art. 34 lit. „b” Cod penal s-a contopit pedeapsa de 4 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 1901/2005 a Judecătoriei Bistriţa cu pedeapsa de 5 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 110/2007 a Judecătoriei Bistriţa, în pedeapsa cea mai grea de 5 luni închisoare.

S-a constatat că infracţiunile pentru care a fost condamnat petentul la pedepsele de 600.000 ROL şi 800.000 ROL amendă penală prin sentinţa penală nr. 236/2000 a Judecătoriei Bistriţa, 2 luni închisoare şi 3 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 2095/2000 a Judecătoriei Bistriţa, 1 an închisoare şi 2 ani închisoare prin sentinţa penală nr. 1168/2003 a Judecătoriei Bistriţa, au fost comise în condiţiile concursului real prevăzut de art. 33 lit.”a” Cod penal, iar în temeiul art. 34 lit. „e” Cod penal s-au contopit aceste pedepse în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, care, potrivit art. 7 din Legea nr. 543/2002, modificată prin OUG nr. 18/2003, s-a dispus a fi executată alăturat pedepsei de 5 luni închisoare, în total 2 ani şi 5 luni închisoare, pedeapsă care a fost contopită cu pedepsele de 3 ani şi 3 luni închisoare, 4 ani închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 1359/2007 a Judecătoriei Bistriţa, urmând ca petentul-condamnat să execute în final pedeapsa cea mai grea, de  4 ani închisoare cu aplic. art. 71 raportat la art. 64 lit. „a” şi „b” Cod penal.

S-a dedus din pedeapsa rezultantă fracţiunea executată începând cu data de 30.10.2006 până la zi şi s-a dispus anularea vechilor mandate de executare a pedepselor şi emiterea unui nou mandat conform prezentei sentinţe.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa.

Recursul declarat în cauză este nefondat.

Chiar dacă din punct de vedere formal motivele de recurs invocate sunt întemeiate, dispoziţiile procedurale invocate nu mai pot fi aplicate în cauză,  întrucât altfel s-ar aduce atingere autorităţii de lucru judecat.

În concret este de reţinut că prin sentinţa penală nr. 1359/29 octombrie 2007 pronunţată de Judecătoria Bistriţa petentul a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 4 ani închisoare pentru săvârşirea a două infracţiuni silvice.

În baza dispoziţiilor art. 37 lit. ”a” Cod penal s-a constatat că inculpatul este recidivist raportat la pedepsele de 1 an şi respectiv 2 ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 1168/2003 a Judecătoriei Bistriţa, graţiate conform Legii nr. 543/2002, s-a dispus revocarea graţierii pedepselor, s-a constatat că cele două infracţiuni au fost comise în concurs real şi s-au contopit pedepsele, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, după care în baza dispoziţiilor art. 39 alin. 1 Cod penal, s-a contopit pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1359/2007 cu pedeapsa de 2 ani închisoare a rezultată în urma contopirii mai sus menţionate, aplicându-se celui în cauză pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare.

Prin decizia penală nr. 121/A/11 decembrie 2007 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul I. V. împotriva sentinţei penale nr. 1359/2007 a Judecătoriei Bistriţa.

Cu ocazia judecării apelului instanţa de control judiciar a sesizat că o corectă aplicare a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse, raportat la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare graţiată condiţionat, impunea executarea acestei pedepse alăturat pedepsei de 4 ani închisoare, însă acest neajuns nu a putut fi remediat în apelul inculpatului, deoarece i s-ar fi îngreunat situaţia în propria sa cale de atac.

Această hotărâre a rămas definitivă şi în consecinţă, a intrat în puterea lucrului judecat.

Aşa fiind, neajunsurile constatate nu pot fi remediate nici în recursul parchetului declarat în prezenta cauză, deoarece prin admiterea recursului promovat s-ar aduce atingere autorităţii de lucru judecat (judecător Petrişor Alexandru Dorin).