Revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei

Sentinţă penală 176 din 01.11.2016


In dosarul nr. …./207/2016 al Judecătoriei Caracal, Serviciul de Probaţiune Teleorman a sesizat instanţa de judecată cu privire la încălcarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere de către condamnatul S.C. solicitând să se dispună revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei şi dispunerea executării în penitenciar.

A fost înaintat instanţei raportul de evaluare privind nerespectarea măsurilor de supraveghere de către  S.C., condamnat prin sentinţa penală nr. 98/03.06.2014 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul penal …./207/2014 la 2 ani si 6 luni  inchisoare pentru  savarsirea infractiunilor de furt calificat si distrugere, cu suspendarea executarii pedepsei inchisorii pe un termen de incercare de 4 ani si 6 luni.

Se menţionează că persoana supravegheată a ignorat încă de la începutul perioadei de supraveghere dispoziţiile sentinţei penale amintite şi nu a respectat măsurile de supraveghere.

Astfel, ca urmare a primirii sentinţei penale menţionate, Serviciul de probaţiune Teleorman a făcut demersuri la Postul de Poliţie al comunei R….., judeţul Olt şi la Postul de poliţie al comunei M…., judeţul Ilfov, în vederea identificării persoanei condamnate. La data de 01 iulie 2014, S.C. a contactat telefonic Serviciul de Probaţiune Teleorman, a arătat că locuieşte în comuna M…, judeţul Ilfov, a susţinut că se află în evidenţa Serviciului de Probaţiune Ilfov şi se va prezenta la acest serviciu la data de 11 iulie 2014. S.C. a fost convocat la Serviciul de Probaţiune Ilfov, în vederea realizării primei întrevederi pentru data de 19 septembrie 2014, prin adresa nr. 3637/SP/C/11 septembrie 2014, dar nu a dat curs convocării. S-a prezentat în lata de 22 septembrie 2014, dată la care a fost încheiat procesul verbal nr. 3763/SP/C/22.09.2014, prin care i-au fost aduse la cunoştinţă măsurile de supraveghere şi consecinţele nerespectării acestora.

În perioada octombrie - decembrie 2014 a fost stabilită frecvenţa întrevederilor bilunar, dar persoana supravegheată nu s-a prezentat la datele fixate la serviciul de probaţiune competent, fără a avea motive obiective, dovedite cu documente, astfel că la data de 18.11.2014 a fost emis avertismentul nr. 1, comunicat persoanei supravegheate în data de 26.11.2014.

Deşi următoarea întrevedere a fost stabilită pentru data de 27.11.2014, S.C. s-a prezentat la Serviciul de Probaţiune Ilfov la data de 05.12.2014 şi a arătat că nu s-a prezentat la datele fixate pentru întrevederi deoarece s-a certat cu concubina în repetate rânduri, a fost la înmormântarea bunicului în data de 21.10.2014 şi şi-a căutat de lucru. A primit avertisment verbal pentru încălcarea măsurilor de supraveghere.

În data de 05 decembrie 2014 i-a fost comunicată anexa nr. 5345/SP/C/05.12.2014 la planul de supraveghere, stabilindu-se patru întrevederi între 18.12.2014 şi 05.02.2015, iar persoana supravegheată nu s-a prezentat la niciuna dintre cele patru întrevederi stabilite, astfel că i-a fost transmis al doilea avertisment scris în data de 8 martie 2015.  Prezent la Serviciul de Probaţiune Ilfov în data de 09 martie 2015, S.C. a arătat că în perioada decembrie 2014 - martie 2015 a fost plecat în mai multe localităţi (Craiova,Roşiorii de Vede, Drobeta Turnu Severin, Constanţa, Galaţi) şi a desfăşurat lucrări de foraj puţuri. Persoana supravegheată nu a comunicat si nu a justificat schimbarea locului de muncă şi nu a comunicat informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă, fără a avea motive obiective.

Prin anexa la planul de supraveghere nr. 1839/SP/C/09.03.2015 au fost aduse la cunoştinţa persoanei supravegheate întrevederile din perioada 19 martie 2015 - 23 aprilie 2015, întrevederi la care persoana supravegheată a fost prezentă.

Prin anexa la planul de supraveghere nr. 3078/SP/C/ 24 aprilie 2015 s-au adus la cunoştinţa persoanei supravegheate întrevederile din perioada mai - iulie 2015, respectiv 19 mai 2015, 16 iunie 2015 şi 21 iulie 2015. La întrevederea din data de 16 iunie 2015 nu s-a prezentat, în data de 18 iunie 2015 a arătat că a avut probleme medicale, dar nu a prezentat documente justificative.

În perioada iunie 2015 - septembrie 2015, S.C. nu s-a mai prezentat la Serviciul de Probaţiune Ilfov.

În data de 03 septembrie 2015, persoana supravegheată s-a prezentat la Serviciul de Probaţiune Ilfov, a declarat că în perioada 22 iunie 2016 - 02 septembrie 2015 a efectuat o deplasare în judeţul Vaslui, unde a lucrat cu ziua în agricultură. De asemenea, a arătat că şi-a schimbat domiciliul în Roşiorii de Vede, str. …, bloc …, scara A, etaj 4, ap. 15, judeţul Teleorman, în casa mamei sale, D.S.. Urmare a acestui fapt, dosarul de probaţiune a fost transferat la Serviciul de Probaţiune Teleorman. S.C. a fost convocat la acest serviciu pentru data de 26 octombrie 2015.

Persoana supravegheată nu s-a prezentat la data fixată, dar s-a prezentat la data de 27 octombrie 2015, fiindu-i comunicată anexa nr. 1 la planul de supraveghere privind data, locul şi frecvenţa întrevederilor dintre consilierul de probaţiune şi persoana condamnată pe perioada supravegherii.

Următoarea întrevedere a fost stabilită pentru data de 09 decembrie 2015, dată la care persoana supravegheată nu s-a prezentat, dar a anunţat telefonic faptul că nu se poate învoi de la locul de muncă.

I s-a pus în vedere să se prezinte la data de 10 februarie 2016, conform planului de supraveghere, dată la care persoana supravegheată nu s-a prezentat.

În data de 01 martie 2016, S.C. a anunţat că nu s-a putut învoi de la locul de muncă, în data de 10 februarie 2016, de comun acord întrevederea a fost reprogramată la data de 02 martie 2016, dată la care de asemenea S.C. nu s-a prezentat.

În data de 03 martie 2016 serviciul de probaţiune a încercat contactarea la telefon a persoanei supravegheate, pentru că aceasta nu a răspuns apelurilor repetate, a fost contactată mama persoanei supravegheate, care a arătat că fiul său este plecat de aproximativ trei luni în Bucureşti, la o adresă pe care nu o cunoaşte, ştie doar că lucrează în construcţii. În aceeaşi zi am reuşit contactarea telefonică a persoanei supravegheate, i-am propus reprogramarea întrevederii din data de 10 februarie 2016 în data de 04 martie 2016, S.C. a arătat însă că nu se poate învoi de la locul de muncă şi va veni la următoarea întrevedere stabilită conform planului de supraveghere, respectiv 13 aprilie 2016, dată la care din nou nu s-a prezentat. Conform reprogramării din data de 12 aprilie 2016, S.C. urma să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Teleorman la data de 22 aprilie 2016, cu documente justificative privind lipsa de la întrevederile anterioare, dar nu s-a prezentat. Totodată, el nu a anunţat efectuarea unei deplasări mai mari de 8 zile, nu a comunicat şi nu a justificat schimbarea locului de muncă şi nu a comunicat informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă, fără a avea motive obiective.

Apreciind că persoana supravegheată S.C. nu a avut o bună colaborare cu serviciul de probaţiune şi nu a respectat, cu rea - credinţă, măsurile de supraveghere de a se prezenta, la datele fixate, în sediul serviciului de probaţiune, de a anunţa schimbarea locului de muncă şi a mijloacelor de întreţinere, s-a propus revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi dispunerea executării pedepsei în penitenciar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 98/03.06.2014 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul penal …./207/2014, s-au dispus următoarele referitor la persoana supravegheată S.C.:

„În baza art. 217 al. 1 şi 4 din vechiul C.p., cu aplicarea art. 5 din N.C.p., art. 375 din N.C.p.p. raportat la art. 396 al. 10 din N.C.p.p. cu aplicarea art. 13 din N.C.p.p. condamnă pe inculpatul S.C., fiul lui Mihai şi Doina, născut la data de 17.08.1992, în mun. Roşiorii de Vede, jud. Teleorman, domiciliat în mun. Roşiorii de Vede, str. …, nr. .., bl. …., sc. A, ap. 15, jud. Teleorman şi ffl. în com. …, sat …., jud. Olt, CNP ……….., studii 10 clase, cetăţenie română, necăsătorit, stagiu militar nesatisfăcut, fără ocupaţie, cu antecedente penale, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 865 din vechiul C.p., anulează beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 306/21.11.2012 de Judecătoria Caracal în ds. nr. ……/207/2012.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 306/21.11.2012 de Judecătoria Caracal în dosarul nr. ……./207/2012, în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor:

- pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. - de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a, g şi i din vechiul C.p. cu aplicarea art. 3201 din vechiul C.p.p., pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a, g şi i din vechiul C.p. cu aplicarea art. 3201 din vechiul C.p.p., - pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a din vechiul C.p. cu aplicarea art. 3201 din vechiul C.p.p.

În baza art. 36 al. 1 din vechiul C.p. raportat la art. 33 lit. a şi la art. 34 al. 1 lit. b din vechiul C.p. contopeşte pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin prezenta hotărâre cu pedepsele de: 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a, g şi i din vechiul C.p. cu aplicarea art. 3201 din vechiul C.p.p., 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a, g şi i din vechiul C.p. cu aplicarea art. 3201 din vechiul C.p.p. şi 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a din vechiul C.p. cu aplicarea art. 3201 din vechiul C.p.p. aplicată acestuia prin sentinţa penală nr. 306/21.11.2012 de Judecătoria Caracal, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 861  din vechiul C.p., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 ani şi 6 luni închisoare ce constituie termen de încercare pentru condamnat, compus din intervalul de timp de 2 ani şi durata pedepsei aplicate, conform art. 862 din vechiul C.p.

În baza art. 71 al. 2 din vechiul C.p., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza a II a şi lit. b C.p., pe durata executării pedepsei, din momentul în care pedeapsa a rămas definitivă şi până la terminarea executării acesteia.

În baza art. 863 din vechiul C.p., condamnatul pe durata termenului de încercare trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman, la datele fixate de către acesta;

- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

În baza art. 71 al. 5 din vechiul C.p., suspendă executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare mai sus menţionat.

În baza art. 359 al. 1 din vechiul C.p.p., se atrage atenţia inculpaţilor asupra disp. art. 864 al. 1 şi 2 din vechiul C.p., privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 19, 20, 25 şi 397 din N.C.p.p., raportat la art. 1357 şi 1370 din C.civ., instanţa admite cererea părţii civile M. A. şi obligă în solidar pe inculpaţii B. G. R. şi S.C., la plata  către aceasta a sumei de 2.000 lei, reprezentând despăgubiri civile.

În temeiul art. 274 al. 1 N.C.p.p., obligă pe fiecare dintre inculpaţi la plata către stat a sumei de 300 lei cheltuieli judiciare, iar suma de 400 lei, reprezentând onorarii apărători din oficiu - avansate din fondurile Ministerului Justiţei -, rămâne în sarcina statului.”

Se reţine că prin sentinţa penală nr. 98/03.06.2014, pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul penal …../207/2014, inculpatul S.C. a fost condamnat la 2 ani si 6 luni  închisoare pentru  săvârşirea infracţiunilor de furt calificat si distrugere, cu suspendarea executării pedepsei închisorii pe un termen de încercare de 4 ani si 6 luni, fiind precizate in dispozitivul sentinţei măsurile de supraveghere pe care acesta era obligat să le respecte pe durata termenului de încercare.

Condamnatul s-a prezentat prima oară la Serviciul de Probaţiune Ilfov la data de 22/09/2014, deşi fusese convocat pentru data de 19.09.2016, când a luat la cunoştinţă de măsurile de supraveghere, precum şi consecinţele respectării şi nerespectării acestora, aspecte precizate în procesul verbal semnat, explicat şi primit în copie de acesta.

În perioada septembrie 2014- septembrie 2015 condamnatul S.C. s-a prezentat la Serviciul de Probaţiune Ilfov, fără a respecta datele fixate şi fără a se prezenta la fiecare dată stabilită în planul de supraveghere, fără a prezenta documente justificative.

Acesta a primit un avertisment scris la data de 18.11.2014 (fila 91), comunicat la data de 26.11.2014. La data de 05.12.2014 a primit un avertisment verbal pentru încălcarea măsurilor de supraveghere, întrucât nu se prezentase la întrevederea din 27.11.2014.

 În continuare, a fost convocat pentru data de 05/12/2014, data la care nu s-a prezentat şi i s-a  comunicat anexa nr. 5345/SP/C/05/12/2014 la planul de supraveghere stabilindu-se patru întrevederi, la care nu s-a prezentat astfel, că la data de 08.03.2015 a primit al doilea avertisment scris (fila 92). De asemenea, în perioada iunie 2014-august 2014 persoana supravegheată S.C. nu s-a prezentat la Serviciul de Probaţiune Ilfov.

Ca urmare a schimbării domiciliului său, anunţată la data de 03 septembrie 2015, dosarul acestuia a fost transferat la Serviciul Probaţiune Teleorman şi a fost convocat la acest serviciu la data de 26 octombrie 2015.

Deşi nu s-a prezentat la data fixată, acesta s-a prezentat a doua zi pe 27.10.2015, când i-a fost comunicată anexa nr. 1 la planul de supraveghere privind data, locul şi frecvenţa întrevederilor dintre consilierul de probaţiune şi persoana condamnată pe perioada supravegherii (filele 65-66).

Din adresa nr. 6951/28.09.2016 (fila 57) emisă de Serviciul Probaţiune Teleorman rezultă că din data de 27.10.2015, persoana supravegheată S.C. nu s-a mai prezentat la întrevederile stabilite conform anexei la planul de supraveghere, aspect fiind evidenţiat şi în  fişele de monitorizare cu consemnarea întrevederilor şi a convorbirilor telefonice cu persoana supravegheată (filele 61-64).

În cursul judecăţii, persoana supravegheată S.C. s-a prezentat în faţa instanţei la termenul din 04.10.2016 şi a precizat că în prezent locuieşte  în com. …., sat …., jud. Olt şi are loc de muncă, dar urmează să se mute la domiciliul din com. …, str. ……., nr. 3, jud. Ilfov. A mai arătat a luat legătura cu Serviciul de Probaţiune Teleorman , unde are fixat termen de întâlnire la data de 10.10.2016.

Ulterior acestui termen, Serviciul Probaţiune Teleorman a comunicat instanţei adresa nr. 7305/17.10.2016 (fila 87), din care rezultă că deşi persoana supravegheată a luat legătura cu serviciul la începutul lunii octombrie 2016 şi i s-a comunicat data întrevederii la 12.10.2016, persoana supravegheată nu s-a prezentat nici la această întrevedere.

Instanţa reţine că de-a lungul termenului de încercare, condamnatul nu a făcut dovezi care să justifice  nerespectarea măsurilor de supraveghere dispuse prin sentinţa penală nr. 98/03.06.2014, pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul penal …./207/2014,  iar din atitudinea pe care a avut-o rezultă cu certitudine reaua credinţă  a acestuia.

Aceasta a tratat cu superficialitate procesul de supraveghere, încălcând cu rea-credinţă şi în mod repetat măsura privind prezentarea la Serviciul Probaţiune Teleorman la datele fixate de către acesta, nu a comunicat si nu a justificat schimbarea locului de muncă şi nu a comunicat informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

În baza considerentelor expuse, instanţa urmează să admită  sesizarea Serviciului de Probaţiune Teleorman şi să dispună revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere, privind executarea pedepsei de  2 ani si 6 luni  închisoare, condamnatul urmând să execute această pedeapsă în regim de detenţie.

Va menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale sus menţionate.

În temeiul art. 275 alin.3 C.p.p., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Postat 22.11.2016