Suspendare conditionata

Sentinţă penală 195 din 04.03.2010


Suspendare conditionata

Data publicarii pe portal: 12 martie 2010

Prin sentinta penala nr 195/04.03.2010 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr 1954/311/2009, in temeiul art 180 alin 2 Cod penal  cu aplic art. 37 alin 1 lit b Cod penal si art 75 alin 1 lit a Cod penal a fost condamnat inculpatul N. V. la pedeapsa de 3 luni inchisoare.

În baza art. 321 alin 1 Cod penal cu aplic art. 37 alin 1 lit b Cod penal si art 75 alin 1 lit a Cod penal a fost condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

In baza art 33 alin 1 lit a) raportat la art 34 alin 1 lit b) C.pen au fost contopite pedepsele aplicate in pedeapsa cea mai grea urmand ca inculpatul sa execute  1 an inchisoare, cu aplic art 57 Cod penal.

In baza art 71 C.pen au fost interzise inculpatului drepturile prevazute de art 64 alin 1 lit a) teza finala si b) Cod penal.

In temeiul art 180 alin 2 Cod penal cu aplic art 75 alin 1 lit a Cod penal a fost condamnat inculpatul N. S. la pedeapsa de 3 luni inchisoare.

În baza art. 321 alin 1 Cod penal cu aplic art 75 alin 1 lit a Cod penal a fost condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

In baza art 33 alin 1 lit a) raportat la art 34 alin 1 lit b) C.pen au fost contopite pedepsele aplicate in pedeapsa cea mai grea urmand ca inculpatul sa execute  1 an inchisoare.

In baza art 81 C.pen s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate inculpatului pe durata unui termen de incercare de 3 ani, termen stabilit in conditiile art 82 C.pen.

In baza art.359 C.p.p. s-a atras atentia inculpatului asupra dispoz. art.83 C.p. privitoare la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

In baza art 71 C.pen au fost interzise inculpatului drepturile prevazute de art 64 alin 1 lit a) teza finala si b) Cod penal pedeapsa accesorie ce va fi suspendata pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei, in conditiile art 71 alin 5 C.pen.

In temeiul art 180 alin 2 Cod penal cu aplic art 75 alin 1 lit a Cod penal a fost condamnat inculpatul D. E., la pedeapsa de 3 luni inchisoare.

În baza art. 321 alin 1 Cod penal cu aplic art 75 alin 1 lit a Cod penal a fost condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

In baza art 33 alin 1 lit a) raportat la art 34 alin 1 lit b) C.pen au fost contopite pedepsele aplicate in pedeapsa cea mai grea urmand ca inculpatul sa execute  1 an inchisoare.

In baza art 81 C.pen s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate inculpatului pe durata unui termen de incercare de 3 ani, termen stabilit in conditiile art 82 C.pen.

In baza art.359 C.p.p. s-a atras atentia inculpatului asupra dispoz. art.83 C.p. privitoare la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

In baza art 71 C.pen au fost interzise inculpatului drepturile prevazute de art 64 alin 1 lit a) teza finala si b) Cod penal pedeapsa accesorie ce va fi suspendata pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei, in conditiile art 71 alin 5 C.pen.

În baza art. 14, art. 346 C.p.p rap la art. 998-999 C.civ s-a admis actiunea civila formulata de partea civila R.S. si au fost obligati inculpatii, in solidar, la plata catre aceasta a sumei de 5.000 lei cu titlu de despagubiri pentru prejudiciul moral suferit.

In baza art 191 alin 1 şi 2 C.p.p s-a dispus obligarea inculpaţilor la plata sumelor de câte 800 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de câte 300 lei onorariu avocat oficiu, respectiv d-na avocat M.R. cu imputernicirea avocatiala nr 1718/04.03.2009 se vor avansa din fondurile MJLC.

Prin rechizitoriul nr 2786/P/2008 al Parchetului de pe linga Judecatoria Slatina inregistrat pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 27.02.2009 nr. 1954/311/2009 s-a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatilor N. V., N. S. si D. E. pentru savirsirea infractiunilor prev. de art. 321 alin 1, art 180 alin 2 Cod penal cu aplic art 75 alin 1 lit a Cod penal savarsite in concursul real prev de art 33 lit a Cod penal.

Din continutul actului de sesizare rezultă că in seara zilei de 04.06.2008 cei trei inculpati au proferat in public cuvinte si expresii jignitoare, s-au dezbracat in fata celorlalti consumatori aflati in localul SC D.T. SRL Icoana, aducand atingere prin manifestarile lor bunurilor moravuri, au distrus mai multe bunuri aflate in acest local si au lovit-o pe partea vatamata R.S. cu pumnii si picioarele, producandu-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare cca 14-15 zile de ingrijiri medicale.

In cursul cercetarii judecatoresti au fost audiati inculpatii, doar N. S. recunoscand savarsirea infractiunilor pentru care a fost trimis in judecata, ceilalti doi inculpati nemaimentinandu-si declaratiile date la urmarire penala si nerecunoscand savarsirea faptelor.

In cursul cercetarii judecatoresti au fost audiati si martorii, declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar.

Partea vatamata R.S. s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 5.000 lei reprezentand repararea prejudiciului moral suferit.

Analizind materialul probator administrat in cauza instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt :

In ziua de 04 iunie 2008, cei trei inculpati se aflau la localul SC D.T. SRL Icoana, împreună cu mai mulţi consumatori, printre care şi partea vătămată R.S. Ionel.

La un moment dat, în jurul orelor 21,30 - 22,00 cei trei inculpati aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice, au început să adreseze celorlalte persoane aflate în local cuvinte jignitoare, să se dezbrace în faţa acestora, împrejurare în care partea vătămată le-a solicitat să înceteze respectivele manifestări. In aceste condiţii, inculpatii l-au lovit cu pumnii şi picioarele, producându-i leziuni ce au necesitat pentru  vindecare  cca. 14-15  zile  de îngrijiri  medicale  conform certificatului medico-legal nr.723/C/06.06.2008 eliberat de Unitatea Sanitară de Medicină Legală Slatina.

De asemenea, inculpatii au distrus mai multe bunuri printre care o masă de plastic, 4 scaune de lemn şi mai multe sticle, ce se aflau în localul respectiv. Organele de poliţie din cadrul Postului de Poliţie Icoana au fost sesizate la data de 04.06.2008, despre faptul că în localul aparţinând SC D.T. SRL Icoana a intervenit un conflict între mai multe persoane, împrejurare în care partea vătămată R.S. a fost lovit de către cei trei inculpati, care au spart mai multe bunuri din localul anterior menţionat.

In ziua următoare, respectiv 05.06.2008, partea vătămată Fetiţa Ion a formulat plângere la acelaşi post de poliţie, reclamând distrugerea mai multor bunuri de către cei trei inculpati cu ocazia altercaţiei din ziua anterioară.

La data de 19 iunie 2008 a formulat plângere la Postul de Poliţie Icoana împotriva celor trei inculpati şi partea vătămată R.S. reclamând că aceştia l-au lovit în seara zilei de 04.06.2008, producându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare cca. 14-15 zile de îngrijiri medicale.

Din declaraţiile martorilor, rezultă că în seara zilei de 04.06.2008, în timp ce se aflau la localul aparţinând SC D.T. SRL Icoana, inculpatii N. V., N. S. şi D.E., au proferat la adresa celorlalţi consumatori cuvinte şi expresii jignitoare, au avut un comportament indecent faţă de aceştia, dezbrăcându-se, prin manifestările lor aducând atingere bunelor moravuri.

In aceste condiţii, partea vătămată R.S. le-a solicitat acestora să înceteze manifestările antisociale, împrejurare în care cei trei inculpati l-au lovit de mai multe ori cu pumnii şi picioarele şi au distrus mai multe bunuri aflate în barul respectiv.

Existenţa altercaţiei este confirmată şi de declaraţiile martorilor, dar şi de procesul - verbal de constatare a infracţiunii întocmit de către organele de poliţie.

Cu ocazia audierii cei trei inculpati nu au recunoscut săvârşirea faptelor, menţionând că au cunoştinţă de conflictul ivit, însă nu au participat în vreun fel la acesta, aspecte contrazise de materialul probator al cauzei.

In raport de probele administrate in cauza, instanta apreciaza ca faptele inculpatilor  N. V., N. S. si D. E. care in seara zilei de 04.06.2008 au proferat in public cuvinte si expresii jignitoare, s-au dezbracat in fata celorlalti consumatori aducand atingere prin manifestarile lor bunurilor moravuri si au lovit-o pe partea vatamata R.S. cu pumnii si picioarele producandu-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare cca 14-15 zile de ingrijiri medicale, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prev de art. 321 alin 1, art 180 alin 2 Cod penal cu aplic art 75 alin 1 lit a Cod penal savarsite in concursul real prev de art 33 lit a Cod penal.

Se apreciaza ca actionind in acest mod inculpatii  N. V., N. S. si D. E. au prevazut rezultatul faptelor lor si au urmarit producerea lui prin savarsirea faptelor, retinindu-se ca forma de vinovatie intentia directa.

La individualizarea pedepselor ce vor fi aplicate inculpatilor  instanta va avea in vedere criteriile generale de individualizare prev de art 72 c.p. respectiv dispoz. partii generale limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, gradul de pericol social al faptei savirsite, persoana infractorului si atitudinea acestuia in timpul desfasurarii procesului penal, circumstantele concrete in care a fost savirsita fapta.

Avind in vedere aceste argumente, urmeaza ca in baza art 345 alin 2 c.p.p sa se dispuna condamnarea inculpatilor  pentru savirsirea infractiunilor pentru care au fost trimisi in judecata, conform dispozitivului, aplicarea unor pedepse cu inchisoarea fiind de natura sa realizeze scopul educativ si preventiv prev de art 52 Cod penal.

Cu privire la individualizarea modalitatii de executare a pedepsei aplicate instanta apreciaza ca in ceea ce ii priveste pe inculpatii N. S. si D. E. scopul sanctionator si preventiv al pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia, constatand ca in cauza sunt indeplinite si cerintele impuse de art 81 Cod penal, in baza acestor prevederi legale urmeaza sa dispuna suspendarea conditionata a executarii pedepsei fixind conform art 82 c.p. termen de incercare pe o durata de 2 ani la care se va adauga durata pedepsei ce va fi aplicata.

In baza art. 359 c.p.p. va atrage atentia inculpatilor asupra dispozitiilor art 83 c.p. care atrag revocarea suspendarii conditionate.

Referitor la inculpatul N. V., din fisa de cazier si referatul intocmit de Biroul executari penale din cadrul Judecatoriei Slatina se constata ca acesta a mai fost anterior condamnat prin s.p. nr 615/06.05.2003 a Judecatoriei Slatina ramasa definitiva prin d.p. nr 309/04.03.2004 pronuntata de Curtea de Apel Craiova la o pedeapsa de 3 ani inchisoare, faptele deduse judecatii fiind comise de inculpat  in stare de recidiva postcondamnatorie.

Potrivit disp art 71 alin 1 c.p. pedeapsa accesorie consta in interzicerea drepturilor prev de art 64 c.p., iar condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viata sau a inchisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a - c din momentul in care hotararea de condamnare a ramas definitiva si pana la terminarea executarii pedepsei, pana la gratierea totala sau a restului de pedeapsa or pana la implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei.

Astfel in baza art 71 c.p. vor fi interzise inculpatilor drepturile prev de art 64 alin 1 lit a teza II si lit b c.p. cu referire la art 8 CEDO si cauza Sabou si Parcalab impotriva Romaniei, pe durata executarii pedepsei principale.

Cât priveşte conţinutul şi modul de executare a pedepselor accesorii, şi acestea au suferit modificări esenţiale, de natură a le pune de acord cu jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor omului (Hotărârea Sabou şi Pîrcălab contra României, M. Of., Partea I, nr. 484 din 08.05.2005). In acest sens, art. 71 alin. (2) C. pen. prevede că interzicerea drepturilor electorale (art. 64 lit. a)-c) C. pen.) este atrasă de drept de condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau a închisorii, de la rămânerea definitivă a condamnării până la executarea pedepsei, graţierea totală sau a restului de pedeapsă sau până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei. Interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. d) şi e) C. pen. nu mai operează de drept, ca urmare a condamnării, ci este supusă aprecierii judecătorului în funcţie de natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite, împrejurările cauzei, persoana infractorului, interesele copilului sau ale persoanei aflate sub tutelă sau curatelă.

In ceea ce priveşte interzicerea de drept a drepturilor electorale, cf. art. 71 alin. (2) C. pen. modificat, se impune a fi valorificată jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor omului, respectiv Hotărârea Hirst contra Marii Britanii din 6 octombrie 2005 care a statuat că interzicerea de drept a drepturilor electorale încalcă art. 3 al Protocolului nr. 1. In motivarea hotărârii s-a arătat că acest articol garantează drepturi individuale, cum ar fi, de pildă, dreptul la vot, recunoscând în acelaşi timp că aceste drepturi individuale nu sunt absolute, ci pot face obiectul unor limitări implicite şi care sunt supuse unei largi marje de apreciere din partea statelor care, la rândul ei, este supusă unei verificări din partea Curţii Europene pentru a se asigura că aceste limitări nu reduc dreptul pe care îl vizează într-o manieră care să îi atingă substanţa însăşi sau să îl priveze de efectivitate (a se vedea şi Hotărârea Mathieu-Mohin şi Clerfayt împotriva Belgiei din 2 martie 1987). Astfel, jurisprudenţa CEDO a stabilit că orice restricţie trebuie să vizeze un scop legitim şi mijloacele restrictive utilizate să fie proporţionale. Referitor la interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 64 lit. c) C. pen. se impun următoarele precizări din punct de vedere al concordanţei cu dreptul comunitar. Astfel, limitările impuse liberei circulaţii a persoanelor şi serviciilor ca urmare a interzicerii ope legis a drepturilor prevăzute de art. 64 lit. c) C. pen. pot intra în contradicţie cu directivele comunitare. Astfel conform principiului teritorialităţii legea română se aplică faptelor săvârşite pe teritoriul României, chiar dacă făptuitorul este cetăţean străin.

O condamnare trebuie să fie proporţională cu scopul legitim urmărit, iar autorităţile naţionale să ofere motive pertinente şi suficiente pentru a o justifica.

Interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii se aplică, potrivit normei naţionale, automat şi absolut, cu titlu de pedeapsă accesorie, oricărei persoane care execută o pedeapsă cu închisoarea, în absenţa controlului cu privire la proportionalitate exercitat de o instanţă

Sistemul sancţionator nu trebuie sa conducă ia compromiterea libertăţilor prevăzute de tratate ca în cazul în care o sancţiune ar fi vădit disproporţionată faţă de gravitatea infracţiunii încât ar conduce la o restrângere a libertăţilor garantate de dreptul comunitar.

Curtea de la Luxemburg a considerat (CJCE 29 febr. 1996-Skanavi et Chryssarthakopoulos 193/94, Rec. CJCE partea 1 929, 955) că statele membre nu sunt libere să prevadă sancţiuni disproportionate de natură să împiedice libera circulaţie a persoanelor serviciilor, ceea ce este de natură sa întărească faptul ca, şi in aprecierea limitarii drepturilor ca urmare a aplicării unei pedepse accesorii, trebuie avut in vedere proportoonalitatea consecintelor juridice cu situatia care le-a generat.

In raport de cele sus mentionate se apreciaza ca inculpatii sunt nedemni in ceea ce priveste exercitarea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza a II a si lit b c.p. respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat, astfel ca pe durata executarii pedepsei principale vor fi interzise inculpatilor aceste drepturi.

Cu privire la latura civila a cauzei din insasi situatia de fapt retinuta de instanta rezulta fara dubiu ca prin faptele inculpatilor s-a cauzat partii civile un prejudiciu ce se impune a fi acoperite, avand in vedere legatura de cauzalitate dintre faptele inculpatilor si rezultatul produs, instanta urmand sa admita actiunea civila conform dispozitivului.

Vazind si dispoz art 191 alin 1 si 2 c.p.p.