Raporturi dintre autoritățile publice locale și societatea locală de transport public local. Condiții legale pentru plata subvențiilor pentru abonamentele acordate cu titlu gratuit persoanelor beneficiare ale Decretului lege nr. 118/1990. Principiul auton

Hotărâre 362 din 10.06.2020


Dreptul de a călători gratuit cu mijloacele de transport în comun în mediul urban, după stabilirea sa prin decizia agenției județene de protecție și inspecție socială, se aduce la îndeplinire prin decontarea contravalorii abonamentelor din bugetul autorității publice locale, care este acționar în cadrul societății prestatoare a serviciului public de transport călători. Această chestiune are o reglementare expresă, potrivit art. 8 alin. 2 lit. b din Decretul lege nr. 118/1990 și se aplică și situației de fapt deduse judecății, deoarece norma legală precitată nu poate fi interpretată restrictiv, în sensul decontării contravalorii abonamentelor exclusiv din bugetul autorității publice locale doar în cazul serviciului urban de transport persoane prestat de societăți cu capital privat. Norma legală precitată se interpretează în sensul decontării serviciilor de transport asigurate beneficiarilor Decretului lege nr. 118/1990 exclusiv de la bugetele autorităților publice locale, indiferent de natura capitalului ce stă la baza constituirii societăților de transport.

Atât timp cât hotărârile consiliului local referitoare la aprobarea contractului de concesiune și a actelor adiționale ulterioare nu au fost anulate și au produs efecte valabile între părți, inclusiv din perspectiva obligațiilor contractuale asumate (art. 13 lit. h din contractul de concesiune) există obligația de decontare de către pârâții-intimați a contravalorii abonamentelor de călătorie acordate cu titlu  gratuit de societatea recurentă persoanelor beneficiare ale Decretului lege nr. 118/1990.