Civil - anulare act

Hotărâre 7170 din 21.07.2010


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 21.04.2003, sub nr. 3041/2003, reclamanta GKK a chemat în judecată pe pârâţii: AD şi AI solicitând  instanţei, ca prin hotărârea ce va pronunţa, să dispună anularea contractului de întreţinere încheiat între tatăl său şi pârâţi, la data de 13.03.2003, şi autentificat de către BNP Holbach Stefan sub nr. 457/2003, pentru neîndeplinirea de către pârâţi a obligaţiilor contractuale.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că este unica moştenitoare în calitate de fiică a tatălui său, iar pârâţii l-au obligat pe acesta să încheie un contract de întreţinere prin care s-au obligat să-i dea întreţinerea necesară în schimbul apartamentului. În aceste condiţii manifestarea voinţei tatălui său a fost determinată de ameninţarea pârâţilor că-l vor lăsa fără îngrijire, ceea ce dată fiind vârsta şi bolile sale a fost de natură a-i smulge consimţământul.

Ulterior, reclamanta şi-a completat cererea în sensul că a solicitat obligarea pârâţilor să-i predea în posesie toate bunurile mobile rămase după defunctul său tată, inventarierea acestora şi punerea sub sechestru până la clarificarea situaţiei.

La un termen ulterior, reclamanta şi-a precizat cererea arătând că solicită în principal anularea  contractului de întreţinere întrucât acesta a fost încheiat de către tatăl său cu vicierea consimţământului prin violenţă, iar în subsidiar rezoluţiunea contractului de întreţinere pentru neexecutarea obligaţiilor pe care pârâţii şi le-au asumat prin contract,  cu efectuarea cuvenitelor menţiuni în CF.

La o nouă precizare a acţiunii, reclamanta a reiterat doar petitul subsidiar privind rezoluţiunea contractului de întreţinere, însă în motivarea precizării a invocat aceleaşi aspecte legate de vicierea consimţământului tatălui său prin violenţă, iar cu privire la testament a arătat că solicită în principal constatarea nulităţii acestuia, iar în subsidiar reducţiunea testamentului în limita cotităţii disponibile, întrucât i s-a încălcat  rezerva succesorală.

Pârâţii au formulat întâmpinare prin care au solicitat  respingerea cererii ca neîntemeiată, au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei de a solicita rezoluţiunea contractului de întreţinere, iar faţă de precizările depuse ulterior de reclamantă s-au arătat de acord cu admiterea cererii de reducţiune, până la cotitatea disponibilă de ½ ce revine reclamantei.

În motivarea întâmpinării, pârâţii au arătat că reclamanta s-a dezinteresat complet de tatăl său, locuind de peste 10 ani în Ungaria, iar motivele invocate de aceasta sunt neîntemeiate, în sensul că nu au recurs la nici o constrângere sau ameninţare pentru a încheiat contractul şi şi-au îndeplinit obligaţiile pe care şi le asumaseră.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri,  fiind depuse la dosar: certificatul de deces al defunctului Kutasi Arpad, certificat de naştere şi căsătorie al acestuia,  testamentul nr. 456/11.03.2003, contract de întreţinere autentificat cu nr. 467/2003, extras CF, acte medicale, sentinţa civilă nr. 3067/03.06.2003 a Judecătoriei Tg.Mureş,  proces verbal de inventariere bunuri, chitanţe, alte acte. A fost administrată proba cu interogatoriul pârâţilor şi al reclamantei şi proba testimonială, fiind audiaţi martorii Chinezu Ana, Iosub Liliana, Dobos Ileana, Biro Csaba Gabor, Orban Verona, Cergely Stefan, ale căror declaraţii au fost consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei de a solicita rezilierea contractului de întreţinere, instanţa a respins-o faţă de împrejurarea că, acţiunea în rezoluţiunea contractului de întreţinere are caracter patrimonial iar dreptul de acţiune se transmite moştenitorilor, în cazul nostru , reclamantei.

S-a dispus conexarea la această cauză a dosarului nr 7844/2003, al Judecătoriei Tg Mureş, având ca obiect anularea testamentului autentificat sub nr. 456/11.03.2003 de BNP Holbach Ştefan prin care pârâţii au fost instituiţi legatari universali asupra întregii averi mobile şi imobile a defunctului, pentru vicierea consimţământului acestuia prin violenţă.

Prin sentinţa civilă nr. 7242 din 16.12.2004 a Judecătoriei Tg.Mureş, pronunţată în dosar nr. 3041/2003, al Judecătoriei Tg-Mureş, s-a  admis acţiunea privind reducţiunea testamentului autentificat sub nr. 456/11.03.2003 de către BNP Holbach Ştefan, formulată de reclamanta GKK, în contradictoriu cu pârâţii AD şi Ileana.

S-a dispus rectificarea testamentului în limita cotităţii disponibile de ½ din bunurile mobile care au făcut obiectul testamentului.

S-a constatat că reclamanta şi pârâţii sunt coproprietari cu cote de ½ asupra bunurilor enumerate în procesul verbal de inventariere întocmit de Biroul Executorilor Judecătoreşti Şoos –Pop în dosarul execuţional nr 308/2003 la data de 16.09.2003.

S-a respins cererea privind anularea contractului de întreţinere autentificat sub nr 467/11.03.2003 de către  BNP Holbach Ştefan, cererea privind anularea testamentului autentificat sub nr. 456/11.03.2003 de către BNP Holbach Ştefan şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei.

Prin decizia civilă nr. 20 din 19 ianuarie 2006, a Tribunalului Tg-Mureş pronunţată în dosar nr. 4239/2005 al Tribunalului Mureş s-a  admis apelul declarat de reclamanta GKK împotriva sentinţei civile nr. 7242 din 16.12.2004, pronunţată de Judecătoria Tg.Mureş, în dosar nr. 3041/2003, s-a desfiinţat hotărârea atacată şi s-a trimis cauza spre rejudecare.

Dosarul a fost înregistrat la această instanţă la data de 22.05.2006, sub nr. 5263/R/4301/2006, ( nr ecris 7418/320/2007) iar reclamanta GKK a depus la data de 28.09.2007, completare şi precizare la acţiune împotriva pârâţilor AD şi AI solicitând a se dispune:

- Obligarea pârâţilor să-i predea contravaloarea bunurilor mobile

rămase după defunctul său tată, Kutasi Arpad, încetat din viaţă la

data de 24.03.2003, cu ultimul domiciliu in Tg.Mures, str. N.

Balcescu, nr.58/28, jud. Mureş, pe care o apreciază la valoarea totală de

250.000.000 milioane lei vechi, 25.000 lei noi.

In subsidiar:

- Solicită reducţiunea testamentului autentificat cu nr. 456/11 martie 2003 la BNP Holbach Ştefan, în limita cotităţii disponibile, deoarece i s-a încălcat rezerva succesorala,

- A se stabili că bunurile rămase după decedat, se află în posesia pârâţilor, depozitate şi păstrate impropriu, aşa cum rezultă şi din procesul verbal de inventariere din 17.09.2003, întocmit de BEJ Soos-Pop, în dosar nr. 308/2003 şi declaraţiile martorilor,  sunt următoarele:

A.1 garnitura mobila de sufragerie de culoare natur din camera

mare a defunctului Kutasi Arpad in valoare de.6000

lei (60 mil. lei vechi)

Compusă din:

2 buc. Vitrine cu dulap; una vitrina mare si una mica

1 canapea cu lada pentru haine de pat

1 masa de sufragerie cu picioare curbate

6 scaune tapitate

1 măsuţă pentru televizor cu vitrina

B.1 garnitura de mobila de culoare închisă din camera mica a

defunctului Kutasi Arpad, în val. aproximativă de 2700 lei(27 mil. lei vechi)

Compusa din:

a)1 dulap de haine cu 2 uşi din lemn masiv 900 lei (9 mil. lei

vechi)

2 buc. fotolii 700 lei (7 mil. lei vechi)

1 măsuţă 400 lei (4 mii. lei vechi)

1 canapea 700 lei (7 mii. lei vechi)

Total: 2700 lei

C.1 garnitura mobila de bucătărie din bucătăria defunctului

Kutasi Arpad în val. aproximativa 1400 lei(14. mil. lei vechi)

compusa din:

1 dulap cu 2 uşi

1 dulap pentru vase

1 masa de bucătărie

4 scaune de bucătărie din lemn

D.Mobila pentru hol

Aflata in antreu in val. aprox. de 3000 lei(30 mil. lei vechi)

Compusa din:

1 cuier din fier forjat cu oglinda.

E.Bunuri de uz casnic

In val. aproximativa de 4100 lei (41 mil. lei

vechi)

Compuse din:

1 aragaz cu 4 ochiuri  600 lei

1 fier de călcat  150 lei

1 chiuveta de inox 120 lei

2 covoare persiane lucrate manual 1000 lei

2 cuverturi tip persan pentru canapea 300 lei

3 buc perdele ptr. Geamuri 150 lei

3 buc galerii pentru perdele 200 lei

h) 3 buc jaluzele ptr. Fereastra 150 lei

i)  3 seturi de cate 6 pahare de cristal pntru apa, vin, ţuica 800 lei

j) 1 serviciu de masa pentru 12 persoane 500 lei

k) tacâmuri de inox pt. 6 persoane 150 lei

Total: 4120 lei

F.Bunuri Electrocasnice

In val. aproximativa3400 lei

1 maşina de spălat haine "Albalux" cu centrifuga 200 lei

1 frigifer "Arctic" 700 lei

1 TV color "Goldstar" 500 lei

1 maşina de cusut "Ileana" 500 lei

1 candelabru cu ventilator 400 lei

1 ventilator de camera mare pe suport 60 lei

1 ceas de perete cu baterie 100 lei

h) 1 radio-casetofon 300 lei

i) 1 telefon cu butoane(Romtelecom) 100 lei

j) 1 aparat de fiert cafea 120 lei

k) 1 veioza pentru noptiera 200 lei

I) 1 aparat pentru prăjit pâine 100 lei

m) 1 candelabru cu 2 braţe 100 lei

n) 1 lampa in bucătărie 50 lei

Total: 3430 lei

G. Alte bunuri personale ale defunctului:

1 lănţişor de aur cu medalion 800 lei

1 inel de aur cu piatra neagra onix 700 lei

Articole de îmbrăcăminte a defunctului constând în costume, palton de piele, pantofi, cămăşi, chiloţi. Maieu, jerseu, şosete, batiste etc 1500 lei

Lenjerie de pat: perne, plapuma etc 1000 lei

Total: 4000 lei

- A se stabili că valoarea totala a bunurilor mobile a defunctului Kutasi Arpad, conform precizării de acţiune este de 24650 lei ( 246.500.000 lei vechi)

- A se stabili ca pârâţii, prin cererea depusă în dosarul nr. 3041/2003, data Tg.Mureş 06.09.2004, sunt de acord sa-i restituie toate bunurile trecute in procesul verbal datat 17.09.2003, deci recunosc ca bunurile defunctului se afla la ei de la decesul acestuia 29.03.2003, deci de peste 4 ani, care coroborat cu declaraţia martorilor, confirmă petitul reclamantei.

De asemenea,reclamanta a mai arătat că-şi menţine cererea cu privire la apartamentul în litigiu rămas tatăl său, cu cheltuieli de judecată.

La data de 26.03.2008,  pârâţii au formulat întâmpinare prin care au solicitat admiterea în parte a acţiunii reclamantei respectiv:

A se constata ca  reclamanta este moştenitoarea legală a defunctului Kutassi Arpad în calitate de fiică.

b.să se constate că masa succesorala după defunct se compune din

bunurile  trecute în procesul verbal încheiat la data de 16.09.2003, de către executorii judecătoreşti în baza sentinţei civile nr.3067/3.06.2003

c.admiterea cererii de reducţiune a testamentului 456/2003 până la cotitatea disponibilă

-respingerea celorlalte capete de cerere, cu cheltuieli de  judecata.

În motivarea întâmpinării, pârâţii recunosc că reclamanta este fiica defunctului Kutasi Arpad. Masa succesoarea după defunct rămasa la decesul acestuia se compune din totalitatea bunurilor mobile descrise în procesul verbal al executorilor judecătoreşti, care a fost făcut imediat după deces la cererea reclamantei.

Pârâţii mai arată că toate bunurile existente au fost inventariate, şi că este total nejus¬tificată cererea reclamantei privind alte bunuri decât cele descrise în procesul verbal şi că ei sunt de acord ca testamentul lor să fie redus la cotitatea disponibila respectiv la 1/2 din valoarea bunurilor arătate in procesul verbal.

De asemenea, pârâţii au mai arătat că sunt de acord cu cererea formulată de reclamantă în ordonanţa preşedinţiala prin care a cerut predarea bunurilor, dar nu sunt de acord să plătească aceste bunuri, având in vedere că bunurile sunt  foarte vechi şi nu au ce face cu ele, solicitând totodată respingerea celorlalte capete de cerere.

Reclamanta a depus la dosar completare şi precizare la acţiune prin care a solicitat să se constate:

1. că testamentul autentificat sub nr. 456/11 martie 2003 la BNP Holbach Ştefan a fost revocat parţial în mod tacit în privinţa apartamentului nr. 28, cu 2 camere si 5 dependinţe situat în municipiul Targu-Mures, str. Nicolae Balcescu nr.58 înscris în C.F. colectiv nr. 20047 Targu-Mures, C.F. individual 20047/XXVIII Targu-Mures cu nr. top. 4859/b/3/l/6/5/XXVIII de către testatorul KUTASI ARPAD, prin încheierea contractului de întreţinere autentificat sub nr. 467/11.03.2003 la BNP Holbach Ştefan;

2.să se dispună reducţiunea testamentului autentificat cu nr. 456/11  martie 2003 la BNP Holbach Ştefan, în limita cotităţii disponibile, deoarece i s-a încălcat rezerva succesorala;

3.să se constate ca reclamanta are calitatea de moştenitoare legala, ca fiică după defunctul KUTASI ARPAD ,încetat din viaţă la data de 24.03.2003,  cu ultimul domiciliul în Târgu-Mureş, str. Nicolae Bălcescu nr.58/28, jud. Mureş;

4.să se constate ca masa succesorala se compune din următoarele bunuri mobile rămase după defunct, care au valoarea totala de 24650 lei (246.500.000 lei vechi) şi care se află în posesia

pârâţilor,  depozitate  şi  păstrate  impropriu,  aşa cum  rezulta si  din procesul  verbal  de inventariere din 17.09.2003, întocmit de BEJ Soos-Pop, in dosar nr. 308/2003 şi declaraţiile martorilor care sunt următoarele:

A.1 garnitura mobila de sufragerie de culoare natur din camera mare a defunctului Kutasi Arpad în valoare de 6000 lei (60 mil lei vechi)

Compusa din:

2 buc. Vitrine cu dulap; una vitrina mare si una mica

1 canapea cu lada pentru haine de pat

1 masa de sufragerie cu picioare curbate

6 scaune tapitate

1 masuta pentru televizor cu vitrina

B.1 garnitura de mobila de culoare inchisa din camera mica a defunctului Kutasi Arpad, in val. aproximativa de 2700 lei(27 mil lei vechi)

Compusă din:

1 dulap de haine cu 2 usi din lemn masiv 900 lei (9 mil lei vechi)

2 buc. fotolii 700 lei (7 mil. lei vechi)

1 masuta 400 lei (4 mil. lei vechi)

1 canapea 700 lei (7 mil. lei vechi)

În total 2700 lei

C.1 garnitura mobila de bucătărie din bucătăria defunctului Kutasi Arpad in val. aproximativă 1400 lei(14. mil lei vechi)

compusa din:

1 dulap cu 2 usi

1 dulap pentru vase

1 masa de bucătărie

4 scaune de bucătărie din lemn

D.Mobila pentru hol

Aflata in antreu in val. aprox. de 3000 lei(30 mil lei vechi)

Compusa din:

1 cuier din fier forjat cu oglinda.

E.Bunuri de uz casnic

In val. Aproximativa de 4100 lei (41 mil lei vechi)

Compuse din:

1 aragaz cu 4 ochiuri 600 lei

1 fier de călcat 150 lei

1 chiuveta de inox 120 lei

2 covoare persiane lucrate manual 1000 lei

2 cuverturi tip persan pentru canapea 300 lei

1) 3 buc perdele ptr. Geamuri 150 lei

g) 3 buc galerii pentru perdele 200 lei

h) 3 buc jaluzele ptr. fereastra 150 lei

i) 3 seturi de cate 6 pahare de cristal pentru apa, vin, ţuica 800 lei

j) 1 serviciu de masa pentru 12 persoane 500 lei

k) tacâmuri de inox pt. 6 persoane 150 lei

Total: 4120 lei

F.Bunuri Electrocasnice

In val. aproximativa 3400 lei

a) 1 maşina de spălat haine "Albalux" cu centrifuga 200 lei

b)l frigifer "Arctic" 700 lei

c)l TV color "Goldstar" 500 lei

1 maşina de cusut "Ileana" 500 lei

1 candelabru cu ventilator 400 lei

1 ventilator de camera mare pe suport 60 lei

1 ceas de perete cu baterie 100 lei

h) 1 radio-casetofon 300 lei

i) 1 telefon cu butoane(Romtelecom) 100 lei

j) 1 aparat de fiert cafea 120 lei

k) 1 veioza pentru noptiera 200 lei

1) 1 aparat pentru prăjit pâine 100 lei

m) 1 candelabru cu 2 braţe 100 lei

n) 1 lampa in bucătărie 50 lei

Total: 3430 lei

G.Alte bunuri personale ale defunctului

1 lănţişor de aur cu medalion 800 lei

1 inel de aur cu piatra neagra onix 700 lei

Articole de îmbrăcăminte a defunctului constând în costume, palton de piele, pantofi, camasi, chiloţi. Maieu, jerseu, şosete, batiste etc 1500 lei

Lenjerie de pat: perne, plapuma etc 1000 lei

5. Să se dispună obligarea paraţilor să-i predea contravaloarea bunurilor mobile rămase după defunctul Kutasi Arpad, încetat din viaţă la data de 24.03.2003 pe care o aprecieză la valoarea totala de 246.500.000 milioane lei vechi, 24.650 lei noi.

6.A se stabili ca pârâţii, prin cererea depusă în dosarul nr. 3041/2003 data Tg.Mures 06.09.2004, sunt de acord să-i restituie toate bunurile trecute în procesul verbal datat 17.09.2003, deci au recunoscut că bunurile defunctului se afla la pârâţi de la decesul acestuia 29.03.2003, deci de peste 4 ani

7.A se dispune rezilierea contractului de întreţinere încheiat între Kutasi Arpad, tatăl reclamantei şi paraţii Abraham Dezideriu şi soţia Ileana, încheiat la data de 13.03.2003, autentificat la BNP Holbach Ştefan, contract de întreţinere nr. 467/11.03.2003, încheiere C.F. nr. 544142/13.03.2003, având ca obiect apartamentul nr. 28, cu 2 camere si 5 dependinţe situat in municipiul Targu-Mures, str. Nicolae Balcescu nr.58 înscris in C.F. colectiv nr. 20047 Targu-Mures, C.F. individual 20047/XXVIII Targu-Mures cu nr. top. 4859/b/3/l/6/5/XXVÎII, restabilirea situaţiei anterioare pentru neexecutarea obligaţiei contractuale, dispunând biroului de carte funciara, a face cuvenitele menţiuni conform sentinţei ce se va pronunţa, a se dispune anularea contractului de întreţinere menţionat anterior, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că este unica moştenitoare, în calitate de fiica a lui KUTASI ARPAD, încetat din viata la data de 24.03.2003, şi că, cu 11 zile înainte de deces, la data de 11. martie 2003, paraţii l-au obligat pe tatăl ei să încheie un testament şi un contract de întreţinere pentru bunurile sale în favoarea pârâţilor, testamentul a fost autentificat de notarul Holbach Ştefan la domiciliul pârâţilor în Sângeorgiu de Mureş, cu nr. 456/11.martie 2003, cu menţiunea ca după citirea actului a consimţit la autentificarea înscrisului, dar nu a putut semna din motive de boala. Este menţionat ca notarul s-a deplasat la ora 14.

In aceeaşi zi cu aceeaşi menţiune ca notarul Holbach Ştefan s-a deplasat la domiciliul numiţilor Abraham Dezideriu si soţia în Sangeorgiu de Mureş, s-a redactat si autentificat cu nr. 467/1l marte 2003, contractul de întreţinere a defunctului KUTASI ARPAD în calitate de întreţinut, care de asta data este asistat de Ujica Felicia în calitate de asistenta sociala, angajata la Primăria mun. Targu-Mures, contract care de asemenea nu a putut fi semnat de întreţinut, din motive de boala, astfel încât pe ambele acte este pusa amprenta degetului mare. Profitând de faptul ca tatăl reclamantei era bolnav, paraţii s-au angajat că îi vor da îngrijirea necesara în schimbul apartamentului. Tatăl reclamantei a ieşit singur de la spital in data de 26. feb. 2003 cu starea generala ameliorata, a plecat singur acasă cu un taxi si a aflat ca după câteva zile paraţii i-au spus acestuia ca nu se vor ocupa de el daca nu încheie urgent contract de întreţinere pentru apartamentul nr. 28 situat in Targu-Mures, str. N. Balcescu nr. 58, proprietatea personala a defunctului. Fiind intr-o stare gravă fapt care reiese din actele medicale, din împrejurarea ca i-au pus degetul pe contract, in locul semnăturii, deşi tatăl reclamantei avea studii liceale si scria foarte clar si citeţ, paraţii au adus un notar, care a întocmit actele si le-a autentificat. Tatăl acesteia a fost împiedicat sa ia legătura cu reclamanta pentru a nu o anunţa.

In ceea ce priveste rezilierea contractului de întreţinere, reclamanta a arătat că în practica judiciară se prevede că stingerea prin moartea beneficiarului, într-o atare acţiune termenul de prescripţie este de 3 ani.

Reclamanta mai relevă faptul că între autorul ei şi pârât a existat o duşmănie de-alungul a mai mulţi ani şi că pârâţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale asumate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Conform certificatului de deces depus la dosar, numitul Kutasi Arpad  a decedat la data de 24.03.2003 în Tg. Mureş, decesul fiind înregistrat sub nr. 14/2003 în registrul de stare civilă al Primăriei Tg. Mureş.

Instanţa constată că reclamanta Gaborne Kutasi Katalin este fiica defunctului Kutasi Arpad, fiind în consecinţă moştenitoare legală a acestuia iar pârâţii sunt moştenitori testamentari ai aceluiaşi autor, împrejurări care rezultă din actele de stare civilă depuse la dosar şi din testamentului autentificat sub nr. 456/11.03.2003 la BNP Holbach Stefan.

Se constată că la data de 11.03.2003 a fost încheiat între pârâţi şi autorul părţilor Kutasi Arpad, un contract de întreţinere autentificat sub nr sub nr 467/11.03.2003, de BNP Holbach Ştefan, în care primii au calitatea de întreţinători iar ultimul de întreţinut.

Prin acest contract, întreţinutul ceda întreţinătorilor nuda proprietate asupra imobilului apartament nr 28 situat în Tg Mureş, str N Bălcescu, nr 58, şi îşi menţinea dreptul de uzufruct viager, în schimbul întreţinerii ce consta din : cheltuieli cu asigurarea hranei zilnice, curăţenia în casă, spălarea rufelor şi îngrijirea întreţinutului, asistenţă medicală, inclusiv procurarea de medicamente pentru tratamentul medical permanent ambulatoriu, iar în caz de deces înmormântarea potrivit obiceiului local.

La aceeaşi dată defunctul încheiase şi testamentul autentificat sub nr 456/11.03.2003, de către BNP Holbach Ştefan, prin care lăsa toate bunurile mobile şi imobile ce se vor găsi în patrimoniul lui la data decesului celor doi pârâţi.

Instanţa constată că reclamanta în ceea ce priveşte contractul de întreţinere mai sus indicat, invocă atât motive de nulitate ale acestuia privind vicierea consimţământului întreţinutului prin violenţă, cât şi prin dol, dar şi motive de rezoluţiune a contractului pentru neexecutarea obligaţiei contractuale.

Din probatoriul administrat în cauză, respectiv actul autentic şi declaraţia martorei Zahoui ( fostă Ujică) Felicia Adriana, persoana desemnată de Serviciul de asistenţă socială din cadrul Primăriei mun Tg Mureş, rezultă fără nici un fel de dubiu că actul poartă amprenta digitală a defunctului, întrucât, aşa cum a consemnat şi notarul, starea sa de sănătate nu era bună, martora indicând în declaraţia sa că acesta era imobilizat la pat, dar în toate facultăţile mentale.

Această declaraţie, coroborată cu declaraţia martorei Doboş Ileana şi cu actul medical de la fila 17 dosar, din care rezultă că defunctul  prezenta la data externării 26.02.2003 o evoluţie moderat favorabilă post tratament, întăresc convingerea instanţei că starea de sănătate a acestuia era degradată şi că acesta era conştient de faptul că avea nevoie de îngrijire specială, motiv pentru care a şi încheiat actul atacat.

De asemenea, din declaraţia martorei  Czako Maria (fila 111) rezultă că defunctul şi-a exprimat în faţa acesteia, anterior datei încheierii contractului de întreţinere, dorinţa de a lăsa averea pârâtului, dorind ca acesta să-l ajute la achiziţionarea unei locuinţe în Ungaria, iar din declaraţia martorei Doboş Ileana( fila 46), rezultă aceeaşi dorinţă a defunctului de a încheia acte de întreţinere cu fratele lui, care i-ar fi acordat ajutor.

Potrivit art 953 C civ :,, Consimţământul nu este valabil, când este dat prin eroare, smuls prin violenţă, sau surprins prin dol" iar potrivit art . 960 C. civ.: ,, Dolul este o cauză de nulitate a convenţiei când mijloacele viclene, întrebuinţate de una din părţi, sunt astfel, încât este evident că, fără aceste maşinaţii, cealaltă parte n-ar fi contractat. Dolul nu se presupune."

Faţă de aceste prevederi legale instanţa constată că reclamanta nu a făcut dovada nici a violenţei şi nici a dolului pe care îl invocă.

Pe de altă parte, instanţa constată că nu s-a făcut de către reclamantă nici dovada că pârâţii nu şi-ar fi executat obligaţia de întreţinere pe care şi-au asumat-o prin contract. Se reţin în acest sens declaraţiile martorului Gerghely Ştefan ( fila 92) care l-a vizitat pe defunct în locuinţa pârâţilor din Sângeorgiu de Mureş coroborată şi cu susţinerile celorlalţi martori audiaţi, ce susţin că acesta s-a deplasat singur cu puţin înainte de deces la această locaţie, unde a şi decedat, şi a martorului Biro Csaba- Gabor ( fila 47), care arată că l-a văzut pe pârât cu plase de Pampers şi i-a spus că îşi îngrijeşte fratele.

Instanţa cenzurează declaraţia martorei Iosub Liliana cu privire la modul de încheiere a contactului de întreţinere, atât timp cât reclamanta nu a înţeles să se înscrie în fals, acest act notarial face dovada deplină a celor consemnate în el de notar şi în plus martora Zahoui( fostă Ujică) Felicia Adriana confirmă consemnările notarului.

De asemenea, instanţa înlătură declaraţia martorei Szasz Ana( fila 53), ca fiind subiectivă cu privire la aspectele privind modul cum a fost îngrijit defunctul, având în vedere faptul că martora nu a constat direct condiţiile în care locuia acesta la pârâţi şi modul cum era îngrijit, martora arătând în declaraţia ei că l-a vizitat de-a lungul timpului, respectiv din 1974 când l-a cunoscut, doar de 3 ori iar ultima oară a fost la înmormântarea acestuia.

Instanţa înlătură ca fiind subiectivă şi declaraţia martorei Chinezi Ana ( fila 63-63) care este în neconcordanţă evidentă cu actele medicale depuse în cauză, coroborate cu declaraţia martorei Doboş Ileana, din care rezultă că defunctul avea o stare de sănătate profund deteriorată fiind diagnosticat cu: hipertensiune arterială esenţială st II, cardiopatie ischemică cronică, insuficienţă cardiacă congestivă cl. NYHA II., angină pectorală de efort, pleurezie dreapta, ciroză hepatică decomapensat  vascular child B , spondiloză CDL, adenom de prostată.

În consecinţă, instanţa constată că declaraţiile martorilor propuşi de reclamantă nu dovedesc că aceştia au cunoscut în concret starea de sănătate a defunctului în perioada 26.02.2003 până la data decesului 24.03.2003, cu atât mai puţin despre contractul de întreţinere şi despre condiţiile de întreţinere pe care le avea sau nu asigurate defunctul.

Chiar reclamanta recunoaşte că a avut a convorbire telefonică în cursul lunii februarie 2003 cu defunctul, după ieşirea acestuia din spital şi că apoi acesta a decedat. E surprinzător faptul că deşi aceasta susţine că era preocupată de sănătatea tatălui ei, nu l-a vizitat personal în spital şi nu s-a deplasat din Ungaria la domiciliul acestuia pentru a-i acorda ajutor , în condiţiile în care potrivit susţinerii ei acesta s-ar fi aflat într-o stare de sănătate degradată pe care ,, au speculat-o" pârâţii.

De asemenea, instanţa constată că şi motivele de nulitate a testamentului autentificat sub nr 456/11.03.2003, de către BNP Holbach Ştefan, pentru viciul de consimţământ şi dol , sunt neîntemeiate din aceleaşi considerente ca cele mai sus enunţate pentru contractul de întreţinere atacat.

Faţă de cele mai sus reţinute, instanţa va respinge ca neîntemeiate cererile reclamantei privind anularea contractului de întreţinere autentificat sub nr 467/11.03.2003 de BNP Holbach Ştefan, de rezoluţiune a aceluiaşi contract şi de anularea testamentului autentificat sub nr 456/11.03.2003, de către BNP Holbach Ştefan. 

Cu privire, la masa succesorală rămasă după defunctul Kutasi Arpad, decedat la data de 24.03.2003, se constată că aceasta se compune din bunurile mobile enumerate în procesul verbal de inventariere întocmit de BEJ Şoos-Pop, în dosarul execuţional nr 308/2003 la data de 16.09.2003.

Instanţa reţine că reclamanta nu a făcut dovada existenţei altor bunuri mobile în patrimoniul autorului ei la data decesului său, întrucât aşa cum am arătat anterior martora Szasz Ana a vizitat doar de 3 ori pe defunct din 1974 şi până la înmormântarea acestuia iar martora Nam Rozalia ( fila 44), o singură dată în anul 2001 sau 2002, când a intrat doar în antreu.

Din recunoaşterile pârâţilor şi din procesul verbal întocmit de executorul judecătoresc, instanţa constată că bunurile mobile sunt în posesia pârâţilor.

În ceea ce priveşte cererea reclamantei de constatare a revocării parţiale a testamentului prin încheierea contractului de întreţinere, instanţa constată că este neîntemeiată, având în vedere că nu există nici un act care să conţină o prevedere făcută de testator în acest sens, potrivit prevederilor art. 920 C civ. care stabileşte că :,, Un testament nu poate fi revocat, în tot sau în parte, decât sau prin un act legalizat de judecătoria competentă, care act va cuprinde mutarea voinţei testatorului, sau prin un testament posterior."

De altfel, aceasta este formula consacrată pentru legatul cu titlu universal vehiculată în testamente, testamentul producând efecte doar asupra bunurilor existente la data decesului în patrimoniul decedatului şi nu anterior acestei date.

În consecinţă, instanţa constată că pentru bunul imobil defunctul a înstrăinat pârâţilor nuda proprietate iar dreptul lui de uzufruct viager s-a stins prin decesul lui. Averea autorului părţilor la momentul decesului se compune doar din bunurile mobile pe care le-am indicat anterior.

Cu privire la cererea de reducţiune  a testamentului formulată de reclamantă, instanţa constată că este întemeiată, întrucât acesta are calitatea de moştenitor rezervatar a defunctului, în calitate de descendentă de gradul 1, fiindu-i încălcată rezerva succesorală prevăzută de lege, motiv pentru care va reduce cota pârâţilor la ½ şi  se va dispune rectificarea lui în limita cotei de ½ din bunurile mobile care au făcut obiectul acestuia.

Cu privire la cererea reclamantei de obligarea a pârâţilor la predarea contravalorii bunurilor mobile, instanţa constată că acesta este neîntemeiată având în vedere faptul că, pe de o parte, aceasta nu este proprietara decât a unei cote de ½ din bunurile mobile reţinute de instanţă mai sus ca făcând parte din masa succesorală, iar pe de altă parte observând poziţia procesuală a pârâţilor, care chiar din timpul judecării ordonanţei preşedinţiale de sechestru judiciar, în anul 2003,  au fost de acord cu returnarea acestor bunuri reclamantei.

Motivarea reclamantei, că bunurile au fost deteriorate prin depozitarea improprie făcută de pârâţi şi că a fost lipsită nelegal de peste 4 ani de posesia lor, ce i s-ar fi cuvenit ca moştenitoare a defunctului, nu poate fi reţinută de instanţă ca întemeiată, întrucât aceasta îşi invocă practic propria culpă în ceea ce priveşte lipsa posesiei acestor bunuri prin refuzul făcut cu rea credinţă de a le primi în natură de la pârâţi,  a se vedea în acest sens renunţarea la judecată făcută în anul 2003 a cererii de obligare a pârâţilor la restituirea bunurilor mobile ce au aparţinut defunctului, pe calea ordonanţei preşedinţială, când pârâţii nu s-au împotrivit acestei cereri a reclamantei.

Instanţa constată că reclamanta nu solicită partajul averii succesorale potrivit predeverilor art 728 C civ, ci invocă un drept de proprietate asupra bunurilor mobile ce susţine că sunt deteriorate din culpa pârâţilor, culpă pe care nu a dovedit-o,  bunuri a căror contravaloare o solicită.

Faţă de cele mai sus reţinute, instanţa va respinge ca neîntemeiate şi restul cererilor formulate de reclamantă , respectiv:- cererea ca biroul de carte funciară să facă menţiuni conform sentinţei ce se va pronunţa, -cererea de obligare a pârâţilor să-i predea apartamentul nr 28 situat în Tg Mureş, str N Bălcescu, nr 58,  şi cererea de constatare că masa succesorală se compune din bunuri mobile în valoare totală de 24650 lei.

Deoarece pârâţii au recunoscut pretenţiile reclamantei din capetele de cerere admise de instanţă, în temeiul art. 274 C proc civ. , instanţa obligă pe reclamantă către pârâţi la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 2800 lei, reprezentând onorariu avocaţial dovedit cu chitanţele depuse în cauză (fila 138-142) .