Graniţuire şi revendicare

Sentinţă civilă 7559 din 15.11.2010


  operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA  Nr. 7559

Sedinta publica de la 15 Noiembrie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE -RAMONA BIANCA TUFAN

GREFIER- ELENA CIORTAN

Pe rol fiind judecarea actiunii in granituire si revendicare formulata de reclamanta ........... împotriva pârâtului  .................

La apelul nominal facut în sedinta publica, a raspuns reclamanta  personal si asistata  de avocat ......... si pârâtul personal si martorul ......, lipsa fiind martorul ........

Procedura de citarea  legal îndeplinita .

S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care,pârâtul  a aratat ca  se opune  la  audierea  martorului .........  întrucât aceasta  a mai  fost  audiata si  în alte  cauze.

Instanta a  procedat la  audierea  martorului prezent, declaratia sa fiind cosemnata si atasata la dosarul cauzei.

Reclamanta, prin aparator,  arata ca nu mai  insista în audierea  celui  de-al  doilea  martor, ..........

Instanta  ia  act de  precizarea reclamantei, prin  aparator, în sensul ca  nu mai insista în audierea  celui  de-al doilea  martor.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat ............ pentru  reclamanta, a solicitat admiterea  actiunii, stabilirea  liniei  de hotar între  proprietati conform raportului  de expertiza, obligarea pârâtului  sa-i  respecte  dreptul  de proprietate al reclamantei, ocupatiunea  fiind  dovedita cu  declaratiile  martorului  si  cu  înscrisurile  depuse la dosarul cauzei, cu  cheltuieli de  judecata.

Pârâtul a  aratat ca  este  de acord  cu stabilirea liniei  de  hotar  între proprietati, solicitând respingerea capatului  de cerere  privind  revendicarea.

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu la data de 19.05.2010, sub nr. 7654/318/2010, reclamanta ........ a chemat  în judecata pe pârâtul ......, solicitând ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna:  stabilirea  liniei de  hotar  dintre  proprietatile  partilor  si obligarea  pârâtului  sa-i  respecte  dreptul  de proprietate  si posesie  asupra fâsiei  de teren pe  care a acaparat-o  din proprietatea  sa, cu  cheltuieli de  judecata.

În motivarea în fapt a actiunii, reclamanta  a aratat ca este  proprietara  terenului în suprafata  de 4000 mp  fânete, livada  si vie situate în  extravilanul orasului ......., tarlaua ....... intabulat  în Cartea  Funciara nr. ..... a  orasului .........., nr cadastral  ........., cu vecini la  Rasarit  si Miazanoapte-  ...... iar la  Apus  si Miazazi - .............

Arata ca desi între  terenurile partilor au existat  semne  de delimitare, sunt  totusi neîntelegeri cu privire la linia de  hotar, solicitând stabilirea corecta a acesteia.

Reclamanta  arata ca  în mod abuziv pârâtul i-a strica gardul  pe care  a încercat  sa-l construiasca între proprietati  în sensul ca i-a  taiat  5  bulumaci si  i-a scos altii  18 împreuna  cu  sârma  ghimpata acaparându-i  o portiune de 11/11 în partea  de Rasarit.

În drept,  si-a  întemeia actiunea  pe dispozitiile  art. 584 Cod Civil.

În dovedirea actiunii, a înteles sa se foloseasca  de proba cu  martori, expertiza  tehnica  si interogatoriul  pârâtului.

Pârâtul nu a formulat  întâmpinare însa la interogatoriul  luat  în data de 21.06.2010, a aratat ca este  de acord sa  se stabileasca  linia  de  hotar  între  proprietati  precizând, totodata, ca  nu  ocupa  fara drept nicio  portiune  de teren din proprietara  reclamantei iar ca  act de proprietare asupra  terenului pe  care  îl ocupa, detine un contract  de  întretinere.

Prin aparatorul ales, în sedinta publica din data de 21.06.2010 reclamanta a solicitat încuviintarea unei expertize de specialitate topografie si cadastru, proba fiind admisa de instanta , fiind numit in cauza  expertul topograf ........., acesta urmând sa raspunda la  urmatoarele obiective stabilite prin încheierea de sedinta din aceeasi data: - identificarea  terenurilor în litigiu în functie  de actele  de proprietate  prin dimensiuni, vecinatati  si  schita si sa  se  identifice  daca  terenurile  partilor se suprapun iar în caz  afirmativ, sa se identifice  cine ocupa  fara  drept  teren si care este  aceasta  suprafata de teren cu  schita, vecinatati.

Lucrarea de specialitate a fost depusa la dosar la data de ..........., iar fata de concluziile raportului de expertiza, partile nu au formulat obiectiuni desi s-a acordat un termen de judecata în acest sens.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin contractul de  vânzare  cumparare autentificat sub nr. ........, reclamanta  ...., casatorita  cu ....... au  dobândit un teren  în suprafata  de 4000 mp, teren  fânete, livada  si vie  situat  în extravilanul orasului ......, tarlaua  ......, teren intabulat  în cartea  funciara nr. ..... a orasului ...  cu nr.  cadastral ...., cu vecini  la  Rasarit  si Miazanoapte-  ... iar la  Apus  si Miazazi - .......

In partea de la  Rasarit  si Miazanoapte a acestui teren, reclamanta  se învecineaza cu -  .... .

Pârâtului ....  este proprietarul mai multor  suprafete  de teren  dobândite  în baza  contractului de întretinere  autentificat sub nr. ...., printre care  si suprafata  de 4336 mp  care se  învecineaza cu  reclamanta.

Prin raportul de expertiza expertul a identificat terenurile partilor în functie de actele de proprietate prezentate, si ca urmare a transpunerii dimensiunilor terenurilor partilor pe terenul  în litigiu, a propus ca linia de hotar sa fie aliniamentul gardului  din plasa  de  sârma  realizat  între cele  doua proprietati  pe  lungimea  de circa 120 m si în continuare prin punctele  A,B,C.

Se arata în raportul de expertiza ca terenurile  în litigiu  identificate nu  se  suprapun iar  soprul  din lemn acoperit cu  tigla  este  construit alaturat  de cel de  zid care  apartin reclamantei  si  sotul acesteia.

Având în vedere aceasta situatie de fapt aratata prin raportul de expertiza, necontestata de parti, instanta va avea în vedere aceasta constatare în fapt, urmând a fi retinuta în acest sens.

Astfel, granituirea este o actiune reala, imobiliara, petitorie, având ca scop delimitarea proprietatilor învecinate, în cauza terenurile învecinate apartinând, pe de o parte,  reclamantilor, astfel cum rezulta din actele  de  proprietate depuse  la fila 9 de si contractul  de întretinere depus  de pârât la fila 32  din dosar, pe  de alta parte, constatând ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de art.584 Cod civil conform carora:" orice proprietar poate îndatora pe vecinul sau la granituirea proprietatii lipite cu a sa" , urmând ca instanta sa stabileasca linia de hotar determinata prin raportul de expertiza de specialitate topografie.

Cu privire revendicarea suprafetei de 11/11 mp  de teren de catre reclamanta, raportul  de expertiza a concluzionat ca  terenurile  partilor  nu  se suprapun, astfel ca  acest capat de  cerere apare ca  neîntemeiat, urmând a  fi  respins.

În temeiul art.274 Cod proc.civ., instanta va obliga pârâtul  sa achite reclamantei suma de 281 lei reprezentând 1/2  din cuantumul  total al cheltuielilor de judecata efectuate de reclamanta.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite în parte actiunea formulata de reclamanta ....., domiciliata în oras .... împotriva pârâtului ......., domiciliat în ...........

Stabileste linia de hotar dintre proprietatilor partilor conform concluziilor  raportului de expertiza, respectiv pe aliniamentul gardului  din plasa  de sârma  realizat  între cele  doua proprietati pe  lungimea de circa 120 m si în continuare prin punctele A,B,C.

Respinge capatul de cerere  privind revendicarea ca  neîntemeiat.

Obliga pârâtul  la  plata  sumei de 281 lei  reprezentând  1/2  din cuantumul  total  al  cheltuielilor  de  judecata  catre reclamanta.

Cu apel.

Pronuntata în sedinta publica azi 15 Noiembrie 2010 la Judecatoria Târgu Jiu. 

Presedinte,

RAMONA BIANCA TUFAN Grefier,

ELENA CIORTAN

R.T/E.C. 09 Decembrie 2010/ 4 ex.

1