Penal - infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - stopaj la sursă

Hotărâre 1314 din 30.11.2010


Prin rechizitoriul din 16.09.2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Mureş – în Dosarul nr. 4800/P/2008 – s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatei PA pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 6 din legea 241/2005 cu reţinerea art. 41 alin. 2 Cod Penal.

S-a reţinut în cuprinsul rechizitoriului că inculpata, în calitatea sa de administrator al societăţii comerciale Dodiconf SRL Târgu-Mureş a reţinut, în perioada 25.10.2007- 25.06.2008 obligaţiile fiscale ce se constituie prin reţinere la sursă – în cuantum de 38.813 lei, dar nu le-a virat către destinaţiile legale în termenul legal de 30 de zile de la scadenţă.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele probe: nota nr. 990/10.07.2008 a ANAF – DGFP Mureş (f. 6-7), copia fişei de cazier judiciar a inculpatei (f. 11), declaraţia învinuitei (f. 13-14), declaraţia făptuitoarei (f. 15-16), lista administratorilor şi asociaţilor societăţii (f. 17-18), lista angajaţilor societăţii (f. 19-20), balanţa analitică din luna decembrie 2007 (f. 21-26), balanţa de verificare pe luna iunie 2008 (f. 27-28), fişa sintetică totală (f. 35-87), adresa nr. 882/11.09.2008  a Municipiului Târgu-Mureş – Direcţia Economică (f.88).

În cursul cercetării judecătoreşti s-a procedat, în temeiul art. 323 Cod Procedura Penală, la audierea inculpatei a cărei declaraţie s-a ataşat la dosarul cauzei (f. 108).

Analizând actele şi lucrările de la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Inculpata PA a îndeplinit în perioada 30.05.2005, funcţia de administrator al societăţii comerciale S.C. Dodiconf S.R.L. Târgu-Mureş astfel cum rezultă din lista administratorilor societăţii (f.17).

La data de 10.07.2008 s-a constatat de către organele fiscale, în urma verificării şi consultării documentelor aparţinând societăţii comerciale, precum şi din analiza fişei sintetice, că în perioada 25.10.2007- 25.06.2008, deşi contribuţiile au fost reţinute la momentul achitării obligaţiilor salariale, nu s-a îndeplinit obligaţia legală în ceea ce priveşte virarea acestor sume către bugetul consolidat al statului, în termen de 30 de zile de la reţinere. S-a procedat la sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Mureş cu privire la săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 6 din Legea 241/2005 în formă continuată.

S-a precizat în cuprinsul sesizării penale că obligaţiile fiscale sunt în cuantum total de50.491 lei (f. 6-7 dos.urm.pen.).

Audiat fiind în cursul urmăririi penale, inculpatul a arătat că în perioada supusă inspecţiei fiscale, respectiv octombrie 2007 – iunie 2008 sumele ce se constituie prin stopaj la sursă au fost reţinute în momentul achitării obligaţiilor salariale, dar acestea nu au fost virate către bugetele statului în termenul prevăzut de lege, precizând că acest lucru s-a datorat situaţiei financiare dificile prin care a trecut societatea.

Şi în cursul cercetării judecătoreşti inculpata a arătat că societatea comercială a intrat în insolvenţă şi că toate documentele societăţii, facturierul şi ştampila acesteia au fost predate lichidatorului judiciar. A mai arătat că până la acest moment creditase societatea cu suma de 120.000 lei ron – sumă pe care la rândul său o împrumutase şi care urma să fie folosită pentru achitarea obligaţiilor restante către bugetul de stat. Inculpata şi-a arătat disponibilitatea de a achita obligaţiile restante către bugetul consolidat al statului.

Având în vedere starea de fapt reţinută, instanţa constată că fapta pentru care inculpata PA a fost trimisă în judecată există şi a fost săvârşită de aceasta cu vinovăţie sub forma intenţiei.

În drept, fapta inculpatei PA care, în mod repetat, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 25.10.2007- 25.06.2008, a reţinut sumele datorate bugetului de stat (impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă) şi nu le-a virat către bugetul de stat în termenul prevăzut de lege, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 6 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

La stabilirea şi individualizarea pedepsei, instanţa va ţine seama de criteriile prevăzute de art. 72 Cod Penal şi anume: limitele de pedeapsă fixate de lege, gradul de pericol social al faptei, determinat de numărul actelor materiale cuprinse pe o perioadă de aproape 1 an  şi persoana inculpatei.

Din fişa de cazier judiciar a inculpatei, rezultă că acesta nu este cunoscută cu antecedente penale.

De asemenea, instanţa constată că a avut o atitudine sinceră în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, recunoscând comiterea faptei, motiv pentru care va reţine în favoarea inculpatei circumstanţele atenuante prevăzute de art. 74 alin. 1 lit. a şi c Cod penal şi va face aplicarea prevederilor art. 76 alin. 1 lit. e Cod penal, coborând pedeapsa ce o va aplica sub minimul special prevăzut de lege.

În consecinţă, instanţa va aplica inculpatei pedeapsa de 10 luni închisoare, coborând sub minimul special prevăzut de lege.

Având în vedere cele arătate cu privire la persoana inculpatei, instanţa apreciază că scopul educativ şi preventiv al pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia, şi în consecinţă, fiind îndeplinite şi celelalte condiţii prevăzute de art. 81 Cod penal va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 2 ani şi 10 luni, calculat conform art. 82 Cod penal.

Instanţa va atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea suspendării condiţionate în cazul săvârşirii de noi infracţiuni.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa constată că Ministerul Finanţelor Publice – ANAF, prin DGFP Mureş s-a constituit parte civilă în cauză, solicitând obligarea inculpatei la plata sumei de 50.491 lei,  reprezentând prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului.

În probaţiune, partea civilă a invocat Nota de constatare nr. 990/10.07.2008 întocmită cu ocazia verificărilor efectuate la S.C. Dodiconf S.R.L.

Cu privire la acţiunea civilă formulată, instanţa constată că, prin faptul că inculpata – în calitate de administrator al S.C. Dodiconf S.R.L. a reţinut sumele reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi, contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi, contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi a cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului în sumă totală de 50.491 lei ron.

Ca urmare, instanţa va admite acţiunea civilă formulată şi va obliga inculpata la plata sumei de 50.491 lei – reprezentând debit principal constituit din sumele reprezentând impozit şi contribuţii cu reţinere la sursă.

În temeiul art. 191 alin. 1 Cod procedură penală, instanţa va obliga inculpata la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cauză