Perimare

Sentinţă civilă 604 din 24.02.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR. 604 din 24 februarie 2009

Asupra acţiunii civile introdusă de către ..  cu petiţia înregistrată la nr… din 11-10-2007, număr unic de dosar …/327/2007.

Din verificarea actelor de la dosar, rezultă că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la data de 22 ianuarie 2008, de când cauza a fost suspendată la cererea părţilor şi că de la această dată dosarul a rămas în nelucrare mai mult de un an din vina părţilor.

În conformitate cu dispoziţia art.248 Cod procedură civilă, orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar şi în contra incapabililor, dacă a rămas în nelucrare timp de un an, iar potrivit art.252 Cod procedură civilă perimarea se poate constata şi din oficiu.

Având în vedere că în cauza de faţă nu s-a îndeplinit nici un act de procedură, în vederea judecăţii pricinii de mai mult de un an, instanţa urmează a constata perimată acţiunea de faţă.

Domenii speta