Înregistrare tardivă a naşterii

Sentinţă civilă 2074 din 08.09.2010


Obiect: Înregistrare tardivă a naşterii

Sentinţa civilă nr. 2074/08.09.2010

Constată că prin cererea înregistrată la această instanţă reclamanţii C.C. şi C.S.V. au solicitat prin procurator C.V., înregistrarea  tardivă a naşterii copilului C.M.D., născut la xx.xx.2003 în Marea Britanie.

 În motivare au arătat că au emigrat ilegal în Marea Britanie cu nume false-I.V. şi E.V., ca cetăţeni ai Republicii Moldova, cu scopul de a munci şi a-şi întocmi documente legale de şedere. În anul 1999 s-au căsătorit la primăria comunei X., conform certificatului de căsătorie nr.7/1999 din xx.xx.1999. La xx.xx.2003 s-a născut din căsătoria lor copilul M.D., la A., în Marea Britanie, copilul fiind înregistrat cu numele părinţilor-V. însă s-a făcut menţiune pe certificatul copilului că părinţii acestuia sunt cunoscuţi şi sub numele de C.C. şi C.S.V..

La xx.xx.2009 reclamanţii au arătat că au solicitat transcrierea actului de naştere al copilului însă s-a refuzat transcrierea potrivit adresei primite de la Consiliul judeţean Neamţ prin care li se aducea la cunoştinţă următoarele: privind modul de soluţionare a cererii de transcriere a certificatului de naştere, emis de autorităţile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, al numitului V. M.D., din analiza documentelor transmise precum şi a celor primite ca urmare a corespondenţei purtate cu Ambasada României la Londra, s-a constatat că, la data naşterii minorului, părinţii acestuia deţineau documente pe numele V. I. şi V. E..

Pentru clarificarea situaţiei, întrucât în traducerea certificatului de naştere se precizează că numele părinţilor se vor citi I. V. şi E. V., în loc de C.C. şi C.V.S., se impune ca părinţii minorului să prezinte documentele prin care aceştia şi-au schimbat numele de familie şi prenumele, având în vedere că menţiunile cu privire la nume poartă data de 28.08.2009.

În situaţia în care părinţii minorului nu pot face dovada schimbării numelui se va proceda la înregistrarea tardivă a acestuia, conform prevederilor art.32 alin. (1) din Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată.

În dovedire reclamanţii au depus la dosar copii după certificatele lor de stare civilă, cărţi de identitate, certificatul de naştere al copilului, traducerea acestuia, adresele primite de la autorităţile din România privind transcrierea actului de naştere al minorului, decizia de schimbare de nume pentru minor din xx.xx.2010.

În drept s-au invocat prevederile art.21 din Legea 119/1996, art.23 din decretul nr. 31/1954.

Primăria comunei X. a comunicat instanţei pe larg situaţia reclamanţilor, motivele pentru care nu s-a procedat la transcrierea actului copilului, reţinând în esenţă că autorităţile din Marea Britanie au omis să  facă şi menţiunea cu privire la numele copilului-C., în loc de V..

În  vederea soluţionării cererii de faţă, instanţa a solicitat Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor să facă verificări pentru stabilirea identităţii copilului şi a solicitat ca reclamanţii să se prezinte cu copilul la Laboratorul de Medicină Legală pentru a cere avizul medicului legist cu privire la vârsta şi sexul copilului al cărei act de naştere se cere a fi întocmit.

Cu adresa nr.xxxx/26 08 2010 d Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor a comunicat instanţei că reclamanţii figurează în evidenţele acestui serviciu cu următoarele date: C.C., CNP-1xxxxxxxxxxx, cu domiciliul în satul Z. comuna X. judeţul Neamţ, posesor al C.I. nr.3xxxxx din xx.xx.2007 eliberată de S.P.C.L.E.P., iar C.S.V., (fostă S.) CNP.2yyyyyyyyyyyy, cu domiciliul în satul Z. comuna X. judeţul Neamţ, posesor al C.I. nr.xxxxx din xx.xx.1999 eliberată de Poliţie.

Fiul acestora, C.M.D., născut la xx.xx.2003 nu figurează în baza de date.

Procuratoarea reclamanţilor nu s-a prezentat cu copilul la Laboratorul de Medicină Legală cu motivarea că minorul este cu părinţii lui în Marea Britanie şi nu poate călători în ţară tocmai pentru că nu are act de naştere valabil.

Analizând probele dosarului constată că acţiunea reclamanţilor este întemeiată urmând a o admite în baza art.21 din legea 119/1996 şi se va dispune înregistrarea tardivă a naşterii copilului în registrul de naşteri de la Primăria comunei X. judeţul Neamţ.

Se reţine că reclamanţii C.C. şi logodnica sa, S.S.V. au emigrat ilegal în Marea Britanie sub nume fals, I. şi E.V., ca cetăţeni din Republica Moldova. În anul 1999 cei doi s-au căsătorit în ţară, potrivit certificatului de căsătorie eliberat de Primăria comunei X. care atestă căsătoria lor, înregistrată sub nr.7 din registrul de stare civilă a comunei.

La xx.xx.2003, din căsătoria lor, s-a născut copilul  M.D., înregistrat sub numele de V., potrivit actelor de stare civilă  deţinute de părinţi însă în subsolul actului de naştere al copilului se face menţiunea că părinţii sunt cunoscuţi şi sub numele de C..

În ţară s-a refuzat transcrierea actului de naştere întocmit în străinătate  deoarece numele acestuia nu corespundea cu cel al părinţilor înscrişi în actul de naştere al copilului.

Având în vedere acestea, faptul că s-a înregistrat naşterea copilului în străinătate însă cu date nereale privind numele, declaraţia dată de reclamanţi că renunţă definitiv la numele I. şi  E.V., constată că se poate dispune înregistrarea tardivă a naşterii copilului, cu numele real al părinţilor săi - C., potrivit textului de lege enunţat.