Pluralitatea de infracţiuni. recidiva postcondamnatorie reţinută împreună cu recidiva post executorie. varianta agravantă a infracţiunii de tâlharie reţinută fără simpla schimbare de încărcare juridică.

Sentinţă penală 360 din 22.06.2004


Prin actul de sesizare s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 211 alin. 21 lit. c, c.p. cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. a c.p. privind starea de recidivă postcondamantorie.

S-a reţinut în sarcina inculpatului că într-una din zilele lunii mai 2004, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice, inculpatul a pătruns în locuinţa părţii vătămate şi folosind violenţa l-a deposedat pe acesta de o sumă de bani, provocându-i leziuni corporale ce au necesitat pentru vindecare 8 – 9 zile de îngrijiri medicale.

Situaţia de fapt expusă mai sus a rezultat cu certitudine din actele şi lucrările dosarului motiv pentru care instanţa a dispus condamnarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prevăzute de art. 211 alin. 1 şi 21 lit. c CP.

În ceea ce priveşte reţinerea stării de recidivă s-a apreciat că inculpatului îi sunt aplicabile atât dispoziţiile art. 37 lit. a c.p. privind recidiva postcondamnatorie cât şi disp. art. 37 lit. b c.p. privind recidiva postexecutorie, motiv pentru care în baza disp. art. 334 c.p. s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prevăzută de art. 211 al 21 lit. c, c.p. cu aplicarea art. 37 lit. a c.p. în infracţiunea prev. de art. 211 alin. 1 şi alin. 21 lit. c, c.p. cu aplic art. 37 lit. a şi b c.p.

Pentru a reţine această încadrare juridică a faptei dedusă judecăţii, instanţa a constatat că inculpatul fusese condamnat atât printr-o sentinţă din anul 2001 la o pedeapsă de 3 ani închisoare, din executarea căreia a fost liberat condiţionat, noua infracţiune fiind săvârşită în termenul prevăzut de art. 61 c.p. faţă de care urmează a se reţine dispoziţiile art. 37 lit. a c.p., cât şi prin mai multe sentinţe din anii 1990, 1992, 1994 şi 1998, pedepse ce au fost executate şi pentru care nu s-a împlinit termenul de reabilitare şi nici nu sunt incidente cazurile prevăzute de art. 38 al 1 c.p., fiind astfel incidente şi dispoziţiile art 37 lit b CP privind recidiva postexecutorie

Totodată, cu ocazia aplicării dispozitiilor art. 334 c.p.p. instanţa a reţinut şi dispoziţiile aliniatului 1 al art. 211 CP, întrucât această infracţiune nu poate exista în lipsa variantei de bază (simple).

Varianta simplă a infracţiunii de tâlhărie trebuie să existe indiferent de variantele agravante prevăzute de alin. 2, 21 şi 3 ale art. 211 c.p., săvârşirea faptei într-una din aceste variante neputand constitui în abstract, decât o eventuală infracţiune autonomă şi lipsa îndeplinirii condiţiilor de bază prevăzute la aliniatul 1.

(Sentinţa penală nr. 360/2004 a Tribunalului Prahova, definitivă prin d.p. 384/2004 a Curţii de Apel Ploieşti şi d.p. 318/2004 a ICCJ)

Domenii speta