Tâlhărie (art.211 al. 1, al. 2 C.p.)

Sentinţă penală 489/2015 din 12.02.2015


Dosar nr. 27123/280/2013

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 489/2015

Şedinţa publică de la 12 Februarie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE G.C.V.

Grefier F.S.

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti reprezentat prin procuror

B.C.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul G.O.I, partea civilă F.L.I.ţ, reprezentanţi legali F.G.D. si F.M.M., având ca obiect tâlhărie (art.211 al. 1, al. 2 C.p.).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinită fara citare.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează ca dezbaterile in fond asupra cauzei au avut loc in şedinţa publica din data de 05.02.2015, susţinerile parţilor si concluziile reprezentantului Parchetului fiind consemnate în scris in încheierea de şedinţă din acea data, încheiere ce face parte integranta din prezenta sentinţa.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, reţine următoarele:

Prin rechizitoriul numărul 8210/P/2013 din data de 16.12.2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, înregistrat pe rolul Judecătoriei Piteşti la data de 16.12.2013 sub număr de dosar 27123/280/2013, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului G.O.I. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, prevăzută de art. 211 alin. 1 alin. 2 lit. c C.p. 1969.

În cuprinsul rechizitoriului s-a reţinut în esenţă că inculpatul G.O.I, în seara de 23.10.2013, în jurul orelor 19.45, în staţia de autobuz de la intersecţia str. Teilor - str. Smeurei din Piteşti, a împins-o pe partea vătămată F.L.I., după care i-a smuls acestuia din mână telefonul mobil marca Alcatel San Remo şi a fugit de la locul faptei.

Această situaţie de fapt a fost reţinută pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, respectiv: declaraţiile părţii vătămate F.L.I. (f. 56-60), declaraţiile martorilor N.S.I. (f. 83-85), D.I.G. (f. 92-95), V.S.R. (f. 102-103), C.I.C. (f. 110-111), C.F.I. (f. 107-109), N.G.C. (f. 105-106), N.C.M. (f. 51-53), N.D.E. (f. 47-49), N.M.S. (f. 54), C.F.I. (f. 107-109), procese-verbale de recunoaştere din grup si planşe foto (f. 61-63,86-91, 96-102), proces-verbal de cercetare la fata locului (f.68-70, 117), proces-verbal de examinare (f. 45, 113-116), proces-verbal de percheziţie domiciliara (f. 124, 130-136), proces verbal de valorificare a datelor obţinute in temeiul Legii 82/2012 (f.43,44), procese-verbale de verificare a autoturismului cu nr. de înmatriculare X, declaraţiile inculpatului G.O.I. (f. 25-26, 75-79), declaraţiile învinuitului C.M.I. (f. 39-40), dovada predare-primire telefon mobil (f. 50), alte înscrisuri aflate la dosarul cauzei.

S-a arătat că inculpatul pe parcursul urmăririi penale nu a recunoscut săvârşirea faptei.

În cursul judecăţii, inculpatul a menţinut aceeaşi poziţie de nerecunoaştere, prevalându-se de dreptul la tăcere.

Pe timpul cercetării judecătoreşti au fost administrate următoarele mijloace de probă: declaraţia martorilor C.M.I. (f. 139, V.S.R. (f. 140), C.,F.I. (f. 164), N.G.C. (f. 165), D.I.G. (f. 166), NA.I. (f. 167), N.D.E (f. 193), N.M. (f. 194), C.I.C. (f. 286), B.C. (f. 287).

Pe latură civilă, partea vătămată F.L.I. s-a constituit parte civilă cu suma de 10000 de lei, cu titlu de daune morale (f. 32).

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 23.10.2012, în jurul orelor 19:30, partea civilă F.L.I. s-a deplasat, împreună cu martorii N.A.I, D.I.G. şi V.S.R. la staţia de autobuz, situată la intersecţia străzilor Teilor şi Smeurei.

În timp ce aştepta autobuzul în staţie, partea civilă a scos telefonul mobil. În aceste împrejurări, inculpatul s-a apropiat de partea civilă, i-a smuls telefonul din  mână, după care a fugit.

Situaţia de fapt reiese din coroborarea declaraţiilor martorilor N.A.I., D.I.G. ,V.S.R. cu cele ale părţii civile F.L.I..

Aceste mijloace de probă se coroborează şi cu procesele verbale de recunoaştere din grup, întocmite cu ocazia recunoaşterii din grup efectuate de către partea civilă F.L.I. (f. 61-66 dup), precum şi de martorii N.A.I. (f. 86-91 dup), D.I.G. (f. 96-101 dup). În cazul fiecărei recunoaşteri, autorul faptei a fost identificat în persoana inculpatului G.O.I..

Din declaraţiile martorilor, anterior menţionaţi, a mai rezultat că, ulterior săvârşirii faptei, inculpatul a revenit în dreptul staţiei de autobuz sus indicată, aflându-se în interiorul unui autoturism Dacia Nova de culoare galbenă cu numărul de înmatriculare X, ce figura înmatriculat pe numele B.C.

Inculpatul nu a recunoscut săvârşirea faptei, iar privitor la acest din urmă aspect, a menţionat că nu o cunoaşte pe proprietara autoturismului.

În acest sens a fost audiată martora Bulimar Carmen, în timpul cercetării judecătoreşti (f. 287 di), aceasta declarând că a înstrăinat autoturismul în urmă cu 5-6 ani, sens în care posibilitatea ca inculpatul să se fi aflat în acel autoturism nu a fost înlăturată.

De asemenea, a susţinut inculpatul că în momentul săvârşirii faptei el se afla împreună cu mai multe persoane în Parcul Expoparc Piteşti.

Acest aspect nu a fost însă confirmat de către martorii N.G.C. şi C.I.C., care au indicat cu aproximaţie, că în data de 23.10.2013, în jurul orelor 20:00 s-au întâlnit cu inculpatul în parcul Expoparc Piteşti, acest aspect nefiind în măsură să înlăture prezenţa inculpatului la ora 19:45 la locul săvârşirii faptei.

Totodată, inculpatul a acreditat ideea că telefonul mobil aparţinând părţii civile a fost înstrăinat de către martorul C.M.I, martorei N.D.E., astfel încât telefonul nu s-a aflat în posesia sa.

Fiind audiat martorul C.M.I. (f. 34-35 dup), a declarat că la sfârşitul lunii octombrie 2013 a înstrăinat un telefon martorei N.D.E. A mai precizat că telefonul a fost achiziţionat de către el din târgul săptămânal din Piteşti cu intenţia vânzării ulterioare.

Mai mult, a mai declarat faptul că achiziţiona telefoanele mobile în zilele de sâmbătă şi duminică.

Din cuprinsul procesului verbal de consemnare a informaţiilor obţinute în temeiul Legii nr. 82/2012 (f. 43 dup), coroborat cu declaraţiile martorilor N.D.E. şi N.C. (f. 47-55 dup), rezultă că aceştia din urmă au achiziţionat telefonul aparţinând părţii civile în data de 23.10.2013, în jurul orelor 21:00 de la martorul C.M.I..

Data de 23.10.2013 a fost într-o zi de miercuri.

Din cuprinsul procesului verbal de consemnare a informaţiilor obţinute în temeiul Legii nr. 82/2012 (f. 43 dup), reiese că în data de 23.10.2013, telefonul se afla în posesia părţii vătămate, sens în care este exclusă posibilitatea ca martorul C.M.I. să fi achiziţionat telefonul mobil în weekendu-ul anterior din târgul săptămânal, acesta intrând în posesia telefonului mobil, în mod cert în data de 23.10.2013.

Pentru aceste motive, instanţa va înlătura declaraţia acestui martor, fiind evident nesinceră.

În consecinţă, faţă de considerentele expuse, fapta pentru care a fost trimis inculpatul în judecată apare pe deplin dovedită.

Sub aspectul încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimis în judecată, la termenul din data de 05.02.2015, reprezentantul Ministerului Public a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul G.O.I. a fost trimis în judecată din infracţiunea de tâlhărie, prevăzută de art. 211 alin. 1 alin. 2 lit. c C.p. 1969 în infracţiunea de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233 raportat la art. 234 alin. 1 lit. d N.C.p. cu aplicarea art. 5 N.C.p.

Trebuie observat că solicitarea schimbării încadrării juridice vizează două aspecte.

Primul, constă în aprecierea ca fiind mai favorabilă noua lege penală şi eliminarea în consecinţă din cuprinsul încadrării juridice a elementului circumstanţial al săvârşirii faptei în loc public, iar al doilea constă în reţinerea elementului circumstanţial agravant al săvârşirii faptei în timpul nopţii.

Având în vederea necesitatea aprecierii legii penale mai favorabile în ansamblu, succesiunea logică impune analiza celui de-al doilea aspect, anterior enunţat.

Din cuprinsul întregului material probator administrat a rezultat faptul că, la momentul săvârşirii faptei, se instalase întunericul natural, aspect ce este de notorietate de altfel, având în vedere că era data de 23.10.2013, ora 19:45. În consecinţă, în cuprinsul încadrării juridice trebuie reţinut elementul circumstanţial agravant al săvârşirii faptei în timpul nopţii.

Faţă de această concluzie, fapta inculpatului se încadrează potrivit vechii reglementări în dispoziţiile art. 211 alin. 1 alin. 2 lit. b şi c C.p., pedeapsa prevăzută fiind închisoarea de la 5 la 20 de ani, iar potrivit noii legi penale în dispoziţiile art. 233 raportat la art. 234 alin. 1 lit. d N.C.p., pedeapsa prevăzută fiind închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.

Comparând cele două reglementări, chiar în contextul faptului că infracţiunea ce face obiectul prezentei cauze este concurentă cu cele pentru care inculpatul a fost condamnat prin  Sentinţa penală nr. 2865/01.07.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 467/A/24.09.2014 a Curţii de Apel Piteşti, se observă că noua lege penală este mai favorabilă inculpatului, în condiţiile în care instanţa se orientează la aplicarea unei pedepse în cuantumul minim prevăzut de lege.

Astfel, în condiţiile vechiului cod penal, pedeapsa minimă ce ar putea fi aplicată ar fi închisoarea de 5 ani şi, chiar dacă tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni este mai favorabil reglementat de această lege, pedeapsa rezultantă nu ar putea fi mai mică 5 ani.

Or, aplicarea noii legi penale, şi stabilirea pentru infracţiunea ce face obiectul prezentului dosar a pedepsei de 3 ani închisoare, ar conduce, ulterior aplicării tratamentului sancţionator al concursului de infracţiuni, la o pedeapsă rezultantă de 4 ani închisoare, fiind evident mai favorabilă noua lege penală.

Pentru aceste motive, va admite cererea reprezentantului Ministerului Public şi va dispune schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul G.O.I. a fost trimis în judecată din infracţiunea de tâlhărie, prevăzută de art. 211 alin. 1 alin. 2 lit. c C.p. 1969  în infracţiunea de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233 raportat la art. 234 alin. 1 lit. d N.C.p. cu aplicarea art. 5 N.C.p.

În drept, fapta inculpatului G.O.I., care, în seara de 23.10.2013, în jurul orelor 19.45, în staţia de autobuz de la intersecţia str. Teilor - str. Smeurei din Piteşti, a împins-o pe partea vătămată F.L.I., după care i-a smuls acestuia din mână telefonul mobil marca Alcatel San Remo şi a fugit de la locul faptei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233 raportat la art. 234 alin. 1 lit. d N.C.p. cu aplicarea art. 5 N.C.p.

Fapta este comisă în forma calificată prev. de art. 234 al. 1 lit. d N.C.p. respectiv în timpul nopţii.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului pentru infracţiunea reţinută în sarcina sa, instanţa va avea în vedere criteriile prevăzute de art. 74 N.C.p., respectiv, împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Instanţa va avea în vedere că este vorba de o infracţiune complexă ce aduce atingere valorilor sociale reprezentate de patrimoniu şi integritatea fizică a persoanelor, pentru săvârşirea căreia inculpatul nu a folosit mijloace deosebite.

Se reţine că violenţele, exercitate asupra părţii vătămate, sunt minime.

La aprecierea gravităţii faptei se va lua în calcul faptul că prejudiciul este redus ca valoare, telefonul sustras fiind recuperat.

Din cuprinsul fişei de cazier judiciar rezultă că inculpatul nu este recidivist.

Acesta are vârsta de 34 de ani, este necăsătorit şi a absolvit învăţământul gimnazial.

Raportat la aceste criterii, precum şi la faptul că fapta săvârşită nu prezintă elemente specifice care să atragă un pericol social însemnat, instanţa va stabili inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii ce face obiectului prezentului dosar, pedeapsa în cuantumul minim prevăzut de lege, respectiv 3 ani închisoare.

Va interzice inculpatului, pe o perioadă de 3 ani, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,  b şi d N.C.p., cu titlu de pedeapsă complementară, ce se va executa în conformitate cu dispoziţiile art. 68 alin. 1 lit. c N.C.p.

Aplicarea acestor pedepse se justifică prin prisma profilului moral ce se conturează în privinţa unei persoane ce ignoră valorile sociale ocrotite de legea penală. Sub acest aspect, interesul societăţii primează, în sensul eliminării persoanelor cu un profil moral nepotrivit din sfera celor ce ocupă funcţii publice sau funcţii ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

De asemenea, interzicerea dreptului de a vota pe o perioadă determinată se impune, deoarece electoratul trebuie compus din persoane integre şi responsabile, care respectă valorile sociale ocrotite de legea penală,  putând exprima un vot în interesul societăţii.

Din cuprinsul fişei de cazier judiciar reiese că infracţiunea ce face obiectul prezentului dosar este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 2865/01.07.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 467/A/24.09.2014 a Curţii de Apel Piteşti.

În consecinţă, conform art. 40 alin. 1 N.C.p. va descontopi, prin înlăturarea sporului de 6 luni închisoare, pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a,b şi d N.C.p., aplicată inculpatului G.O.I. prin Sentinţa penală nr. 2865/01.07.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 467/A/24.09.2014 a Curţii de Apel Piteşti, în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, respectiv:

- 1 an şi 6 luni  închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii de  furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 c.p. rap la art. 229 alin. 1 lit. b şi d  c.p., cu aplic. art. 77 lit. a c.p. , în condiţiile art. 374 alin. 4  c.p.p. rap. art. 396 alin. 10  c.p.p. şi art. 5 c.p.

- 1 an şi 6 luni  închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii de  furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 c.p. rap la art. 229 alin. 1 lit. b şi d  c.p., cu aplic. art. 77 lit. a c.p. , în condiţiile art. 374 alin. 4  c.p.p. rap. art. 396 alin. 10  c.p.p. şi art. 5 c.p.

- 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi d N.C.p. cu titlu de pedeapsa complementară.

În baza art. 40 alin. 1 raportat la art. 38 alin. 1 combinat cu art. 39  alin. 1 lit. b, art. 45 alin. 3 lit. a şi art. 5 N.C.p. va contopi pedepsele aplicate prin prezenta Sentinţă cu pedepsele anterior enumerate, stabilite prin Sentinţa penală nr. 2865/01.07.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 467/A/24.09.2014 a Curţii de Apel Piteşti, inculpatul urmând a executa:

- pedeapsa de 3 ani închisoare, sporită cu 1 an închisoare, reprezentând 1/3 din suma celorlalte două pedepse, în total 4 ani închisoare;

- pedeapsa complementară cea mai grea, respectiv interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi d N.C.p. pe o perioadă de 3 ani, ce se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. c N.C.p.

Pedeapsa închisorii va fi executată în condiţiile art. 60 N.C.p.

În baza art. 65 N.C.p. va aplica inculpatului pe durata executării pedepsei principale, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi d N.C.p., pentru considerentele expuse cu ocazia aplicării pedepsei complementare. 

În baza art. 40 alin. 3 şi art. 72 alin. 1 N.C.p. va computa din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii din data de 24.10.2013 şi a arestării preventive din data de 25.10.2013 la zi.

Instanţa constată faptul că inculpatul este şi în prezent arestat preventiv. Analizând această măsură, instanţa va avea în vedere că în cauză a reţinut existenţa unor probe din care reiese cu certitudine săvârşirea infracţiunii de către inculpat, fiind astfel îndeplinită condiţia prevăzută de art. 223 C.p.p. vizând săvârşirea unei fapte de natură penală. De asemenea, instanţa consideră că pericolul concret pe care inculpatul îl prezintă pentru ordinea publică subzistă şi la acest moment ţinând cont de criteriile analizate la momentul dispunerii executării pedepsei, fiind îndeplinită condiţia prevăzută de art. 223 alin. 2 Cpp. Faţă de acestea, constatând legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive, în baza art. 399 Cpp instanţa va dispune menţinerea acesteia cu privire la inculpatul G.O.I.

Va dispune anularea Mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 2923/25.09.2014 şi emiterea unui nou mandat potrivit prezentei Sentinţe penale.

Pe latura civilă, instanţa constată că partea vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 10000 de lei, reprezentând daune morale.

În temeiul art. 397 alin.1 şi 25 N.C.p.p. raportat la art. 1357 şi 1385 C.Civ. va admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă F.L.I., prin reprezentant legal F.G.D. şi va obliga inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 4000 de lei cu titlu de daune morale.

Pentru a dispune această soluţie instanţa observă că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, existând o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie ce a produs un prejudiciu moral, între fapta ilicită şi prejudiciu existând legătură de cauzalitate.

Sub aspectul existenţei prejudiciului moral, trebuie precizat că smulgerea telefonului mobil din mâna unei persoane de 15 ani, are efecte inerente asupra acesteia, creându-se implicit o stare de temere.

Cu toate acestea, raportat la circumstanţele faptei, suma de 10000 de lei apare ca fiind disproporţionată, suma de 4000 de lei fiind suficientă pentru compensarea prejudiciului moral.

În temeiul art. 274 alin 1 şi 2 N.C.p.p. va obliga pe inculpatul GG.O.I. să achite către stat suma de 800 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 100 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale.

Cheltuielile judiciare constând în onorariul avocaţilor din oficiu în sumă de 600 de lei (400 de lei onorariul avocatului din oficiu din cursul urmăririi penale – delegaţie 4668/25.10.2013- 400 de lei  şi 200 de lei,  onorariul avocatului din oficiu din cursul judecăţii, respectiv delegaţie nr. 1681/07.04.2014), vor rămâne în sarcina statului conform art. 274 alin. 1 teza finală N.C.p.p. şi se vor plăti din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art. 386 N.C.p.p. admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de reprezentantul Ministerului Public, referitor la fapta pentru care inculpatul G.O.I. a fost trimis în judecată.

Conform art. 386 N.C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul G.O.I. a fost trimis în judecată din infracţiunea de tâlhărie, prevăzută de art. 211 alin. 1 alin. 2 lit. c C.p. 1969 (faptă săvârşită la data de 23.10.2013, parte vătămată F.L.I.) în infracţiunea de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233 raportat la art. 234 alin. 1 lit. d N.C.p. cu aplicarea art. 5 N.C.p.

Condamnă pe inculpatul G.O.I., in prezent încarcerat la Penitenciarul Colibaşi,  la pedeapsa de 3 ani  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată prevăzută de art. 233 raportat la art. 234 alin. 1 lit. d N.C.p. cu aplicarea art. 5 N.C.p.

Interzice inculpatului, pe o perioadă de 3 ani, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,  b şi d N.C.p., cu titlu de pedeapsă complementară, ce se va executa în conformitate cu dispoziţiile art. 68 alin. 1 lit. c N.C.p.

Constată că infracţiunea ce face obiectul prezentului dosar este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 2865/01.07.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 467/A/24.09.2014 a Curţii de Apel Piteşti.

Conform art. 40 alin. 1 N.C.p. descontopeşte, prin înlăturarea sporului de 6 luni închisoare, pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a,b şi d N.C.p., aplicată inculpatului G.O.I. prin Sentinţa penală nr. 2865/01.07.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 467/A/24.09.2014 a Curţii de Apel Piteşti, în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, respectiv:

- 1 an şi 6 luni  închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii de  furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 c.p. rap la art. 229 alin. 1 lit. b şi d  c.p., cu aplic. art. 77 lit. a c.p. , în condiţiile art. 374 alin. 4  c.p.p. rap. art. 396 alin. 10  c.p.p. şi art. 5 c.p.

- 1 an şi 6 luni  închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii de  furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 c.p. rap la art. 229 alin. 1 lit. b şi d  c.p., cu aplic. art. 77 lit. a c.p. , în condiţiile art. 374 alin. 4  c.p.p. rap. art. 396 alin. 10  c.p.p. şi art. 5 c.p.

- 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi d N.C.p. cu titlu de pedeapsa complementară.

În baza art. 40 alin. 1 raportat la art. 38 alin. 1 combinat cu art. 39  alin. 1 lit. b, art. 45 alin. 3 lit. a şi art. 5 N.C.p. contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta Sentinţă cu pedepsele anterior enumerate, stabilite prin Sentinţa penală nr. 2865/01.07.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 467/A/24.09.2014 a Curţii de Apel Piteşti, inculpatul urmând a executa:

- pedeapsa de 3 ani închisoare, sporită cu 1 an închisoare, reprezentând 1/3 din suma celorlalte două pedepse, în total 4 ani închisoare;

- pedeapsa complementară cea mai grea, respectiv interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi d N.C.p. pe o perioadă de 3 ani, ce se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. c N.C.p.

Pedeapsa închisorii va fi executată în condiţiile art. 60 N.C.p.

În baza art. 65 N.C.p. aplică inculpatului pe durata executării pedepsei principale, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi d N.C.p. 

Conform art. 399 alin. 1 N.C.p.p. menţine măsura arestării preventive faţă de inculpatul G.O.I.

În baza art. 40 alin. 3 şi art. 72 alin. 1 N.C.p. compută din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii din data de 24.10.2013 şi a arestării preventive din data de 25.10.2013 la zi.

Dispune anularea Mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 2923/25.09.2014 şi emiterea unui nou mandat potrivit prezentei Sentinţe penale.

În temeiul art. 397 alin.1 şi 25 N.C.p.p. raportat la art. 1357 şi 1385 C.Civ. admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă F.L.I., prin reprezentant legal F.G.D. şi obligă inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 4000 de lei cu titlu de daune morale.

În temeiul art. 274 alin 1 şi 2 N.C.p.p. obligă pe inculpatul G.O.I. să achite către stat suma de 800 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 100 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale.

Cheltuielile judiciare constând în onorariul avocaţilor din oficiu în sumă de 600 de lei (400 de lei onorariul avocatului din oficiu din cursul urmăririi penale – delegaţie 4668/25.10.2013- 400 de lei  şi 200 de lei,  onorariul avocatului din oficiu din cursul judecăţii, respectiv delegaţie nr. 1681/07.04.2014), vor rămâne în sarcina statului conform art. 274 alin. 1 teza finală N.C.p.p. şi se vor plăti din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei

Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 Februarie 2015.

Preşedinte,

G.C.V.

Grefier,

F.S.

Domenii speta