Servituti

Sentinţă civilă 5458 din 02.11.2009


Servituti

Data publicare portal: 09.12.2011

Respinge actiunea formulată de reclamant M.M. în contradictoriu cu pârâţii M.D.  şi M.I.

Respinge cererea reclamantului privind obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata ca neintemeiata.

Se ia act ca paratul M.I. nu solicita cheltuieli de judecata.

Cu apel in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 02.11.2009.

Deliberand asupra cauzei civile de fata, instanta constata urmatoarele:

Prin cererea formulata la data de 04.12.2008 si inregistrata  pe rolul instantei sub nr. 10065/311/2008  reclamantul M.M. a solicitat instantei de judecata, in contradictoriu cu paratul M.D., constituirea servitutii de trecere pe terenul proprietatea paratului, situat in sola 1 parcela 52 in intravilanul comunei C. la terenul proprietatea reclamantului in suprafata de 1700 m.p., teren arabil situat in sola 1 parcela 54 si la terenul in suprafata de 2150 m.p. situat in sola 62 parcela 1168/34, precum si cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, reclamantul arata ca, in urma partajului solutionat prin buna-invoiala prin sentinta nr. 2812/14.05.2007, i-a fost atribuita suprafata de 788 m.p. teren curti constructii situat in sola 1 parcela 48 si suprafata de 1700 m.p. teren arabil situat in sola 1 parcela 54. Paratul este proprietarul suprafetei de 789 m.p. teren curti constructii situate in sola 1 parcela 52, teren care este fond aservit, deoarece numai pe terenul proprietatea paratului are reclamantul posibilitatea sa ajunga la terenul proprietatea sa in suprafata de 1700.mp., teren care prezinta caracteristicile unui loc infundat. Mai precizeaza reclamantul ca aceasta situatie s-a creat in urma atribuirii loturilor prin partajul judiciar, fara culpa sa. Autorul partilor a creat o ulita de trecere pe terenul proprietatea reclamantului situat in sola 1 parcela 48, ulita de trecere care deserveste gospodaria paratului in parcela 50 in suprafata de 62 m.p.

In drept cererea s-a intemeiat pe dispozitiile art. 616 C.civ.

In temeiul art. 112 alin. 2 C.p.c reclamatul a anexat la cererea sa urmatoarele inscrisuri, in copie xerox: sentinta civila nr. 2812/14.05.2007 a Judecatoriei Slatina pronuntata in dosarul nr. 2474/311/2007, titlul de proprietate nr. 7827/1 emis de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor pe numele M.C.I.

Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru in valoare de 19 lei si timbru judiciar in valoare de 0,15 lei.

Paratul legal citat a depus la dosar intampinare la data de 20.02.2009 solicitand instantei de judecata respingerea actiunii, invocand in motivarea intampinarii, in esenta, ca terenul arabil situat in sola 1 parcela 54 in suprafata de 1700 m.p. detinut de reclamant nu este loc infundat, din vecinatatile mentionate in titlul de proprietate rezulta ca terenul are iesire la drumul public si, in consecinta, nu este loc infundat. Totodata , paratul a invocat si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive deoarece , in baza unei hotarari judecatoresti care tine loc de act de vanzare-cumparare, terenul nu mai este proprietatea paratului.

Intampinarea nu a fost motivata in drept.

La intampinare paratul a anexat, in copie xerox, sentinta civila nr. 3563/29.05.2008 a Judecatoriei Slatina pronuntata in dosarul nr. 3394/311/2008, sentinta civila prin care a fost admisa actiunea formulata de numitul M. I. si constata intervenita vanzarea-cumpararea intre numitul M. I., in calitate de cumparator si numita M. F. si paratul M.D., in calitate de vanzatori a unor imobile casa si suprafete de teren, intre acestea figurand si suprafata de 789 m.p. teren curti-constructii situate in sola 1 parcela 52, suprafata pe care reclamantul solicita constituirea servitutii de trecere.

Prin incheierea de sedinta din data de 23.02.2009, in raport cu sentinta civila nr. 3563/29.05.2008 a Judecatoriei Slatina, a fost introdus in cauza in calitate de parat M.I., fiul paratului M.D. Totodata reclamantul a solicita si instanta a incuviintat proba cu expertiza tehnica in specialitatea topografie-cadastru stabilind onorariul de expert la suma de 400 lei si desemnand-o expert pe doamna expert M.E., stabilind obiectivele expetizei: sa se identifice daca terenul reclamantului este loc infundat, care sunt posibilitatile reale de a se ajunge la acest teren, varianta economica pentru ambele parti, cum ar prejudicia pe parat si daca alte posibilitati de a se ajunge la terenul reclamantului sunt anevoioase si ce presupune acest lucru. Instanta a prorogat discutia asupra probei cu cercetare la fata locului solicitata de paratul M.I.

La data de 07.04.2009 a fost depus la dosar raportul de expertiza tehnica intocmit in cauza de expertul tehnic M.E.

Partile au formulat obiectiuni la raportul de expertiza tehnica, obiectiuni depuse de reclamant la dosar la data de 05.05.2009 si de paratul M.I. in sedinta din data de 11.05.2009.

In sedinta publica din 01.06.2009 instanta a admis obiectiunile partilor dispunand efectuarea unui supliment la raportul de expertiza tehnica, instanta apreciind ca se impune si efectuarea unei cercetari la fata locului, pentru lamurirea situatiei de fapt si stabilind termen pentru cercetarea la fata locului la data de 02.07.2009.

In conformitate cu dispozitiile art. 216 alin. 2 C.p.c. a fost incheiat proces-verbal de cercetare la fata locului (fila 51 dosar), la data de 21.08.2009 fiind depus la dosar si raspunsul expertului la obiectiunile formulate la raportul de expertiza.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine:

La data de 04.12.2008 reclamantul M.M. a solicitat instantei de judecata, in contradictoriu cu paratul M.D., constituirea servitutii de trecere pe terenul proprietatea paratului, situat in sola 1 parcela 52 in intravilanul comunei C., la terenul proprietatea reclamantului in suprafata de 1700 m.p., teren arabil situat in sola 1 parcela 54 si la terenul in suprafata de 2150 m.p. situat in sola 62 parcela 1168/34.

Prin sentinta civila nr. 3563/29.05.2008 a Judecatoriei Slatina pronuntata in dosarul nr. 3394/311/2008 s-a constatat intervenita vanzarea-cumpararea intre pâratul M.I., in calitate de cumparator si numita M.F. si paratul M.D., in calitate de vanzatori a unor imobile casa si suprafete de teren, intre acestea figurand si suprafata de 789 m.p. teren curti-constructii situata in sola 1 parcela 52, suprafata pe care reclamantul solicita constituirea servitutii de trecere, astfel incat este justificata introducerea in cauza a numitului M.I. in calitate de parat, avand in vedere transferul dreptului de proprietate.

Prin coroborarea probelor administrate in cauza, respectiv proba cu inscrisuri, proba cu expertiza tehnica si cercetarea la fata locului, instanta retine urmatoarele: in sentinta civila nr. 2812/14.05.2007 suprafata de 1700 m.p. teren arabil situata in sola 1 parcela 54 se invecineaza in partea de E  cu suprafata de 2150 m.p. teren extravilan situată in sola 62 pacela 1168/34, teren proprietatea reclamantului care are iesire in partea de E la DE 1132

( fila 7 dosar). In concluziile raportului de expertiza se mentioneaza de catre expert ca “ eventualul acces al reclamantului de la drumul public Dc 715 la terenul intravilan in suprafata de 1700 m.p. situat in sola 1 parcela 54 prin utilizarea Drumului Pristol  si a drumului de exploatare De 1132 impune parcurgerea unei distante de 601 m pe un traseu greu accesibil in timpul conditiilor atmosferice nefavorabile (ploi, zapezi, inghet) si inca 200 de m pe terenul extravilan de 2150 m.p. situat in sola 62, parcela 1168/34, unde va fi necesara amenajarea unui drum de acces in lungime de 200 m, pornind de la drumul de exploatare De 1132 si pana la terenul intravilan de 1700 m.p.

( filele 29-30 dosar) ”.

In procesul verbal incheiat cu ocazia efectuarii cercetarii la fata locului se retine de catre instanta atat situatia de fapt cu privire la terenurile proprietatea reclamantului, ca la capatul dinspre est se afla un drum de exploatare, cat si sustinerile partilor prezente, ca acest drum ajunge in Drumul Pristol care iese in soseaua DJ 715 si ca acesta este drumul folosit de majoritatea persoanelor care au terenuri de o parte si de alta, cu exceptia persoanelor care au acces direct prin gradini. Reclamantul personal a mentionat ca, in situatia in care nu se constituie servitute de trecere, va trebui sa ocoleasca aproximativ 1,5 km pentru a-si expoata terenul ( fila 51 dosar).

Art. 616 C.civ prevede “ Proprietarul al cărui loc este infundat, care nu are nici o iesire la calea publica, poate reclama o trecere pe locul vecinului sau pentru exploatarea fondului, cu indatorire de a-l despagubi in proportie cu pagubele ce s-ar putea ocaziona”.

Practica judiciara, in decizia de speta a Curtii Supreme de Justitie nr. 2275/1991 a avut in vedere in intelesul notiunii de loc infundat

“imposibilitatea absoluta de a iesi la calea publica, precum si cazurile in care iesirea la calea publica ar prezenta inconveniente grave sau ar fi periculoasa. Dimpotriva, ori de cate ori locul are iesire la calea publica pe un drum care in anumite imprejurari este impracticabil, dar care poate deveni practicabil cu oarecare cheltuieli, art. 616 C. civ nu-si gaseste aplicarea.”

In cauza, avand in vedere categoria de folosinta a terenului proprietatea reclamantului, considerat de reclamant fond dominant, respectiv categoria “arabil” si iesirea la drumul de exploatare De 1132 din partea de est, instanta considera ca acesta nu prezinta caracteristicile unui loc infundat, care sa impuna constituirea unei servituti de trecere. Faptul ca drumul de acces la teren este de 1,5 km si  traseul este greu accesibil in timpul conditiilor atmosferice nefavorabile nu justifica constituirea unei servituti de trecere, terenul avand categoria arabil, necesitand exploatare in perioade limitate din an si in timpul conditiilor atmosferice favorabile. Instanta retine si sustinerile ambelor parti, consemnate in procesul verbal de cercetare la fata locului, ca majoritatea persoanelor folosesc drumul de exploatare pentru a lucra terenurile din zona.

Din aceste considerente , instanta va respinge actiunea formulata de reclamant privind constituirea unei servituti de trecere pe terenul proprietatea paratului M.I. ca neintemeiata.

Domenii speta