Contopire pedepse

Sentinţă penală 161 din 17.02.2009


SENTINŢA PENALA NR.161din 17 februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe  la data de 22.12.2008 şi înregistrată sub nr. …/327/2008 petentul …, deţinut in Penitenciarul Tulcea, a solicitat contopirea pedepselor aplicate  prin s.p. nr. 502/2007, s.p. nr. 880/2007 şi s.p.nr. 1267/2008, toate pronunţate de Judecătoria Tulcea.

S-au ataşat la dosarul cauzei hotărârile judecătoreşti mai sus arătate, însoţite de referatele întocmite de Biroul de executări penale.

Examinând cererea petentului, în raport de actele dosarului şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată că aceasta este întemeiată.

Analizând sentinţele penale nr.880/2007 a Judecătoriei Tulcea, definitivă  la data de 11 decembrie  2007 prin  nerecurare prin dec.pen. nr. 144/20.nov.2007 a Tribunalului Tulcea, s.p.nr.1267/18.11.2007 a Judecătoriei Tulcea, rămasă definitivă prin neapelare la data de 9 dec.2008 şi s.p. nr.  502/25 aprilie 2007 a Judecătoriei Tulcea, rămasă definitivă prin neapelare  la data de 16 mai 2007, instanţa constată că faptele pentru care petentul a fost condamnat sunt concurente, împrejurare faţă de care în cauză devin incidente dispoziţiile art. 36 alin. 2 din Codul penal.

Aşadar, instanţa va admite cererea petentului şi pe cale de consecinţă va descontopi pedeapsa rezultantă  de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.880 din data de 08 august 2007 a Judecătoriei Tulcea rămasă definitivă la data de 11 decembrie 2007 prin nerecurare prin Decizia penală nr.144 din data de 20 noiembrie 2007 a Tribunalului Tulcea în pedepsele componente, după cum urmează:

- 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.208 alin.1- art.209 alin 1 lit a, g, i, Cod penal cu aplicarea art.74 lit.c şi art. 76 lit.c Cod penal  (fapta din data de 23 august 2006)

- 1 an şi 6 luni  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.208 alin.1- art.209 alin 1 lit a, g, i, Cod penal cu aplicarea art.74 lit.c şi art.76 lit.c Cod penal  (fapta din data de 10 septembrie 2006).

- 1 an şi 6 luni  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.208 alin.1- art.209 alin 1 lit g - art.210  Cod penal cu aplicarea art.74 lit.c şi art.76 lit.c Cod penal  (fapta din august 2006).

Urmează a descontopi pedeapsa rezultantă de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1267 din data de 18 noiembrie 2008 a Judecătoriei Tulcea rămasă definitivă prin neapelare la data de 09 decembrie 2008 în pedepsele componente,după cum urmează:

- 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.192 alin.2 C penal cu aplicarea art.99 şi următoarele Cod penal,  art.74 lit. a şi c şi art.76 Cod penal, art.33 lit a Cod penal ( fapta din data de 11-12 martie 2005).

- 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.208 alin.1- art.209 alin 1 lit a, g C penal cu aplicarea art.99 şi următoarele Cod penal,  art.74 lit. a şi c şi art.76 Cod penal, art.33 lit a Cod penal ( fapta din data de 11-12 martie 2005).

- 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.208 alin.1- art.209 alin 1 lit a, g, i C penal cu aplicarea art.99 şi următoarele Cod penal,  art.74 lit. a şi c şi art.76 Cod penal, art.33 lit a Cod penal ( fapta din data de 02-03 mai 2005).

- 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.208 alin.1- art.209 alin 1 lit a şi i C penal cu aplicarea art.99 şi următoarele Cod penal,  art.74 lit. a şi c şi art.76 Cod penal, art.33 lit a Cod penal ( fapta din martie 2005).

În baza art.36 Cod penal  va contopi pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr.880 din data de 08 august 2007 a Judecătoriei Tulcea şi sentinţa penală nr. 1267 din data de 18 noiembrie 2008 a Judecătoriei Tulcea aşa cum au fost descontopite  cu pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare  aplicată prin sentinţa penală nr.502 din data de 25 aprilie 2007 a Judecătoriei Tulcea rămasă definitivă prin neapelare  la data de 16 mai 2007 pentru săvârşirea la data de 30 decembrie 2006 a infracţiunii prevăzută de art. 211 alin.2 lit. b şi c  Cod penal cu aplicarea art.74 lit.c Cod penal în pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni pe care o va spori cu 6 luni pentru ca în final petentul să execute 4 ani închisoare.

Urmează a  anula mandatele de executare emise în baza sentinţei penale nr.502/2007 a Judecătoriei Tulcea, sentinţa penală nr.880/2007 a Judecătoriei Tulcea şi sentinţa penală nr.1267/2008 a Judecătoriei Tulcea şi va dispune emiterea unui nou mandat  în raport de prezenta hotărâre.

Se va deduce din pedeapsa aplicată perioada executată de la 30 decembrie 2006 şi până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului urmând ca onorariului avocatului din oficiu în sumă de 100 lei să fie virat din fondul MJ către BA Tulcea pentru avocat ….

Domenii speta