Prejudicii , despagubiri

Sentinţă comercială 48 din 03.02.2009


 Prin actiunea înregistrata la aceasta instanta sub nr.82/2005, reclamanta SC MAGNA HOLDING SRL în contradictoriu cu pârâtele SC Mercur SA si SC Complexul Galeriile Comerciale SRL a solicitat sa se revoce transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Mun. Ploiesti B.dul.Republicii, nr.17-25, (Complexul Galeriile Comerciale SRL) ce a  operat între pârâte în baza art.6 cap.II din actul constitutiv al ultimei pârâte, act-certificat la data de 19.03.2004, de avocat Petre Monica Elena, si obligarea pârâtelor la cheltuieli de judecata.

 În motivarea actiunii se arata ca prin sentinta nr.1063/21.07.2001 pronuntata de Tribunalul Prahova, irevocabila, pârâta SC Mercur SA a fost obligata sa încheie cu reclamanta prin negociere directa un contract de vânzare-cumparare cu plata pretului în rate, obiectul constituindu-l spatiul comercial aflat în incinta Complexului Galeriile Comerciale SRL Ploiesti, spatiu detinut în baza contractului de asociere în participatiune nr.14/C/1997.

 Desi prin hotarârea judecatoreasca mentionata pârâta a fost obligata si la plata de daune cominatorii,în cuantum de 50.000.000 lei pentru fiecare si de întârziere, începând cu data ramânerii definitive a sentintei si pâna la încheierea  contractului de vânzare-cumparare, pâna în prezent, pârâta, cu rea-credinta a refuzat sa-si execute obligatiile.

Pârâta a constituit o noua societate comerciala, respectiv, SC  Complexul Galeriile Comerciale SRL, la capitalul careia a participat si cu un aport în natura, reprezentat chiar de imobilul Complexul Galeriile Comerciale SRL, din care face parte si spatiul ce trebuie vândut reclamantei.

Reclamanta a apreciat ca astfel ca pârâta a actionat cu viclenie  în scopul prejudicierii drepturilor sale, transferând efectiv dreptul de proprietate asupra imobilului mentionat.

Reclamanta a considerat ca are fata de pârâta SC Mercur SA  calitatea de creditor, atât pentru o obligatie de a face cât si pentru o obligatie de a da, iar pârâta a actionat în scopul fraudarii drepturilor sale, cu complicitatea tertului,  SC  Complexul Galeriile Comerciale SRL.

Pârâta a formulat întâmpinare invocând în principal exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei întrucât aceasta nu a acceptat pretul activului stabili în urma raportului de evaluare pâna la termenul fixat respectiv februarie 2002 si nici nu a formulat contestatia împotriva actelor emise în aplicarea HG 456/1999 si OUG 88/1997.

Pe fondul cererii, pârâta a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata.

În conformitate cu disp.art.119 cod procedura civila pârâta SC Mercur SA a formulat cerere reconventionala solicitând obligarea reclamantei SC MAGNA HOLDING SRL la plata sumei de 2.788.000.000 lei (ROL) cu titlu de cota de asociere aferenta lunilor ianuarie - octombrie 2004, neachitata conform contractului de asociere nr.14/C/08.05.1997 încheiat între parti.

În motivarea cererii pârâta-reclamanta SC Mercur SA, arata ca reclamanta SC MAGNA HOLDING SRL, în schimbul folosintei spatiului comercial în suprafata de 1885 mp. si 286 mp. anexe trebuia sa plateasca o cota de 5 % din vânzare dar nu mai putin de 39.000.000 ROL lunar ce se indexa semestrial cu rata inflatiei.

Învedereaza pârâta-reclamanta ca întrucât reclamanta a încetat sa plateasca cota de profit începând cu luna ianuarie 2004 a introdus cerere de reziliere a contractului ce a fost admisa prin decizia nr.794/12.11.2004 a Curtii de Apel Ploiesti.

Întrucât prin cererea de reziliere nu a solicitat si plata cotei de profit aferenta lunilor ianuarie - octombrie 2004, apreciaza pârâta reclamanta ca este îndreptatita la plata acestei cote.

În drept, pârâta reclamanta a invocat prevederile art.969 cod civil.

La rândul sau pârâta Complexul Comercial Galeriile Comerciale SRL a formulat întâmpinare invocând exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei  SC MAGNA HOLDING SRL întrucât nu are calitatea de creditor al pârâtei reclamante SC Mercur SA neavând nicio creanta împotriva acesteia si pe cale de consecinta nici împotriva SC Galeriile Comerciale ,iar pe fond a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata, nefiind întrunite conditiile art.975 Cod civil.

Prin motivele de sustinere depuse la dosarul cauzei, reclamanta a invocat fata de cererea reconventionala a pârâtei-reclamante SC MAGNA HOLDING SRL, exceptia prematuritatii pentru lipsa procedurii concilierii directe reglementate de art.720 ind.1 cod procedura civila.

În cauza s-au administrat probatorii cu înscrisuri si interogatoriul partilor.

Relativ la cererea principala a pârâtii au mai invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii si beneficiul de descutiune.

Prin încheierea de sedinta din data de 2.03.2005, instanta a admis exceptia prematuritatii cererii reconventionale pentru neîndeplinirea procedurii concilierii directe prevazute de art.720 ind.1 cod procedura civila si ulterior, prin sentinta nr.273 din 11.05.2005 au fost respinse celelalte exceptii respectiv lipsa calitatii procesuale active, inadmisibilitatea actiunii si beneficiul de discutie, iar pe fondul cauzei, actiunea a fost respinsa ca neîntemeiata.

Împotriva acestei sentinte s-au formulat cereri de apel atât de catre reclamanta SC MAGNA HOLDING SRL cât si de catre pârâta SC MERCUR SA, ce au fost respinse ca nefondate conform deciziei nr.277/22.11.2005 a Curtii de Apel Ploiesti.

Împotriva acestei decizii au formulat recurs reclamanta SC MAGNA HOLDING SRL si pârâta reclamanta SC MERCUR SA.

Prin decizia nr.965/6.03.2007 Înalta Curte de Casatie si Justitie a respins recursul formulat de reclamanta SC MAGNA HOLDING SRL si a admis recursul pârâtei reclamante SC MERCUR SA în sensul ca a admis apelul acesteia împotriva încheierii din 2 martie 2005 a Tribunalului Prahova si a trimis cauza la instanta de fond pentru solutionarea  cererii reconventionale retinând în esenta ca atât timp cât actiunea principala au caracter nepatrimonial si nu se impune concilierea directa conform art.720 ind.1 cod procedura civila, nici în ceea ce priveste cererea reconventionala nu se impune aceasta procedura, între cele doua cereri existând acelasi izvor de drepturi si obligatii.

Pe rolul Tribunalului Prahova cauza a fost înregistrata sub nr.3097/205/2007.

Pe linia deciziei nr.965/6.03.2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, tribunalul retine ca, actiunea reclamantei SC MAGNA HOLDING SRL a fost respinsa în mod irevocabil, intrând în putere de lucru judecat; instanta de judecata fiind investita doar cu solutionarea pe fond a cererii reconventionale formulata de pârâta reclamanta SC MERCUR SA, în contradictoriu cu reclamanta pârâta SC MAGNA HOLDING SRL si pârâta SC Complex Galeriile Comerciale SRL.

La termenul de judecata din data de 18.06.2007 se învedereaza ca pârâta SC Complex Galeriile Comerciale SRL a fuzionat  prin absorbtie cu SC WINMARKT BIG SA, aceasta devenind succesoare în drepturi iar la termenul 03.09.2007 s-a învederat de asemenea ca si pârâta reclamanta SC MERCUR SA a fuzionat prin absorbtie cu SC ROMARTA SA operând o transmisiune a calitatii procesuale , SC MERCUR SA fiind radiata conform încheierii nr.20708/07.08.2007 a judecatorului delegat.

În conformitate cu disp.art.115 cod procedura civila,reclamanta pârâta din cererea reconventional SC MAGNA HOLDING SRL, a reiterat exceptia prematuritatii formularii cererii reconventionale, pentru neîndeplinirea procedurii concilierii prealabile, si a invocat lipsa calitatii procesuale active a SC ROMARTA SA.

În sustinerea acestei exceptii, reclamanta pârâta arata ca pretentiile financiare ce formeaza obiectul cererii reconventionale sunt derivate din lipsa folosintei unui imobil , dreptul de proprietate asupra acestuia fiind transmis de fosta SC MERCUR SA catre fostul SC Complex  Galeriile Comerciale SRL,prin aducerea ca aport în natura la capitalul social al ultimei, anterior formularii cererii reconventionale, astfel încât exercitiul oricarui drept procesual cu un asemenea obiect este inclusiv la îndemâna proprietarului bunului în speta pârâta SC WINMARKT BIG SA.

În legatura cu aceasta exceptie mai arata reclamanta pârâta ca de asemenea din proiectul de fuziune al SC ROMARTA SA nu rezulta ca aceasta în calitate de societate absorbanta, ar fi preluat si pretinsa creanta a SC MERCUR SA.

Tot per cale de întâmpinare reclamanta pârâta a invocat exceptia de neexecutare a contractului de asociere în participatiune sustinând în esenta ca  SC MERCUR SA nu si-a îndeplinit obligatiile asumate, mai mult prin diferite actiuni împiedicând o normala desfasurare a activitatii comerciale a SC MAGNA HOLDING SRL.

Pe fondul cererii, reclamanta pârâta a solicitat cenzurarea pretentiilor formulate pe calea cererii reconventionale întrucât nici fosta SC MERCUR SA si nici SC ROMARTA SA nu  i-a remis facturi fiscale, ca nu au procedat la punerea în întârziere si nici nu s-a solicitat în niciun mod plata sumelor respective.

La termenul de judecata din data de 19.11.2007 instanta a respins exceptia prematuritatii cererii reconventionale, retinând ca prin decizia 965/6.03.2007 a I.C.C.J. s-a stabilit cu titlu irevocabil ca în privinta prezentei cereri reconventionale nu este necesara îndeplinirea procedurii prealabile a concilierii.

La acelasi termen de judecata, reclamanta pârâta a invocat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.315 al.1 cod procedura civila, iar prin încheierea din data de 26.11.2007, tribunalul constatând ca nu sunt întrunite conditiile de admisibilitate reglementate de art.29 al.1 din Legea 47/1992 cu referire la exceptia invocata, a respins cererea privind sesizarea Curtii Constitutionale, pentru considerentele retinute prin încheierea de la acea data.

Prin încheierea de sedinta din data de 20.02.2008 în baza art.36 din Legea 85/2006, tribunalul a dispus suspendarea judecatii în prezenta cauza, pâna la solutionarea irevocabila a dosarului nr.4341/105/2007 a Tribunalului Prahova având ca obiect procedura insolventei privind pe reclamanta pârâta SC MAGNA HOLDING SRL.

La data de 17.09.2008 cauza a fost repusa pe rol, reclamanta pârâta invocând exceptia lipsei calitatii procesuale active a SC ROMARTA SA în sustinerea cererii reconventionale, motivând printre altele ca potrivit informatiilor ONRC societatea apare ca fiind radiata.

La data de 8.10.2008, aceeasi reclamanta pârâta a invocat si lipsa capacitatii de exercitiu a pârâtei SC WINMARKT BIG SA, cât si a reclamantei pârâte SC ROMARTA SA, societatea fiind radiata din evidentele ORC.

Instanta a respins exceptia lipsei capacitatii procesuale a SC ROMARTA SA, a admis exceptia lipsei capacitatii procesuale a pârâtei SC WINMARKT BIG SA, si unit exceptia lipsei calitatii procesuale active a pârâtei reclamantei SC ROMARTA SRL cu fondul cauzei, pentru considerentele retinute la termenele de judecata din data de 8.10.2008 si 29.10.2008.

Pe calea concluziilor orale reclamanta parata SC MAGNA HOLDING SRL a invocat  existenta unei clauze leoniene in continutul art 3.5. din contract , si pe cale de consecinta nulitatea acestuia.

În cauza s-au administrat probatorii cu înscrisuri si expertiza specialitate contabilitate.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de 8.05.1997 între initial, pârâta reclamanta SC MERCUR SA si reclamanta SC MAGNA HOLDING SRL, s-a încheiat contractul de asociere în participatiune nr.14/C/1997 pe o durata de 5 ani cu posibilitatea prelungirii.

Potrivit conventiei partilor, SC MERCUR SA participa în cadrul contractului cu un spatiu comercial în suprafata de 886 mp. sala de vânzare si 286 mp. hol acces si anexe situat în cadrul raionului de mobila din  Complexul Galeriile Comerciale SRL Ploiesti spatiu destinat în exclusivitate activitatii de desfacere a produselor "Magna Holding", în schimbul caruia SC MAGNA HOLDING SRL se obliga sa cedeze catre SC MERCUR SA 5 % din desfacerea realizata dar nu mai putin de 39 milioane lei vechi inclusiv TVA lunar, pâna la data de 5 pentru luna precedenta, cota fixa indexându-se semestrial cu procentul oficial al inflatiei pe perioada respectiva.

Pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin contract SC MERCUR SA a solicitat rezilierea contractului de asociere în participatiune.

Prin decizia nr.794/12.11.2004 a Curtii de Apel Ploiesti ramasa irevocabila prin decizia nr.3545/9.06.2005 a I.C.C.J. s-a dispus rezilierea contractului nr.14/C/1997 si evacuarea SC MAGNA HOLDING SRL din imobilul ce a facut obiectul contractului.

Pentru a pronunta aceasta decizie instantele au retinut în mod irevocabil ca începând cu luna ianuarie 2004 SC MAGNA HOLDING SRL, nu a mai asigurat plata redeventei lunare respectiv procentul de 5 % din desfacerea realizata dar nu mai putin de 39 milioane lei vechi plus TVA.

Fata de deciziile amintite, tribunalul apreciaza ca în cauza s-a stabilit cu putere de lucru judecat culpa SC MAGNA HOLDING SRL, în executarea contractului de asociere în participatiune nr.14/C/1997, constând tocmai în neplata redeventei începând cu luna ianuarie 2004.

  Asadar în virtutea obligatiilor asumate reclamanta pârâta SC MAGNA HOLDING SRL, datoreaza plata redeventei.

Potrivit raportului de expertiza contabila efectuat in cauza de expert Florea Ivona Anca valoarea actualizata a cotei minime de asociere  in suma de 39.00.000. rol , conform contractului , in raport de indicele general de inflatie al preturilor este de 278.804 lei ron.

În ceea ce priveste exceptia de neexecutare a contractului, ca si aparare de fond invocata de catre reclamanta pârâta SC MAGNA HOLDING SRL, tribunalul retine ca sustinerile acesteia legate de atitudinea pârâtei reclamante MERCUR SA de împiedicare în normala desfasurare a activitatii comerciale, sunt lipsite de suport probator.

De altfel, aceasta exceptie a fost invocata pentru prima data de catre aceeasi parte în dosarul având ca obiect rezilierea contractului de asociere, exceptie care de asemenea a fost respinsa implicit prin decizia nr.794 din 12.11.2004 a Curtii de Apel Ploiesti ramasa irevocabila.

Referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale active a SC MERCUR SA, titularul initial al cererii reconventionale având ca obiect plata redeventei invocate de reclamanta pârâta SC MAGNA HOLDING SRL, din considerentele deciziilor anterior mentionate tribunalul retine ca aceste aspecte au fost implicit transate.

Astfel atât timp cât s-a apreciat ca SC MERCUR SA justifica legitimare procesuala activa în a promova o cerere având ca obiect rezilierea contractului  de asociere nr.14/C/1997 si evacuarea SC MAGNA HOLDING SRL având în vedere calitatea sa de parte în contractul de asociere, este evident ca justifica si dreptul de a pretinde si obtine plata despagubirilor reprezentând prejudiciul cauzat respectiv plata redeventei calculata de la data de 01.04.2004 la data de 31.10.2004, ultima luna anterioara rezilierii contractului.

În aceasta ordine de idei, tribunalul va cenzura sustinerea SC MAGNA HOLDING SRL în sensul ca o eventuala calitate procesuala în a pretinde plata despagubirilor ar fi revenit fostului  SC Complex  Galeriile Comerciale  , atât timp cât SC MERCUR SA a participat la capitalul social al SC Complex  Galeriile Comerciale  aducând ca aport în natura întreg imobilul Complex  Galeriile Comerciale Ploiesti.

Sub acest aspect, tribunalul retine ca potrivit înscrisurilor existente la dosarul cauzei  rezulta ca SC MERCUR SA a participat în calitate de unic asociat la constituirea SC Complex  Galeriile Comerciale  SRL aportul sau constând în varsaminte în numerar si în natura constituit din Complexul Galeriile Comerciale Ploiesti, participarea la beneficii si pierderi  a asociatului unic fiind 100 %.

Asadar vazând calitatea de asociat unic nimic nu-l poate împiedica la exercitiul procedural cu privire la drepturi nascute anterior constituirii SC Complex  Galeriile Comerciale.

Nu in ultimul rand, tribunalul apreciaza ca nici exceptia lipsei calitatii procesuale active a SC ROMARTA SA, nu este întemeiata.

Astfel, în cursul derularii procesului prin Hotarârea nr.1 din 25.06.2007 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  SC MERCUR SA s-a aprobat fuziunea prin absorbtie a  SC MERCUR SA (societate absorbita) cu SC ROMARTA SA (societate absorbanta) si radierea din evidentele ORC a SC MERCUR SA ca urmare a aprobarii fuziunii, ceea ce înseamna ca SC ROMARTA SA este succesoare în drepturi a SC MERCUR SA în urma transmiterii patrimoniului, justificând astfel calitatea procesuala activa.

In final tribunalul  urmeaza sa nu analizeze sustinerile reclamantei parate SC MAGNA HOLDING SRL referitoarea la existenta unei clauze leoniene in continutul art 3.5. din contract , intrucat acestea au fost invocate cu ocazia concluziilor orale si dezvoltate pe larg in concluziile scrie,fapt ce a impiedicat parata reclamanta sa formuleze aparari sub aceste aspecte.

Fata de considerentele mai sus aratate în temeiul disp.art.112 cod procedura civila si art.969 cod civil, va respinge exceptiile lipsei calitatii procesuale active a pârâtei reclamante; va respinge exceptia de neexecutare, ca admite cererea reconventionala si va obliga reclamanta-pârâta sa plateasca pârâtei reclamante suma de 278.804 lei cu titlu de valoare actualizata a cotei de asociere, aferenta lunilor ianuarie-octombrie 2004 conform contractului de asociere nr.14/C/1997.