Tâlhărie.

Decizie 6/A/MF din 15.02.2006


TÂLHĂRIE.

Elementul circumstanţial agravant prevăzut de art.21 

lit. a din codul penal ce vizează săvârşirea faptei „ de

două sau mai multe persoane împreună” se aplică şi

în situaţia în care la săvârşirea faptei a participat şi

un minor care nu răspunde penal. Neagravarea

situaţiei în propria cale de atac.

Dec.pen.nr.6/A/MF din 15 februarie 2006

 Prin sentinţa penală ne. 14/MF din 4 octombrie 2005 

pronunţată de Tribunalul Argeş, inculpatul E.L. a fost condamnat

la o pedeapsă rezultantă de 7 ani şi 6 luni închisoare pentru

săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art. 211 lit,b,c şi

alin.21 lit.c cu aplic. art.75 lit.c Cod penal.

 S-a reţinut că împreună cu minorul V.I., care nu are

vârsta  răspunderii penale, inculpatul  prin folosirea de violenţe a

deposedat mai multe părţi vătămate de telefoanele  mobile aflate

asupra lor.

 Apelul formulat de inculpat  prin care a solicitat

reindividualizarea pedepsei a fost respins ca nefondat.

 Sentinţa, însă, este nelegală în partea referitoare la

încadrarea juridică dată faptei inculpatului prin omisiunea reţinerii

şi a elementului circumstanţial prev. de art.211 alin. 21 lit. a codul

penal, privind săvârşirea faptei” de două sau mai multe persoane”

atât timp cât s-a făcut dovada certă că la săvârşirea tâlhăriei a

participat şi minorul V.I.

 Sub aspectul reţinerii acestui element circumstanţial este

relevantă împrejurarea că  la săvârşirea infracţiunii au participat

două persoane,neavând semnificaţie împrejurarea că una dintre

acestea nu răspunde penal, din moment ce textul nu  impune o

atare condiţie (ubi lex non distinquere nec nos distinquit debemus).

 Cum însă, curtea a fost  sesizată doar cu soluţionarea

apelului inculpatului, reţinerea în plus a unei  noi  agravante i-ar 

înrăutăţi situaţia în propria cale de atac, încălcându-se astfel

dispoziţiile art. 372  c.pr.pen.